Finanse Podręcznik użytkownika modułu fiaaPobieranie 14,02 Mb.
Strona1/122
Data23.10.2017
Rozmiar14,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   122
FI-AA, 2016-04-23 18:34:00

Finanse podręcznik użytkownika – FI-AA majątek trwały

Strona /
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

Podręcznik użytkownika obszaru Finanse – FIAA majątek trwały

Obszar biznesowy FIAA

Wersja 2.3

Spis Treści


Obszar biznesowy FIAA 1

Wersja 2.32 11.1 Ogólny opis modułu 5

2 Informacje podstawowe 6

2.1 Meldowanie do systemu 6

2.2 Budowa strukturalna menu głównego 7

2.2.1 Menu SAP 8

2.2.2 Menu użytkownika 9

2.3 Podstawowe funkcje menu głównego 11

2.3.1 Ikony menu głównego 11

2.3.2 Tworzenie ulubionych 12

3 Transakcje i ikony 15

3.1 Uruchamianie transakcji 15

3.2 Znaczenie ikon 15

4 Dane podstawowe FIAA 17

4.1 Numer główny 17

4.1.1 Transakcja tworzenia 17

4.1.2 Ekran początkowy 17

4.1.3 Dane ogólne 18

4.1.4 Przypisania 20

4.1.5 Dane zależne od czasu 22

4.1.6 Pochodzenie 24

4.1.7 Wycena 26

4.1.8 Zapamiętanie 27

4.2 Podnumer 28

4.2.1 Transakcja tworzenia 28

4.2.2 Ekran początkowy: 29

4.2.3 Dane ogólne 30

4.2.4 Przypisania 31

4.2.5 Dane zależne od czasu 33

4.2.6 Pochodzenie 34

4.2.7 Wycena 36

4.2.8 Zapamiętanie 38

4.3 Tworzenie większej ilości składników, numery główne i podnumery 39

4.4 Zmiana 41

4.5 Wyświetlanie 54

4.6 Blokowanie składnika przed księgowaniem przychodów – transakcja AS05 57

4.7 Usuwanie kartoteki składnika bez wartości – transakcja AS06 59

4.8 Składniki ewidencjonowane pozabilansowo 62

5 Operacje 63

5.1 Wprowadzenie wartości 63

5.2 Wprowadzenie do ewidencji aparatury (ST), WNiP oraz eksponatów muzealnych 71

5.2.1 Utworzenie kartoteki nowego składnika aktywów trwałych 74

5.2.2 Zaksięgowanie wartości na składniku majątku trwałego 74

5.3 Przeksięgowanie wartości pomiędzy składnikami 91

5.3.1 Utworzenie kartoteki nowego składnika aktywów trwałych 93

5.3.2 Przeksięgowanie wartości pomiędzy składnikami 93

5.3.3 Wariant z wykorzystaniem istniejącej kartoteki składnika docelowego 94

5.3.4 Wariant z tworzeniem kartoteki składnika docelowego 96

5.3.5 Dalsze kroki wspólne dla obu wariantów 1005.4 Import operacji przychodów 105

5.4.1 Format pliku importu danych 106

5.4.2 Wczytanie pliku z operacjami 106

5.5 Rozchód 111

5.5.1 Likwidacja 112

5.5.2 Sprzedaż 118

5.5.3 41.doc 126

5.5.4 Warunek wstępny 127

5.5.5 Wykonanie 127

5.5.6 Dodatkowy dekret na koniec okresu sprawozdawczego – ZFIAA_DEKRET 133

5.6 Rozliczenie ŚTwB i WNiPwB 138

5.7 Korekta amortyzacji za ubiegły rok 139

5.8 Zmiana masowa 147

5.9 Utworzenie listy roboczej 147

5.10 Wprowadzenie nowych wartości do tabeli w transakcji Z_ZM_MPK 157

5.11 Przetwarzanie listy – wprowadzenie zmian 158

5.12 Raport zmian 162

5.13 Stornowanie operacji składników aktywów trwałych 165

6 Prace okresowe 170

6.1 Księgowanie amortyzacji 170

6.2 Protokół przebiegu amortyzacji – AFBP 181

6.3 Zmiana roku obrotowego 183

6.4 Zamknięcie roku obrotowego 185

6.5 Cofanie zamknięcia roku obrotowego 186

7 Raportowanie w SAP 189

7.1 Ogólne zasady w raportowaniu 189

7.1.1 Ekran wyboru 189

7.1.2 Tworzenie i wybór wariantów 195

7.2 Wykaz przydatnych raportów standardowych 195

7.3 Raporty niestandardowe 196

7.3.1 Kartoteka 196

7.3.2 Operacje 199

7.3.3 Tabela amortyzacji 2017.4 Eksplorator aktywów trwałych – AW01N 203

8 Korekta VAT 209

8.1 Wprowadzenie wartości korygowanych składników 211

8.2 Weryfikacja współczynników VAT w transakcji 213

8.3 Raport korekty VAT 214

9 Historia dokumentu 216Wstęp


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   122


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna