Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 7,78 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar7,78 Kb.


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania: Krajna nad Notecią
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania

Krajna nad Notecią :
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t. j. na:
Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:
– termin składania wniosków: od 28 czerwca do 12 lipca 2013r.
– limit dostępnych środków: 722 888,86 PLN

– minimalne wymagania: uzyskanie 10 punktów podczas oceny według kryteriów lokalnych.


Operacje z zakresu działań: „Odnowa i rozwój wsi” wybierane będą przez LGD po raz ostatni, zatem do wysokości 120 % limitu dostępnych środków wskazanych powyżej.
Miejsce i tryb składania wniosków:

wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Grabówno 59, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 -14.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektów przez LGD określone
w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektów
w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią i na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl, a także

na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.


Dodatkowo informacji udzielają:

Paweł Michalski - Dyrektor Biura LGD oraz Angelika Siebyła - Pracownik administracyjny Biura LGD, tel. 67 213 22 39.


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna