Formularz ofertowy po modyfikacjiPobieranie 364,3 Kb.
Strona1/4
Data23.10.2017
Rozmiar364,3 Kb.
  1   2   3   4


Załącznik nr 1 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

.................., dn. .................miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław


FORMULARZ OFERTOWY PO MODYFIKACJI
  1. DANE WYKONAWCY


1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ........................................ kod: .................. miejscowość: ............................................

3. Adres do korespondencji:

ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................

4. NIP: .......................................... 5. REGON: ……........………………………………………

6. TEL: - ……………………. 7. FAX: - …………………………….

8. OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................... 9. TEL.: ........................................

10. MAIL: .......................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

....................................................................................................................................................

B) Siedziba Partnera:

ul: ......................................... kod: ..................... miejscowość: ............................................

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

ZAKUP: SERWERA, MACIERZY – PAKIET NR 1 ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH – PAKIET NR 2.
  1. CENA


Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi dla:


OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNY Z ZAPISAMI SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców

w Pakiecie nr 1*
wg Załącznika nr 5.1 do SIWZ

za cenę ogółem brutto

wraz z należnym podatkiem VAT

     ,      zł

Termin realizacji dostawy:

      dni

Gwarancja:

      miesiące

w Pakiecie nr 2*
wg Załącznika nr 5.2 do SIWZ

za cenę ogółem brutto

wraz z należnym podatkiem VAT

     ,      zł

Termin realizacji dostawy:

      dni

Gwarancja:

      miesiące


KRYTERIUM OCENY OFERT - oferowany parametr techniczny – dotyczy pakietu nr 1

Wykonawca dla oferowanej macierzy / serwera wskazuje parametry techniczne dodatkowo punktowane przez Zamawiającego.
Lp.

Wymaganie

Wypełnia Wykonawca

Punktacja

3

Wymaganie podstawowe:

Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 kontrolery odpowiedzialne za obsługę dostępu do danych i komunikację z systemami operacyjnymi i aplikacyjnymi. Kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych plikowych i blokowychProducenta, nazwę i opis parametrów      

0 pkt

3

Wymaganie rozszerzone:

Dostarczenie macierzy wyposażonej, w co najmniej 4 kontrolery odpowiedzialne za obsługę dostępu do danych i komunikację z systemami operacyjnymi i aplikacjami. 2 kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych plikowych a pozostałe 2 kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych blokowych. Kontrolery plikowe powinny być dedykowanymi rozwiązaniami a niemodyfikowanymi serwerami rack lub/i tower z zainstalowanym oprogramowaniem emulującym protokoły plikoweProducenta, nazwę i opis parametrów      

10 pkt

6

Wymaganie podstawowe:

Macierz musi być wyposażona w co najmniej 32 GB przestrzeni cache służącej do buforowania operacji odczytu oraz zapisu.

Cache (do odczytu zapisu) musi mieć możliwość rozbudowy do 128 GB przy pomocy modułów DDR/kolejnych kontrolerów/dysków SSD. Dla dysków SSD nie może być to funkcjonalność tieringu opisana w punkcie 21.


Producenta, nazwę i opis parametrów      

0 pkt

6

Wymaganie rozszerzone:

Dostarczenie macierzy dyskowej wyposażonej, w co najmniej 64GB przestrzeni cache służącej do buforowania operacji odczytu i zapisu. Cache (do odczytu, zapisu) musi nieć możliwość rozbudowy do 256 GB przy pomocy modułów DDR/kolejnych kontrolerów/dysków SSD. Dla dysków SSD nie może to być funkcjonalność tieringu opisana w punkcie 21.Producenta, nazwę i opis parametrów      

10 pkt

Serwer komponent zarządzanie

Wymaganie podstawowe:

System musi oferować obsługę szablonów definiujących serwery - np. zapisanie wzorcowej konfiguracji serwera, a następnie tworzenie nowych konfiguracji z pierwotnie przygotowanego szablonu. Szablon musi uwzględniać parametry takie jak wersja firmware komponentów, konfiguracja parametrów sieciowych, konfiguracja parametrów BIOS, konfiguracja parametrów RAIDProducenta, nazwę i opis parametrów      

0 pkt

Serwer komponent zarządzanie

Wymaganie rozszerzone:

Dostarczenie systemu oferującego obsługę szablonów definiujących serwery - np. zapisanie wzorcowej konfiguracji serwera, a następnie tworzenie nowych konfiguracji z pierwotnie przygotowanego szablonu. Szablon musi uwzględniać parametry takie jak wersja firmware komponentów ilość interfejsów sieciowych i ich prametry (QoS, VLAN, vSAN, adresów MAC, WWNN, WWPN), konfigurację parametrów BIOS, konfigurację paramentów RAID. Dodatkowo system musi umożliwiać konfigurowanie serwerów oraz środowiska na podstawie puli wcześniej zdefiniowanych takich jak pula adresów MAC, IP do zarządzania, UUID, MAC adresów, WWNN, WWPN, IP do iSCSI.Producenta, nazwę i opis parametrów      

10 pkt  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna