Ewidencja sprzedaży produktów gotowych scenariusz lekcji w klasie IV liceum ekonomicznegoPobieranie 93,2 Kb.
Data27.02.2018
Rozmiar93,2 Kb.

Konspekt lekcji


Przedmiot: rachunkowość przedsiębiorstw

Ilość godzin tygodniowo: 5

Klasa: IV a Technikum Ekonomicznego

Nauczyciel: Anna Karaś

Czas trwania zajęć: 45 minut

Dział: Obrót wyrobami gotowymi .

TEMAT LEKCJI: Ewidencja wyrobów gotowych – sprzedaż wyrobów.

Cele zajęć:

 • Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z organizacją i przebiegiem sprzedaży produktów pracy. przedstawienie sposobu dokumentowania i ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych. doskonalenie pracy zespołowej.
 • Cele operacyjne – uczeń:

 1. zna strukturę ceny sprzedaży,

 2. potrafi sporządzić dokumenty sprzedaży,

 3. potrafi zaewidencjonować sprzedaż na kontach księgowych.

Metody nauczania:

 • demonstracja,

 • analiza schematów,

 • ćwiczenia

Formy pracy: klasowo - lekcyjna

Środki dydaktyczne:

Literatura:

 • podręcznik - Padurek B., Szpleter M. „Rachunkowość przedsiębiorstw”, cz. IV skryptu,

 • podręcznik - Matuszewicz J., Matuszewicz P., „Rachunkowość od podstaw”,

 • podręcznik – Gierusz B. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”

Lp.

Kolejne ogniwa zajęć

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Czas

Uwagi

1.

Czynności organizacyjne

1.Sprawdzenie obecności.

2.Wpisanie tematu do dziennika.

3.Sprawdzenie wiadomości.


Uczeń przygotowuje się do zajęć

4 min.
2.

Nawiązanie do tematu i określenie celu zajęć

Nauczyciel:

1.Formułuje temat zajęć

2.Podaje cele zajęć


Uczeń zapisuje temat

3 min.
3.

Wprowadzenie przez przypomnienie zajęć poprzednich

Nauczyciel pyta:

1. Co to są wyroby gotowe?,

2. W jaki sposób funkcjonują konta służące do ewidencji produktów gotowych


Uczeń formułuje odpowiedzi

3 min.
4.

Realizacja nowych treści

Nauczyciel:

 1. Demonstruje uczniom schemat ustalania ceny sprzedaży.

 2. Analizuje schemat ustalania ceny sprzedaży.

 3. Wyjaśnia przebieg sprzedaży

 4. Demonstruje i analizuje schemat ewidencji sprzedaży.

 5. Dzieli klasę na 3 grupy, rozdaje formularze dokumentów i podaje treści ćwiczeń.

 6. Sprawdza poprawność wykonanych ćwiczeń i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

Uczeń:

 1. przy pomocy nauczyciela notuje informacje

 2. analizuje wspólnie z nauczycielem przedstawiane schematy i zadaje pytania

 3. zapoznaje się z przedstawionymi ćwiczeniami i je rozwiązuje

 4. wybrani uczniowie przedstawiają rozwiązania ćwiczeń
32 min.
5.

Podsumowanie

Nauczyciel:

 1. Prezentuje usystematyzowane wiadomości

 2. Zadaje podsumowujące pytania, na które odpowiadają uczniowie

 3. Zadaje zadanie domowe – przedstawić opisowo sposób ewidencji sprzedaży

Uczeń

 1. notuje informacje

 2. odpowiada na zadane pytania

3 min.

Ćwiczenie do wykonania i opis ćwiczenia.
Uczniowie zostają podzielni na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje treść ćwiczenia i formularze dokumentów do uzupełnienia. Uczniowie zapoznają się z treścią ćwiczenia, dokonują niezbędnych obliczeń, uzupełniają dokumenty i dokonują ewidencji księgowej sprzedaży udokumentowanej sporządzonymi dowodami księgowymi.

Sporządzanie przez uczniów dokumentów.

Praca jest podzielona w następujący sposób:

- 3 uczniów z każdej grupy sporządza fakturę VAT,

- 2 uczniów sporządza dowód Wz,

- pozostali uczniowie z każdej grupy przeprowadzają kontrolę sporządzonych dokumentów
Ćwiczenie dla grupy I:.

Jesteś pracownikiem Zakładu Produkcyjnego "MIŚ" sp. z o.o. 45-502 ŁÓDŹ ul. Spokojna 5.NIP 898 002 45 21; rachunek bankowy PKO S.A. III/O ŁÓDŹ nr 2345-3000-123 W dniu 4.02.2003 r. sprzedano Zakładom Przemysłu Dziewiarskiego "MOTEK" sp. z o.o.

45 - 502 ŁÓDŹ ul. Polna 4 NIP 898 - 000 43 - 56 . Rachunek bankowy 5678 - 234 – 3455

- 380 kg anilany białej po 22,80 zł. - cena ewidencyjna - 15 zł.

- 240 kg anilany różowej po 24,90 zł. cena ewidencyjna - 17 zł.

- 150 kg mohairu beżowego po 35,30 zł. cena ewidencyjna - 20 zł.


ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Sporządź fakturę VAT i dokonaj jej księgowania.

2. Sporządź dowód Wz i dokonaj jego księgowania.
Ćwiczenie dla grupy II.

Jesteś pracownikiem Przedsiębiorstwa Produkcyjnego "MEBLEX" 52 - 400 Poznań ul. Wiśniowa 34, NIP 823 275 29 36; rachunek bankowy: PKO BP SA II o/Poznań nr 31247682-00276-2700-4. W dniu 27.01.2003 r na podstawie Fa VAT sprzedano 2 000 szt. taboretów Hurtowni

"OLA" z Wrocławia 58 - 300, ul Grabiszyńska 23, NIP 836-277-24-09.

Sprzedane wyroby rozchodowano w tym samym dniu na podstawie dowodu Wz nr 20.

Cena zbytu netto jest równa cenie ewidencyjnej i wynosi 12 zł

Podatek VAT - stawka podstawowa.


ZADANIA DO WYKONANIA:

 1. Wystaw Fa VAT nr 27.

 2. Wystaw dowód Wz nr 20.

 3. Zaksięguj fakturę i dowód Wz..


Ćwiczenie dla grupy III.
Jesteś zatrudniony w Zakładach Przemysłu Chemicznego "EWA", Sp. z o.o. 52 - 800 Wrocław , ul. Kluczborska 18. NIP 794 000 32 48; rachunek bankowy: II O/PKO S.A. Wrocław nr 67845321 - 942 - 635. W dniu 31.01 2003 r. sprzedano Hurtowni "KAROLINA" 60 -480 Jelenia Góra, ul.Karkonoska 5, NIP 896 000 92 49 następujące wyroby:

400 szt. kremów do rąk - cena zbytu netto 25 zł/szt. cena ewidencyjna - 15 zł

1150 szt. mydeł - cena zbytu netto 6 zł/szt. cena ewidencyjna - 4 zł.

Stawka podatku VAT podstawowa.


ZADANIA DO WYKONANIA:

1.Sporządź fakturę VAT i dokonaj jej księgowania.

2.Sporządź dowód Wz i dokonaj jego księgowania.

Schemat ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych


Jeżeli wyroby gotowe ewidencjonowane są według rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia to ich ewidencja przedstawia się następująco:

Przychody ze sprzedaży wyrobów/sprzedaż wyrobów

Rozrachunki z odbiorcami

VAT należny

1a

1

1b

Wyroby gotowe

Koszt własny sprzedanych wyrobów

2

Treść operacji:  1. Faktura VAT – sprzedano odbiorcy wyroby gotowe w cenie sprzedaży (wartość faktury brutto)

 1. wartość faktury netto

 2. podatek VAT należny
  1. Wz – wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe z magazynu w cenach ewidencyjnych

Jeżeli wyroby gotowe ewidencjonowane są według planowanego technicznego kosztu wytworzenia to ich ewidencja przedstawia się następująco:Przychody ze sprzedaży wyrobów/sprzedaż wyrobów

Rozrachunki z odbiorcami

VAT należny

1a

1

1b

Wyroby gotowe

Koszt własny sprzedanych wyrobów

2

Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych


3

Treść operacji:  1. Faktura VAT – sprzedano odbiorcy wyroby gotowe w cenie sprzedaży (wartość faktury brutto)

   1. wartość faktury netto

   2. podatek VAT należny
  1. Wz – wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe z magazynu w cenach ewidencyjnych

  2. PK – rozliczenie i przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przypadających na sprzedane wyroby gotowe


Scenariusz lekcji


Przedmiot: rachunkowość przedsiębiorstw

Ilość godzin tygodniowo: 5

Klasa: IV a Technikum Ekonomicznego

Nauczyciel: Anna Karaś

Czas trwania zajęć: 45 minut

Dział: Obrót wyrobami gotowymi .

TEMAT LEKCJI: Ewidencja wyrobów gotowych – sprzedaż wyrobów.

Cele zajęć:

 • Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z organizacją i przebiegiem sprzedaży produktów pracy. przedstawienie sposobu dokumentowania i ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych. doskonalenie pracy zespołowej.
 • Cele operacyjne – uczeń:

 1. zna strukturę ceny sprzedaży,

 2. potrafi sporządzić dokumenty sprzedaży,

 3. potrafi zaewidencjonować sprzedaż na kontach księgowych.

Metody nauczania:

 • demonstracja,

 • analiza schematów,

 • ćwiczenia

Formy pracy: klasowo - lekcyjna

Środki dydaktyczne:

 • ćwiczenia wybrane przez nauczyciela,

 • formularze dokumentów: faktury VAT i dowodu Wz,

 • schemat ustalania ceny sprzedaży

 • schemat ewidencji sprzedaży produktów

Literatura:

 • podręcznik - Padurek B., Szpleter M. „Rachunkowość przedsiębiorstw”, cz. IV skryptu,

 • podręcznik - Matuszewicz J., Matuszewicz P., „Rachunkowość od podstaw”,

 • podręcznik – Gierusz B. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”

Przebieg lekcji:
Ogniwo wstępne:

1. Czynności organizacyjno - porządkowe.

2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji:

- podać cechy prawidłowo sporządzonego dokumentu księgowego,

- przedstawić sposób funkcjonowania kont służących do ewidencji produktów gotowych.

3. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.


Ogniwo zasadnicze:
1. Zademonstrowanie uczniom schematu ustalania ceny sprzedaży.

2. Analiza schematów (załącznik 1).

3. Wyjaśnienie przebiegu sprzedaży

4. Zademonstrowanie i analiza schematu ewidencji sprzedaży.

5. Podział klasy na 3 grupy, rozdanie formularzy dokumentów i podanie treści ćwiczeń.

6. Sporządzanie przez uczniów dokumentów.

Praca jest podzielona w następujący sposób:

- 3 uczniów z każdej grupy sporządza fakturę VAT,

- 2 uczniów sporządza dowód Wz,

- pozostali uczniowie z każdej grupy przeprowadzają kontrolę sporządzonych dokumentów

7. Dokonanie ewidencji księgowej sprzedaży udokumentowanej sporządzonymi dowodami księgowymi.

Ćwiczenie dla grupy I:.
Jesteś pracownikiem Zakładu Produkcyjnego "MIŚ" sp. z o.o. 45-502 ŁÓDŹ ul. Spokojna 5.NIP 898 002 45 21; rachunek bankowy PKO S.A. III/O ŁÓDŹ nr 2345-3000-123 W dniu 4.02.2003 r. sprzedano Zakładom Przemysłu Dziewiarskiego "MOTEK" sp. z o.o.
45 - 502 ŁÓDŹ ul. Polna 4 NIP 898 - 000 43 - 56 . Rachunek bankowy 5678 - 234 - 3455
- 380 kg anilany białej po 22,80 zł. - cena ewidencyjna - 15 zł.
- 240 kg anilany różowej po 24,90 zł. cena ewidencyjna - 17 zł.
- 150 kg mohairu beżowego po 35,30 zł. cena ewidencyjna - 20 zł.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Sporządź fakturę VAT i dokonaj jej księgowania.
2. Sporządź dowód Wz i dokonaj jego księgowania.

Ćwiczenie dla grupy II.
Jesteś pracownikiem Przedsiębiorstwa Produkcyjnego "MEBLEX" 52 - 400 Poznań ul. Wiśniowa 34, NIP 823 275 29 36; rachunek bankowy: PKO BP SA II o/Poznań nr 31247682-00276-2700-4. W dniu 27.01.2003 r na podstawie Fa VAT sprzedano 2 000 szt. taboretów Hurtowni
"OLA" z Wrocławia 58 - 300, ul Grabiszyńska 23, NIP 836-277-24-09.
Sprzedane wyroby rozchodowano w tym samym dniu na podstawie dowodu Wz nr 20.
Cena zbytu netto jest równa cenie ewidencyjnej i wynosi 12 zł
Podatek VAT - stawka podstawowa.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1.Wystaw Fa VAT nr 27.
2Wystaw dowód Wz nr 20.
3.Zaksięgujfakturę i dowód Wz..

Ćwiczenie dla grupy III.
Jesteś zatrudniony w Zakładach Przemysłu Chemicznego "EWA", Sp. z o.o. 52 - 800 Wrocław , ul. Kluczborska 18. NIP 794 000 32 48; rachunek bankowy: II O/PKO S.A. Wrocław nr 67845321 - 942 - 635. W dniu 31.01 2003 r. sprzedano Hurtowni "KAROLINA" 60 -480 Jelenia Góra, ul.Karkonoska 5, NIP 896 000 92 49 następujące wyroby:
400 szt. kremów do rąk - cena zbytu netto 25 zł/szt. cena ewidencyjna - 15 zł
1150 szt. mydeł - cena zbytu netto 6 zł/szt. cena ewidencyjna - 4 zł.
Stawka podatku VAT podstawowa.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1.Sporządź fakturę VAT i dokonaj jej księgowania.
2.Sporządź dowód Wz i dokonaj jego księgowania.

Ogniwo końcowe:
1. Podsumowanie wiedzy zdobytej na zajęciach.
2. Praca domowa - przedstawić opisowo lub za pomocą schematu sposób ewidencji sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK 1
Schemat ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych
Jeżeli wyroby gotowe ewidencjonowane są według rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia to ich ewidencja przedstawia się następująco:

Przychody ze sprzedaży wyrobów/sprzedaż wyrobów

Rozrachunki z odbiorcami

VAT należny

1a

1

1b

Wyroby gotowe

Koszt własny sprzedanych wyrobów

2

Treść operacji:  1. Faktura VAT – sprzedano odbiorcy wyroby gotowe w cenie sprzedaży (wartość faktury brutto)

 1. wartość faktury netto

 2. podatek VAT należny
  1. Wz – wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe z magazynu w cenach ewidencyjnych

Jeżeli wyroby gotowe ewidencjonowane są według planowanego technicznego kosztu wytworzenia to ich ewidencja przedstawia się następująco:Przychody ze sprzedaży wyrobów/sprzedaż wyrobów

Rozrachunki z odbiorcami

VAT należny

1a

1

1b

Wyroby gotowe

Koszt własny sprzedanych wyrobów

2

Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych


3

Treść operacji:  1. Faktura VAT – sprzedano odbiorcy wyroby gotowe w cenie sprzedaży (wartość faktury brutto)

   1. wartość faktury netto

   2. podatek VAT należny
  1. Wz – wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe z magazynu w cenach ewidencyjnych

  2. PK – rozliczenie i przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przypadających na sprzedane wyroby gotowe
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna