Endoskopowa polipektomiaPobieranie 12,85 Kb.
Data16.11.2017
Rozmiar12,85 Kb.

 1. ENDOSKOPOWA POLIPEKTOMIA

Zabieg, który Pani/ Panu proponujemy, wymaga Pani/ Pana zgody . Aby ułatwić tę decyzję informujemy Panią/ Pana o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego zabiegu.


Na podstawie wykonanych dotychczas badań stwierdzono u Pani/ Pana istnienie polipa lub polipów przewodu pokarmowego. Polip jest najczęściej zmianą łagodną, pozostawiony może jednak ulec przemianie w raka. Zapobiegamy temu przez wykonanie polipektomii a więc zabiegu wycięcia polipa. Jednym ze sposobów usunięcia polipa jest polipektomia z wykorzystaniem endoskopu.

   1. Przeprowadzenie zabiegu

Po odpowiednim przygotowaniu badanego odcinka przewodu pokarmowego i ocenie możliwości technicznych usunięcia polipa, wprowadza się przez kanał endoskopu specjalny cienki instrument z pętlą, którą zakłada się na szypułę polipa. Polip oddziela się od ściany jelita, wykonując elektrokoagulację naczyń krwionośnych, aby uniknąć krwawienia. Następnie wyjmuje się polip i przesyła do badania histopatologicznego. Zabieg polipektomii jest niebolesny. W przypadku wielu polipów usuwa się je stopniowo, w czasie kolejnych zabiegów endoskopowych. W niektórych przypadkach, przy dużych rozmiarach polipa, nie udaje się wykonać polipektomii endoskopowej i trzeba wyciąć go metodą chirurgiczną.


Możliwe powikłania
Powodzenia zabiegu jak również zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W trakcie polipektomii może zdarzyć się obfite krwawienie z szypuły polipa, przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego bądź jej termiczne zranienie, które mogą wymagać natychmiastowej operacji. Ryzyko wystąpienia takich powikłań wynosi około 1,2%.
Aby ograniczyć ryzyko związane z proponowanym zabiegiem prosimy o odpowiedź na następujące pytania (proszę zakreślić właściwą odpowiedź):


 1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień? TAK NIE

(po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów bądź skłonność do

powstawania sińców po niewielkich urazach)
 1. Czy występowały u Pani/Pana objawy uczulenia na środki

lecznicze lub znieczulające? TAK NIE 1. Czy pobiera Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi

(np.Acard, Polocard, Bestpirin, Ticlo, Aclotin, Acenocumarol, TAK NIE

Plavix, Warfaryna)?
 1. Jeśli były przyjmowane leki wpływające na krzepliwość krwi,

kiedy zostały odstawione? ………………………. 1. Czy choruje Pani/Pan na poważne schorzenia serca, płuc, TAK NIE

układu krążenia, nerek, choroby metaboliczne ( nadciśnienie tętnicze,

wady serca zastawkowe, astma oskrzelowa, cukrzyca, padaczka)? 1. Czy ma Pani/Pan wszczepiony stymulator lub defibrylator serca TAK NIE 1. Czy choruje Pani/Pan na przewlekłe choroby zakaźne (wirusowe TAK NIE

zapalenie wątroby, AIDS) 1. Kobiety w wieku rozrodczym - czy może Pani być w ciąży TAK NIE   1. Postępowanie po badaniu

W przypadku stosowania znieczulenia nie należy jeść i pić przez okres 2 godziny po zabiegu, w okresie bezpośrednio po znieczuleniu wskazana jest opieka drugiej osoby, nie wolno w tym dniu prowadzić pojazdów mechanicznych. Jeżeli badanie było wykonane bez znieczulenia, lekarz po badaniu poinformuje o tym, kiedy można jeść i pić. Wystąpienie po badaniu niejasnych objawów (utrzymujących się bólów brzucha, krwawienia) należy zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Objawy te mogą wystąpić z opóźnieniem, po powrocie do domu. Wówczas należy pozostać na czczo i zgłosić się na Izbę Przyjęć szpitala z opisem wykonanego zabiegu.


Prosimy pytać, jeśli coś jest dla Pani/ Pana niejasne.
   1. Oświadczenie pacjenta


Wyrażam zgodę na wykonanie proponowanego zabiegu.

Wyrażam zgodę na przyjęcie do szpitala po badaniu, jeżeli wymagałby tego mój stan zdrowia.Imię i nazwisko....................................................................... Data i podpis...............................©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna