Elementy przekazu multimedialnegoPobieranie 0,61 Mb.
Strona1/5
Data05.06.2018
Rozmiar0,61 Mb.
  1   2   3   4   5

 1. Elementy przekazu multimedialnego
  Multimedia – połączenie wielu mediów, interakcja z użytkownikiem
  elementy – tekst, grafika (również 3D), animacja, video, dźwięk, Internet, hypertext, hotspots
  interakcja z użytkownikiem - wybór (obiektu) i kontrola, np. obroty etc.

 2. Zastosowania multimediów
  business: trening, prezentacje, komunikacja, informacja (kioski interaktywne),promocja
  narzędzia edukacyjne, np. encyklopedie, atlasy książki, gazety interaktywne, muzea interaktywne i wirtualne
  rozrywka – gry, filmy interaktywne, muzyka interaktywna, rzeczywistość wirytualna
  komercyjne – telewizja interaktywna, sklepy wirtualne, telefon przez internet, wideokonferencje
  Na pokładach samolotów – informacja o przebiegu lotu, gry, filmy na życzenie, zakupy telefony
  Inteligentne urządzenia domowe

 3. Wzrok i słuch - podstawowe pojęcia: bodziec wzrokowy/słuchowy, wrażenie, percepcja
  Bodziec wzrokowy/słuchowy – mierzalna cecha fizyczna: luminancja, długość fali, ciśnienie (dźwięk) etc.
  Wrażenie – natychmiastowy efekt pobudzenia ficzycznego
  Percepcja – efekt zjawiska zmysłowego; na efekt ten wpływają procesy wyższego rzędu, takie, jak pamięć, uwaga, doświadczenie
  Psychofizyka – nauka wrażeniach i percepcji (np. jasność, głośność, kolor), wywoływanych przez bodźce fizyczne
  Neurofizjologia – nauka o mechanizmach fizjologicznych, uczestniczących w przekazywaniu, kodowaniu i przetwarzaniu informacji uzyskanej w wyniku działania bodźców fizycznych

 4. Składowe przestrzeni koloru w terminach obserwatora i w terminach światła
  kolor postrzegany w terminach obserwatora

Barwa – „kolor” widziany przez człowieka (żółty itp.)

Jasność/intensywność/luminancja – ilość światła emitowanego lub odbijanego – „ile czerni jest wmieszane w kolor”

Luminancja – achromatyczny składnik koloru (ilość światła emitowanego lub odbitego)

Intensywność dotyczy kolorów achromatycznych. Jest wielkością fizyczną (cd/m2), ale czasem używana jest zamiennie z terminami perceptualnymi, psychofizycznymi

Jasność:


lightness odnosi się do obiektów i jest związana z ilością odbijanego światła. Opisy słowne: bardzo jasny, jasny, średni, ciemny, bardzo ciemny

brightness odnosi się do źródeł światła i jest związana z ilością światła emitowanego. Opisy: bardzo przyćmiony, przyćmiony, średni, jasny, bardzo jasny

Nasycenie/chrominancja – określa czystość (w terminach zmieszania z bielą) lub żywość koloru. Jest to stopień zróżnicowania w stosunku do szarości dla różnych kolorów o tej samej jasności

Nasycenie dotyczy jasności koloru - zwiększenie jasności jest postrzegane jako zmniejszenie nasycenia i na odwrót

Chrominancja – porównanie z bielą; nie zmienia się przy zmianie jasności. Opisy słowne: szarawy, średni, mocny, żywy
kolor specyfikowany w terminach światła

Dominująca długość fali – określa, jaki „kolor” widzimy. Odpowiada subiektywnemu wrażeniu barwy

Luminancja – określa ilość światła/światła odbitego. Dla światła achromatycznego jest to intensywność światła. Dla koloru chromatycznego odpowiada subiektywnemu pojęciu jasności

Czystość określa rozkład widmowy, jaki powoduje powstanie światła o danym kolorze. Jest to proporcja dominującej długości fali i światła białego, niezbędnego do zdefiniowania tego koloru. Czystość odpowiada perceptualnemu pojęciu nasycenia.

 1. Budowa oka ???????????
  od góry: Źrenica, siatkówka, soczewki (rogówka),plamka żółta (a w niej czopki), plamka ślepa, pałeczki, nerw wzrokowy

 2. Czułość wzroku i rozdzielczość wzroku ??????????
  Czułość wzroku – zdolność ekstrakcji informacji przy niskich poziomach luminancji
  Rozdzielczość wzroku – zdolność rozróżniania małych detali przestrzennych
  !!!!! Połączenie 1-1 (one-to-one) czopków w plamce żółtej poprzez nerw wzrokowy z komórkami zwojowymi w mózgu daje dobrą rozdzielczość wzroku, ale przy dostatecznie dużych poziomach jasności
  Połączenie many-to-one pręcików na obrzeżach siatkówki poprzez nerw wzrokowy z komórkami zwojowymi w mózgu daje najwyższą czułość.
  Stąd znacznie silniejsza czułość wzroku na zmiany „jasno-ciemno” w widzeniu peryferyjnym, kosztem zdolności rozróżniania detali.
  Widzenie peryferyjne charakteryzuje się również większą czułością czasową, tj. na zmiany luminancji w czasie.

 3. Najważniejsze elementy ucha
  małżowina, przewód słuchowy, błona bębenkowa, młoteczek, kowadełko, strzemiączko, kanały półkuliste, ślimak, nerw słuchowy


 4. Co to jest próg słyszalności i od czego zależy?
  Próg słyszalności (próg absolutny, próg detekcji sygnału) jest najmniejszym poziomem ciśnienia akustycznego dźwięku, który wywołuje zaledwie spostrzegane wrażenie słuchowe wobec braku innych dźwięków, próg słyszalności zależy od częstotliwości sygnału

 5. Jak definiowana jest skala decybelowa poziomu dźwięku?
  Skala decybelowa:

 • Liczba decybeli = 10 log10 I1/I0

 • I1 – natężenie (porównywane z I0)
  I0 – natężenie odniesienia; powszechnie stotowane jest 10-12 W/m2, co jest ekwiwalentem ciśnienia 20 mikropaskali

 1. Co to są izofony?
  Krzywe jednakowej głośności, dla różnych poziomów głośności

 2. Jakie zakresy częstotliwości słyszane są lepiej, a jakie gorzej?
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  najlepiej mowa


 3. Co to jest son?
  Percypowana głośność [son] L = k I0.3
  Głośność 1 son =głośność tonu o częstotliwości 1kHz i poziomie 40 dB SPL

 4. Prawo Webera-Fechnera i odstępstwa od niego
  Przyrost wrażenia jest logarytmicznie proporcjonalny do przyrostu bodźca
  odstępstwa: Od strony dużych częstotliwości pobudzenie wzrasta nieliniowo ze wzrostem natężenia

 5. Co to jest pasmo krytyczne?
  Pasmo krytyczne jest to elementarne pasmo częstotliwości o szerokości wydzielone z ciągłego pasma szumów i zawierające w sobie moc akustyczną równą mocy akustycznej tonu prostego o częstotliwości f położonej w środku tego pasma, przy czym rozpatrywany ton prosty ma taką intensywność, że zagłuszany przez nieograniczone widmo szumów ciągłych znajduje się dokładnie na granicy słyszalności
  Jeśli ton prosty o częstotliwości f jest słyszany na tle równomiernego i nieograniczonego szumu, to efekt zagłuszania tonu przez szum wywołany jest jedynie działaniem szumów mieszczących się w paśmie krytycznym
  wg Zwickera są 24 pasma, wg Fletchera 12 !
  przykłady: Nr_pasma/częstotliwośćśrodkowa/szerokość pasma;
  1/50/100; 5/450/110; 10/1170/190; 20/5800/1100; 24/13500/3500

 6. Formant - maksimum charakterystyki, wyraźnie przekraczające założony poziom średni tej charakterystyki, przy zapewnieniu warunku odpowiedniej rozległości tej charakterystyki
  I formant odpowiada tonowi krtaniowemu

 7. Rola ruchów głowy w słyszeniu
  lokalizacja dźwięku źródłowego

 8. Wymienić wielowymiarowe struktury danych i krótko je scharakteryzować


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna