Elementy informatyki ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego excel ms-excel wersja 0Pobieranie 176,56 Kb.
Strona1/3
Data24.12.2017
Rozmiar176,56 Kb.
  1   2   3

ELEMENTY INFORMATYKI


ĆWICZENIA Z

ARKUSZA KALKULACYJNEGO

EXCEL


MS-EXCEL

wersja 7.0

Do użytku wewnętrznego

Liceum Ogólnokształcące i Ekonomiczne

w Wodzisławiu


Arkusz Kalkulacyjnywstęp.
Arkusz kalkulacyjny – umożliwia m.in. wprowadzanie danych i ich przetwarzanie (wykonywanie na nich obliczeń oraz ich prezentację w postaci wykresów).

Uruchomienie programu powoduje wyświetlenie okna początkowego (standardową nazwą nowego skoroszytu w programie jest Zeszytn):
Rys. 1. Otwarte okno programu Microsoft Excel.


Po uruchomieniu arkusza zgłasza się on pustą tabelką złożoną z komórek. Zawiera ona 256 kolumn etykietowanych literami i 65565 wierszy etykietowanych liczbami. Obszar utworzony na przecięciu kolumny i wiersza nazywa się komórką. Każda komórka ma swój adres, złożony z nazwy kolumny i numeru wiersza (np. A3, B11), który określa jej położenie w dokumencie. Kolumny są oznaczone literami w kolejności alfabetycznej, wiersze oznaczone kolejnymi cyframi.

Tworzenie arkusza polega na wpisywaniu informacji do jego komórek. Prostokątna ramka w arkuszu, zwana podświetleniem, wskazuje na komórkę, w której będzie przechowywany najbliższy wpis. Jej adres ukazuje się na pasku formuł. Do każdej komórki można wpisać maksimum 255 znaków.


Pomoc
Podobnie jak w innych programach pakietu MS Office, jedno kliknięcie na tej ikonie uruchamia Pomoc. Tam możemy wyszukać interesujący nas temat.

Wprowadzanie danych do arkusza
Żeby wpis umieścić w komórce musimy przesunąć podświetlenie komórki za pomocą myszy lub strzałek kierunkowych do odpowiedniego miejsca (adresu komórki). Wpisujemy dane (ukazują się one na pasku formuł) a potem naciskamy ENTER lub strzałkę kierunkową wprowadzając dane do komórki.

W ten sposób możemy wpisywać:  • teksty -opisują zawartość wierszy lub kolumn,

  • liczby -całkowite (2,-14, 256), dziesiętne (8,27, 0,5), ułamki (1 1/2),

daty (1997-03-25), godziny (17:45),

  • formuły -służą do przeprowadzania obliczeń, muszą zaczynać się od znaku równości i zawierają liczby, adresy komórek, operatory matematyczne (+ - * /) formuły (=28/100*b5),

  • ciągi -ciąg liczb (1 - 7), dat (styczeń, luty, .... grudzień),

  • funkcje - gotowe formuły rozpoczynających się od znaku równości po którym występuje

słowo lub skrót, określające jej działanie. Argumentem funkcji może być liczba,

adres komórki (zakres a5:a8), tekst (=suma(b5:g7), =średnia(a5:a9))


Należy zwrócić uwagę na ważne elementy ekranu: menu główne, pasek narzędzi znane już z edytora tekstu, uzupełnione przez linię edycji. Menu główne zostało odpowiednio zmodyfikowane a pasek narzędzi zawierają kilka nowych ikon.


Rys. 2 . Pasek narzędzi Arkusza kalkulacyjnego.


Autosumowanie - dodaje zawartość komórek w wybranym wierszu lub kolumnie.


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna