Formularz ofertowyPobieranie 185.13 Kb.
Strona1/2
Data05.03.2018
Rozmiar185.13 Kb.
  1   2FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu w ramach projektu

Wdrożenie innowacji produktowej przez firmę Union Parts sp. z o.o.”
  1. DOSTAWCA (WYKONAWCA)


Adres:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:  1. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY:

Imię i nazwisko:
Stanowisko/ pełniona funkcja:
Telefon:
E-mail:  1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, ŻE:Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Odpowiedź1

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia

Odpowiedź2

Dysponujemy potencjałem technicznym o osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

Odpowiedź3

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia

Odpowiedź4


Pobieranie 185.13 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna