Edukacja wczesnoszkolna klasa I edukacja polonistyczna Wymagania na ocenę śródroczną


Edukacja wczesnoszkolna- klasa IIPobieranie 3,25 Mb.
Strona9/58
Data22.02.2018
Rozmiar3,25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   58Edukacja wczesnoszkolna- klasa II

Edukacja muzyczna

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie zna słów piosenek

- nie zna wartości nut

- nie zna podstawowych głosów ludzkich

- nie podejmuje żadnej aktywności muzycznej, nawet przy pomocy nauczyciela


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- słabo zna słowa piosenek

- myli się, przy rozpoznawaniu wartości nut

- często myli rodzaje głosów ludzkich

- śpiewa piosenki popełniając liczne błędy tekstowe i rytmiczne

- tworzy akompaniament z pomocą nauczycielaZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- zna częściowo teksty piosenek

- zna wartość nut, jednak popełnia błędy przy ich rozpoznawaniu

- czasami błędnie nazywa głosy ludzkie

- wykonuje zbiorowo lub indywidualnie piosenki, lecz popełnia dość często błędy tekstowe i rytmiczne

- podejmuje próby odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnychPozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- dobrze zna teksty piosenek

- zna wartości nut, ale czasami popełnia pomyłki przy ich rozpoznawaniu

- zna podstawowe głosy ludzkie

- wykonuje zbiorowo i indywidualnie piosenki z nielicznymi błędami tekstowymi
i rytmicznymi

- przy odtwarzaniu rytmu na instrumentach perkusyjnych popełnia nieliczne błędy

- potrafi interpretować ruchem tematy muzyczne i rytmiczne


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- bardzo dobrze zna teksty piosenek

- zna wartości nut

- charakteryzuje głosy ludzkie- bezbłędnie pod względem rytmicznym i tekstowym wykonuje piosenki (indywidualnie
i zbiorowo)

- odtwarza poprawnie rytm na instrumentach perkusyjnych

- posiada bardzo dobre poczucie rytmu


Wspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- świetnie zna teksty piosenek

- zna poznane tańce ludowe

- posiada wyróżniające się umiejętności muzyczne

- bezbłędnie odtwarza każdy rytm na instrumentach perkusyjnych

- improwizuje przy muzyce
Edukacja wczesnoszkolna- klasa II

Edukacja muzyczna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie zna tekstu piosenki nawet do I zwrotki

- nie zna instrumentów muzycznych

- nie potrafi powtarzać tematów rytmicznych i rytmizować tekstów

- nie potrafi rozpoznać metrum utworu na 2, 3 4

- nie interpretuje ruchem muzyki

- nie potrafi zapisać nut na pięciolinii


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- słabo zna teksty piosenek

- słabo rozpoznaje instrumenty muzyczne

- nie potrafi wymieniać wszystkich elementów muzyki

- popełnia liczne błędy przy powtarzaniu tematów rytmicznych rytmizacji tekstów

- słabo rozpoznaje metrum utworu na: 2, 3 i 4

- podejmuje próby interpretacji ruchowej muzyki

- popełnia liczne błędy przy zapisie nut na pięcioliniiZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- dość dobrze zna teksty piosenek

- zna podstawowe instrumenty perkusyjne i strunowe

- wymienia kilka elementów muzyki

- powtarza tematy rytmiczne i rytmizuje teksty, często popełnia błędy

- rozpoznaje niektóre melodie z metrum na: 2, 3 i 4

- ma problemy z interpretacją ruchową muzyki

- popełnia błędy przy zapisie poznanych nut na pięciolinii


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- dobrze zna teksty piosenek- wymienia instrumenty strunowe i perkusyjne, nieraz popełnia błędy przy ich wyliczaniu

- wymienia wiele elementów muzyki

- powtarza tematy rytmiczne i rytmizuje teksty popełniając nieliczne błędy

- rozpoznaje melodie z metrum na: 2, 3 i 4

- potrafi interpretować ruchem tematy muzyczne i rytmiczne

- prawie bezbłędnie zapisuje poznane nuty na pięcioliniiBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- bardzo dobrze zna teksty piosenek

- bezbłędnie wymienia instrumenty strunowe i perkusyjne

- zna budowę instrumentów strunowych i smyczkowych

- bezbłędnie wymienia elementy muzyki

- bardzo dobrze zna wartości nut i położenie ich na pięciolinii

- bezbłędnie powtarza tematy rytmiczne i rytmizuje teksty

- śpiewa piosenkę z taktowaniem na 2,3 i 4

- tworzy tematy rytmiczne

- bezbłędnie zapisuje poznane nuty na pięcioliniiWspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- doskonale zna teksty piosenek

- charakteryzuje instrumenty strunowe i perkusyjne

- sprawnie wymienia elementy muzyki

- doskonale zna wartości nut i położenie ich na pięciolinii

- umie grać na instrumentach muzycznych

- śpiewa piosenki z taktowaniem

- tworzy tematy rytmiczne i muzyczne

- bawi się muzyką, tworząc własny akompaniamentEdukacja wczesnoszkolna- klasa II

Edukacja plastyczna

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie opanował podstawowych wiadomości na temat barw- nie zna technik plastycznych

- nie wykonuje prac plastycznych, nawet z pomocą nauczycielaSłabo

Wiadomości i umiejętności:

- zna tylko niektóre barwy ciepłe i zimne

- zna niektóre techniki plastyczne

- myli podstawowe materiały, nie zna ich zastosowania

- prace plastyczne wykonuje posługując się prostymi środkami, często z pomocą nauczyciela

- niechętnie podejmuje zadania plastyczne, często nie kończy prac lub są one niestaranne

- używa małej palety barw


Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- słabo zna barwy pochodne, podstawowe, ciepłe i zimne

- zna kilka technik plastycznych

- słabo opanował pojęcia związane z rzeźbą i malarstwem

- stara się wykonywać ciekawe prace plastyczne

- w pracach wykorzystuje zwykle jedną technikę

- używa wielu barwPozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- zna większość barw ciepłych, zimnych i pochodnych

- zna wiele technik plastycznych

- dobrze opanował pojęcia związane z rzeźbą i malarstwem

- zna zasady malowania farbami

- stara się ciekawie wykonywać prace plastyczne, wykorzystując poznane techniki

- wypowiada się w technikach plastycznych płaskich i przestrzennych, korzystając z bazy kolorów

- prace wykonuje estetycznie i dokładnieBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- bardzo dobrze opanował wiadomości na temat barw

- wie, co to płaskie formy użytkowe

- ma wiedzę na temat malarstwa znanych malarzy

- prace są oryginalne i pomysłowe

- stosuje wszystkie poznane techniki w przedstawianiu zjawisk, wydarzeń otaczającej rzeczywistości i scen fantastycznych- dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy

- potrafi łączyć farby, aby tworzyć barwy pochodneWspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- ma bardzo bogatą wiedzę na temat sztuk plastycznych- zna i rozróżnia podstawowe dziedziny sztuk plastycznych

- prace wykonuje oryginalnie, pomysłowo i estetycznie

- wykazuje szczególne zdolności techniczne i talent plastyczny

- doskonale radzi sobie z perspektywą w malarstwie
Edukacja wczesnoszkolna- klasa II

Edukacja plastyczna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie opanował podstawowych wiadomości na temat barw

- nie wie, na czym polega praca malarza i rzeźbiarza

- nie wykonuje prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela

- nie wykorzystuje środków materiałowych


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- zna niewiele barw ciepłych, zimnych, podstawowych i pochodnych

- słabo opanował wiadomości na temat pracy malarza i rzeźbiarza

- bardzo schematycznie przedstawia wyobrażenia inspirowane utworem poetyckim, muzyką- słabo radzi sobie z przedstawianiem postaci w ruchu

- prace plastyczne wykonuje mało starannie, nie zawsze doprowadza je do końcaZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- zna kilka barw ciepłych, zimnych, podstawowych i pochodnych- opanował niektóre wiadomości na temat sztuk plastycznych

- dość sprawnie posługuje się kolorami i kreskami

- w miarę radzi sobie z przedstawianiem postaci w ruchu- prace plastyczne wykonuje dość starannie

Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- posiada wiedzę na temat barw ciepłych, zimnych, podstawowych i pochodnych

- dość dobrze opanował wiadomości na temat sztuk plastycznych

- sprawnie posługuje się kolorami, kreskami i plamami

- dość dobrze radzi sobie z przedstawianiem postaci w ruchu

- prace plastyczne wykonuje twórczo i estetycznie

- umiejętnie wykorzystuje zgromadzone materiały plastyczneBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- bardzo dobrze opanował wiadomości na temat barw

- bardzo dobrze opanował wiadomości na temat sztuk plastycznych

- używając kolorów, kresek i plam przedstawia interesujące sceny realne
i inspirowane utworami literackimi

- ukazuje postaci w ruchu- twórczo eksperymentuje z kolorem

- posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura


w technikach płaskich i przestrzennych

Wspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- świetnie opanował wiadomości na temat barw i sztuk plastycznych

- wykazuje zainteresowanie problematyką artystyczną

- bardzo oryginalnie przedstawia sceny malarskie inspirowane przez utwory literackie
i muzyczne

- wykonuje prace plastyczne, eksperymentując z kolorowymi tuszami

Edukacja wczesnoszkolna- klasa II

Edukacja społeczna ( z etyką)

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie zna polskich tradycji świątecznych

- nie zna zasad poruszania się po drogach

- nie zna żadnych miejsc pamięci narodowej, nie rozumie ich znaczenia

- nie dba o własne bezpieczeństwo

- nie przestrzega podstawowych wartości etycznych

- sprawia problemy wychowawcze w zakresie współdziałania z innymi

- nie dba o estetykę swojego otoczeniaSłabo

Wiadomości i umiejętności:

- zna niektóre tradycje świąteczne

- zna tylko niektóre zasady poruszania się po drogach w mieście i na wsi

- nie zna miejsc pamięci narodowej znajdujących się w miejscu zamieszkania

- ma problemy z przestrzeganiem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

- często nie przestrzega podstawowych wartości etycznych- często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach z rówieśnikami

- słabo dba o estetykę swojego otoczenia

Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- zna tradycje i niektóre zwyczaje świąteczne- zna podstawowe zasady poruszania się po drogach w mieście oraz na wsi

- zna miejsce pamięci narodowej znajdujące się w pobliżu szkoły

- nie potrafi samodzielnie wybrać bezpiecznego miejsca do zabawy

- nie zawsze odróżnia dobro i zło w kontaktach z rówieśnikami

- czasami popada konflikty z rówieśnikami

- stara się dbać o estetykę swego otoczeniaPozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- zna tradycje i wiele zwyczajów świątecznych- zna zasady poruszania się po drogach w mieście oraz na wsi z poboczem i bez pobocza

- zna niektóre miejsca pamięci narodowej znajdujące się w miejscu zamieszkania

- wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc w razie zagrożenia

- stara się być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym- stara się być prawdomówny; współpracuje z innymi w zabawie

- na ogół dba o estetykę otoczenia

Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- zna tradycje i zwyczaje świąteczne

- omawia zasady poruszania się po drogach w mieście oraz na wsi
z poboczem i bez pobocza

- zna wiele miejsc pamięci narodowej znajdujących się w miejscu zamieszkania- troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych

- przejawia pozytywne zachowania w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

- jest prawdomówny, wywiązuje się z obowiązków wobec najbliższych

- utrzymuje wokół siebie ład i porządekWspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- charakteryzuj tradycje i zwyczaje świąteczne- charakteryzuje zasady bezpieczeństwa poruszania się po drogach miejskich i wiejskich

- zna miejsca pamięci narodowej znajdujące się w miejscu zamieszkania i wydarzenia
z historii Polski z nimi związane

- jest dobrym kolegą, jest uczynny i uprzejmy wobec innych

- ma bardzo dobre relacje z najbliższymi i wywiązuje się z powinności wobec nich

- zawsze utrzymuje ład i porządek wokół siebie


Edukacja wczesnoszkolna- klasa II

Edukacja społeczna (z etyką)

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie wie, że zwierzęta potrzebują pomocy ze strony człowieka

- nie zna numerów telefonów alarmowych

- nie wie, jakie mogą być skutki nierozsądnych zachowań

- nie potrafi bezpiecznie przechodzić przez jezdnię

- nie stosuje zasad kulturalnego zachowania w życiu codziennym

- przejawia zachowania agresywne wobec ludzi wyróżniających się wyglądem lub zachowaniem


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- nie rozumie i nie dostrzega obowiązku opieki nad zwierzętami

- zna niektóre numery telefonów alarmowych

- nie wie, że nierozsądne i nierozważne zachowania mogą być przyczyną trudnych sytuacji
w życiu codziennym

- nie zawsze zachowuje bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię

- sporadycznie stosuje zwroty grzecznościowe w życiu codziennym, zapomina o zasadach kulturalnego zachowania

- jest nietolerancyjny wobec ludzi wyróżniających się wyglądem lub zachowaniem


Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- rozumie, że zwierzęta potrzebują opieki ze strony człowieka- zna telefony alarmowe

- wie, że nierozsądne i nierozważne zachowania mogą być przyczyną trudnych sytuacji w życiu codziennym- potrafi bezpiecznie przechodzić przez jezdnię

- stosuje w życiu codziennym niektóre zwroty grzecznościowe, nie zawsze pamięta
o kulturalnym zachowaniu

- dostrzega różnice i podobieństwa między różnymi ludźmiPozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- rozumie potrzebę i konieczność dbania o zwierzęta, które są pod naszą opieką- zna telefony alarmowe, potrafi przekazać zwięzłą informację o określonym wypadku

- wie, że należy zachować rozsądek w zabawie, bezpiecznie spędzać wolny czas- potrafi bezpiecznie poruszać się po mieście

- stara się stosować w życiu codziennym zasady kulturalnego zachowania

- dostrzega różnice i podobieństwa między różnymi ludźmi i rozumie, że świadczą one o ich wartości


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- dostrzega, że w najbliższym otoczeniu są bezpańskie zwierzęta, które potrzebują szczególnej opieki ze strony ludzi

- zna telefony alarmowe, wie, kogo należy prosić o pomoc w nagłych wypadkach

- wie, że należy zachować rozsądek w zabawie, zna skutki lekkomyślnych zachowań

- potrafi bezpiecznie poruszać się po mieście, rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego

- stosuje podstawowe zasady kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego

- jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec różnych zachowań i przekonań


Wspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- wie, co można robić na co dzień, aby było jak najmniej bezpańskich lub chorych zwierząt, uczestniczy w akcjach charytatywnych na ich rzecz

- zna telefony alarmowe, wie, w jaki sposób należy postępować, aby uniknąć niektórych wypadków

- zna skutki lekkomyślnych zachowań i podaje przykłady, jak ich uniknąć

- bezpiecznie porusza się po mieście, rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zdaje sobie sprawę z następstw niewłaściwych zachowań w czasie przemieszczania się po mieście

- zawsze stosuje zasady kulturalnego zachowania się

- jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec różnych zachowań, przekonań i szanuje je

Edukacja wczesnoszkolna- klasa II

Edukacja przyrodnicza

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie wie, co oznaczają kolory na mapie

- nie zna zjawisk charakterystycznych dla pór roku

- nie wymienia nazw warzyw i owoców naszych sadów

- nie zna nazw drzew i krzewów rosnących w lasach i parkach

- nie potrafi wykorzystać przyswojonych wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody

- nie wykazuje zainteresowania w poznawaniu przyrody


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- wie, co oznaczają kolory na mapie

- zna nazwy pór roku, ale myli nazwy miesięcy

- myli rośliny ogrodowe, nazwy drzew i krzewów

- wymienia tylko niektóre owoce i warzywa

- nie zna wielu nazw drzew i krzewów leśnych i parkowych- nie potrafi wymienić ptaków odlatujących na zimę z Polski

- niechętnie poznaje i obserwuje otaczającą przyrodę

- nie potrafi w pełni wykorzystać przyswajanych wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody


Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- zna kolory i niektóre znaki na mapie- zna nazwy pór roku i większości miesięcy

- zna niektóre drzewa, krzewy, rośliny ogrodowe

- wymienia wiele nazw owoców i warzyw

- nazywa pojedyncze drzewa i krzewy rosnące w lasach i parkach- wymienia tylko niektóre ptaki odlatujące do ciepłych krajów

- niezbyt chętnie poznaje i obserwuje otaczającą go przyrodę

- z pomocą nauczyciela przedstawia zjawisko krążenia wody w przyrodzie


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- zna kolory i większość oznaczeń na mapie

- zna nazwy pór roku i miesięcy

- dobrze zna rośliny ogrodowe, doniczkowe, krzewy i drzewa

- opisuje owoce i warzywa naszych sadów

- zna wiele drzew i krzewów lasów i parków

- wymienia nazwy ptaków odlatujących do ciepłych krajów

- potrafi obserwować przyrodę

- potrafi przedstawić zjawisko krążenia wody w przyrodzieBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- wie, co oznaczają znaki i kolory na mapie- zna nazwy pór roku i miesięcy, wie, że pory roku są wynikiem ruchu obrotowego Ziemi

- bezbłędnie wymienia rośliny ogrodowe, doniczkowe, drzewa i krzewy

- omawia znaczenie spożywania warzyw i owoców naszych sadów dla zdrowia

- bardzo dobrze zna drzewa i krzewy lasów i parków

- potrafi wymienić nazwy ptaków odlatujących do ciepłych krajów i tych, które nie odlatują

- obserwuje przyrodę, wykorzystując lornetkę, lupę i aparat fotograficzny

- prowadzi doświadczenia związane z krążeniem wody w przyrodzie


Wspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- wyjaśnia znaczenie kolorów i znaków na mapie- zna zależności pory dnia od ruchu Ziemi wokół własnej osi

- posiada dodatkowe wiadomości o otaczającym środowisku

- świetnie zna warzywa i owoce naszych sadów oraz sposoby ich przetwarzania

- rozumie potrzebę dokarmiania ptaków podczas zimy

- obserwuje przyrodę, wykorzystując lornetkę, lupę i aparat fotograficzny, potrafi zapisać wyniki obserwacji przyrodniczej

- doskonale wyciąga wnioski z przeprowadzanych obserwacji i doświadczeń
Edukacja wczesnoszkolna- klasa II

Edukacja przyrodnicza

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie wymienia ptaków przylatujących na wiosnę

- nie zna gatunków chronionych zwierząt i roślin

- nie zna zwierząt hodowlanych

- nie wie nic o wsi i jej mieszkańcach

- nie dokonuje obserwacji przyrodniczych

- nie korzysta z przyrządów technicznych, ułatwiających obserwacje przyrodnicze

- nie dba o przyrodę i estetykę swego otoczenia

- nie potrafi posługiwać się mapą


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- zna tylko niektóre ptaki przylatujące na wiosnę

- zna nieliczne gatunki chronionych zwierząt i roślin

- zna nieliczne zwierzęta hodowlane

- zna cechy charakterystyczne wsi

- nie potrafi samodzielnie obserwować pogody

- nie potrafi w pełni wykorzystać przyrządów technicznych, ułatwiających obserwacje przyrodnicze

- wykazuje bardzo małe zainteresowanie otaczającą przyrodą, nie zawsze dba o przyrodę

- bardzo słabo posługuje się mapąZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- wymienia większość ptaków przylatujących na wiosnę

- wymienia najbardziej znane gatunki chronionych zwierząt i roślin

- zna ptaki i ssaki hodowlane

- wie, jakie są cechy charakterystyczne wsi i zajęcia jej mieszkańców

- zna wybrane rośliny i zwierzęta żyjące na łące

- wie, co to jest magnes

- tylko niekiedy prowadzi proste obserwacje przyrodnicze, dokonuje prób obserwacji pogody

- słabo wykorzystuje przyrządy techniczne, ułatwiające obserwacje przyrodnicze

- wykazuje słabe zainteresowanie w poznawaniu przyrody, stara się dbać o przyrodę

- w słabym stopniu posługuje się mapą

- uświadamia sobie niektóre problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- zna ptaki przylatujące na wiosnę

- wymienia wiele gatunków chronionych zwierząt i roślin

- zna budowę ptaków i ssaków hodowanych w Polsce

- zna zajęcia mieszkańców wsi, zależnie od pory roku, narzędzia rolnicze i ich zastosowanie

- dość dobrze zna roślinność i zwierzęta żyjące na łące

- wie, co to jest magnes i do czego służy

- prowadzi proste obserwacje przyrodnicze i obserwacje pogody

- dość dobrze posługuje się przyrządami technicznymi, ułatwiającymi obserwacje przyrodnicze

- przejawia dość duże zainteresowanie i dbałość o przyrodę

- samodzielnie wskazuje na mapie kierunki świata

- dostrzega problemy ekologiczne

- odczytuje wskazania termometrów

- wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór rokuBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- charakteryzuje ptaki przylatujące na wiosnę- charakteryzuje gatunki chronionych zwierząt i roślin

- zna charakterystyczne cechy ptaków i ssaków hodowanych w Polsce oraz korzyści wynikające z ich hodowli

- omawia budowę ptaków i ssaków hodowanych w Polsce

- zna narzędzia rolnicze i ich zastosowanie, potrafi wskazać istotne różnice i podobieństwa w pracy, życiu i zajęciach mieszkańców wsi i miast

- charakteryzuje gatunki roślin i zwierząt łąk

- zna właściwości magnesu

- prowadzi obserwacje otaczającej przyrody i pogody i próbuje wyciągnąć wnioski
z przeprowadzonych obserwacji

- bardzo dobrze posługuje się przyrządami technicznymi, ułatwiającymi obserwacje przyrodnicze

- przejawia bardzo duże zainteresowanie i dbałość o przyrodę

- potrafi określić położenie różnych miejscowości na mapie- potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody

- określa kierunki wiatrów, odczytuje temperaturę powietrza, rozpoznaje stopień zachmurzenia i rodzaje opadów

- wyznacza kierunki świata za pomocą kompasu


Wspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- posiada dodatkowe wiadomości o otaczającym środowisku

- doskonale orientuje się na mapie i charakteryzuje krajobrazy

- zna naturalne kompasy w przyrodzie

- ma dużą wiedzę na temat flory i fauny (zwierzęta i rośliny chronione)

- prowadzi obserwacje przyrodnicze, analizuje je, wnioskuje

- potrafi w pełni wykorzystać przyrządy techniczne, ułatwiające obserwacje przyrodnicze

- potrafi ocenić szkodliwość zanieczyszczeń i konieczność dbania o środowisko

- segreguje śmieci
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   58


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna