Ekonomicz. Stanowi ogół stosunków wymiennych między inst I osobami sprzedającymi towary I usługi (podaż) a osobami I inst nabyw towary I usługi (popyt). W ten sposób poj rynku sprowadza się do stos I współzależnPobieranie 143,38 Kb.
Strona1/2
Data26.03.2018
Rozmiar143,38 Kb.
  1   2

TYTUŁ

TEMAT I


POJĘCIE RYNKU

-pkt widzenia ekonomicz.

Stanowi ogół stosunków wymiennych między inst. i osobami sprzedającymi towary i usługi (podaż) a osobami i inst. nabyw. towary i usługi (popyt). W ten sposób poj. rynku sprowadza się do stos. i współzależn. 3 kategorii: popytu. podaży i ceny. Pojęcie rynku tworzy więc nierozerwalny ograniczony związek tzw. triadem i zmiana w jednym ogniwie tego związku powoduje zmiany w innych ogniwach tego rynku.

-pkt. widzenia geograficz.

W tym znaczeniu rynek oznacza terytorium, na którym panuje układ poszczególnych elementów rynku.

Aby mógł dobrze funkcjonować mószą być dwa warunki:

1.Muszą istnieć dobra i usługi oraz i cena.

2.Wymiana tow.-pieniężna

W tym ujęciu rynek to pewna powierzchnia, na którym kupujący i sprzedający są w tak bliskim kontakcie, że ceny możliwe do uzyskania w tej części rynku wpływają na ceny płacone w innych jego częściach. Rynek w tym pojęciu rozumiany jest jako miejsce, w którym kupuje się i sprzedaje towary ( inaczej m. transakcji). To co ma cenę ma także rynek.
PODZIAŁ RYNKU

1) Kryt. społ-organizacyj.

-rynek państwowy

-rynek spółdzielczy

-rynek prywatny

-rynek scentralizowany

-rynek zdecentralizowany

2) Kryt. zależn. pomiędzy podażą a popytem:

-r. sprzedawcy

-r. nabywcy

3) Kryt. terytorialne:

-r. lokalny

-r. krajowy

-r. międzynarodowy i światowy.

4) Kryt. branżowe:

-r. przemysłowy

-r. rolny

-r. maszynowy

-r. budowlany itd.

5) kryt. pojedyn. dóbr:

-r. zbożowy, mlecz, samochodowy itd.

6) Kryt konkurencyjności:

-r. wolnokonkurencyjny

Występuje wówczas, gdy każdy kup. i sprzed. może sprzedać i kupić od każdego. Na takim rynku wyst. tendencje do kształtów. się ceny towaru na podobnym poziomie.Cechy r. wolnokonkuren:

1.Nikt nie korzysta z uprzywilelowania.

2.Cena sprzedawców i nabywców jest niezależna, może wzrastać i maleć w reakcji na zmianę popytu i podaży.

3.Istnieje pełna mobilność producentów.

4.Nie ma towarów tych samych, które mogą być uprzywilejowane.
-r. monopolistyczny

To taki gdzie występuje tylko jeden sprzedawca i nie ma substytutów.Cechy r. monopolistycz.

1.Jest jednym przedsięb., producentem dost. produkt na rynek.

2.Monopol;ista może dowolnie ustalać ceny.

3.Kupujący nie mają możliw nabycia innego towaru.

4.Siła monopolu jest oparta na ogr. podaży. podwyższeniu ceny i uzysk. max zysku.

-r. niedoskonałej konkur.

Na tym rynku mósi istnieć więcej niż jedno przedsię., a najczęściej jest ich kilka lub kilkanaście.

Cechy r. niedosk. konkur.

1.Posiada pewne cech monop. i dosk. konkur.

2.Przedsięb, zakł. czy producenci konkurują ze sobą poprzez ceny.

3.Ustala się niekiedy min. ceny tego samego produktu różnych monop.

4.Tworzą niekiedy min. ceny i limity produkcyjne.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna