Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 69,47 Kb.
Data01.01.2018
Rozmiar69,47 Kb.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w konferencji nt. ”Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski”

Termin: 28 września 2017r.

Miejsce: Miasteczko Galicyjski w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226
Imię i nazwisko

Adres:Kod pocztowy...................... miejscowość

Ulica: .................................................................... numer:

Tel.: ......................e-mail: ........................................................ fax:

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konferencji nt. ”Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski”, a także późniejszego rozliczenia przedmiotowego operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje w roku 2017 operację dofinansowaną ze środków KSOW.

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konferencji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*niepotrzebne skreślić


…………………………………………………………..

miejsce i data


.....……………………………………..................….

czytelny podpisWypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową lub faksem do dnia r. na adres: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich drogą pocztową, fax:12/2851107, e-mail:agroturystyka@modr.pl2
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna