Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”Pobieranie 107,77 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar107,77 Kb.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ROKU 2017
OBSZAR – POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA

Projekty mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem organizacji.


(KOSZTY LECZENIA, BADAŃ, ZAKUPU LEKÓW, DOŻYWIANIE, POMOC RZECZOWA, JEDNORAZOWE ZAPOMOGI LOSOWE)
 1. Informacje o organizacji: 1. Nazwa organizacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

 1. Numer telefonu, fax:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. E-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Strona internetowa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….II. Informacje o projekcie:

Nazwa projektu:

........................................................................................................................................................................................................................................1miejsce realizacji

(proszę podać miejscowość i kraj )


2termin realizacji

(miesiąc, rok)
3
cel realizacji projektu4opis merytoryczny projektu

(program projektu, wykonawcy)

5


oczekiwane rezultaty
6koordynator projektu

(imię i nazwisko, telefon, e-mail)

III. Kosztorys projektulp.

rodzaj kosztów

liczba
osób objętych pomocą


termin realizacji


koszt całkowity

w PLN

kwota wnioskowana z FPPnW w PLN


inne źródła finansowania projektu (kwota) w PLN

1

Dofinansowanie kosztów leczenia i badań.

(badania medyczne, wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, zabiegi i operacje, transport sanitarny)
 


 

 

  

 

 
2

Dofinansowanie kosztów zakupu leków.

(zakup leków oraz środków opatrunkowych oraz innych akcesoriów medycznych)

 


 

 

 

  

 
3Dofinansowanie dożywiania dzieci, młodzieży i dorosłych (organizacja posiłków)Dzieci i młodzież


Dorośli
4


Pomoc rzeczowa – zakup niezbędnych artykułów - odzieży, obuwia, opału, żywności, sprzętu RTV, AGD, meble i inne


Odzież i obuwie

Produkty żywnościowe

Sprzęt RTV i AGD


Meble
Środki higieniczne, czystości
Inne (wymienić)

5

Jednorazowe zapomogi losowe

6

Pomoc socjalna dla osób zasłużonych w podtrzymywaniu polskości na Wschodzie, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej


Inne źródła finansowania projektu (proszę podać organizacje, instytucję itp.)
..............................................................................................................................................................................................................................................
IV. Informacje niezbędne do podpisania umowy:


 1. Osoby upoważnione do podpisania umowy:

Osoby upoważnione według statutu organizacji do podpisania ewentualnej umowy z FundacjąLp.


imię


nazwisko


funkcja

1

2

3
 1. Informacje dla księgowości:


Nazwa banku w którym wnioskodawca posiada konto /informacje dotyczące banku proszę wypełniać literami drukowanymi/
..............................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................Adres Banku ......................................................................................................................................................................................................................

Nr rachunku .........................................................................................................................................................................................................................

Kod SWIFT (nie dot. rachunków w polskich bankach)
.….........................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………….. ……………………. …………………………………………………………………………………………………..


miejscowość i data czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy

Uwaga:


 1. Prosimy o wypełnianie jednego wniosku na jeden projekt.
 1. Jeśli brakuje miejsca na odpowiedź, proszę rozszerzyć wniosek komputerowo lub dołączyć następną kartkę z odpowiednim odnośnikiem do punktu, który Państwo opisujecie.
 1. Organizacje wnioskujące do Fundacji po raz pierwszy zobowiązane są załączyć: statut i świadectwo rejestracji.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa, tel. (+48-22) 628–55-57; 622-07-77; tel./faks (+48-22) 628-30-92,

e-mail: biuro@pol.org.pl , www.pol.org.pl
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna