Finanse Podręcznik użytkownika modułu fiaaPobieranie 14,02 Mb.
Strona119/122
Data23.10.2017
Rozmiar14,02 Mb.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   122

Korekta VAT

Dla składników z odliczonym VAT będzie należało dokonywać korekty tego podatku w latach przyszłych, według zmiennych na przestrzeni tych lat wartości współczynników.


Trzy rodzaje korekt:

  • jednorazowa, w roku kolejnym w stosunku do roku zakupu, dla składników o wartości <= 15.000 PLN – korekta dokonywana w FI wraz z innymi fakturami zakupu korygowanymi tamże,

  • korekta dokonywana w ciągu pięciu lat – dla ruchomości o wartości > 15.000 PLN,

  • korekta dokonywana w ciągu dziesięciu lat – dla nieruchomości o wartości > 15.000 PLN.

Dla identyfikacji składników, dla których jest potrzeba dokonania korekty VAT, pomocnym może być raport ZFIAA_SF – stan faktur rozliczanych na składniki majątku trwałego.


Kroki korekty VAT dla składników majątku trwałego:

  1. Wprowadzenie wartości korygowanych składników do tabeli w transakcji ZJ_1P_FIAA_VAT – Dla raportu korekt podatku VAT.

  2. Weryfikacja współczynników VAT w transakcji S_RFIDPTDPR – Ostat. współczynnik proporcj..

  3. Wykonanie raportu pokazującego kwoty korekt w transakcji ZJ_1P_FIAA_KOR_VAT – Raport korekty VAT.

  4. Zaksięgowanie korekty na odpowiednich kontach KG.

Sposób obliczania korekt:


Rok rozpoczęcia korekty – rok, za który dokonujemy pierwszej korekty, czyli rok przyjęcia do użytkowania. Korekta dokonywana po wpisaniu wskaźnika za zamknięty rok poprzedni. Rzeczywisty wskaźnik struktury sprzedaży za dany rok (ten, który korygujemy, czyli rok -1, w 2015 korygujemy 2014).
Przykładowe wskaźniki:
2013 UW01 0,20000

2014 UW01 0,22000

2015 UW01 0,25000

2016 UW01 0,18000

2017 UW01 0,25000

2019 UW01 0,18000


Powyższe oznacza, że po przeliczeniu struktury sprzedaży za 2013 rok wskaźnik wyniósł 0,20000.

Przeliczony wskaźnik za 2014 rok (będąc w roku 2015) wyniósł 0,22 itd.

Jeżeli przyjęcie nastąpiło w 2014, to jest to rok rozpoczęcia korekt. Jeżeli w 2015, to rokiem rozpoczęcia korekt jest 2015.

Korygując rok 2014 wskaźnikiem historycznym jest ten, który był znany w chwili księgowania tego zakupu w roku 2014, czyli wskaźnik z roku 2013. Wskaźnikiem docelowym jest ten z roku 2014, który poznajemy w roku 2015.

Przykład obliczeń dla ruchomości zakupionej w 2014 roku, korygowanej przez 5 lat począwszy od roku 2014. Kod podatku B1.
Zakup składnika aktywów trwałych w roku 2014:


Netto

80.000

Vat 23% całość

18.400

Brutto

98.400

Współczynnik odliczenia

20%

VAT odliczony

3.680

Ostateczne wartości wskaźników w każdym z lat obrotowych dla kodu B1:
Kr.

Rok.pr.

EnKalProp

OSP %

PL

2013

B1

20,00

PL

2014

B1

22,00

PL

2015

B1

25,00

PL

2016

B1

18,00

PL

2017

B1

19,00

PL

2018

B1

21,00

Korekty VAT za poszczególne lata:
Rok korekty

Księgowanie w roku

Kod podatku

Aktualny współczynnik za dany rok

VAT do odliczenia według aktualnego współczynnika

VAT odliczony przy zakupie

Różnica

Korekta za dany rok - różnica podzielona przez 5

 

 

 

A

B

C

D

E

 

 

 

 

18.400 * A

 

B-C

D/5

2014

2015

B1

0,22

4048

3680

368

73,6

2015

2016

B1

0,25

4600

3680

920

184

2016

2017

B1

0,18

3312

3680

-368

-73,6

2017

2018

B1

0,19

3496

3680

-184

-36,8

2018

2019

B1

0,21

3864

3680

184

36,8

    1. Wprowadzenie wartości korygowanych składników

Transakcja ZJ_1P_FIAA_VAT.


Wprowadzamy dane składników, dla których system ma wyliczyć wartość korekty VAT.
Pole

Obowiązkowe

Opis

Jednostka gospodarcza

X

UW01

Numer główny składnika majątku trwałego

X

Numer ewidencyjny ST lub WNiP nadany przez SAP

Podnumer składnika majątku trwałego

X

Nadany przez SAP dla części składowej

Grupa składników majątku trwałego

X

Np. 1100 budynki i budowle

Rok dokumentu

X

Rok dla poniższego dokumentu

Numer dokumentu

X

Dokument księgowy, którym wprowadzono fakturę do SAP. Numer nadawany przez SAP unikalny dla roku.

Kwota księgowania

X

Wartość początkowa ST lub WNiP

Kwota podatku

X

Kwota całego podatku VAT.

Całego, czyli nie tylko tego, który został odliczony.

Pole obowiązkowe – warunkuje poprawne działanie programu.


Rok zakupu

X

Rok nabycia składnika = rok odliczenia VAT

Pole obowiązkowe – warunkuje poprawne działanie programu

Rok przyjęcia do ewidencji.


Znacznik sprzedaży zwolnionej
Wartość ‘X’ dla sprzedaży zwolnionej, puste dla opodatkowanej

Wskaźnik Ruchomość/Nieruchomość

X

Wartości:

‘R’ – ruchomość, korygowana przez 5 lat.

‘N’ – nieruchomość, korygowana przez 10 lat.

Pole obowiązkowe – warunkuje poprawne działanie programu.Znacznik oczekiwania na korektę
Wartość ‘X’ oznacza, że program nie będzie brał wpisu pod uwagę. Oczekiwanie na fakturę korektę.

Rok sprzedaży
Pole opcjonalne – wypełniane, jeśli nastąpiła sprzedaż składnika majątku.

Rok rozpoczęcia korekt

X

Rok, za który dokonujemy pierwszej korekty, czyli rok przyjęcia do użytkowania. Korekta dokonywana po wpisaniu wskaźnika za zamknięty rok poprzedni. Rzeczywisty wskaźnik struktury sprzedaży za dany rok (ten, który korygujemy, czyli rok -1, w 2015 korygujemy 2014)

Pole obowiązkowe – warunkuje poprawne działanie programu.Kod podatku VAT

X

Wpisujemy kod podatku, dla którego chcemy naliczać korektę.

1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   122


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna