Finanse Podręcznik użytkownika modułu fiaaPobieranie 14,02 Mb.
Strona71/122
Data23.10.2017
Rozmiar14,02 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   122

Podczas likwidacji składników aktywów trwałych część nieumorzona (wartość netto) księgowana jest standardowo w pozostałe koszty operacyjne, konto KG 765*.

W przypadku likwidacji składników majątku na cele nowych inwestycji, wartość netto zlikwidowanych składników będzie księgowana w nakłady inwestycyjne, konto KG 0800000000.

Przekierowanie księgowania wartości netto na konto 0800000000 działa dla poniższych operacji oraz grup aktywów trwałych:

Grupy:
1010 Grunty, zasadzenia wieloletnie

1020 Prawo wieczystego użytkowania gruntów

1100 Budynki i budowle

1200 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1300 Kotły i maszyny energetyczne

1400 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowani

1500 Specjalistyczne urządzenia i aparaty

1600 Urządzenia techniczne

1700 Środki transportu

1800 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

2010 Wartości niematerialne i prawne

3015 Eksponaty muzealne      1. Warunek wstępny

Aby zapewnić zbilansowanie działów gospodarczych, przed dokonaniem likwidacji składnika aktywów trwałych na środki trwałe w budowie, należy BEZWZGLĘDNIE sprawdzić, czy liwkidowany składnik znajduje się w tym samym dziale gospodarczym, co prowadzona inwestycja. Jeżeli tak nie jest, to przed likwidacją należy dokonać transferu składnika (transakcja ABUMN, opis w podręczniku użytkownika) do właściwego działu gospodarczego i dopiero wówczas wykonać liwkidaję w tymże dziale.      1. Wykonanie

Transakcja ABSO:Wybieramy składnik aktywów trwałych oraz rodzaj operacji, wciskamy ENTER i otrzymujemy ekran:
Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 14Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 15Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 16Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 18

Przed zaksięgowaniem operacji konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego dla naszej inwestycji elementu PSP. Dokonujemy tego na ekranie symulacji księgowania. Aby ekran ten ujrzeć, klikamy klawisz :1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   122


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna