DziałalnośĆ oddziałÓw polskiego towarzystwa historycznegoPobieranie 164,78 Kb.
Strona1/2
Data10.12.2017
Rozmiar164,78 Kb.
  1   2

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

W 2012 ROKU


Polskie Towarzystwo Historyczne zrzesza obecnie 45 oddziałów terenowych, większość z nich (34) przesłało sprawozdania ze swej działalności za rok 2012 r. Pierwsze nadeszło drogą elektroniczną sprawozdanie Tarnowskiego Oddziału PTH (7 stycznia), ostatnie dwa 28 lutego z Oddziału Kieleckiego i 5 marca z Wrocławia (z usprawiedliwieniem i przeprosinami).

[Nie nadeszły dotychczas sprawozdania z 11 oddziałów tj. z: Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Ciechanowa, Cieszyna, Grudziądza, Inowrocławia, Kłodzka, Konina, Kościerzyny, Pionek, Włocławka].

W stosunku do roku ubiegłego pojawił się jeden nowy oddział (w trakcie organizacji) w Lizbarku Warmińskim oraz nadesłał sprawozdanie działający od 2007 r. oddział w Skarżysku Kamiennej
W 8+(1 – Inowrocław?) oddziałach działają koła terenowe. W oddziale kaliskim są 3 koła: w Jarocinie (89 członków), Ostrowie Wielkopolskim (25) i Pleszewie (29). Oddział Łódzki posiada 3 aktywne koła: w Bełchatowie (10), Piotrkowie Trybunalskim (30) i Tomaszowie Mazowieckim (29). Oddział w Olsztynie wykazuje liczące 29 członków koło w Mrągowie. W oddziale przemyskim funkcjonują koła w Cieszanowie i w Jarosławiu, [a w oddziale inowrocławskim w Radziejowie i Strzelnie], w oddziale toruńskim w Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie. Oddział zielonogórski ma koło w Nowej Soli (10), Towarzystwo Ziemi Choszczeńskiej (36) stanowi koło oddziału szczecińskiego.
Pod koniec 2012 r. PTH liczyło 3712 członków (2011 – 3675). Z dostarczonych sprawozdań wynika, że w 32 oddziałach było ich 3305, zaś ubiegłoroczne dane dotyczące 11 oddziałów, które nie dostarczyły jeszcze sprawozdań obejmują 407 członków). Dwa oddziały (Lidzbark Warmiński i Przemyśl), choć dostarczyły sprawozdania, to nie podały w nich danych o swej liczbie członków.

Z 32 oddziałów – 7, nie zmieniło, w porównaniu z rokiem 2011 swej liczebności: Czerwińsk (45), Gorzów Wielkopolski (21), Sanok (32), Szczecin (92), Szczecinek (25), Zamość (41), Zielona Góra (78). Liczba członków naszego towarzystwa wzrosła (o 84) w 18 oddziałach: w 4 dość wyraźnie (Łódź – o 26, Radomsko – o 13, Tarnów - o 11, Częstochowa – o 10; zaś w przedziale od 1 do 6 członków w pozostałych 15 oddziałach.

Natomiast zmniejszenie liczebności nastąpiło w jedynie w 4 oddziałach (75 członków): aż o 57 członków (ze 107 do 50) zmniejszyła się liczba kolegów w oddziale gdańskim, w Warszawie ubyło 9 członków, w Nowym Targu 5 i w Poznaniu 4.

Z danych uzyskanych z 32 oddziałów wynika zatem, że w roku 2012 liczba członków wzrosła, o 37 osób. Wynika to jednak faktycznie z faktu uwzględnienia w tegorocznym sprawozdaniu „ujawniającego się” oddziału w Skarżysku Kamiennej z 28 członkami1.

Niepełny jeszcze zestaw danych nie pozwala na ostateczne ustalenie kolejności poszczególnych oddziałów wg ich liczebności. Jednak w pierwszej trójce, a także i w piątce nie powinna ona ulec zmianie. W nawiasach liczebność w roku 2011.

Największym oddziałem PTH jest Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie z 369 (378) osobami. Kolejne miejsca zajmują oddziały: łódzki 302 (276), wrocławski - WTMH 270 (268), kaliski 219 (214) i krakowski 209 (206), a następne oddziały to: ), toruński 152 (148), poznański 150 (154), olsztyński 148 (143), lubelski 137 (132), białostocki 133 (130), przemyski ??? (130), inowrocławski ??? (129).

Kolejną grupę oddziałów otwiera Szczecin 92 (92), po którym następuje Opole 84 (83), Zielona Góra 78 (78), Katowice 76 (73), Częstochowa 75 (65), Słupsk 65 (64), Tarnów 75 (64), Rzeszów 55 (53), Gdańsk 50 (107), Nowy Targ 45 (50). Pozostałe oddziały są mniej liczne, jak Nowy Sącz 50 (47), Czerwińsk 45 (45), Włocławek ?? (44) i Zamość 41 (41), a także Cieszyn ?? (37), Elbląg ?? (36), Bydgoszcz ??(35), Sanok 32 (32), Kielce 32 (31), Ciechanów ?? (30), Kościerzyna ?? (29), Biała Podlaska ?? (26), Pionki ?? (25), Szczecinek 25 (25), Tarnobrzeg 25 (23), Limanowa 24 (23), Gorzów Wlkp. 21 (21) i Konin ?? (21).
W wielu oddziałach istnieją sekcje i komisje, wśród których tradycyjnie przeważa sekcja (komisja) dydaktyczna (lub współpracy z nauczycielami), albowiem na 18 – posiadających takie struktury – znajdują się one aż w 10 oddziałach: Biała Podlaska, Elbląg, Kalisz, Kielce, Łódź, Opole, Warszawa, Zamość i Zielona Góra i niedawno powstała w Radomsku).

Najbardziej rozbudowane pod względem struktur organizacyjnych jest Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, w skład którego wchodzi obecnie 6 sekcji: Dydaktyczna (17 spotkań), Historii Warszawy (4 spotkania i 2 promocje książek), Historii Społeczno-Gospodarczej (1 panel i 9 odczytów), Historii Wojskowej (1 panel, 5 prelekcji), Antropologii Historycznej (3 prelekcje i 1 promocja książki), Studiów Krytycznych i Biografistyki i Studiów Krytycznych (2 sesje i 1 prelekcja) a ponadto Komisja Historii Kobiet Walczących o Niepodległość.

Oddział kaliski posiada, oprócz komisji dydaktycznej o dłuższej nazwie (Komisja popularyzacji wiedzy historycznej i współpracy z nauczycielami historii), także sekcję kaliskich archeologów i wyodrębniony Komitet Redakcyjny „Rocznika Kaliskiego”. W oddziale PTH w Opolu działają dwie Komisje: Nauki i Wojskowa oraz Sekcja Dydaktyczna. W Kielcach oprócz sekcji dydaktycznej działa sekcja ogólno historyczna. Oddział w Limanowej posiada trzy Komisje: Pupularyzacyjno-Wydawniczą, Historii Wojskowości, Rekonstrukcji i Eksploracji oraz Historii Kościoła i Antropologii Religii. W Nowym Sączu Komisja działa Komisja Wojskowości z dwoma sekcjami: rycerską, która bazuje na członkach Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Sandeckiej, a ponadto sekcją militarną (pokazy i rekonstrukcje – udział w 8 imprezach).

W Nowym Targu działają 2 komisje (Komisja Historii Wojskowości, Komisja Kultury) a ponadto, Grupa eksploracyjno-badawcza. W Radomsku pod koniec ub. roku powołano do życia dwie sekcje: genealogiczną i nauczycielską, przy czym ta pierwsza odbyła już 3 spotkania (dwa przed formalnym powołaniem). W Rzeszowie relacje o życiu codziennym w okresie PRL gromadzi Sekcja Memuarystyczna. W oddziale słupskim rolę swoistej „sekcji kultury średniowiecznej” pełni „w jakimś stopniu” pozostające pod jego merytoryczną opieką Słupskie Bractwo Rycerskie Księcia Bogusława V. W 2012 r. w ramach Tarnowskiego Oddziału PTH działały: redakcja „Tarnowskich Studiów Historycznych”, oraz Komisja Ochrony Zabytków na Starym Cmentarzu w Tarnowie. W Olsztynie i Wrocławiu funkcjonują studenckie sekcje historyków. Od kilku lat trwa owocna współpraca ze studenckim kołem naukowym historyków O/PTH w Łodzi (patronat nad konferencjami studenckimi) i w Zielonej Górze.


Z otrzymanych rocznych otrzymanych sprawozdań (32) za 2012 r. wynika, że w 13 oddziałach odbyły się w roku minionym zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W roku 2011 w 7, w 2010 w 4, zaś w 2009 w 8. W sprawozdaniach za 2011 r. odbycie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2009 deklarowało 5 oddziałów, zaś 1 (Kłodzko) w 2004 r. Ustępującym członkom władz dziękujemy za wysiłek włożony w realizację zadań PTH.
W 2012 r. oddziały PTH (te które nadesłały sprawozdania) i ich koła zorganizowały albo były współorganizatorami 45 konferencji i sesji naukowych, popularno-naukowych i sympozjów. W stosunku do roku 2011 jest to liczba mniejsza o 17, lecz być może, że uzupełnione dane zmienią sytuację.

Organizatorami lub współorganizatorami konferencji i sesji naukowych w 2011 r. było 15 oddziałów ze swoimi kołami (w 2011 r. – 19, w 2010 – 23, w 2009 – 21). Po 6 konferencji zorganizowały oddziały w Łodzi i Tarnowie, po 4 – w Nowym Targu i Warszawie, po 3 w Katowicach, Opolu, Skarżysku Kamiennej i Zielonej Górze. Chronologiczny wykaz tych imprez zawiera załącznik. Dane dotyczące liczby zorganizowanych konferencji zawiera także tabela statystyki. Natomiast to sprawozdanie powinno zasygnalizować najważniejsze z nich, co nie jest prostym zadaniem. Niektóre bowiem, skromne liczbą referatów i uczestników, konferencje, sesje i sympozja, mogą mieć doniosłe znaczenie dla swych regionów. W tym miejscu trzeba jednak wyróżnić wydarzenia naukowe o wymiarze międzynarodowym i ogólnopolskim.

Na czoło wysuwa się bez wątpienia zorganizowany we wrześniu (12-15) przez oddział krakowski Drugi Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (The Second International Congress of Polish History). Organizatorzy zadedykowali go założycielom Krakowskiego Oddziału PTH w stulecie jego powstania. Temat kongresu: „Polska w Europie Środkowej”. W jego ramach funkcjonowało 47 sesji i paneli, na których wystąpiło 246 referentów. Ogółem w kongresie uczestniczyło ok. 1000 osób z 61 krajów. Prezes oddziału krakowskiego dostarczył osobne sprawozdanie z kongresu, które zasługuje na publikację.

W listopadzie (9-11) Forum Małopolskich Oddziałów PTH zorganizowało w Nowym Targu wraz z Towarzystwem Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego, Międzynarodową Konferencję Naukową „Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych od starożytności do współczesności”, z udziałem 30 referentów. Natomiast działając w pojedynkę oddział w Nowym Targu zorganizował w Niepołomicach (29-20 września) wraz z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie i Stowarzyszeniem Miłośników Historii Wojskowości "Pola Chwały" sesję zatytułowaną „I Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona historii militarnej”.

Oddział w Katowicach był współorganizatorem (z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Polską Akademią Nauk Oddział w Katowicach) XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Europy Środkowej", pt.: „Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej”, która odbyła się w listopadzie (15-16) w Zabrzu.

Charakter międzynarodowy miały też dwie konferencje, których współorganizatorem był oddział zielonogórski, a odbyły się w samej Zielonej Górze. Pierwsza (21-23 marca) zatytułowana „Etniczność - obywatelskość - tożsamość w świecie antycznym. W 1800 rocznicę wydania edyktu Karakalli”, z udziałem 35 osób (współorganizator: Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego) i druga (24-25 października), pt.: „ Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych” (32 osoby), we współpracy z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze, Polskim Towarzystwem Statystycznym O/Zielona Góra i Instytuem Historii Uniwersytetu Zielonogorskiego. W listopadzie (17-18) Oddział Łódzki uczestniczył (wraz z Instytutem historii Uniwersytetu Łodzkiego) w organizacji Łodzi części trzeciej (jak i poprzednich dwóch) konferencji Oskar Halecki i jego obraz Europy”.

Jeśli idzie o konferencje ogólnopolskie, to warto zaznaczyć, że nie wszystkie sprawozdania podają taki ich charakter i nie zawsze zawiera się on w nazwie. Ale mimo to do takich należy konferencja oddziału wrocławskiego (WTMH) w Rytwianach (12-15 lipca), pt.: „Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 roku” (35 referatów, współorganizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego). I kolejna we Wrocławiu (18-21 października), zatytułowana „Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej”, na której wygłoszono 68 referatów (współorganizatorzy: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego). Z konferencji oddziału opolskiego zwracają uwagę: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polacy-Niemcy-Ukraińcy. O przeszłości dla przyszłości w kontekście miejsc pamięci” (21 listopada, Opole). W jej trakcie wygłoszonych zostało 12 referatów (zorganizowana przez Katedrę Historii Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego przy współudziale Kuratorium Oświaty w Opolu, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, opolskiego oddziału PTH oraz Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu). Kolejna konferencja w Opolu (14 grudnia) to Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Prezydent Gabriel Narutowicz i polityczny gorący grudzień 1922 roku”, z 11 referentami, zorganizowana przez te same instytucje.

11 października odbyła się w Nowym Targu Ogólnopolska Konferencja „Rola Bursy Gimnazjalnej w procesie edukacyjnym i wychowawczym na tle rozwoju szkolnictwa średniego na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX w.”, na której wygłoszono 7 referatów. Miejscowy Oddział PTH wspierało w organizacji Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej w Nowym Targu.

Z konferencji w stolicy warto odnotować trzy zorganizowane z udziałem Komisji Biografistyki i Studiów Krytycznych TMH: „Geneza i konsekwencje budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego” (23 luty); „Centralny Okrąg Przemysłowy - wczoraj, dziś i jutro.” (15 maja) i Sesje Naukową Światowej Rady Badań Polonijnych z referatami o sytuacji ludności polskiej w Republice Federalnej Niemiec (20 kwietnia).

Charakter rozłożonej w czasie konferencji miało I Kaliskie Forum Kultury Humanistycznej (organizatorzy: Organizatorzy: Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, PTH O/Kalisz)w Kaliszu w dniach 2, 22, 30 marca i 4 kwietnia. Wygłoszono łącznie 7 referatów. Organizatorami były oddziały PTH w Kaliszu i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Kaliszu we współpracy z kaliskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Oddział kaliski patronował też I Kaliskiej Sesji Starożytniczej „Kalisia – Keltoi” (12 czerwca, współorganizatorzy: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Stowarzyszenie Humanista i redakcja Czasopisma „Starożytności”.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie konferencje oddziału katowickiego: XII Konferencję Katowicką (6-7 września) w 147. rocznicę uzyskania praw miejskich pt. „Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje” (współorganizatorzy: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach i Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach) i na odbywającą się 24-25 października w Katowicach - „Argenti fossores et alii – znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek)” (współudział w organizacji: Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górnczej, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Śląski Wojewódzki Urząd Konserwatorski).

Na szczególne uwzględnienie oraz uznanie zasługuje zorganizowana przez oddział poznański sesja w Gnieźnie (28 września) poświęcona osiągnięciom badawczym i naukowym prof. Gerarda Labudy. Przygotowanie tej sesji było jedynie częścią poważnego przedsięwzięcia organizacyjnego, łączyła się ona bowiem z zapewnieniem doskonałych warunków Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTH (29 września).

Po zliczeniu informacji ze sprawozdań oddziałów wynika, że w 2012 r. wygłoszono w 258 odczytów i prelekcji. Część z nich to spotkania plenarne w siedzibach oddziałów i kół terenowych, w kilku (Warszawa. Łódź, Wrocław – przynajmniej raz w miesiącu), reszta prezentowana była w różnych instytucjach. Zarówno działalność odczytowa jak i konferencyjna przerywana jest w okresie wakacyjnym. Wyjątkiem była w 2012 r. lipcowa konferencja w Rytwianach.
Na 34 oddziały, których sprawozdania są aktualnie do dyspozycji, równo połowa zamieściła informacje o publikacjach (od 1 do 5). Pięć publikacji dokumentuje oddział w Opolu, po trzy Łódź i Radomsko.

Natomiast pozostałe 17 oddziałów, które nadesłały sprawozdania – nie wykazało działalności wydawniczej, zamieszczając kreski w pozycji 13 ankiety zarówno przy podpunkcie a) – publikacje własne, jak i b) publikacje przy których oddział był współwydawcą. W 11 oddziałach ukazują się periodyki (roczniki). Oddział w Tarnobrzegu wykazał jako własne 4 publikacje, lecz jedynie jako liczbę, bez ich zapisów bibliograficznych.

Prezentowana w załączniku „Publikacje 2012”lista prac periodycznych i druków zwartych jest zapewne jeszcze niekompletna. W jej składzie widzimy przede wszystkim nieprzerwanie ukazujące się od wielu lat periodyki „starych” oddziałów PTH2. Zestawienie bibliograficzne prac zwartych opublikowanych w 2012 r. obejmuje (jak na razie) 27 pozycji. Nie roszcząc sobie pretensji do ustalenia wartości poszczególnych publikacji, warto zwrócić uwagę na ich różnorodność gatunkową. Są to zarówno monografie jak i zbiory studiów, edycje źródeł, materiały dydaktyczne, ale także słownik biograficzny, śpiewnik i album historyczny.

W związku z publikacjami własnymi i wydawanymi we współpracy z różnymi instytucjami, oddziały organizują akcje promocyjne, których uczestniczą autorzy i redaktorzy prac. Takie spotkania miały miejsce w Kaliszu i Nowym Sączu (promocja t. 38 „Rocznika Kaliskiego” i t. 39 „Rocznika Sądeckiego”), w Toruniu celem zebrania była prezentacja książki o dziejach oddziału toruńskiego PTH (Polskie Towarzystwo Historyczne w Toruniu (1946-2011), red. J. Kłaczkow, Toruń 2012). W Łodzi odbyło się spotkanie z autorami i prezentacja publikacji pt. Operacja Łódzka – zapomniany fakt I wojny światowej, pod. red. J. A. Daszyńskiej (Łódź 2011), Radomsku promocja książki T. A. Nowaka, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz. I, Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796, (Radomsko 2012).

Oddział w Nowym Targu zorganizował aż12 promocji, w tym 6 razy promowano książkę J. Roszkowskiego Zapomniane Kresy. Spisz, Orawa i Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925, Nowy Targ 2011 (w Cieszynie, Krakowie, Niedzicy, Nowym Targu, Zakopanem, Żywcu). W Rzeszowie odbyły się cztery promocje, m. in. prac: S. Nicieji (Fenomen Cmentarza Łyczakowskiego na tle nekropolii europejskich), J. Talera (W poszukiwaniu bohaterów), G. K. Krzeszowskiego ("Gocoki" i "Grodziszczoki". Studia z dziejów regionalnych zespołów pieśni i tańca w XX w.).

Promowane były także publikacje naszych członków, które powstały poza PTH, z udziałem autorów (także tłumacza). Takie spotkania odbyły się: w Częstochowie (A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011), Gorzowie Wlkp. (A. Ruszczyński, Kawaleria w służbie Rzymu, Zielona Góra 2012), Limanowej (F. Molnar, Galicja 1914-1915. Wspomnienia korespondenta wojennego, przekł. A. Enelmayer, Warszawa 2011; U. Janicka-Krzywda, Niebieska Gaździna. Legendy o Matce Bożej z obszaru polskiego Podkarpacia, Nowy Targ 2012.

TMH prowadzi akcję promocji publikacji o Warszawie, ale także i innych. Ogółem zorganizowało 6 promocji. W oddziale słupskim swą książkę Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie powiatu słupskiego promował W. Machura. W Sanoku zorganizowano spotkanie autorskie z autorem powieści i opowiadań historycznych (także historycznej fantasy) Jackiem Komudą.

Kilka oddziałów prowadzi własna działalność wystawienniczą lub uczestniczy w organizacji wystaw. Oddział w Nowym Targu współuczestniczył m. in. w przygotowaniu wystaw czasowych: „Podhale niezłomne 1939-1945” (Nowy Targ, Limanowa); „’Tutaj w Tatrach czułem się najlepiej’. Wizyty Prezydentów II RP w nowym Targu i na Podhalu” (Nowy Targ, Limanowa, Jabłonka); „Doktor Jan Bednarski” (Lipnica Wielka na Orawie, Nowy Targ); „Zamki, dwory i klasztory warowne między Dunajcem i Popradem” (Nowy Targ); „Pienińskie makiety Zbigniewa Urbańskiego” (Krościenko n/ Dunajcem); Dzieje Bursy Gimnazjalnej w dokumencie i fotografii utrwalone. Część druga 1945-2012” (Nowy Targ).

Oddział w Limanowej uczestniczył w organizacji czterech wystaw „historycznych i kolekcjonerskich”3, a ponadto wystawy (12.10. – 5.12) historycznych plakatów „Chwała ludziom dobrej roboty! – Rocznice i święta PRL” (współorganizator: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej). Oddział w Opolu patronował wystawie : „Kaźń Profesorów Lwowskich. Wzgórza Wuleckie, 1941", zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci, przy współpracy z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu. W Częstochowie oddział PTH zorganizował (24. 01) wystawę „Profesor Bartłomiej Szyndler. Historyk - Bibliofil – Kolekcjoner” (współorganizator Biblioteka Główna Akademii Jana Długosza). W Białymstoku w listopadzie (17) odbyła się wystawa wydawnictw Oddziału.
Niektóre oddziały PTH zorganizowały konkursy i przyznały swoje nagrody za działalność naukową i publicystyczną oraz dla studentów i uczniów uczniów. W Krakowie aż trzy, jako rezultaty postępowań konkursowych: Galla Anonima (przyznawana co pięć lat autorowi najlepszej zagranicznej książki dotyczącej historii Polski wręczana podczas II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski); im. H. Wereszyckiego i W. Felczaka – organizacja konkursu (XII edycja) oraz uroczystości wręczenia Nagrody (nagrodę wręczono podczas II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski); im. T. Słowikowskiego dla najlepszego licealnego nauczyciela historii i popularyzatora dziejów miasta Krakowa.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród PTH i TMH im. prof. Stanisława Herbsta za prace magisterskie z historii Polski w dziedzinach: historia kultury, historia miast, historia wojskowości nastąpiło podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w Gnieźnie. Dyplomy wręczono 3 laureatom4.

Oddział w Poznaniu uczestniczy w organizacji Konkursu im. Kazimierza Tymienieckiego na najlepsze prace magisterskie w Instytucie Historii UAM, co oznacza współudział członków Zarządu w jego organizacji i współfinansowanie nagrody głównej. Oddział łódzki patronował i uczestniczył w organizacji konkursu historyczno-literackiego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej „Opowieść o dawnej Łodzi”. Oddział w Radomsku ogłosił konkurs „Powstanie styczniowe na ziemi radomszczańskiej”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2013 r.

W oddziale kaliskim rozstrzygnięto konkurs na pracę badawczą dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych5 (we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym w ramach programu Copernicus Science) i drugi „Polskie drogi do niepodległości” dla uczniów wszystkich typów szkół (współpraca: Oddział Kaliski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Miasto Kalisz i Starostwo Powiatowe).

Oddział w Zielonej Górze (Koło w nowej Soli) zorganizował 4 konkursy dla młodzieży szkolnej: Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Dzieje Nowej Soli”, Powiatowy Konkurs Historyczny „Z dziejów regionu” - dla szkół średnich , Powiatowy Konkurs Historyczny - „Piastowie na Środkowym Nadodrzu” - dla szkół średnich, Gimnazjalny Konkurs Historyczny „Z dziejów mojej miejscowości – Nowa Sól”. W 2012 r. (luty – marzec). Tarnowski Oddział PTH zorganizował II Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o hetmanie Janie Tarnowskim pt. „Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu”. Konkurs wiedzy o ziemi sanockiej (VIII edycja) (grudzień 2012 r.),dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest organizowany przez Oddział w Nowym Sączu.

W 2012 r. oddziały przeprowadziły eliminacje II stopnia XXXVIII Olimpiady Historycznej oraz eliminacje I stopnia XXXIX olimpiady pod kierownictwem prof. Stanisława Roszaka. Dla dopuszczonych do III etapu zawodów uczestników olimpiady w Warszawie, Poznaniu i Łodzi prowadzone były dodatkowe spotkania, głównie dotyczące analizy źródeł. W przeciwieństwie do pracy przy ocenie pisemnych i ustnych wypowiedzi olimpijczyków, gdzie są skromne wynagrodzenia, te nieraz wielogodzinne cykle spotkań mają charakter w pełni społeczny. Być może i inne oddziały, będące siedzibami komitetów okręgowych Olimpiady prowadziły podobne zajęcia dla uczniów typowanych na zawody centralne, jednak nie wykazały tego w sprawozdaniach. W ramach Olimpiady Historycznej oddział w Opolu zorganizował natomiast warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego.


Inne formy działalności PTH w 2012 r. są nie tylko inne, niż powyżej scharakteryzowane formy „tradycyjne”. Są przede wszystkim niezwykle różnorodne. Najważniejsze z nich zostały pogrupowane i zaprezentowane jako: naukowe, popularno-naukowe i popularyzacyjne, dydaktyczne – dla nauczycieli i uczniów, organizacyjne i jako ostatni poddział: wycieczki, rajdy, eksploracje.
Naukowe

Opieka merytoryczna O/Katowice nad już wydaną monografią Katowic: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, pod red. Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej, Sylwestra Fertacza, t. I- II, Katowice 2012. Aktualnie Oddział sprawuje taką opiekę nad powstającą monografią Sosnowca.

TMH Warszawa – dyskusje panelowe

23. II. Komisja Biografistyki i Studiów Krytycznych - Dyskusja panelowa nad biografią Juliana Poniatowskiego, działacza ruchu ludowego, kuratora liceum Krzemienieckiego i Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z udziałem autora biografii prof. M.M. Drozdowskiego i historyków ruchu ludowego. (Sala Kościuszkowska)

29. II. Sekcja Historii Wojskowej „Militarne aspekty Konfederacji Barskiej” - wystąpienia prof. prof. K. Komorowskiego, W. Majewskiego, P. Ugniewskiego.(Sala Kościuszkowska)

21. III. Sekcja Dydaktyczna - „Od niepodległości do niepodległości” - podręcznik dla maturzystów (IPN); wystąpienia: Z. T. Kozłowska, prof. T. Rutkowski, Maria Wiśniewska, S. M. Krupecka (USJK), A. Zawistowski (IPN), (Sala Kościuszkowska).

5. XII Sekcja Historii Społeczno - Gospodarczej, PTS - „Polityka morska E. Kwiatkowskiego”, E. Bulska, red. W. Kowalski, prof. M. M. Drozdowski.

O/Wrocław zorganizował Wrocławskie Mediewistyczne Forum Dyskusyjne z dwoma odczytami: 1. o. dr Tomasz Gałuszka OP, Heretycy-begardzi w Małopolsce? Z prac nad edycją XIV-wiecznego traktatu Henryka Harrera „Contra beghardos”, 6 III 2012. 2. dr Krzysztof Śkwierczyński, Nowa Sodoma. Piotr Damiani, sodomici i papieska wyrozumiałość, 8 V 2012.

O/Słupsk: „Miejsce i rola kontaktów z Francją dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)” – panel dyskusyjny z udziałem historyków z Poznania, Torunia i Słupska, (moderator: prof.zw. dr hab. Maciej Serwański, UAM Poznań), Słupsk 24.06.2012 r., w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki (współorgan.: AP Słupsk).

O/Opole (03.04) Oświęcim, VIII edycja warsztatów naukowych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dla grupy 20 studentów III roku I cyklu Historii Uniwersytetu Opolskiego i I roku II cyklu Historii Uniwersytetu Opolskiego.


PTH Oddział w Opolu jest od samego początku tj. 2004 roku współorganizatorem tych warsztatów.

O/Olsztyn zorganizował w okresie 20 kwietnia - 1 lipca warsztaty naukowe nt. Warmińsko-Mazurska Akademia Animatorów. Warsztaty były skierowane do studentów i dotyczyły animacji oraz pisania projektów w celu pozyskania środków instytucji pozarządowych. Aktywna była Sekcja Studencka, która zorganizowała seminaria naukowe z cyklu Porozmawiajmy o tym, co było. Odbyły się dwa seminaria naukowe na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie:

O/Gdańsk. Objęcie patronatu honorowego nad X Jubileuszową Ogólnopolską Konferencją Studentów Historyków Wojskowości (22-25. 11. 2012), zorganizowaną przez Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego.

O/Tarnów przygotował ofertę studiów podyplomowych z zakresu historii z elementami małopolsko-podkarpackiego dziedzictwa kulturowego (realizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie).


Popularno-naukowe i popularyzacyjne

O/Olsztyn: od stycznia prezes Oddziału wraz z dziennikarzem Markiem Jarmołowiczem z Planety FM kontynuowali cykl: Olsztyński Wehikuł Czasu, który cieszył się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Olsztyna. Cykl ten został pomyślany jako popularno-naukowa próba przedstawienia historii Olsztyna i regionu w formie atrakcyjnej dla uczestników. Każde spotkanie rozpoczynała prelekcja eksperta, której towarzyszyła prezentacja multimedialna, krótki film, a następnie odbywała się dyskusja w gronie ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki, moderowana przez dwóch prowadzących, zakończona pytaniami publiczności6.

O/Słupsk: wypowiedzi (komentarze historyczne, wywiady) dla mediów lokalnych – prasy (np. „Głos Pomorza”, „Miasto. Tygodnik Koszaliński”, „Nasze Miasto”, „Kurier Słupski”, „Gość Koszalińsko-Kołobrzeski”), Radia Koszalin – rozgłośnia słupska, TV kabl. VECTRA, TV kabl. MAX Koszalin - m.in.: prof. dra hab. Zygmunta Szultki, dra Bronisława Nowaka, dra Tomasza Katafiasza, mgra Warcisława Machury, Tomasza Urbaniaka.

W związku z jubileuszem 45-lecia nadania praw miejskich m. Kępice (pow. słupski), prezes Oddziału dr T. Katafiasz udzielił obszernych konsultacji historycznych oraz wziął udział w przygotowaniu okolicznościowego numeru gazety „Głos Kępic” (wrzesień 2012 r.) – w całości wypełnionego materiałami o przeszłości terenów obecnej gminy i miasta Kępice.

O/Tarnów współpracował przy przygotowaniu filmu dokumentującego obchody 73. rocznicy bitwy radłowskiej oraz inscenizację historyczną pt. „Czas bohaterów”.
Dydaktyczne – dla nauczycieli i uczniów

O/Elbląg – trzy projekty edukacyjne: nauczyciele z sekcji dydaktycznej zrealizowali w 11 szkołach projekt edukacyjny: „Szoah- zbrodnia bez przedawnienia” 7. Kolejny pod roboczym tytułem "Elbląg nieco dawniej niż wczoraj", przewiduje publikację podręcznika do szkół ponadgimnazjalnych  oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

W trakcie realizacji (do 30 marca 2013 r.) jest projekt „Gloria Victis. 150 rocznica powstania styczniowego” (we współpracy z WMODN w Elblągu, II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu, IV Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu)8.

O/Kalisz: „Śladami codziennych wędrówek kaliszan” – gra uliczna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu XX. Europejskich Dni Dziedzictwa (we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu).


O/Poznań może poszczycić się takimi przedsięwzięciami dydaktycznymi jak: organizacja VI edycji wykładów i warsztatów otwartych pod hasłem „Powtórka przed …” - Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dniach 18-21 września 2012 r. (odbyło się 10 wykładów, 42 warsztaty dla uczniów oraz 2 wykłady metodyczne dla nauczycieli; udział wzięły 43 szkoły z terenu Wielkopolski, łączna liczba uczestników 1120 osób); organizacja comiesięcznych wykładów z cyklu „Wykłady otwarte PTH” m.in. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, członków Oddziału i innych osób zainteresowanych poznawaniem przeszłości (liczba uczestników od 50 do 250 osób); współudział (wraz z Instytutem Historii UAM) w projekcie „Klasy akademickie”, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych (organizacja spotkań informacyjnych dla nauczycieli m.in. podczas „Powtórki przed…”, udział członków w prowadzeniu zajęć);

O/Opole: 05.01. w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego spotkanie prof. Anny Pobóg – Lenartowicz z nauczycielami w sprawie nowości wydawniczych. Kolejne w tym dniu to spotkanie metodyczne dla nauczycieli zorganizowane przez dr Marka Białokura i dr Annę Gołębiowską dotyczące zmian w nauczaniu historii.

O/Nowy Targ. Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli historii i WOS. Projekt realizowany wspólnie z Biblioteka Pedagogiczną w Nowym Targu oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie – łącznie odbyło 8 spotkań;

O/Zamość: zorganizowano tam również 5 spotkań metodycznych dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie ze wszystkich poziomów nauczania.

O/Skarżysko Kamienna wykazuje w sprawozdaniu patronat nad działalnością Międzyszkolnego Historycznego Koła Naukowego.
Organizacyjne

Zorganizowanie w dn. 21 kwietnia 2012 r. Forum Oddziałów Małopolskich Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele pięciu oddziałów PTH działających w Małopolsce: Kraków, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ i Tarnów. Efektem tego spotkania była podjecie decyzji o współpracy w realizacji działań statutowych oraz występowanie wspólnie w ważnych dla oddziałów i całego stowarzyszenia sprawach. W dn. 19 grudnia 2012 r. podpisano dokument Porozumienie o współpracy między oddziałami: Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ i Tarnów. Współpraca czterech Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego w ramach Forum Małopolskich Oddziałów PTH, tworzonego przez Oddziały PTH. W ramach realizacji porozumienia przygotowany został m.in. wniosek grantowy do programu Województwa Małopolskiego pn. Mecenat Małopolski”, na realizację projektu „Echa powstania styczniowego w Małopolsce – Ludzie i Miejsca”, związanego z 150. rocznicą powstania styczniowego.

Tarnowski Oddział PTH współpracował przy organizacji obchodów 73. rocznicy bitwy radłowskiej (Biskupice Radłowskie – Radłów, 8-9.09.), połączonych z inscenizacją historyczną „Czas bohaterów”, zrealizowaną przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39”. Organizatorzy obchodów: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Urząd Miasta i Gminy Radłów.

Patronat O/Tarnów: I Tarnowski Piknik Historyczno-Militarny, zorganizowany 3.06. w Tarnowie przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. 16. Pułku Piechoty oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie oraz cykl przedsięwzięć w ramach 140. rocznicy urodzin Jana Szczepanika, zorganizowanych przez Fundację im. Jana Szczepanika, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa.

W ramach nowosądeckiego Oddziału działa Komisja Wojskowości powołana uchwałą Zarządu Oddziału z 21.09.2010 r. z dwoma sekcjami: rycerską i militarną. Sekcja militarna wykazuje się bardzo dużą aktywnością, uczestnicząc w różnego rodzaju pokazach, rekonstrukcjach i jako grupy towarzyszące imprezom organizowanym przez Muzeum Okręgowe i Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Grupa ściśle współpracuje z bratnimi organizacjami – Grupą Rekonstrukcji Historycznych „Gorlice 1915” i Stowarzyszeniem „Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej Nr 2 Barona Edwarda von Beschi – Twierdzy Kraków” w Krakowie. Liczne przedsięwzięcia podejmuje zwłaszcza sekcja rycerska9.

O/Opole: Toszek; odsłonięcie tablicy poświęconej „Nocy kryształowej” w Toszku


i zburzeniu tamtejszej synagogi; uroczystość – pod patronatem PTH Oddział w Opolu
z udziałem Prezesa oddziału, prof. Anny Pobóg – Lenartowicz (9.11.); Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego - zorganizowanie przez członków PTH jubileuszu 45-lecia pracy dydaktycznej prof. Barbary Kubis; spotkanie z udziałem Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. Jana Szymczaka (4.12).

O/Kielce: Udział członków oddziału w pracach komitetu przygotowującego wojewódzkie obchody 150-tej rocznicy powstania styczniowego w województwie świętokrzyskim.

O/Łódź: nawiązanie współpracy z mediami odnośnie szerzenia wiedzy historycznej (głównie Łódzkie Wiadomości Dnia w TVP 3 – wywiad prof. J, Daszyńskiej dotyczący Operacji Łódzkiej; TV TOYA – prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner – jako autor książki Na szlaku bojowym I Brygady Legionów Polskich. Pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego, (Warszawa 2012) i jako uczestnik panelu dyskusyjnego na temat książki P. Zychowicza Pakt Ribbentrop-Beck (Warszawa 2012).
Wycieczki, rajdy, eksploracje

O/Nowy Sącz (22-24.06.) - IV Rajd Szlakami 1. PSP AK (współorganizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Gminy Słopnice).

O/Nowy Targ: dniach 21-22 września 2012 r. Grupa eksploracyjno-badawcza pod kierunkiem Tomasza Jastrzębskiego, przeprowadziła udaną akcję wydobycia silnika niemieckiego samolotu myśliwskiego Messerschmitt Me-109 w miejscowości Zabierzów Bocheński k. Niepołomic a w dniach 11-12 października Grupa eksploracyjno-badawcza pod kierunkiem Tomasza Jastrzębskiego odnalazła i wydobyła szczątki polskiego samolotu PZL P.11c por. pil. Wacława Króla.

Zarząd TMH - 8-10 czerwca, wycieczka integracyjna do Wrocławia: zwiedzanie zabytków barokowych, kaplicy patrona Wrocławia błogosławionego Czesława oraz Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego.

O/Skarżysko:współpraca w organizacji  pikniku archeologicznego „Rydno” oraz zorganizowanie dla młodzieży objazdu naukowego Chęciny – Tarczek – Bodzentyn.

O/Rzeszów. W dniu 25.09. zorganizowano rajd rowerowy na Lisią Górę dla uczczenia września 1939 r. W imprezie uczestniczyli uczniowie rzeszowskich szkół.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami jest niemal we wszystkich sprawozdaniach oddziałów wykazywania i to z wymienieniem na ogół kilkunastu podmiotów.

Archiwa

Bardzo dobrze układała się współpraca z archiwami państwowymi i kościelnymi (Bydgoszcz, Inowrocław, Kalisz, Konin, Łódź – współudział w wydaniu „Rocznika Łódzkiego”, Olsztyn (Archiwum Archidiecezji Warmińskiej), Opole, Piotrków Tryb., Przemyśl, Rzeszów, Tomaszów Maz., Warszawa, Zielona Góra).Muzea

(Biała Podlaska, Białystok, Brodnica, Ciechanów, Elbląg – ze wspólną od 2006 r. Kawiarenką historyczną ‘Clio’, Głogówek, Górki k. Czerwińska, Grudziądz, Jarocin, Kalisz, Katowice, Kielce, Kłodzko, Konin, Kraków, Limanowa, Lubaczów, Lublin, Łęczyca, Łódź, Międzyrzecz, Nowa Sól, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oława, Opatówek k. Kalisza, Opole, Pabianice, Przemyśl, Radomsko, Rzeszów, Sieradz, Sochaczew, Szczecinek, Tarnów, Warszawa, Wieluń, Wrocław, Wyszogród, Zamość, Zielona Góra) i innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi (Bydgoszcz, Kalisz, Konin, Kraków, Lubaczów, Nowy Sącz, Opole, Przemyśl, Tarnów, Warszawa, Wrocław), jak Wojewódzkie, Powiatowe, Gminne i Miejskie Biblioteki Publiczne (Ciechanów, Gorzów Wlkp., Grudziądz, Jarocin, Kutno, Łódź, Limanowa, Ostrów Wlkp., Pszczyna, Sanok), Domy Kultury (Kielce, Limanowa, Szczecinek), w pomieszczeniach których wiele oddziałów ma swoje siedziby, organizuje w nich zebrania i odczyty, a ich pracownicy stanowią znaczącą część członków Towarzystwa.

Uczelnie

Podobnie jak w latach poprzednich odnotowujemy co najmniej dobrą współpracę z wyższymi uczelniami, w których wszystkie oddziały akademickie mają swoje siedziby (w szkołach państwowych i niepaństwowych oraz kościelnych), korzystając nieodpłatnie z ich pomieszczeń. Liczni członkowie naszego Towarzystwa pełnią najwyższe funkcje administracyjne w szkołach wyższych, w muzeach i archiwach, na wszystkich poziomach szkolnictwa i w wielu innych instytucjach kulturalno-oświatowych.

Stowarzyszenia

Prawie wszystkie oddziały mają dobre kontakty i najczęściej owocnie współpracują z regionalnymi towarzystwami naukowymi i towarzystwami przyjaciół poszczególnych miast lub regionów. Dobrze układa się współpraca z delegaturami Instytutu Pamięci Narodowej (Białystok, Łódź, Nowy Sącz, Nowy Targ, Opole, Pionki, Przemyśl, Rzeszów, Szczecin, Zamość) oraz zarządami okręgowymi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Białystok).

Oddziały terenowe PTH – głównie w mniejszych ośrodkach, ale nie tylko – mają zazwyczaj dobre kontakty z urzędami miejskimi (Bełchatów, Białystok, Brodnica, Elbląg, Głogówek, Gorzów Wlkp., Grudziądz, Inowrocław, Kalisz, Katowice, Konin, Kutno, Limanowa, Łęczyca, Łomża, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Piotrków Tryb., Przemyśl, Radomsko, Rzeszów, Sieradz, Słupsk, Strzelno, Suwałki, Szczecinek, Tomaszów Maz., Uniejów, Wieluń, Zabrze, Zamość) i gminnymi (Czerwińsk: gm. Bodzanów, Brochów, Jeziory Wielkie, Mała Wieś, Młodzieszyn, Wyszogród, Nowy Targ – gm. Ochotnica Dolna), bardzo często również z powiatowymi (Bełchatów, Ciechanów, Jarocin, Kalisz, Kluczbork, Mrągowo, Nowy Targ, Olesno, Olsztyn, Piotrków Tryb., Płock, Płońsk, Radomsko, Rzeszów, Słupsk, Sochaczew, Szczecinek, Tarnów, Tomaszów Maz., Zamość) oraz wojewódzkimi (Czerwińsk, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Włocławek) – zwłaszcza na szczeblu urzędów marszałkowskich.

Dobrą współpracę z mediami – najczęściej lokalnymi – odnotowano w Białej Podlaskiej, Ciechanowie, Gorzowie Wlkp., Łodzi, Mrągowie O/Olsztyn, Nowym Sączu, Nowym Targu, Olsztynie, Słupsku. We współpracy z Radiem Olsztyn, Radiem Planeta FM, TVP 3 i Muzeum Warmii i Mazur nadal realizowany jest – dzięki wsparciu Marszałka i Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Olsztyna – „Olsztyński Wehikuł Czasu” w postaci popularno-naukowych wykładów o historii Olsztyna i okolic.

Lista towarzystw i stowarzyszeń oraz instytucji współpracujących z poszczególnymi oddziałami, organizujących wspólnie z nimi konferencje i sesje naukowe, odczyty i prelekcje, jest – jak zwykle – bardzo obszerna, gdyż w sprawozdaniach za rok 2012 liczy ponad 200 pozycji. Dowodzi to dobrej współpracy w poszczególnych miejscowościach i regionach. Poniżej najważniejsze z nich współpracujące z kilkoma oddziałami lub/i zasłużone wieloletnia współpracą.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Grodnie – O/Białystok

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Dział Varsavianów – TMH/Warszawa

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Fundacja im. Aleksandra Gieysztora – TMH/Warszawa

Gorczański i Pieniński Park Narodowy – O/Nowy Targ

Instytut Historii Litwy w Wilnie – O/Białystok

Instytut Kresów Wschodnich im. Św. Brunona Bonifacego w Przemyślu

Katolickie Stowarzyszenie ‘Civitas Christiana’: O/Nowy Sącz, O/Słupsk

Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” w Zamościu

Muzeum Niepodległości – TMH/Warszawa

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie

Polskie Towarzystwo Statystyczne. Oddział Warszawski

Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej ‘Ślad’ – O/Rzeszów

Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich: O/Gorzów Wlkp., O/Kłodzko

Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji – O/Nowy Targ

Towarzystwo Przyjaciół Orawy – O/Nowy Targ

Towarzystwo Salezjańskie w Czerwińsku

Związek Podhalan – O/Nowy Targ

Związek Polskiego Spisza – O/Nowy Targ

Związek Sybiraków – O/Kalisz, O/KłodzkoSkładki członkowskie były opłacane rocznie w wysokości (w złotych): od 120 w Nowym Targu (w ramach składki członkowskiej bezpłatne publikacje Oddziału) do 10 w Czerwińsku, Rzeszowie Szczecinie, Tarnowie i Toruniu. W Łodzi opłacający składkę otrzymują bezpłatnie biezacy tom „Rocznika Łódzkiego”.Oddział

Wysokość składek

Biała Podlaska
Białystok

20

Bydgoszcz
Ciechanów
Cieszyn
Czerwińsk

10

Częstochowa

25

Elbląg

15

Gdańsk

12

Gorzów Wlkp.

50

Grudziądz
Inowrocław
Kalisz

20

Katowice

25 (10 em. stud.)

Kielce

30, 20 dr, 10

Kłodzko
Konin
Kościerzyna
Kraków

dobrowolna

Lidzbark Warm.
Limanowa

60

Lublin

25

Łódź

30 prof., 10 stud. i em. 20 pozostali

Nowy Sącz

24 (12 em. stud.)

Nowy Targ

120

Olsztyn

20, 10 em. 5 stud.

Opole

20, (stud. dokt. 10)

Pionki
Poznań

12 (em. 6)

Przemyśl

12 (em. 6)

Radomsko

25

Rzeszów

10 (stud. 5)

Sanok

25

Skarżysko Kam.

25

Słupsk

20 (em. stud. 10)

Szczecin

10

Szczecinek

20

Tarnobrzeg

50

Tarnów

10

Toruń

10

Warszawa

50 (25 stud. em.)

Włocławek
Wrocław

20 (stud. em. 10)

Zamość

?

Zielona Góra

20  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna