Finanse Podręcznik użytkownika modułu fiaaPobieranie 14,02 Mb.
Strona46/122
Data23.10.2017
Rozmiar14,02 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   122

Przeksięgowanie wartości pomiędzy składnikami

Przeksięgowanie wartości pomiędzy składnikami majątku trwałego może mieć miejsce w następujących przypadkach: 1. Kiedy zmieniane jest źródło finansowania dla części składnika, który nie powstał w wyniku rozliczenia środków trwałych w budowie (rozliczenie elementów PSP poprzez przepis rozliczeniowy i konta 080*). Wówczas należy założyć kartotekę części (podnumer) i przeksięgować odpowiednią wartość na nowy składnik. Oczywiście w tym nowym składniku musi być przypisany właściwy element PSP nakładowy z odpowiednim (nowym) źródłem finansowania.
  Wartość skumulowanego umorzenia  dla starego składnika będzie przeksięgowana automatycznie na nowy składnik. Amortyzacja za bieżący rok będzie skorygowana automatycznie podczas naliczania odpisu za dany miesiąc.

 2. Kiedy zmieniane jest źródło finansowania dla całego składnika, który nie powstał w wyniku rozliczenia środków trwałych w budowie (rozliczenie elementów PSP poprzez przepis rozliczeniowy i konta 080*), wystarczy zmienić element PSP i źródło finansowania FIAA w kartotece składnika – transakcja AS02.

 3. Kiedy zmieniane jest źródło finansowania dla składnika powstałego z rozliczenia środków trwałych w budowie (PSP, 080*), to mamy dwa przypadki:

  1. Zmiana źródła finansowania dla składnika rozliczonego w bieżącym roku.
   W tym przypadku:

   1. stornujemy rozliczenie,

   2. stornujemy nakłady,

   3. tworzymy nowe elementy PSP z właściwym źródłem finansowania,

   4. zmieniamy elementy PSP nakładowe oraz żródła finansowania w kartotekach składników majątku trwałego – transakcja AS02,

   5. księgujemy ponownie nakłady na te nowe elementy PSP,

   6. ponownie dokonujemy rozliczenia przez przepis rozliczeniowy.

W tym przypadku transakcja ABUMN nie ma zastosowania.

  1. Zmiana źródła finansowania dla składnika powstałego z rozliczenia środków trwałych w budowie przyjętego do ewidencji w latach ubiegłych.
   W tym przypadku tworzymy podnumer składnika z przypisaniem właściwego elementu PSP i źródła finansowania FIAA i przeksięgowujemy na tenże podnumer wartość z numeru głównego.

 1. W przypadku zmiany działu gospodarczego (zmiana MPK i osoby), grupy GUS (np. z 1400 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na 1300 Kotły i maszyny energetyczne) wymagane jest:

  1. Utworzenie nowej kartoteki z nowym nr inwentarzowym. W utworzonym  składniku należy wprowadzić element PSP kosztowy, nakładowy oraz numer umowy, numer decyzji, źródło finansowania (FI-AA), zlecający – instytucja przekazująca środki dofinansowujące (kartoteka dostawcy utworzona w SAP: FI i MM).

  2. Przeksięgowanie wartości ze starej kartoteki na nową (wprowadzając dokument do pola Opis należy wpisać powód księgowania, w pole Referencja zaś wpisywany będzie identyfikator dokumentu MT lub MN, nadany przez Kwesturę). Skumulowane umorzenie będzie przeksięgowane wg wprowadzonej daty odniesienia. Amortyzacja oraz umorzenie automatycznie zostaną skorygowane w następnym przebiegu księgowania amortyzacji. Wartość będzie na nowej kartotece a na starej będzie wartość zero. 

 2. Jeżeli będzie zmiana tylko nr osobowego lub MPK  (bez wpływu na dział gospodarczy) lub klasyfikatora KŚT w ramach jednej grupy (w SAP np. 1400 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) nie będzie tworzony dokument FI, to operacja rejestrowana tylko na kartotece aktywów trwałych.

W niniejszej instrukcji zajmujemy się przeksięgowaniem wartości pomiędzy składnikami majątku, czyli punktami 1, 3.b. oraz 4.

Punkt 3.a to utworzenie kartoteki składnika majątku i jest to opisane w podręczniku użytkownika, rozdział 4.1. raz rozliczanie elementów PSP.

Punkt 5 to zmiana klasyfikatora KŚT lub danych zależnych od czasu w kartotece składnika majątku i jest to opisane: • Zmiana pojedyncza – w podręczniku użytkownika, rozdział 4.3

 • Zmiana masowa – w dokumencie „Dokumentacja użytkownika FIAA - zmiana masowa MPK lub osoby użytkującej”.

UWAGA: utworzenie kartoteki nowego składnika aktywów trwałych może zostać dokonane: • przed wykonaniem operacji transferu – patrz punkt 5.3.1

 • w trakcie operacji transferu – patrz punkt 5.3.4   1. Utworzenie kartoteki nowego składnika aktywów trwałych

Przed przeksięgowaniem należy utworzyć kartotekę składnika majątku (numer główny lub podnumer), na który mają trafić przeksięgowane wartości.


Tworzenie kartoteki jest opisane w podręczniku użytkownika, rozdział 4.1.


   1. Przeksięgowanie wartości pomiędzy składnikami

Do przeniesienia wartości pomiędzy składnika służy transakcja ABUMN.


Ścieżka menu: Rachunkowość → Rachunkowość finansowa → Aktywa trwałe → Księgowanie → Przeksięgowanie → Przeksięgowanie wewn. jednostki gosp.1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   122


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna