Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem StowarzyszeniaPobieranie 100,83 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar100,83 Kb.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dodatkowych zadań na operacje:
1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 975 000,00 zł.,

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”- limit dostępnych środków: 2 039 358,18 zł.,3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 975 000,00 zł., 4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - limit dostępnych środków: 575 000,00 zł.
Termin składania wniosków: od 04.04.2013 r. do dnia 25.04.2013 r. do godziny 15.30.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, które mieści się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a.

Formularze wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie LGD, na jej stronie internetowej www.qwsi.pl, na stronie internetowej Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimir.gov.pl
Zakres tematyczny naboru: operacje w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na obszarze LGD Qwsi, operacje w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób poniżej 26 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym naboru

2. Operacja musi być zgodna z:

- celem ogólnym 2 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,

- celem szczegółowym 2.4 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na obszarze LGD Qwsi i/lub celem szczegółowym 2.5 Wsparcie przedsiębiorczości osób poniżej 26 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia,

- przedsięwzięciem 5 Przedsiębiorczość społeczna na obszarze LGD

3. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji dla dodatkowych zadań:

- minimum 5 punktów – dla wszystkich typów operacji


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl
LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD „Qwsi”

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna