Działania na ułamkach zwykłych liczby naturalnePobieranie 1,3 Mb.
Strona1/19
Data24.04.2018
Rozmiar1,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


 1. Działania na ułamkach zwykłych – powtórzenie wiadomości

  1. 1. Cele lekcji

   1. a) Wiadomości


 1. Uczeń zna pojęcia sumy, różnicy i iloczynu.

 2. Uczeń zna sposób obliczania sumy ułamków zwykłych, różnicy ułamków zwykłych, iloczynu ułamków zwykłych przez liczby naturalne.

 3. Uczeń zna kolejność wykonywania działań.
   1. b) Umiejętności


 1. Uczeń potrafi dodawać i odejmować ułamki zwykłe.

 2. Uczeń potrafi mnożyć ułamki zwykłe i liczby mieszane przez liczby naturalne.

 3. Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem tych działań.
   1. c) Podstawy


 1. Uczeń współpracuje w grupie.
  1. 2. Metoda i forma pracy


Metody:

Formy:

 • Praca z całą klasą

 • Praca w grupach dwuosobowych

 • Praca indywidualna
  1. 3. Środki dydaktyczne


  1. Tablica korkowa

  2. Trzy kartonowe osie liczbowe

  3. Zestawy 10 kopert, po jednym na każdą ławkę, z czterema kartonikami w każdej kopercie, według załącznika 2

  4. Kartonowy prostokąt podzielony na 12 równych części, z których pokolorowano 4 części

  5. Kartki z ułamkami zgodnie z pytaniami z załącznika 1

  6. Zestawy zadań po jednym na każdą ławkę zgodnie z załącznikiem 3

  7. Karteczki z plusami

  8. Plansza z napisem „Ułamki zwykłe”, z imionami uczniów i kolumnami kratek odpowiadających kolejnym lekcjom o ułamkach


  1. 4. Przebieg lekcji


Uczniowie piszą 10 minutową kartkówkę sprawdzającą umiejętność wykonywania działań mnożenia ułamków zwykłych lub liczb mieszanych przez liczby naturalne.
   1. a) Faza przygotowawcza


N – nauczyciel, Uuczniowie
N – Wskazuje przypięte do tablicy korkowej trzy kartonowe osie liczbowe. Poleca przedstawić na kolejnych z nich działania: 1+ + =, 5 =, 3 ∙ =.

U – Dorysowują na osiach strzałki wskazujące przedstawione działania, odczytują wyniki.

N – Informuje, że celem lekcji będzie doskonalenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach. Podaje temat lekcji: „Działania na ułamkach – powtórzenie wiadomości”. Prosi o wykonanie trzech wcześniej analizowanych działań.

U – Zapisują temat lekcji, wykonują działania.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna