Edytor Word 2003 jest popularnym edytorem tekstuPobieranie 5,6 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar5,6 Kb.

Edytor tekstu Word 2003 umożliwia redagowanie dokumentu tekstowego zapisanego na nośniku pamięci zewnętrznej komputera i otrzymanie go w postaci drukowanej. Redagowanie tekstu w edytorze to nie tylko pisanie, ale też poprawianie: kasowanie, zmienianie i dodawanie znaków, wyrazów lub większych fragmentów tekstu oraz nadawanie dokumentowi odpowiedniej formy.

W edytorze Word 2003 na fragmentach tekstu można wykonywać takie same operacje jak na rysunkach: kopiować, wycinać, wklejać, czyli przenosić tekst w tym samym dokumencie lub do innego.

W edytorze Word 2003 do tekstu można również wklejać np. obrazy (rysunki, zdjęcia) przygotowane w edytorze graficznym.

Dzięki edytorowi tekstu Word 2003 można nie tylko pracować nad treścią, ale również nad formą tekstu, np. stosować wyróżnienia.

Edytor Word 2003 wyposażony został w słownik ortograficzny, można więc sprawdzić pisownię niektórych wyrazów. Największą zaletą programu jest oczywiście to, że zapisany tekst można wielokrotnie odczytywać i redagować.

Edytor Word 2003 odgrywa znaczącą rolę w pracy nad tekstem zawierającym dziesiątki, a nawet setki stron, jak choćby przy pisaniu książki. Przydaje się wówczas wiele automatycznych funkcji edytora Word 2003, np. szybki dostęp do wybranej strony, wyszukiwanie słowa lub ciągu słów, automatyczna zamiana na inne słowo czy zmiana formy całego tekstu, np. zróżnicowanie czcionki.

Edytor Word 2003 jest popularnym edytorem tekstu.

Uruchomienie edytora tekstu Word 2003 powoduje najczęściej, podobnie jak w edytorze graficznym, otwarcie nowego dokumentu, który można zapisać w pliku pod nazwą nadaną przez użytkownika lub nazwą domyślną.

Aby w edytorze Word 2003 otworzyć istniejący dokument, należy wybrać opcję otwierania dokumentu z pliku.

Strona tworzona w edytorze tekstu Word 2003 zwykle nie jest widoczna w całości na ekranie monitora. W trakcie pracy nad dokumentem w edytorze Word 2003 należy sprawdzać w Podglądzie wydruku, jak tekst będzie wyglądał po wydrukowaniu – jak będzie rozmieszczony między marginesami i ile zajmie miejsca.W edytorze Word 2003 dokument zapisuje się do pliku tak samo jak rysunek w edytorze graficznym, korzystając z opcji zapisywania dokumentu w pliku.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna