Dzieje kultury fizycznej w gdyni 7 Rywalizacja sportowa w Marynarce WojennejPobieranie 2,02 Mb.
Data13.06.2018
Rozmiar2,02 Mb.

DZIEJE KULTURY FIZYCZNEJ W GDYNI 7
Rywalizacja sportowa w Marynarce Wojennej

Na oksywskim wzgórzu w znacznej odległości od gospodarstw domowych urządzono strzelnicę dla kadry wojskowej pobliskiego garnizonu. W poprzednim artykule zwracano uwagę na bardzo dobre relacje pomiędzy wojskowymi, rezerwistami i cywilami dzięki którym organizowano integracyjne zawody sportowe. Na strzelnicy odbywały się zmagania


z broni małokalibrowej dla rezerwistów i przedpoborowych. Poza strzelaniem przygotowano rywalizacje lekkoatletyczne w biegach na 100m, 800m i 1500m. Zorganizowano dyscypliny rzutne: dyskiem, oszczepem, pchnięcie kulą i skok wzwyż.[1] Strzelnica wojskowa została usytuowana tuż przy koronie oksywskiego klifu, na którym do lat 30. XX wieku była czynna latarnia morska.(fotografia poniżej)

Muzeum Miasta Gdyni R.fot.I-16-58Polska Marynarka Wojenna pomimo młodego wieku posiadała bardzo liczne, partnerskie kontakty międzynarodowe. Wynikały one z racji pełnionej służby przez polskich oficerów i marynarzy na okrętach w czasach, gdy Polska była pod zaborami. Do Gdyni
z wizytami kurtuazyjnymi przybywały okręty zaprzyjaźnionych państw, dzięki którym stwarzano możliwości organizacji międzynarodowych spotkań sportowych. Takie zdarzenie miało miejsce w 1930 roku, Lokalna prasa donosiła, że „trzy międzynarodowe mecze piłki nożnej odbyły się w Gdyni: Polska-Danja 8:0; Anglja-Danja 5:1; Anglja-Polska 1:0. Z okazji wizyty floty angielskiej i duńskiej w Gdyni, odbyły się na boisku MW trzy mecze międzynarodowe pomiędzy reprezentacyjnymi klubami poszczególnych flot.(…) Podczas meczu Polska-Danja i Anglja-Polska sędziował bardzo dobrze p. Lasker z HMS „Camphell”, podczas meczu Anglja-Danja sędziował również znakomicie p. kpt. Piotrowski.[2] Polscy marynarze nawiązywali przyjacielskie kontakty z innymi flotami podczas rejsów szkoleniowych kandydatów do służby na okrętach PMW. Kursy kandydackie były organizowane na żaglowcu ORP „Iskra”, który był kuźnią młodych nawigatorów stacjonującym w oksywskim porcie. Za periodykiem „Morze”: „W dniu 7 października
do portu wojennego w Gdyni zawinął żaglowy okręt szkolny marynarki wojennej „Iskra”, który w ciągu tegorocznego pływania odwiedził szereg portów Ameryki Północnej”.[3]

Muzeum Miasta Gdyni R. fot. I-139-2
Na boisku piłkarskim mecze międzypaństwowe były rzadkością, natomiast bardzo często obiekt ten stawał się areną rozgrywek pomiędzy lokalnymi drużynami piłkarskimi. Poza obowiązkami służbowymi grał KS „Marynarka Wojenna” z „GKS”-em. Szczególnymi terminami do odbywania rozgrywek meczy piłkarskich były święta religijne i państwowe.[4]
Sport marynarski rozwijał się także z wyłączeniem dyscyplin drużynowych, które dawały wiele satysfakcji z zespołowego zajmowania się aktywnością sportową. Władze wojskowe były bardzo zainteresowane rozwojem dyscyplin indywidualnych, zwłaszcza tymi, które sprzyjały podniesieniu obronności państwa: „Klub sportowy przy III Hufcu Legji Mocarstwowej w Oksywiu urządza w dniu 15 bm. o godz. 19-tej w świetlicy Mar. Woj.
w Oksywiu pierwszy krok bokserski. Do zawodów zgłaszać się mogą mężczyźni, którzy nie ukończyli 16 lat, nie byli więcej jak 3 razy w ringu i nie zdobyli jakiekolwiek mistrzostwa. Zgłoszenia przyjmuje Dom Straży Granicznej”.[5]
Zainteresowanie aktywnością ruchową w koszarach i na okrętach było tak duże,
że oddolnie organizowano potyczki pomiędzy załogami okrętów i obsługą lądową. W szranki sportowe stawali oficerowie, podoficerowie i marynarze. W celu wyselekcjonowania najlepszych jednostek w poszczególnych dyscyplinach powołano do życia klub marynarski, którego sekcje z początku amatorskie z czasem stawały się wyczynowymi. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” w Gdyni nie zmienił godła klubowego do dnia dzisiejszego. Emblematem klubu są trzy skośne białe paski na niebieskim tle-nawiązujące do pasków na marynarskich kołnierzach. Nazwa klubu „Flota” wywodzi się od największej formacji MW, podległej bezpośrednio dowództwu w Warszawie. Dowództwo Floty miało pierwotnie siedzibę swoją
w Pucku, a od 1928 na Oksywiu. W 1931 r. utworzono marynarski klub sportowy.[6]

Muzeum Miasta Gdyni HM-II-1826

Działalność klubowa zataczała coraz szersze kręgi. Powoływano nowe sekcje sportowe. Do współpracy zapraszano zawodowych trenerów i instruktorów. Ekipy marynarskie wyjeżdżały na zawody sportowe poza macierzysty port odnosząc sukcesy.
Kolejną dyscypliną sportową w którą angażowali się marynarze był tenis ziemny.
W przedwojennej Gdyni wybudowano kilka kortów. Były takie, które znajdowały się
na terenach zamkniętych ( np. siedziba PP „Żegluga Polska”- obecnie budynek Dowództwa Marynarki Wojennej lub jak kto woli Centrum Operacji Morskich). Boiska-korty do tenisa były też na terenie koszar MW. W związku z dużym zainteresowaniem tym sportem obiekty tego typu powstały w okolicy hotelu „Riwiera Polska” oraz Dworca Kolejowego. Prowadzono treningi doskonalące zagrywki i odbiór. Bywało, że w konkury stawały drużyny klubowe: Towarzyskie zawody tenisowe odbyły się 27 września 1931 roku na boiskach tenisowych KS „Gdynia”. Sportową rywalizację rozegrano pomiędzy Sekcją Tenisową Korpusu Oficerskiego MW a sekcją tenisową Klubu Sportowego „Gdynia”. Początek zawodów zaplanowano na godz. 8.00. Po zakończeniu zawodów miała się odbyć zabawa taneczna w hotelu „Riwiera Polska”. Do tańca przygrywała Orkiestra MW z Oksywia.[7] Tradycje sportowe były realizowane równolegle z prowadzeniem szkolenia wojskowego. Wybitne jednostki znajdowały uznanie i pomoc u dowództwa floty w celu prowadzenia treningu zawodowego, który zabierał bardzo dużo czasu podczas służby wojskowej.

Jarosław Kłodziński – Badacz dziejów Gdyni. Wychował się na Oksywiu, obecnie mieszka na Obłużu. Autor Oksywskiej Ścieżki Turystycznej (m.in. wzdłuż ul. Zielonej). Promotor fortyfikacji Oksywia i Babich Dołów. Kierownik w XIII LO i nauczyciel akademicki AWFiS.Bibliografia
[1] Pierwsze święto PWiWF w Gdyni, [w:] „Dziennik Gdyński” 17.06.1930, IV 09636.
[2] Trzy międzynarodowe mecze piłki nożnej w Gdyni, [w:] „Dziennik Gdyński” 10.07.1930, Sygn. IV 09636.
[3] Powrót „Iskry” [w:] „Morze” 10.1930, Sygn. P. 21595.
[4] Mecz piłki nożnej, [w:] „Dziennik Gdyński” 24.05.1931, Sygn. IV 09636.
[5] Pierwszy krok bokserski, [w:] „Dziennik Gdyński” 12.06.1931, Sygn. IV 09636.
[6] Bogdan Ortman, Sport w Marynarce Wojennej, [w:] Rocznik Gdyński nr 2, Gdynia 1979.
[7] Towarzyskie zawody tenisowe, [w:] „Dziennik Gdyński” 26.09.1931, Sygn. IV 09636.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna