Edukacja wczesnoszkolna klasa I edukacja polonistyczna Wymagania na ocenę śródroczną


Edukacja wczesnoszkolna– klasa IIIPobieranie 3,25 Mb.
Strona15/58
Data22.02.2018
Rozmiar3,25 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   58

Edukacja wczesnoszkolna– klasa III


Edukacja przyrodnicza

Wymagania na ocenę roczną

Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie opisuje życia w ekosystemach: park, las

- nie nazywa charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski: nadmorski, nizinny, górski

- nie nazywa niektórych zwierząt egzotycznych

- nie wyjaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku (wiosna, lato)

- nie orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt oraz w zagrożeniach typu: burza, śnieżyca, powódź, huragan, lawina, nie wie jak zachować się w sytuacjach zagrożeń

- nie nazywa części ciała zwierząt i ludzi

- nie rozpoznaje poznanych zwierząt i roślin typowych dla ekosystemów: park, las

- nie potrafi prowadzić prostych doświadczeń przyrodniczych

- nie rozpoznaje zwierząt egzotycznychSłabo

Wiadomości i umiejętności:

- z pomocą nauczyciela opisuje życie w ekosystemach: park, las

- z pomocą nauczyciela nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorski, nizinny, górski, ale często myli je

- ma trudności przy nazywaniu niektórych zwierząt egzotycznych

- ma trudności z wyjaśnianiem zależności zjawisk przyrody od pór roku (wiosna, lato)

- słabo orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt oraz w zagrożeniach typu; burza, śnieżyca, powódź, huragan, lawina, na ogół nie wie jak zachować się w sytuacjach zagrożeń

- nazywa części ciała zwierząt i ludzi

- rozpoznaje poznane zwierzęta i rośliny typowe dla ekosystemów: park, las, ale często myli je

- ma trudności z obserwowaniem i przeprowadzaniem prostych doświadczeń przyrodniczych

- ma trudności z rozpoznawaniem niektórych zwierząt egzotycznychZadowalająco


Wiadomości i umiejętności:

- opisuje życie w ekosystemach: park, las, ale wymaga ukierunkowania

- nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorski, nizinny, górski, ale myli je

- nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne, ale myli się

- wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku (wiosna, lato), ale popełnia błędy

- orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt oraz w zagrożeniach typu; burza, śnieżyca, powódź, huragan, lawina, ale często myli się, w zasadzie wie jak zachować się


w sytuacjach zagrożeń

- nazywa części ciała zwierząt i ludzi i z pomocą nauczyciela nazywa niektóre organy wewnętrzne

- rozpoznaje poznane zwierzęta i rośliny typowe dla ekosystemów: park, las, ale niekiedy myli je

- obserwuje i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze, ale wymaga ukierunkowania

- rozpoznaje zwierzęta egzotyczne, ale często myli się


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- opisuje życie w ekosystemach: park, las

- nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorski, nizinny, górski

- nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

- wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku (wiosna, lato)

- orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt oraz w zagrożeniach typu; burza, śnieżyca, powódź, huragan, lawina, na ogół wie jak zachować się w sytuacjach zagrożeń

- nazywa części ciała zwierząt i ludzi i nazywa niektóre organy wewnętrzne

- rozpoznaje poznane zwierzęta i rośliny typowe dla ekosystemów: park, las, popełnia nieliczne błędy

- obserwuje i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze

- rozpoznaje wiele zwierząt egzotycznych
Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- bardzo dobrze orientuje się i opisuje życie w ekosystemach: park, las

- zna i bardzo dobrze nazywa typowe krajobrazy Polski: nadmorski, nizinny, górski

- nazywa wszystkie poznane zwierzęta egzotyczne, czasami popełnia pomyłki

- bardzo dobrze rozumie i wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku (wiosna, lato)

- bardzo dobrze orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt oraz


w zagrożeniach typu: burza, śnieżyca, powódź, huragan, lawina i wie jak zachować się
w sytuacjach zagrożeń

- nazywa części ciała zwierząt i ludzi i nazywa wybrane organy wewnętrzne

- rozpoznaje poznane zwierzęta i rośliny typowe dla ekosystemów: park, las

- obserwuje, prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, wiąże przyczynę ze skutkiem

- sprawnie rozpoznaje wszystkie poznane zwierzęta egzotyczne


Wspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- wspaniale orientuje się i opisuje życie w ekosystemach: park, las

- zna i bezbłędnie nazywa typowe krajobrazy Polski: nadmorski, nizinny, górski

- bezbłędnie nazywa wszystkie poznane zwierzęta egzotyczne

- rozumie świetnie i szeroko wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku

- świetnie orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt oraz zagrożeniach typu; burza, śnieżyca, powódź, huragan, lawina i wie jak zachować się w sytuacjach zagrożeń


i nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwa wynikające z tych zagrożeń

- nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi

- sprawnie rozpoznaje poznane zwierzęta i rośliny typowe dla ekosystemów: park, las

- obserwuje, prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, wiąże przyczynę ze skutkiem, podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku

- sprawnie rozpoznaje wszystkie poznane zwierzęta egzotyczneEdukacja wczesnoszkolna- klasa III

Edukacja matematyczna

Wymagania na ocenę śródroczną

Ocena

Wymagania

Uczeń:
Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie nazywa figur geometrycznych

- nie zna jednostek i określeń związanych z ważeniem, odmierzaniem płynów, mierzeniem długości, odległości, upływem czasu, odczytywaniem temperatury, zastosowaniem kalendarza, liczeniem pieniędzy

- liczy od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami


od danej liczby w zakresie 1000 tylko z pomocą nauczyciela

- nie zapisuje cyframi i nie odczytuje liczb i nie porównuje dwóch liczb


w zakresie 1000,

- nie potrafi rysować odcinków o podanej długości

- nie rozpoznaje podstawowych figur geometrycznych, nie umie narysować ich
w powiększeniu i pomniejszeniu oraz nie potrafi obliczyć obwodu kwadratu, trójkąta
i prostokąta

- nie radzi sobie z obliczaniem sum i różnic w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

- nie podaje z pamięci iloczynów w zakresie 50, nie dzieli nawet na materiale manipulacyjnym

- nie rozwiązuje równań z jedną niewiadomą w postaci okienka

- nie rozwiązuje zadań tekstowych wymagających wykonania jednego działania

- nie potrafi dokonywać pomiaru długości przedmiotów, odległości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń z zastosowaniem kalendarza, zegara oraz obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość)

- nie odczytuje i nie zapisuje liczb w systemie rzymskim od I do XII, nie podaje i nie zapisuje dat, nie zna kolejności dni tygodnia

- nie potrafi narysować drugiej połowy figury symetrycznej i nie kontynuuje regularności w prostych motywach

- nie potrafi wykonać obliczeń z wykorzystaniem jednostek miar


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- z pomocą nauczyciela nazywa figury geometryczne

- z pomocą nauczyciela wymienia jednostki i określenia związane
z ważeniem, odmierzaniem płynów, mierzeniem długości, odległości, upływem czasu, odczytywaniem temperatury, zastosowaniem kalendarza, liczeniem pieniędzy

- liczy od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami


od danej liczby w zakresie 1000, ale popełnia liczne błędy

- odczytuje i porównuje dwie liczby w zakresie 1000 z pomocą nauczyciela, ma problemy z ich zapisaniem

- kreśli odcinki o podanej długości z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, z pomocą nauczyciela rysuje je


w powiększeniu i pomniejszeniu i oblicza obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta

- bardzo słabo radzi sobie z obliczaniem sum i różnic liczb w zakresie 100


z przekroczeniem progu dziesiątkowego

- podaje z pamięci iloczyny w zakresie 50, ale myli się; dzieli na materiale manipulacyjnym

- próbuje rozwiązywać równania z jedną niewiadomą w postaci okienka, ale wymaga pomocy ze strony nauczyciela

- potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonaniu prostych ćwiczeń i zadań tekstowych wymagających wykonania jednego działania

- z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru długości przedmiotów, odległości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń z zastosowaniem kalendarza, zegara oraz obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość)

- z pomocą nauczyciele odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, podaje i zapisuje daty, wymienia kolejne dni tygodnia

- z pomocą nauczyciela rysuje drugą połowę figury symetrycznej i podejmuje próbę kontynuacji regularności w prostych motywach

- przy wykonywaniu obliczeń z wykorzystaniem jednostek miar wymaga ciągłej pomocy nauczycielaZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- nazywa podstawowe figury geometryczne

- ukierunkowany wymienia jednostki i określenia związane z ważeniem, odmierzaniem płynów, mierzeniem długości, odległości, upływem czasu, odczytywaniem temperatury, zastosowaniem kalendarza, liczeniem pieniędzy

- liczy od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami


od danej liczby w zakresie 1000, ale dość często myli się

- zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje dwie liczby w zakresie 1000, ale popełnia wiele błędów

- ukierunkowany kreśli odcinki o określonej długości

- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, umie narysować je w powiększeniu


i pomniejszeniu; ma kłopoty z rozpoznawaniem i nazywaniem wybranych cech figur geometrycznych; oblicza obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta z pomocą nauczyciela

- oblicza sumy i różnice liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, ale popełnia wiele błędów

- podaje z pamięci iloczyny w zakresie 50, ale niekiedy myli się; dzieli na materiale manipulacyjnym

- ukierunkowany rozwiązuje równania z niewiadomą /w postaci okienka/

- ukierunkowany wykonuje proste ćwiczenia i zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania

- słabo opanował umiejętności praktyczne w zakresie dokonywania pomiarów długości przedmiotów, odległości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń z zastosowaniem kalendarza, zegara oraz obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość)

- ukierunkowany odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, podaje
i zapisuje daty, wymienia kolejne dni tygodnia

- ukierunkowany rysuje drugą połowę figury symetrycznej i kontynuuje regularność


w prostych motywach

- ukierunkowany potrafi obliczać z wykorzystaniem jednostek miarPozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- nazywa figury geometryczne, również nietypowe

- zna jednostki i określenia związane z ważeniem, odmierzaniem płynów, mierzeniem długości, odległości, upływem czasu, odczytywaniem temperatury, zastosowaniem kalendarza, liczeniem pieniędzy, ale czasami myli się

- liczy od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami


od danej liczby w zakresie 1000, popełnia niewiele błędów

- zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje dwie liczby w zakresie 1000, popełnia nieliczne błędy

- rozpoznaje i rysuje odcinki o podanej długości

- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, umie narysować je w powiększeniu


i pomniejszeniu, w miarę dobrze rozpoznaje i nazywa wybrane cechy figur geometrycznych oraz potrafi obliczyć obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta, ale popełnia nieliczne błędy

- oblicza sumy i różnice liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, popełnia niewiele błędów

- dobrze mnoży i dzieli w zakresie 50

- rozwiązuje równania z jedną niewiadomą /w postaci okienka/, ale czasami popełnia nieliczne błędy

- samodzielnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania, ale czasami popełnia błędy

- dobrze radzi sobie dokonywaniem pomiaru długości przedmiotów, odległości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń z zastosowaniem kalendarza, zegara oraz obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość)

- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, podaje i zapisuje daty, wymienia kolejne dni tygodnia i kolejne miesiące, czasami popełnia błędy

- rysuje drugą połowę figury symetrycznej i kontynuuje regularność w prostych motywach

- potrafi obliczać z wykorzystaniem jednostek miar, ale popełnia nieliczne błędy


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- nazywa figury geometryczne, również nietypowe położone w różny sposób

- zna jednostki i określenia związane z ważeniem, odmierzaniem płynów, mierzeniem długości, odległości, upływem czasu, odczytywaniem temperatury, zastosowaniem kalendarza, liczeniem pieniędzy

- bezbłędnie liczy od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100


i setkami od danej liczby w zakresie 1000
- zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje dwie liczby w zakresie 1000, sporadycznie popełnia błędy

- prawidłowo kreśli odcinki o podanej długości; rozróżnia i nazywa linie proste, łamane, rysuje je

- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, położone nietypowo, umie narysować je w powiększeniu i pomniejszeniu, rozpoznaje wybrane cechy figur geometrycznych oraz prawidłowo oblicza obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta

- biegle dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

- biegle mnoży i dzieli w zakresie 50

- rozwiązuje równania z jedną niewiadomą /w postaci okienka/

- bezbłędnie wykonuje ćwiczenia i zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania

- dokonuje pomiaru długości przedmiotów, odległości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń z zastosowaniem kalendarza, zegara oraz obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość)

- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, podaje i zapisuje daty, wymienia kolejne dni tygodnia i kolejne miesiące,

- rysuje drugą połowę figury symetrycznej i kontynuuje regularność w motywach

- wykonuje obliczenia z wykorzystaniem jednostek miar


Wspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- nazywa figury geometryczne, również nietypowe położone w różny sposób oraz


w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie

- świetnie zna wszystkie jednostki i określenia związane z ważeniem, odmierzaniem płynów, mierzeniem długości, odległości, upływem czasu, odczytywaniem temperatury, zastosowaniem kalendarza, liczeniem pieniędzy

- sprawnie i bezbłędnie liczy od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000, sporadycznie popełnia błędy

- bezbłędnie zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje dwie liczby w zakresie 1000

- prawidłowo kreśli odcinki o podanej długości; rozróżnia i nazywa linie proste, łamane, krzywe, rysuje je

- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, umie narysować je w powiększeniu


i pomniejszeniu, charakteryzuje wybrane cechy figur geometrycznych sprawnie
i prawidłowo potrafi oblicza obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta

- biegle i bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania

- biegle mnoży i dzieli w zakresie 50, sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia

- sprawnie rozwiązuje równania z jedną niewiadomą /w postaci okienka/

- sprawnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia i zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania

- sprawnie dokonuje pomiaru długości przedmiotów, odległości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń z zastosowaniem kalendarza, zegara oraz obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość)

- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, podaje i zapisuje daty, wymienia kolejne dni tygodnia i kolejne miesiące, porządkuje chronologicznie daty

- perfekcyjnie rysuje drugą połowę figury symetrycznej i kontynuuje regularność


w motywach

- sprawnie wykonuje obliczenia z wykorzystaniem jednostek miar
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   58


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna