Eu I nato łączą siły w dążeniach do zaangażowania kobiet w działania na rzecz pokoju I bezpieczeństwaPobieranie 9,8 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar9,8 Kb.

IP/10/54

Bruksela, dnia 27 stycznia 2010 r.EU i NATO łączą siły w dążeniach do zaangażowania kobiet w działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa

Wiceprzewodnicząca Komisji Margot Wallström oraz Sekretarz Generalny NATO Anders Fogh Rasmussen pełnili rolę gospodarzy konferencji wysokiego szczebla dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa i odbywającej się w siedzibie Komisji Europejskiej. W konferencji tej udział wzięła pierwsza wicepremier Hiszpanii Maria Teresa Fernández de la Vega i była sekretarz stanu USA Madeleine Albright. Obecni byli również przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, wyżsi urzędnicy wojskowi i politycy wysokiego szczebla oraz osoby zaproszone, by przedstawić swoje doświadczenia. Uczestnicy doszli do wniosku, że wszystkie operacje z ramienia UE i NATO muszą być zgodne z rezolucjami ONZ w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz że muszą one być wspierane odpowiednimi mechanizmami w zakresie kształcenia, szkoleń, monitoringu i oceny.

„Niezwykle cieszę się ze wzmocnionej współpracy z NATO w kwestiach dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz z podjętego wspólnie zobowiązania, zgodnie z którym będziemy wspólnie działać na rzecz wdrożenia istniejących przepisów międzynarodowych. Jedynie współpraca, i to nie tylko z partnerami na szczeblu międzynarodowym i regionalnym, ale także ze społeczeństwem obywatelskim, pozwoli nam rozwiązać problem marginalizacji kobiet, będący zagrożeniem światowego bezpieczeństwa,” powiedziała Catherine Ashton, wysoki przedstawiciel UE oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

„Zdałam sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo kobiet jest najlepszym wskaźnikiem bezpieczeństwa narodu. Jeśli nie wzmocnimy praw i obowiązków kobiet w skali globalnej, nie zdołamy osiągnąć wielu celów naszej polityki zagranicznej, a te, które osiągniemy, okażą się nietrwałe. Przepisy ONZ zapewniają nam solidne ramy prawne do walki z przemocą związaną z płcią. Nadszedł czas, by od słów przejść do czynów” powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margot Wallström.

Jak stwierdził Sekretarz Generalny NATO Anders Fogh Rasmussen: „jeśli chcemy skutecznie stawić czoła związanym z bezpieczeństwem wyzwaniom XXI wieku, musimy zapewnić kobietom pełnię praw i podjąć walkę z wiktymizacją. Zadanie to spoczywa nie tylko na NATO, jest to misja, z którą zmierzyć się muszą wspólnie: Sojusz Atlantycki, Unia Europejska i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne podejście, z jakim dziś mieliśmy do czynienia, skłania mnie do optymizmu”.

Jak podkreśliła pierwsza wicepremier Hiszpanii Maria Teresa Fernández de la Vega: „w rejonach ogarniętych konfliktami wiele bitew rozgrywa się bez użycia broni. Kobiety znajdują się często na pierwszej linii frontu, walcząc o zapewnienie godnych warunków życia dla rodzin i społeczności. Jednym z celów hiszpańskiej prezydencji UE jest zwiększenie roli kobiet w zrównoważonym rozwoju i budowaniu pokoju."

Konferencja, w której udział wzięło niemal 500 uczestników, zorganizowana została wspólnie z organizacją Security and Defence Agenda jako wydarzenie informacyjne w związku ze zbliżającą się 10. rocznicą przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Była to okazja do wymiany poglądów między członkami panelu a uczestnikami na temat tego, jak zwalczać bezkarność, jak zapewniać kobietom pełnię praw oraz jak wdrażać istniejące przepisy. Członkowie panelu zgodzili się, że organizacje międzynarodowe, takie jak NATO, UE czy ONZ odgrywają tu istotną rolę, w pełni uwzględniając kwestie równości płci w swoich działaniach.

W perspektywie planowanej na październik 2010 r. konferencji ministerialnej ONZ, która poświęcona będzie przeglądowi kwestii dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, uczestnicy konferencji stwierdzili, że społeczność międzynarodowa powinna zintensyfikować działania na rzecz pełnego wdrożenia rezolucji ONZ nr 1325 i wynikających z niej przepisów. Oznacza to nasilenie wysiłków na rzecz ochrony kobiet na terenach ogarniętych konfliktami oraz wzmacnianie roli kobiet w operacjach budowania i utrzymywania pokoju poprzez zwiększanie liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach, częstsze korzystanie z usług doradców ds. płci w trakcie misji i działań oraz wspieranie działalności społeczeństwa obywatelskiego w tych obszarach.

Dodatkowe informacje:

Pełna lista wniosków z konferencji dostępna jest na stronie:http://www.securitydefenceagenda.org/.

Konferencja w całości transmitowana była za pośrednictwem Internetu, a nagrania dostępne są na stronie:http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna