Finanse Podręcznik użytkownika modułu fiaa



Pobieranie 14,02 Mb.
Strona100/122
Data23.10.2017
Rozmiar14,02 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   122





Zgodnie z planem - Należy wpisać, że się chce księgować amortyzację zaplanowaną dla wskazanego okresu księgowego. W tym przypadku, nie ma możliwości ograniczenia się do jednej wybranej grupy środków trwałych.

Powtórzenie - Powtarzamy proces amortyzacji. Może to być konieczne jeśli zmodyfikowano klucz amortyzacji niektórych środków trwałych lub dokonano operacji na środkach trwałych już po przeprowadzeniu planowego procesu amortyzacji. W tym przypadku możliwe jest ograniczenie do jakiejś wybranej grupy środków trwałych.

Ponowne uruchomienie - W przypadku gdy proces amortyzacji zostanie zakończony nieprawidłowo należy wejść do tej opcji w celu powrotu do niewykonanych księgowań. Nieplanowe - Kiedy chce się zaksięgować więcej niż jeden okres księgowy i zgrupować kilka okresów księgowych nie zaksięgowanych . Np. Miesiąc aktualny: wrzesień 2014 Ostatnie księgowanie: czerwiec 2014 Chcemy zaksięgować amortyzację we wrześniu jednorazowa za miesiące lipiec - sierpień 2014. W tym przypadku nie można wykorzystać opcji


  • Dalsze opcje



Tworzenie listy składników - Jeżeli zostanie zaznaczona, zostaną wskazane wartości dla każdego środka trwałego Jeżeli nie jest zaznaczona zostanie stworzony raport wg grup kont i mpk-ów. W ten sam sposób osiągamy listę błędów.




Przebieg testowy - Jeżeli chce się znać wynik procesu amortyzacji przed rzeczywistym zaksięgowaniem należy zaznaczyć to pole. Uzyskuje się w ten sposób raport o wartościach do zaksięgowania i listę błędów

Analiza błędów - Tak samo jak w przebieg testowy. W przypadku błędów otrzymamy log z komunikatami do analizy. W przypadku braku logu błędów możemy wykonać przebieg rzeczywisty.



  • Naciśnij wykonanie











  • Sprawdź log błędów

Wybrano niewłaściwy okres. W takim przypadku należy wykonać księgowanie amortyzacji za luty.






  • Odznacz pole oraz .







  • Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Urządzenie wyj.

X

Id drukarki


1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   122


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna