Dziekan Zabrze, dnia 12. 11. 2015 r. Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w ZabrzuPobieranie 54,44 Kb.
Data30.05.2018
Rozmiar54,44 Kb.

Dziekan Zabrze, dnia 12.11.2015 r.

Wydziału Lekarskiego

z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH,

które odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 830

w sali wykładowej - gmach Dziekanatu w Zabrzu przy Pl. Traugutta 2

z następującym porządkiem obrad:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad
 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 października 2015 r.
 1. Sprawy bieżące Wydziału i sprawozdanie z Senatu SUM
 1. Sprawozdanie Dziekana z działalności za rok akademicki 2014/2015
 1. Komunikaty i wolne wnioski
 1. Wybór kandydatów na członków komisji konkursowej w sprawie powierzenia funkcji
  K i e r o w n i k a Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 1. Wybór kandydatów na członków komisji konkursowej w sprawie powierzenia funkcji
  K i e r o w n i k a Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 1. Wybór kandydatów na członków komisji konkursowej w sprawie powierzenia funkcji
  K i e r o w n i k a Katedry i Zakładu Chemii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Katowicach
 1. Wszczęcie postępowania w sprawie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr hab. n. med. Sergiuszowi NAWROCKIEMU, prof. nadzw. SUM – kierownikowi Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Katowicach
 1. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu w sprawie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr hab. n. med. Sergiuszowi NAWROCKIEMU, prof. nadzw. SUM – kierownikowi Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 1. Opinia Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr n. med. Anny NOWIŃSKIEJ – adiunkta Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego
  z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Osiągnięcie naukowe – cykl czterech publikacji pod tytułem:

Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii oraz badań genetycznych w określeniu korelacji genotypowo-fenotypowej w wybranych dystrofiach rogówki


 1. Wybór kandydatów na członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr n. med. Anny NOWIŃSKIEJ – adiunkta Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1. Opinia Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr n. med. Marty ANDRES -MACH – adiunkta Samodzielnej Pracowni Analiz Izobalograficznych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Osiągnięcie naukowe – cykl czterech publikacji pod tytułem:

Możliwości nasilenia efektów przeciwpadaczkowych przez substancje wpływające na różne układy neuroprzekaźnikowe w doświadczalnych modelach padaczki


 1. Wybór kandydatów na członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr n. med. Marty ANDRES-MACH – adiunkta Samodzielnej Pracowni Analiz Izobalograficznych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 1. Opinia Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr n. med. Dariusza BORONIA – wykładowcy Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Osiągnięcie naukowe – cykl siedmiu publikacji pod tytułem:

Udział wybranych czynników zapalnych w patogenezie osteoporozy pomenopauzalnej


 1. Wybór kandydatów na członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr n. med. Dariusza BORONIAwykładowcy Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej


DOKTORATY

 1. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej do dnia 30 września 2011r. (Dz. U. z 2003 r. nr 65 poz. 595 z późn. zm.):

Mgr Sebastian STANDOWICZ

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Bogdan Mazur

Temat pracy: Wpływ choroby alkoholowej na wybrane parametry układu hemostazy

Mgr Alicja SONSALA

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Temat pracy: Heterogenność immunofenotypu ostrej białaczki szpikowej u dzieci ocenianego metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej

Lek. Elżbieta TREMBECKA-DUBEL

Promotor: Dr hab. n. med. Maria Szczepańska

Temat pracy: Adekwatność dializy otrzewnowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek


 1. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455)

Lek. Jacek SIKORA

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Temat pracy: Wpływ przywrócenia prawidłowego przepływu w mikrokrążeniu u chorych z zawałem serca poddanych angioplastyce wieńcowej na wybrane parametry funkcji skurczowej lewej komory
i rokowanie w obserwacji jednorocznej i wieloletniej

Lek. Gabriela CZERWIŃSKA

Promotor: Dr hab. n. med. Wojciech Ścierski

Temat pracy: Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych na otosklerozę w Oddziale Klinicznym Laryngologii w Zabrzu w latach 2000-2010
 1. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej do dnia
  30 września 2011r. (Dz. U. z 2003 r. nr 65 poz. 595 z późn. zm.):

Mgr Elżbieta BOBELA

Promotor: Dr hab. n. med. Ewelina Szliszka

Temat pracy: Zastosowanie metody Chou-Talalaya do oceny synergistycznego działania flawonoidów i chlorku cetylopirydyniowego na Candida albicans

Lek. Elżbieta TREMBECKA-DUBEL

Promotor: Dr hab. n. med. Maria Szczepańska

Temat pracy: Adekwatność dializy otrzewnowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek

Mgr Alicja SONSALA

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Temat pracy: Heterogenność immunofenotypu ostrej białaczki szpikowej u dzieci ocenianego metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej


 1. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia
  1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455):

Lek. Katarzyna OLSZAK-WĄSIK

Promotor: Dr hab. n. med. Stanisław Horák

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Aleksandra Kasperczyk

Temat pracy: Stężenie kadmu i ołowiu w osoczu nasienia u mężczyzn


z regionu śląskiego i lubelskiego


 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenie do publicznej obrony zgodnie
  z zapisami ustawy obowiązującej do dnia 30 września 2011 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 65 poz. 595 z późn. zm.):

Lek. stom. Bartłomiej KOWAL

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski

Temat pracy: Ocena działania biologicznego stopu Rodent w porównaniu do stopów Dalceram C+B 180 oraz Heraenium NA

Mgr Katarzyna ROJEWSKA

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska

Temat pracy: Poziom lęku i zwyczaje żywieniowe rodziny a deklarowane preferencje pokarmowe u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym


Przewidziane:

Lek. Robert PAŁYGA

Promotor: Dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

Temat pracy: Ocena przydatności protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego przy użyciu cewki endorektalnej w wykrywaniu raka prostaty

Lek. Magdalena SZYMAŁA

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Temat pracy: Przezskórna eliminacja uszka lewego przedsionka u chorych
z migotaniem przedsionków, skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów oraz wyniki średnioterminowe

Lek. Agata JANECKA-PLACEK

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Temat pracy: Wpływ znieczulenia podpajęczynówkowego na czynność komórek słuchowych zewnętrznych oceniany metodą emisji otoakustycznych

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenie do publicznej obrony zgodnie
  z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455):

Lek. Maja COPIK

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Andrzej Daszkiewicz

Temat pracy: Zastosowanie znieczulenia przykręgowego w uśmierzaniu ostrego bólu pooperacyjnego po zabiegach resekcji nerki

Lek. Szymon BIAŁKA

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Andrzej Daszkiewicz

Temat pracy: Porównanie różnych metod analgezji po operacjach torakochirurgicznych

Lek. Błażej SZADY

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kwapuliński

Temat pracy: Kumulacja Ti, Li, Mo, Sr, w złogach pęcherzyka żółciowego
w nawiązaniu do wybranych pierwiastków fizjologicznych: Ca, Mg, Na, K

Lek. Sylwia POSTUŁA

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień

Temat pracy: Obraz kliniczny, analiza wyników leczenia i czynników prognostycznych w raku wargi
 1. Wybór recenzentów, komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie: dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej oraz z języka nowożytnego zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455):

Lek. Agnieszka LEDNIOWSKA

Promotor: Dr hab. n. med. Stanisław Horák

Temat pracy: Analiza wyników wybranych testów laboratoryjnych i objawów klinicznych w predykcji niepowodzeń położnych


 1. Wszczęcie przewodu na stopień naukowy doktora nauk medycznych, wybór promotora, egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu z języka nowożytnego, zatwierdzenie dyscypliny oraz tematu rozprawy doktorskiej zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455):

Lek. Michał WASIAK

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Mateusz Tajstra

Proponowany temat pracy: Wpływ etiologii przewlekłej skurczowej niewydolności serca u chorych po implantacji urządzeń z funkcją kardiowertera/defibrylatora na rokowanie odległe

Lek. Anna FUCHS

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Jacek Karpe

Proponowany temat pracy: Wpływ perinatalnych czynników ryzyka na wyniki leczenia wczesnych i późnych zakażeń uogólnionych


u noworodków

Lek. Anna KUREK

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Mateusz Tajstra

Proponowany temat pracy: Wpływ zdalnego monitorowania pacjentów
z niewydolnością serca i wszczepionym kardiowerterem – defibrylatorem na rokowanie

Mgr Anna MACHOŃ-GRECKA

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Michał Dobrakowski

Proponowany temat pracy: Cytokiny i czynniki proangiogenne u pracowników zawodowo narażonych na oddziaływanie ołowiu i jego związków

Lek. Łukasz CZARNECKI

Opiekun: Dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

Proponowany temat pracy: Ocena przydatności badań obrazowych w rozpoznawaniu choroby Leśniowskiego-Crohna

Lek. Grzegorz BANASIK

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska

Proponowany temat pracy: Czynniki predysponujące do ponownej interwencji po implantacji urządzeń stymulujących serce

Lek. Sylwia SZABŁOWSKA-SIWIK

Opiekun: Dr hab. n. med. Mariusz Adamek

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Agnieszka Boratyn-Nowicka

Proponowany temat pracy: Skrining raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji Śląska. Pięcioletnie badanie obserwacyjne

Lek. Dominika WIŚNIEWSKA-ULFIK

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik

Proponowany temat pracy: Ocena stężeń adiponektyny, leptyny i waspiny


w surowicy noworodków donoszonych z zakażeniem wewnątrzmacicznym

Lek. dent. Tomasz OLEK

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Arkadiusz Dziedzic

Proponowany temat pracy: Porównanie kształtowania kanałów korzeniowych
z wykorzystaniem trzech systemów maszynowych
i ręcznych narzędzi endodontycznych w badaniu ex-vivo
Przewidziane:

Mgr Renata KLEKOTKA

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Król

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Elżbieta Mizgała

Proponowany temat pracy: Status bakteriologiczny w obrębie górnych dróg oddechowych u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2
Lek. Bartłomiej KUMASZKA

Opiekun: Dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek

Proponowany temat pracy: Ocena stężeń produktów zaawansowanej glikacji białek oraz ich receptora u chorych na stwardnienie rozsiane

Lek. Renata KOZŁOWSKA

Opiekun: Dr hab. n. med. Andrzej Bożek

Proponowany temat pracy: Ryzyko chorób nowotworowych u pacjentów z cechami atopii


 1. Wybór komisji do spraw przewodu na stopień naukowy doktora nauk medycznych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455):

Lek. Krzysztof TOMASZEK

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gabriel

Proponowany temat pracy: Związek komórek NK z zaawansowaniem włóknienia
u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Mgr Marek MICHALSKI

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Rafał Bułdak

Proponowany temat pracy: Zmiany subkomórkowej lokalizacji wisfatyny
w komórkach raka jelita grubego linii LS180, HCA-2
i Caco-2 po traktowaniu cytochalazyną B

Lek. Dariusz GACH

Opiekun: Dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Jolanta Nowak

Proponowany temat pracy: Epidemiologia pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia w populacji dorosłych mieszkańców powiatu bielskiego

Lek. Andrzej BRENK

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Piotr Bodzek

Proponowany temat pracy: Przydatność białka HE4 (human epididymis protein 4)
w diagnostyce i monitorowaniu wybranych schorzeń ginekologicznych

Lek. Izabela BRONIKOWSKA

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Czecior

Proponowany temat pracy: Ocena stężeń wybranych czynników hipoksji: HIF 1 α, GLUT-1 i VEGF u pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem krtani

Lek. dent. Magdalena PRUDEL-BABIUCH

Opiekun: Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

Proponowany temat pracy: Skuteczność diagnostyczna metody laserowo wzbudzonej fluoroescencji i transiluminacji cyfrowej w ocenie wczesnych zmian próchnicowych u dzieci

Lek. dent. Maciej WRZOŁ

Opiekun: Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Patryk Kownacki

Proponowany temat pracy: Ocena wybranych wskaźników stresu oksydacyjnego
u pacjentów poddanych zabiegom operacyjnego usuwania trzecich zębów trzonowych

Lek. dent. Tomasz PIEKARZ

Opiekun: Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

Opiekun pomocniczy: Dr n. med. Anna Mertas

Proponowany temat pracy: Wpływ pasty zawierającej etanolowy ekstrakt propolisu
i olejek drzewa herbacianego na skład mikroflory oraz wybrane wskaźniki higieny jamy ustnej u pacjentów stomatologicznych

W głosowaniach przewidzianych w punktach: 2, 3, 7, 8, 9 biorą udział wszyscy członkowie Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

W głosowaniach przewidzianych w punktach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 biorą udział członkowie Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

Łączę wyrazy szacunku

Dziekan Wydziału Lekarskiego

z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Prof. dr hab. n. med. Maciej MISIOŁEK

UWAGA:

Czy wysłał/a Pan/i Profesor wszystkie opublikowane w ostatnim okresie prace do Biblioteki Głównej SUM w Katowicach?Jeśli w ostatnim okresie podjęliście Państwo istotne działania na rzecz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, bądź odnieśliście znaczące sukcesy, proszę o złożenie pisemnej informacji na ręce Dziekana Wydziału.
: images -> wiadomosci
wiadomosci -> Dziekan Zabrze, dnia 16. 04. 2014 r. Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
wiadomosci -> Dziekan Zabrze, dnia 16. 05. 2014 r. Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
wiadomosci -> Dziekan Zabrze, dnia 18. 06. 2014 r. Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
wiadomosci -> Dziekan Zabrze, dnia 08. 10. 2015 r. Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
wiadomosci -> Dziekan Zabrze, dnia 12. 11. 2015 r. Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
wiadomosci -> Dziekan Zabrze, dnia 09. 12. 2014 r. Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
wiadomosci -> Dziekan Zabrze, dnia 12. 03. 2014 r. Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna