Formularz ofertowy po modyfikacjiPobieranie 364,3 Kb.
Strona4/4
Data23.10.2017
Rozmiar364,3 Kb.
1   2   3   4

Urządzenie sieciowe

Przełącznik szkieletowy

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia

Wypełnia wykonawca parametry techniczne urządzenia

1.

Architektura

 • Przełącznik musi mieć budowę modularną umożliwiającą rozbudowę o dodatkowe interfejsy lub posiadać stałą konfigurację interfejsów z możliwością łączenia urządzeń w stos / wieżę,

 • W przypadku urządzeń łączonych w stos / wieżę:

 • Połączenie urządzeń w stos/wieżę powinno zapewniać redundancję - połączenie przełączników w pętlę zwrotną,

 • Zarządzanie stosem/wieżą poprzez 1 adres IP.

Producenta, nazwę i opis parametrów

2.

Interfejsy fizyczne

 • Minimum 48 portów 1000BASE-X SFP,

 • Minimum 24 porty 10/100/1000 BASE-T RJ45,

 • Minimum 4 porty 10GBase-X SFP+,

 • W przypadku urządzeń łączonych w stos / wieżę:

 • Minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos/wieżę nie ograniczające liczby portów dostępowych,

 • Minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem.

Opis parametrów

3.

Montaż

 • Standardowy stelaż teletechniczny 19” typu Rack o wysokości nie większej niż 3 U.

Opis parametrów

4.

Wydajność

 • W przypadku przełącznika modularnego:

 • Prędkość przełączania magistrali pomiędzy modułami minimum 128 Gbps,

 • W przypadku urządzeń łączonych w stos / wieżę:

 • Prędkość przełączania pomiędzy urządzeniami w stosie / wieży minimum 128 Gbps,

 • Przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony (wire speed).

Opis parametrów

5.

Zasilanie

 • Przełącznik musi mieć możliwość doposażenia w system redundantnego zasilania.

Opis parametrów

6.

Rozmiar tablicy adresów MAC

 • Minimalna liczba adresów: 32 000.

Opis parametrów

7.

Sieci VLAN

 • Obsługa minimum 4 000 ID sieci VLAN oraz minimum 1 000 sieci VLAN aktywnych jednocześnie w pojedynczym stosie.

Opis parametrów

8.

Funkcje zarządzania

 • Przełącznik musi obsługiw następujące funkcjonalności:

 • SNMP v1/v2c/v3,

 • Standardowy interfejs wiersza poleceń CLI,

 • Secure Shell (SSHv2),

 • Secured Socket Layer (SSL),

 • RFC 2865 RADIUS,

 • RFC 2866 RADIUS Accounting,

 • TACACS+, przy czym TACACS+ musi zapewniać obsługę zarządzania AAA (uwierzytelniania, autoryzacja i audytowanie).

 • Obuga wielu obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania,

 • Obuga wielu plików konfiguracyjnych,

 • Plik konfiguracyjny w formie tekstowej,

 • Telnet,

 • Syslog,

 • Secure Copy oraz Secure FTP,

 • Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP,

 • RMON – wsparcie dla 6 różnych grup,

 • Port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego),

 • Monitorowanie źródła zasilania i układu chłodzenia poprzez SNMP,

Opis parametrów

9.

Protokoły ogólne

 • Przełącznik musi obsługiw następujące protokoły i technologie:

 • LLDP/LLDP-MED,

 • 802.3ad Link Aggregation,

 • 802.1D MAC Bridges,

 • 802.1s Multiple Spanning Tree,

 • 802.1t Path Cost Amendment to 802.1D,

 • 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree,

 • 802.3x Flow Control,

 • IP Multicast (IGMPv1,v2,v 3),

 • IGMP v1/v2/v3 Snooping,

 • Ramki Jumbo Frames (minimum 9 kB),

 • Standardowe listy ACL,

 • Rozszerzone listy ACL,

 • DHCP/BootP Relay.

Opis parametrów

10.

Protokoły routingu

 • Przełącznik musi obsługiw następujące protokoły routingu:

 • RIPv1 i RIPv2,

 • Trasy statyczne.

 • Przełącznik musi obsługiw opcjonalnie następujące protokoły routingu:

 • OSPF,

 • VRRP,

 • PIM-SM,

 • IRDP,

 • DVMRP

 • IPv6.

 • Obsługa OSPF musi zawierać wsparcie dla Equal Cost Multipath Protocol (ECMP).
Opis parametrów

11.

Bezpieczeństwo

 • Przełącznik musi obsługiw następujące funkcjonalności:

 • Musi mieć możliwość pracy w architekturze bezpieczeństwa opartej na rolach. Zapewniając ciągłe zarządzanie tożsamością wraz z opartymi na rolach funkcjami uwierzytelniania, autoryzacji, QoS i ograniczania pasma,

 • Ochrona przed atakami typu DHCP/ARP Spoof Protection

 • Obsługa MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne).
Opis parametrów

12.

QoS

 • Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p,

 • Możliwość klasyfikacji pakietów w warstwach L2-L4 według:

  • Adresu MAC,

  • Typie protokołu TCP/IP,

  • IP ToS (Type of Service),

  • DSCP (Differentiated Services Code Point),

  • Porcie TCP/UDP.

 • Sprzętowo realizowana obsługa minimum 8 kolejek priorytetów na każdym porcie,

 • Obsługa wielu mechanizmów kolejkowania (SPQ, WRR oraz ich kombinacji),

 • Obsługa kontroli poziomu pasma wychodzącego i przychodzącego w każdym przepływie, rate-limit dla ruchu wchodzącego i wychodzącego,

 • Możliwość przypisania ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z kryteriami L2-L4.

Opis parametrów

13.

Uwierzytelnianie

 • Przełącznik musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania:

  • poprzez IEEE 802.1x,

  • wykorzystujące adres MAC,

  • wykorzystujące przeglądarkę internetową.

 • Uwierzytelnianie wielu użytkowników jednocześnie przez 802.1X, portal i/lub adres MAC, dla minimalnie 8 użytkowników/urządzeń na port,

 • Obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580),

 • Obsługa wielu użytkowników RFC-3580 na jednym porcie Gigabit Ethernet (minimum 8).

Opis parametrów

14.

Wyposażenie

 • W przypadku przełącznika modularnego:

 • Zasilacz sieciowy 230V AC,

 • Kabel zasilający.

 • W przypadku urządzeń łączonych w stos / wieżę:

 • Zasilacz sieciowy 230V AC dla każdego przełącznika,

 • Kabel zasilający,

 • Okablowanie do łączenia urządzeń w stos / wieże w formie zamkniętej pętli.

Opis parametrów

15.

Gwarancja

 • Gwarancja producenta obejmująca wysyłkę następnego dnia roboczego, z dostępem do nowych funkcjonalności, aktualizacją oprogramowania, technicznego wsparcia producenta na okres nie krótszy niż 5 lat.

GWARANCJA - NALEŻY OKREŚLIĆ W FORMULARZU OFERTOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Opis 1. Moduły światłowodoweLp.

Nazwa komponentu

Wypełnia wykonawca

1.

Moduł do Extreme C5 SP-SM31010D-GP -SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF 10km – 4 szt.

Producenta, nazwę i opis parametrów

2.

Moduł do HP - HPSP-SM31010D-GP -SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF 10km – 6 szt.

Producenta, nazwę i opis parametrów

w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Podpis

osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

............................................

(pieczątka)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ODNOŚNIE PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

(Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej

oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Dotyczy zamówienia publicznego Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015 pod nazwą:ZAKUP: SERWERA, MACIERZY – PAKIET NR 1 ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH – PAKIET NR 2.

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 2d uPzp niniejszym oświadczam, że: (*niepotrzebne skreślić)


 1. nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r poz. 184);

 2. należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r poz. 184) i tym samym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Pełna nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej

Adres podmiotu........................... dnia.......................... .....................................................(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)
1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna