Edukacja wczesnoszkolna klasa I edukacja polonistyczna Wymagania na ocenę śródrocznąPobieranie 3,25 Mb.
Strona2/58
Data22.02.2018
Rozmiar3,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Wymagania na ocenę śródroczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie posiada wiadomości z zakresu muzyki

- nie zna tekstów i melodii piosenek

- nie wykazuje gotowości do zajęć muzycznych

- nie rozpoznaje dźwiękówZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- posiada niewiele wiadomości z zakresu muzyki

- zna częściowo teksty i melodię piosenek

- uczestniczy w zajęciach rytmicznych

- rozpoznaje niektóre dźwięki i głosy


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- posiada podstawowe wiadomości z zakresu muzyki

- dobrze zna teksty i melodię piosenek

- chętnie uczestniczy w zajęciach rytmicznych

- dobrze rozpoznaje dźwięki i głosy


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- posiada duży zasób wiadomości z zakresu muzyki

- bardzo dobrze zna teksty i melodię piosenek

- bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach rytmicznych

- bardzo dobrze rozpoznaje głosy i dźwięki

Wspaniale


Wiadomości i umiejętności:

- posiada bogaty zasób wiadomości z zakresu muzyki

- świetnie zna teksty i melodię piosenek

- aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych, realizuje proste schematy rytmiczne

- świetnie rozpoznaje głosy i dźwięki

- śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

- świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie

- wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc

- kulturalnie zachowuje się na koncercie


Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja muzyczna

Wymagania na ocenę roczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie posiada wiadomości z zakresu muzyki

- nie zna tekstów i melodii piosenek

- nie rozpoznaje dźwięków

- nie wykonuje wskazanych ćwiczeń przy muzyce

- nie potrafi odtworzyć rytmu na instrumentach perkusyjnychSłabo

Wiadomości i umiejętności:

- posiada bardzo mało wiadomości z zakresu muzyki

- słabo zna teksty i melodię piosenek

- ma trudności z rozpoznaniem dźwięków

- wykonuje niektóre ćwiczenia przy muzyce

- odtwarza rytm na instrumentach perkusyjnych z pomocą nauczycielaZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- posiada niewiele wiadomości z zakresu muzyki

- zna częściowo teksty i melodię piosenek

- rozpoznaje niektóre dźwięki i głosy

- wykonuje wskazane ćwiczenia przy muzyce

- podejmuje próby samodzielnego odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- posiada wiadomości z zakresu muzyki

- dobrze zna teksty i melodię piosenek

- dobrze rozpoznaje dźwięki i głosy

- wykonuje ćwiczenia przy muzyce

- przy odtwarzaniu rytmu na instrumentach perkusyjnych popełnia nieliczne błędyBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- posiada duży zasób wiadomości z zakresu muzyki

- bardzo dobrze zna teksty i melodię piosenek

- bardzo dobrze rozpoznaje głosy i dźwięki

- bezbłędnie wykonuje ćwiczenia przy muzyce

- odtwarza poprawnie rytm na instrumentach perkusyjnych


Wspaniale


Wiadomości i umiejętności:

- posiada bogaty zasób wiadomości z zakresu muzyki

- świetnie zna teksty i melodię piosenek

- świetnie rozpoznaje głosy i dźwięki

- wie, że muzykę można zapisać i odczytać

- śpiewa hymn narodowy

- bezbłędnie odtwarza każdy rytm na instrumentach perkusyjnych

- improwizuje przy muzyce

- kulturalnie zachowuje się w trakcie śpiewania hymnu narodowego
Edukacja wczesnoszkolna - klasa I


Edukacja plastyczna

Wymagania na ocenę śródroczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie zna technik plastycznych

- nie opanował podstawowych wiadomości na temat barw

- nie wykonuje prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela

- nie potrafi wykorzystywać środków materiałowych


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- wyróżnia niektóre środki wyrazu plastycznego

- zna tylko niektóre barwy ciepłe i zimne

- wykonuje mało ciekawe prace plastyczne

- zadania plastyczne wykonuje posługując się prostymi środkami, często z pomocą nauczyciela

- postać ludzką przedstawia schematycznieZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- zna kilka technik plastycznych

- słabo zna barwy odstawowe, pochodne, ciepłe i zimne

- stara się wykonywać ciekawe prace plastyczne

- w pracach wykorzystuje zwykle jedną technikę

- potrafi wykonać pracę plastyczną do utworu muzycznego


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- zna techniki plastyczne

- opanował wiadomości na temat barw ciepłych, zimnych i pochodnych
- wie, na czym polega praca malarza, rzeźbiarza i architekta

- stara się ciekawie wykonywać prace plastyczne wykorzystując poznane techniki

- prace wykonuje estetycznie i dokładnie

- przedstawia sceny fantastyczneBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- zna wiele pojęć dotyczących zagadnień praktycznych

- bardzo dobrze opanował wiadomości na temat barw

- ma wiedzę na temat malarstwa znanych malarzy

- wypowiada się na temat malarstwa, rzeźby i architektury

- jego prace są oryginalne i pomysłowe

- szczególnie estetycznie wykonuje prace plastyczne

- stosuje wszystkie poznane technikiWspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- ma bardzo bogatą wiedzę na temat różnych dziedzin sztuk

- zna doskonale dzieła malarskie poznanych malarzy

- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę

- wykazuje szczególne zdolności i talent plastyczny, ilustruje sceny i sytuacje (realne
i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, opowiadaniem, muzyką

- doskonale radzi sobie z perspektywą w malarstwie

- wypowiada się w wybranych technikach plastycznych w płaszczyźnie i w przestrzeni, jego prace są wyjątkowo oryginalne, pomysłowe i estetyczne

- potrafi świetnie posługiwać się środkami wyrazu plastycznego (plama, kreska, bryła)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna