Evaluation of the perfprmance of the tourist agencies service systemPobieranie 0,51 Mb.
Strona1/10
Data04.12.2017
Rozmiar0,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

INTELIGENTNE SYSTEMY INFORMACYJNE

LITERATURA

Podstawowa:


1. Luger G. F.: Artificial intelligence. Structures and strategies for complex problem solving, 4 – ed, Addison Wesley Longman, Inc., 2002.

2. Luger G. F., Stublefield W. A.: Artificial intelligence. Structures and strategies for complex problem solving, 3 – ed, Addison Wesley Longman, Inc., 1999.

3. Niederliński A.: Regułowe systemy ekspertowe, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2000.

4. Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT, Warszawa, 2000.

5. Simek K. (red.), Metody sztucznej inteligencji, Politechnika Śląska, Gliwice, 1998.


Uzupełniająca:
1. Barr A., Cohen P. R., Feigenbaum E. A.: The handbook of artificial intelligence, Vol. 1-3, Addison- Wesley Company, Inc., Massachusetts, 1982.

2. Charniak E., McDermott D.: Introduction to artificial intelligence, Reading, MA, Addison–Wesley, 1985.

3. Kłopotek M. A.: Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.

3. Związane z tematem witryny internetowe.


I. SZTUCZNA INTELIGENCJA: GENEZA I OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Sztuczna Inteligencja (ang. Artificial Intelligence skrót AI): próba definicji


 • Sztuczna inteligencja (AI) może być definiowana jako dział informatyki związany z automatyzacją zachowań inteligentnych.

Taka definicja pasuje do naszych wykładów: • mówi, że AI to część informatyki – czyli opiera się na jej zasadach teoretycznych i praktycznych

 • stosuje struktury danych do reprezentacji wiedzy, algorytmy do potrzebne do zastosowania tej wiedzy oraz języki i techniki programistyczne do implementacji

Jednak definicja ta nie rozwiązuje podstawowego problemu: inteligencja nie jest dobrze zdefiniowana ani rozumiana

 1. HISTORIA I ZASTOSOWANIA

Procesy mentalne (myślowe) mogą istnieć niezależnie, podlegać pewnym prawom i być badane (wnioski filozofów)


Procesy mentalne mogą być opisywane formułami matematycznymi (XVII w. T. Hobbes)
Rozwój logiki:

 • Leibnitz – Calculus Philosophicus – pierwszy system logiki formalnej (XVII w.)

 • Charles Babbage - maszyna do obliczeń (XIX w.)

 • George Boole – logika

 • Alfred Tarski – podstawy semantyki

 • ..........  1. Test Turinga

Alan Turing brytyjski matematyk 1950 rok

Rys. 1.1 Test Turinga.
Pytający nie może bezpośrednio widzieć lub rozmawiać z człowiekiem lub maszyną. Może zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi pośrednio. Jeżeli pytający nie może odróżnić maszyny od człowieka to trzeba uznać maszynę za inteligentną.
Napisano dużo za i przeciw.
Argument chińskiego pokoju – John Searle 1980 rok - nie podważony do dzisiaj.

W pokoju przebywa człowiek, który w ogóle nie zna chińskiego, ani w mowie, ani w piśmie. Dostaje on zestaw znaków chińskich oraz zasady (w swoim ojczystym języku) używania ich, by budować poprawne wypowiedzi. Osoby z zewnątrz zadają mu pytania po chińsku, on je rozszyfrowuje przy pomocy instrukcji, a następnie przygotowuje odpowiedzi. Tym samym człowiek ten działa jak automat, który przetwarza ludzki język.

Searle udowadnia, że nie sposób stworzyć program, który potrafiłby rozumieć język ludzi.

Obecny problem: co zrobić by maszyna mogła być świadoma swojego istnienia tak jak człowiek.
  1. Biologiczne i społeczne modele inteligencji: agenci

Pogląd: inteligencja ma swe korzenie w kulturze i społeczeństwie – więc w konsekwencji wyłania się (emerge).


I jednocześnie: inteligencja jest odbiciem kolektywnego zachowania dużej liczby bardzo prostych oddziaływujących na siebie wzajemnie pół- autonomicznych osobników lub agentów.
Niezależnie od tego czy ci agenci są komórkami nerwowymi, osobnikami danego gatunku czy pojedynczymi osobami w społeczności – ich interakcje wytwarzają inteligencję.
Dla budowy środowiska agenckiego potrzebne są:

 1. struktury do reprezentacji informacji,

 2. strategie do przeszukiwania alternatywnych rozwiązań,

 3. architektury umożliwiające interakcję między agentami.
  1. Przegląd zastosowań sztucznej inteligencji
 • gry

 • automatyczne rozumowanie i dowodzenie twierdzeń

 • systemy ekspertowe

 • rozumienie języka naturalnego i modelowanie semantyczne

 • modelowanie zachowań ludzkich

 • planowanie i robotyka

 • języki i środowiska dla sztucznej inteligencji (PROLOG, LISP)

 • systemy uczące się

 • sieci neuronowe

 • algorytmy genetyczne

 • sztuczna inteligencja a filozofia

Podsumowanie problemów związanych z AI
 1. Zastosowanie komputerów do rozumowania, rozpoznawania obrazów, systemów uczących się lub innych form wnioskowania
 1. Koncentracja na problemach „nie poddających się” rozwiązaniom algorytmicznym. Stosowanie algorytmów heurystycznych
 1. Rozwiązywanie problemów z użyciem niedokładnych, niepełnych i lub słabo zdefiniowanych informacji
 1. Wnioskowanie na temat najistotniejszych jakościowych cech sytuacji
 1. Próby radzenia sobie ze znaczeniem semantycznym a nie tylko z syntaktyką
 1. Uzyskiwanie odpowiedzi, które nie są dokładne ani optymalne lecz w pewnym sensie wystarczające
 1. Użycie dużych zbiorów specjalistycznej wiedzy dziedzinowej do rozwiązywania problemów. To jest podstawa systemów ekspertowych.
 1. Użycie wiedzy na meta- poziomie do usprawnienia algorytmów rozwiązywania złożonych problemów.

II. SZTUCZNA INTELIGENCJA JAKO REPREZENTACJA I PRZESZUKIWANIE

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna