Formularz ofertowyPobieranie 256,79 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar256,79 Kb.

Okulistyka 2015 WSM/DZP/381-4721/N/2015

data sporządzenia oferty ………………………………
(pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr ........

do umowy nr …………………….

z dnia ……………………………….
FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę

SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO OPERACJI OKULISTYCZNYCH

dla potrzeb

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………..................................................................

(nazwa Wykonawcy/firmy składającej ofertę)


ADRES: …………………………………………………………………………………………………….....................................................................

(dokładny adres Wykonawcy/firmy)


ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej): ..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................................

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)


TEL./FAX. ………………………………………………………………………………………………….

(dokładne numery telefonu oraz numer faxu do Wykonawcy/firmy dla korespondencji dot. niniejszego postępowania)


Adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący
……………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………….. REGON: …………………………………..Lp


Asortyment, wymagane cechy

1) Nazwa własna wyrobu,

2) Nazwa wytwórcy (producenta),

3) Opis przedmiotu oferty-potwierdzenie spełnienia

parametrów wymaganych


Zamawiana ilość, jednostki

Cena jedn. netto

(bez VAT)

Cena jedn. brutto

(z VAT)

Wartość zamówienia netto

(bez VAT)

%

VAT

Wartość zamówienia brutto

(z VAT)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PAKIET 1 - SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE

1.

Soczewka bezaberracyjna akrylowa hydrofilna z injectorem tego samego producenta i kartridżem. Wyposażona w filtr UV, asferyczna dwuwypukła, jednoczęściowa o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Angulacja haptyków 0 stopni. Konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia soczewki. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30d co 0,5D. Wymiar części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu. Implantacja za pomocą injectora dołączonego do soczewki przez cięcie ok. 2,8 mm.
800 szt.
2.

Soczewka bezaberracyjna akrylowa hydrofilna do mikrocięcia poniżej 2,0 mm. Wyposażona w filtr UV. Budowa soczewki: jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Angulacja 10 stopni. Konstrukcja 4 pełnych haptyków narożnych. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu. Część optyczna: 6,2mm w zakresie 0,0-15,0Dpt, 6,0mm w zakresie 15,5-22,0Dpt, 5,6mm w zakresie 22,5-30,0Dpt. Zakres dioptrażu od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30d co 0,5D. Do każdej soczewki dołączony injector 1,8mm i kartridż
30 szt.
3.

Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa akrylowa asferyczna. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylniej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Soczewka z filtrem UV. Zakres dioptrażu 0D-34D, w przedziale 10,0-30,0D dostępna co 0,5D. Uwodnienie soczewki 3% - 4%. Dołączony jednorazowy injector 2,2mm.
50 szt.
4.

Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylniej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Soczewka z filtrem UV. Dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D. Zakres dioptrażu 6,0D-30,0D, dostępna co 0,5D. Dołączony jednorazowy injector 2,2mm.
20 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9PAKIET 2 – SPRZĘT JEDNORAZOWY DO OPERACJI OKULISTYCZNYCH

(cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Stellaris PC)

1.

Pakiet do fakoemulsyfikacji - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł BL5112
216 szt.
2.

Pakiet do fakoemulsyfikacji - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł BL5110
400 szt.
3.

Pakiet do fakoemulsyfikacji – zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irrygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, igłę prostą do cięcia 1,8 mm, klucz do igieł BL5113
35 szt.
4.

Pakiet do fakoemulsyfikacji – zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irrygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, igłę zagiętą do cięcia 1,8 mm, klucz do igieł BL5113A
5 szt.
5.

Tip typu Microflow: średnica zewnętrzna 1,17 mm, możliwość wielokrotnego użytku typu DP8330
3 szt.
6.

Witrektom przedni pneumatyczny do 5000 cięć/min BL5612
25 szt.
7.

Igła do fakofragmentacji 20G, jednorazowa BL5275
5 szt.
8.

Pakiet do witrektomii – witrektom tylny 20G-5000 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, linia wymiany powietrza z filtrem, dwie linie aspiracyjne, strzykawka 10cc, pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, pojemnik z uchwytami umożliwiająca łatwe wykonanie testów linii irygacyjnej, ekstruzyjnej oraz noża do witrektomii, kranik 3 –drożny, zatyczki twardówkowe, drenik infuzyjny, nóż MVR 20G, oświetlacz 20G szerokokątny, rączka przedłużająca do witrektomu, złączka męska-męska, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej B5420W
3 szt.
9.

Pakiet do witrektomii - witrektom tylny 23G-5000 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, linia wymiany powietrza z filtrem, dwie linie aspiracyjne, strzykawka 10cc, pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, pojemnik z uchwytami umożliwiająca łatwe wykonanie testów linii irygacyjnej, ekstruzyjnej oraz noża do witrektomii, kranik 3 –drożny, zatyczki twardówkowe, drenik infuzyjny, 3 trokary z nożami one-step 23G, oświetlacz 23G szerokokątny, rączka przedłużająca do witrektomu, złączka męska-męska, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej BL5423W
35 szt.
10.

Pakiet do procedury łączonej - witrektom tylny 20G-5000 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, linia wymiany powietrza z filtrem, dwie linie aspiracyjne, strzykawka 10cc, pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, pojemnik z uchwytami umożliwiająca łatwe wykonanie testów linii irygacyjnej, ekstruzyjnej oraz noża do witrektomii, kranik 3 –drożny, zatyczki twardówkowe, drenik infuzyjny, nóż MVR 20G, oświetlacz 20G szeroki, rączka przedłużająca do witrektomu, złączka męska-męska, , 2 rękawy irygacyjne, 1 komora testowa, klucz do igieł, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej BL5520W
1 szt.
11.

Pakiet do procedury łączonej - witrektom tylny 23G-5000 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, linia wymiany powietrza z filtrem, dwie linie aspiracyjne, strzykawka 10cc, pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, pojemnik z uchwytami umożliwiająca łatwe wykonanie testów linii irygacyjnej, ekstruzyjnej oraz noża do witrektomii, kranik 3 –drożny, zatyczki twardówkowe, drenik infuzyjny, 3 trokary z nożami one-step 23G, oświetlacz 23G szeroki, rączka przedłużająca do witrektomu, złączka męska-męska, , 2 rękawy irygacyjne, 1 komora testowa, klucz do igieł, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej BL5523W
1 szt.
12.

Zestaw do podawania oleju silikonowego wraz ze strzykawką CX5720
2 szt.
13.

Zestaw do odsysania oleju CX5710
2 szt.
14.

Końcówka do endodiatermii ostra, jednorazowa 20G E7929
1 szt.
15.

Końcówka do endodiatermii ostra, jednorazowa 23G E7930
2 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 3 – PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO OPERACJI OKULISTYCZNYCH

1.

Fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy Objętość: fiolka 7ml

Opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G Lepkość (25 st. C) 0,8mPas

Gęstość (25 st. C) 1,908 g/cm sześcienny-1.960 g/cm sześcienny, Wskaźnik refrakcji (25°C): 1,313 - 1,315 Temperatura wrzenia 140,40C -142,40C Masa cząsteczkowa 462 Naprężenie powierzchniowe (370C) 8,8mBar

2 szt.
2.

Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml

Lepkość (25 st. C) 1300mPas, Gęstość (25 st. C) 0,973 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4 Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę


1 szt.
3.

Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml

Lepkość (25 st. C) 5700mPas, Gęstość (25 st. C) 0,973 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę


1 szt.
4.

Gaz do chirurgii okulistycznej, czysty, SF6 sześciofluoransiarki, możliwość wielorazowego użytku, pojemność 75 ml, wraz z zestawem do iniekcji
1 szt.
5.

Gaz do chirurgii okulistyczny, czysty C3F8 oktafluoropropan pojemności 75 ml, możliwość wielorazowego użytku, wraz z zestawem do iniekcji
1 szt.
6.

Jednorazowa igła fletowa z silikonową końcówka wraz z pasywną rękojeścią, 23G
15 szt.
7.

Jednorazowa igła fletowa z silikonową końcówka wraz z rękojeścią do pasywnej i aktywnej aspiracji, 23G
2 szt.
8.

Nóż trapezowy 1,6 mm– 1,8 mm bevel up zagięty z dwoma znacznikami wielkości cięcia na ostrzu
50 szt.
9.

Nóż MVR 20G prosty
15 szt.
10.

Barwnik stosowany do barwienia błony tylnej granicznej i siatkówki, zawartość w 100 ml 4.00g mikronizowanego acetonidu triamcinolonu, pojemność 2ml
10 szt.
11.

Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa lub szklana 500ml, wysokość butelki 17 cm, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne a aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,2, osmolarność 300 mOsm/kg, sód 156 mMol/l, potas 10 mMol/l
800 szt.
12.

Oświetlacz żyrandolowy z 2 trokarami 29G
5 szt.
13.

Endosonda 20G zagięta/prosta kompatybilna z laserem Zeiss
1 szt.
14.

Endosonda 23G zagięta/prosta kompatybilna z laserem Zeiss
1 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9PAKIET 4 – NOŻE OKULISTYCZNE

1.

Nóż typu lance do paracentezy rogówki, prosty 15 stopni, nóż okulistyczny ClearPort 1,1mm do paracentezy , prosty
200 szt.
2.

Nóż typu slit, bevel up, czubek ostry, zagięty 45 stopni, 3,0mm. Nóż okulistyczny ClearPort 1,1mm do paracentezy, odgięty
1000 szt.
3.

Nóż typu slit Slit 3D 2,75mm jednorazowego użytku posiadający 6 części tnących: 2 części tnące boczne double bevel , 2 części tnące na górnej płaszczyźnie ostrza. Nóż nacinający tkankę oka w sześciu punktach. Grubość ostrza 0,13mm
, bevel up, czubek ostry, zagięty 45 stopni, 2,8mm
1200 szt.
4.

Nóż typu Crescent bevel up zagięty
50 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 5 – SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE

1.

Soczewki trzyczęściowe implantowane do rowka rzęskowego. Wykonane z silikonu trzeciej generacji i PMMA. Średnica całkowita: 14 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Filtr UV. Część optyczna silikonowa, część haptyczna PMMA. Zakres mocy: Co 0,5D -od 7,0 do 31,0 D. Soczewka dwuwypukła, przedłużone haptyki w kształcie litery C, zagięte pod kątem 45°, z kulistymi zakończeniami haptenów. Angulacja 0°. Stała A 118,0.
20 szt.
2.

Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna , bezaberacyjna, akrylowa hydrofilna o stopniu uwodnienia 26%.Posiadająca filtr UV. Konstrukcja soczewki jednoczęściowa, posiadająca 2 pełne haptyki. Średnica całkowita 12,5mm, średnica części optycznej 6,0mm. Soczewka posiada podwójną ostrą krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery- wyraźnego progu przeciw PCO 360˚ na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Anulacja 0˚, stała A 118,4, moduł Younga od 46,02 do 48,00, soczewka implantowana za pomocą jednorazowego injektora z kartridżem o rozmiarze < 2.4

Zakres dioptrażu od 31D do 40D (co 1D), od 10D do 30D (co 0,5D), od -6D do 9 D (co 1D).


200 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 6 – SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE

1.

Soczewka sferyczna trzyczęściowa akrylowa hydrofobowa z jednorazowym magazynkiem


Soczewka sferyczna. Akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Materiał części haptycznej: PMMA. Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki poniżej 1%. Średnica optyki: 6 mm (± 0,5mm). Średnica całkowita: 13 mm (± 0,5mm). Angulacja 5°. Index refrakcji 1,47 (± 0,02). Kształt krawędzi części optycznej: przednia krawędź zaokrąglona, tylna krawędź: ostro ścięta. Zakres mocy soczewki: od - 10,0 D do + 30,0 D w odstępach co 1,0 D; od + 12,5 do + 25,5 co 0,5 D.

10 szt.
2.

Soczewki jednoczęściowe z rozszerzonym zakresem widzenia. Akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki poniżej 1 %.Przednia powierzchnia części optycznej sferyczna. Tylna powierzchnia części optycznej: 9koncentrycznych pierścieni dyfrakcyjnych dających rozszerzony zakres widzenia oraz korygujących aberracje chromatyczne. Średnica części optycznej 6mm, średnica całkowita 13mm, indeks refrakcji 1,47. Zabezpieczenie przed PCO: Ciągła 360˚ ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki. Ilość punktów podparcia soczewki w torbie: minimum3 punkty podparcia. Zakres mocy soczewki: od +0,5D do +34,0D odstępach co 0,5D. Sposób implantacji: Aplikatur wielorazowego użytku.
20 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 7 – SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE

1.

C-flex- Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, sferyczna akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360˚ części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, z injektorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartrigdem fabrycznie zapakowanym w jednym pudełku z soczewką:

- średnica części optycznej:5,60mm-5,80mm

- średnica całkowita soczewki:12,00mm

- angulacja 0˚

- uwodnienie 26%

- kompatybilna z laserem YAG

- optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex)- możliwość obustronnego wszczepiania

- zakres mocy: od +8,0D do +34,0D

- soczewka posiadająca dwa rozbudowane hapteny z jednym otworem w każdym haptenie, zapewniającymi dobrą centrację i stabilizacje soczewki

100 szt.
2.

C- flex – Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna zwijalna, akrylowa, hydrofilna, jednoczęściowa o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360˚ części optycznej i częściach haptycznych z obu stron soczewki, z injectorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartigdem w jednym opakowaniu z soczewką:

- średnica optyczna:5,60-5,80mm

- średnica całkowita 12,0mm

- zakres mocy od +8,0D do +34,0D

- angulacja 0˚

- uwodnienie 26%

- kompatybilna z laserem YAG

- optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex)

- możliwość obustronnego wszczepiania

- soczewka posiadająca dwa rozbudowane hapteny z jednym otworem w każdym haptenie, zapewniającymi dobrą centrację i stabilizację soczewki


100 szt.
3.

Superflex- soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna zwijalna, akrylowa, hydrofilna, jednoczęściowa o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360˚ części optycznej i częściach haptycznych z obu stron soczewki, z injectorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartrigdem w jednym opakowaniu z soczewką:

- śrenica optyczna: 6,25mm

- średnica całkowita: 12,5mm

- zakres mocy od -10,0D do -1,0D od +1,0D do +22,0D

- angulacja 0˚

- uwodnienie 26%

- kompatybilna z laserem YAG

- optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex)

- możliwość obustronnego wszczepiania

- soczewka posiadająca dwa rozbudowane hapteny z jednym otworem każdym haptenie, zapewniającymi dobrą centrację i stabilizację soczewki

10 szt.

Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 8 – MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE

1.

Wiskoelastyk 1,4 % 0,85ml

Stężenie 1,4%, masa cząsteczkowa 5MD, lepkość 3,3mln cPs, osmolarność 320mOsm/kg, PH 6,8-7,6 pojemność 0,85ml, opakowanie:

Jednorazowe, szklane strzykawki z załączoną kaniulą irygacyjną (27G), pozyskiwanie: Hialuronian sodu produkowany z grzebieni kogucich, rozpuszczony w fizjologicznym płynie buforowanym o Ph 7,0-7,7, właściwości: kohezyjne

800 szt.
2.

Metyloceluloza 2% hydroxypropylmetyloceluloza

Stężenie 2%, masa cząsteczkowa 86000D, lepkość 4000mPa.s, PH 6,0-7,8, pojemność 2ml, opakowanie: jednorazowe, szklane strzykawki z załączoną kaniulą irygacyjną (25G), właściwości: dyspersyjne950 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9


PAKIET 9 – SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE DO FIKSACJI

1.

Soczewka wewnątrzgałkowa do fiksacji tęczówkowej, afakijna, dwuwypukła, wykonana z PMMA, średnica optyczna 5,0mm, średnica całkowita 8,5mm, stała 115, zakres mocy : od +2,0D do +30D co 1,0D w tym od 14,5D do 24,5D co 0,5D
15 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9


PAKIET 10 – SOCZEWKI KONTAKTOWE

1.

Soczewki kontaktowe silikonowo-hydrożelowe zawartość wody 36% o mocy: 0,0 D
198 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9


PAKIET 11 – KANIULE DO HYDRODYSEKCJI

1.

Kaniula do hydrodysekcji 25G (0,5mm)x 22mm, odgięta 35 stopni, 4mm od końca (okrągła)
2500 szt.
2.

Kaniula do hydrodysekcji 25G (0,5mm)x 22mm, odgięta 33 stopni, 7mm od końca (płaska)
1500 szt.
3.

Strzykawka do kaniul do hydrodysekcji 3ml
3600 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9


PAKIET 12 – SOCZEWKA BEZABERACYJNA

1.

Soczewka bezaberracyjna akrylowa hydrofilna wyposażona w filtr UV, sferyczna dwuwypukła, jednoczęściowa. Angulacja 3-10 stopni w zależności od dioptrażu. Konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia soczewki. Bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki 22%. Współczynnik referencji 1,47. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0-30D, w tym od 0-9 co 1D, natomiast od 10-30D co 0,5D. Wymiar całkowitej soczewki 11,0mm.Wymiar części optycznej zależy od dioptrażu:6,0mm w zakresie 0,0-20,0Dpt,5,8mm w zakresie 20,5-22,0Dpt, 5,6mm w zakresie 22,5-30,0Dpt. Implantacja za pomocą injectora dołączonego do soczewki przez cięcie Ok.1,4mm.
25 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 13 – AKCESORIA DO URZĄDZENIA DO FAKOEMULSYFIKACJI DO OPERACJI ZAĆMY, WITREKTOMII

(cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Faros)

1.

Jałowy zestaw jednorazowy: kaseta z drenami, VV621010
30 szt.
2.

Jałowy zestaw jednorazowy: kaseta z drenami wraz z tipem EasyPhaco 2.8mm, rękawem irygacyjnym, komorą testową oraz kluczem VV621011AE
30 szt.
3.

Jednorazowe noże do witrektomii: SUS 20G, VV103006
30 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 14MATERIAŁ WISKOELASTYCZNY

1.

RAYVISC- preparat wiskoelastyczny (3% kwas hialuronowy)

- 3% hialuronian sodu

- wartość Ph 7,5

- sterylny, apyrogenny

- lepkość 50000cPs

- ciężar 550000daltonów

- osmolarność 320mOsm/kg

- wielkość opakowań jednostkowych 0,85ml

- temperatura przechowywania od 2˚ do 30˚C

- opakowanie: sterylna strzykawka ze sterylną kaniulą 23G


200 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 15 – MATERIAŁY DO OSUSZANIA POLA

1.

Strzałki z uchwytem- materiały do osuszania pola operacyjnego wykonane z gąbki PVA, opakowanie zbiorcze zawierające 36 sterylnych saszetek zawierających po 5 sztuk strzałek
180 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9

PAKIET 16 – PIERŚCIENIE, SOCZEWKI, REKTRAKTOR

1.

Pierścień dotorebkowy w injektorze jednorazowym rozmiar 11
15 szt.
2.

Soczewki przedniokomorowe z PMMA, średnicy optycznej 6,0mm, długości 12,5mm, anulacja 8mm, jednoczęściowe
20szt.
3.

Retraktor Malugina
10 szt.
Ogółem:
X
Słownie kwota z kolumny 9


UWAGA! Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na wybrane pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.
Sposób obliczenia ceny

- w kolumnie 5 (Cena jednostkowa netto (bez VAT)– należy wpisać odpowiednio cenę 1 szt./op. - bez podatku VAT,

- w kolumnie 6 (Cena jednostkowa brutto (z VAT) - należy podać cenę jednostkową z kolumny 5 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w kolumnie 7 (Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej podanej w kol. 5 i liczby zamawianych jednostek z kolumny 4,

- w kolumnie 8 (% VAT) – należy podać stawkę procentową podatku VAT zgodnie przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

-w kolumnie 9 (Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać wartość netto zamówienia podanej w kol. 7 powiększoną o wartość procentową podatku VAT z kolumny8;

- w poz. „ Słownie kwota z kolumny 9” - należy wpisać wartość z kol. 9.
OŚWIADCZENIA OFERENTA:
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym przepisane prawem podatki ( łącznie z podatkiem VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy do zamawiającego (transportu)i ubezpieczenia.

3. Termin dostawy gwarantuję w ciągu...................dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.( termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni robocze)

4. Zamówienia należy składać za pośrednictwem telefaxu pod nr ………………………….

5. Akceptuję 60-dniowy termin płatności faktury licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu.

6. Oświadczam, że zamówienie w części…………………. zamierzam powierzyć podwykonawcy………………………......................................................................

Podpis osoby upoważnionej

(należy podać również imię i nazwisko oraz

stanowisko osoby składającej podpis)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna