Epione sp z o o. ul. Szopienicka 59 40-431 Katowice zgoda pacjenta na leczenie / zabieg więzadła krzyżowe przedniePobieranie 25,13 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar25,13 Kb.

EPIONE sp. z o.o.

ul. Szopienicka 59

40-431 Katowice

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE / ZABIEG*

- Więzadła krzyżowe przednie
Imię i nazwisko pacjenta: ..............................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: .....................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

PESEL: .........................................................................................................

Planowane leczenie / zabieg*: .......................................................................

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

*   zapoznałem/-am się z informacją dotyczącą leczenia / zabiegu*, jego celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w trakcie bądź w wyniku w/w leczenia / zabiegu;

*   udzieliłem/-am lekarzowi wszystkich informacji o stanie zdrowia mogących mieć znaczenie dla leczenia i przeprowadzanego zabiegu a przekazane informacje są zgodne z prawdą;

*   zgadzam się na ewentualne zmodyfikowanie sposobu leczenia / przeprowadzenia zabiegu*, w jego trakcie, w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej jeśli będzie tego wymagała sytuacja;

*   stwierdzam, że uzyskałem/-am wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania;

* oświadczam, że otrzymałem w formie papierowej informację dotyczącą zaleceń pod odbytym zabiegu

*   wyrażam zgodę na przeprowadzenie proponowanego leczenia / zabiegu*.
Ewentualne uwagi pacjenta:

...................................................................................................................... ......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

........................................  ............................................................................

(miejscowość i data)   (podpis pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego)


Oświadczam, iż poinformowałem pacjenta / jego przedstawiciela ustawowego o planowanym sposobie leczenia / przeprowadzenia zabiegu* oraz pouczyłem o możliwych zagrożeniach i powikłaniach, mogących wystąpić podczas bądź na skutek przeprowadzonego zabiegu.

........................................  ............................................................................

(miejscowość i data)                              (podpis i pieczęć lekarza)

*)     niepotrzebne skreślićINFORMACJA DLA PACJENTA-więzadło krzyżowe boczne

Opis schorzenia

Więzadło krzyżowe przednie (powszechnie używany skrót ACL pochodzi od nazwy angielskiej: anterior cruciate ligament) jest jednym z dwóch, krzyżujących się więzadeł położonych wewnątrz stawu. Ma ono budowę dwupęczkową - pęczki są niezależnie przyczepione do kości udowej i piszczelowej i napinają się w różnych fazach ruchu stawu. Więzadło to odpowiada za stabilność i prawidłowe funkcjonowanie kolana:

zapobiega wysuwaniu się podudzia do przodu względem kości udowej,

ogranicza rotację podudzia,

stabilizuje kolano w płaszczyźnie zgięcia-wyprostu,

wraz z więzadłem krzyżowym tylnym warunkuje prawidłowe funkcjonowanie łąkotek oraz chrząstek.Metody leczenia

Leczenie zachowawcze wskazane jest w przypadkach niewielkiej niestabilności, u pacjentów w starszym wieku lub gdy leczenie operacyjne jest zbyt dużym obciążeniem dla pacjenta. Stosuje się różnego rodzaju stabilizatory. W utrzymaniu stabilności pomocne są ćwiczenia wzmacniające mięśnie zginacze.

Jedynym skutecznym sposobem leczenia umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie stawu jest leczenie operacyjne

Przebieg operacji

Zabieg operacyjny przeprowadza się najczęściej w znieczuleniu dokręgowym lub ogólnym. Rodzaj znieczulenia jest dokładnie omawiany podczas rozmowy z anestezjologiem przed operacją.

Na czas operacji zamyka się dopływ krwi do kończyny poprzez założenie opaski uciskowej na udo.

Operacja rekonstrukcyjna więzadła krzyżowego przedniego kolana polega na zastąpieniu go przeszczepami własnych, pobranych z okolicy kolana ścięgien. Najczęściej używa się do tego celu ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego lub fragmentu więzadła rzepki. W celu ich pobrania wykonuje się w okolicy kolana odpowiednie cięcia. Pozostała część zabiegu wykonywana jest artroskopowo. Artroskopia polega na wprowadzeniu do stawu wziernika (endoskopu) przez niewielkie nacięcie. Wnętrze stawu obserwuje się na monitorze. Przez dodatkowe nacięcie wprowadza się narzędzia chirurgiczne. Staw podczas zabiegu wypełniany jest płynem. W części artroskopowej usuwa się kikuty więzadła i przygotowuje miejsce dla przeszczepu. Wprowadza się go do wywierconych w kości kanałów i mocuje przy pomocy implantów. Są to najczęściej wchłanialne wkręty lub sztyfty.

Alternatywą dla przeszczepu pobranego z własnych tkanek pacjenta jest użycie sztucznego substytutu więzadła (tzw. LARS od angielskiego skrótu ligemant augmentation & reconstruction system). Poza tym, że oszczędzane są tkanki pacjenta, zdecydowanie przyspiesza to okres dochodzenia do pełni sprawności. Zalecany jest szczególnie u sportowców chcących szybko powrócić do treningów po świeżych urazach.

Po zabiegu w stawie umieszczany jest dren, przez który odsysana jest zbierająca się krew. Rany pooperacyjne zamyka się szwami i zakłada opatrunek. Kończynę zwykle unieruchamia się stabilizatorem.

Następnego dnia po zabiegu pacjent wstaje z łóżka i porusza się samodzielnie o kulach. Po usunięciu drenów rozpoczyna rehabilitację i może być wypisany do domu. Szwy zdejmowane są po 10-14 dniach od zabiegu.

Powikłania

krwiaki wewnątrzstawowe

krwiaki i obrzęki łydki

przewlekłe dolegliwości bólowe w miejscu pobrania przeszczepu

uszkodzenie przeszczepu

uszkodzenie implantów

przewlekłe wysięki

infekcje

ograniczenie ruchomości stawu

uszkodzenie nerwów

uszkodzenie chrząstki stawowej

odczyny na zastosowane implantyzakrzepica żylna

zatorowość płucna©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna