Ethan Frome


Przedmiot zamówienia WstępPobieranie 1.41 Mb.
Strona2/14
Data07.11.2017
Rozmiar1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Przedmiot zamówienia  1. Wstęp


Celem zamówienia jest:

 1. utrzymanie Systemu Zielona Linia, na który został wytworzony w ramach projektu nr 1.43 pn. „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”. W tym utrzymanie działania linii PSTN na stanowiskach pracy konsultantów w urzędach pracy (Punkty Abonencko – Konsultacyjne w urzędach pracy - PAK) oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy (Stanowiska Wsparcia Konsultanckiego -SWK).

 2. Utrzymanie działania sieci VPN na stanowiskach SWK.

 3. Utrzymanie działania Bazy Danych Intranet, która była sfinansowana w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w ramach tworzenia Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

 4. Wdrożenie zmian w systemie Zielona Linia zgodnie z opisem zawartym w OPZ.

 5. Asysta techniczna w wymiarze 100 roboczodni.

System Zielona Linia to ogólnopolski system informacyjny funkcjonujący na zasadzie Contact Center pod nazwą Zielona Linia. Centrum kontaktowe Zielona Linia dostępne jest dla klientów służb zatrudnienia z całej Polski poprzez infolinię 19524, portal internetowy dostępny pod adresem www.zielonalinia.gov.pl, e-mail oraz formularze kontaktowe.

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży to Centrum kontaktowe dla klientów Ochotniczych Hufców Pracy, które do obsługi wykorzystuje narzędzie „System Zielona Linia” (wirtualne contact center oraz portal internetowy działający na zasobach ZL).

Głównymi adresatami usług świadczonych za pomocą Systemu „Zielona Linia” są osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby powracające lub planujące powrót do Polski z emigracji oraz młodzież będąca klientami OHP. Założeniem Systemu „Zielona Linia” jest ujednolicenie sposobu obsługi klienta na obszarze całej Polski poprzez standaryzację pracy konsultantów. Sprawne działanie systemu nie jest możliwe bez systemów baz danych i systemów informatycznych, z których korzystają pracownicy Contact Center, konsultanci w Urzędach Pracy (PAK), konsultanci w Ochotniczych Hufcach pracy (SWK) oraz klienci Systemu.

  1. Zakres zamówienia


Przedmiot zamówienia stanowi utrzymanie działania Systemu teleinformatycznego Zielona Linia (dalej Systemu) na infrastrukturze sprzętowo-programowej Wykonawcy wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wykonawca jest zobowiązany utrzymać integralności wszystkich istniejących elementów Systemu.

Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja usługi utrzymania Systemu od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w stanie nieprzerwanym. System ma charakter wysokiej dostępności i niezbędne jest nieprzerwalne jego utrzymanie i działanie.


  1. Opis systemu


System stanowi zintegrowany system teleinformatyczny. Jego zasadniczymi elementami są:

 1. system telekomunikacyjny zapewniający obsługę połączeń głosowych (zarówno w trybie automatycznym przy użyciu IVR, jak i w trybie bezpośredniej rozmowy z Konsultantem);

 2. system informatyczny realizujący zadania polegające na gromadzeniu, przechowywaniu oraz kontrolowanym udostępnianiu informacji związanych z określonymi zakresami działalności.

Całość systemu stanowi kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne zapewniające klientom skuteczny i łatwy kontakt przy użyciu szerokiego zakresu kanałów komunikacji elektronicznej takich jak: telefon, e-mail, portal internetowy, czat, wirtualny doradca, sms.

Od strony technicznej System stanowi integrację wielu elementów. Wykonawca musi zapewnić: 1. część serwerową zapewniającą obsługę poszczególnych usług Systemu (m.in. serwery Bazy Wiedzy, portalu internetowego, Aplikacji Dostępowej, poczty elektronicznej, poboru danych z innych systemów);

 2. usługa sieci VPN zapewniającą bezpieczne kanały komunikacji pomiędzy rozproszonymi terytorialnie poszczególnymi elementami Systemu (takimi jak: stanowiska Konsultantów i serwery usługowe);

 3. stanowiska Konsultantów CC umieszczone w Biurze Infolinii oraz w punktach PAK/SWK;

 4. część telekomunikacyjną, sprzężoną z publiczną siecią telefoniczną, zapewniającą realizację połączeń głosowych z Konsultantami CC, funkcje automatycznej obsługi głosowej (IVR) oraz realizację połączeń pomiędzy CC a PAK/SWK.

Realizacja postawionych założeń Systemu wymaga ścisłej integracji jego poszczególnych elementów w celu osiągnięcia określonego działania. Spełnienie tego wymagania stanowi istotny warunek integralności oraz skuteczności i niezawodności pracy całego systemu. Ewentualne problemy zaistniałe na styku poszczególnych części systemu grożą poważną utratą jego funkcjonalności i w rezultacie mogą doprowadzić do niepowodzenia projektu. W związku z powyższym wymagana jest łączna realizacja wszystkich części systemu, gwarantująca zapewnienie jego integralności i szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów w jego działaniu.

W systemie musi występować mechanizm zarządzania informacjami (z różnych kanałów komunikacji, tj: telefon, email), np. wiadomości email powinny być kierowane do poszczególnych aktywnych Konsultantów systemu zgodnie z zasadami obsługi zdefiniowanymi przez administratora systemu dla tego kanału komunikacji.

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę narzędzi do monitoringu jakości działania poszczególnych elementów systemu.

System charakteryzuje się klasą wysokiej dostępności, pracującym w sposób ciągły. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zachowania ciągłości pracy Systemu, tj. powinny zostać zachowane wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i parametry techniczne Systemu.Szczegółowa dokumentacja techniczna Systemu w formie papierowej i elektronicznej znajdują się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający posiada prawa do kodów źródłowych aplikacji wytworzonych na potrzeby Systemu. Zamawiający nie posiada licencji na oprogramowanie narzędziowe (np. CMS, oprogramowanie serwerowe, oprogramowanie CC, Bazy Danych, Bazy Wiedzy, Aplikacja Dostępowa itd.). System zainstalowany jest na oprogramowaniu narzędziowym oraz infrastrukturze udostępnionej przez Wykonawcę. Kody Źródłowe Systemu w formie elektronicznej znajdują się w siedzibie Zamawiającego i zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego wykonawcy Projekt Techniczny Systemu. 1. Pobieranie 1.41 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna