Dr n zdr. Helena Motyka starszy wykładowca CzłonkostwoPobieranie 16,99 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar16,99 Kb.

Dr n. zdr. Helena Motyka - starszy wykładowca


Członkostwo

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 • Polskie Stowarzyszenie Balintowskie

Projekty naukowo- badawcze

Obszar badań

 • nauki o zdrowiu

 • pielęgniarstwo

 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 • psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych

 • komunikacja pielęgniarka – pacjent

Udział w projektach badawczych

 • „Zasoby osobiste młodzieży gimnazjalnej i licealnej a zachowania związane ze zdrowiem”, nr: K/ZDS/004106. (2013)

 • Obrona pracy doktorskiej: Motyka H. (2013), Wybrane czynniki psychospołeczne
  a zachowania związane ze zdrowiem u chorych na cukrzycę. Kraków, UJCM, WNZ, praca doktorska niepubl.

 • „Psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych u chorych na cukrzycę”, nr: WŁ/118/PKL/P

Współpraca

 • Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 • Zakład Psychologii Zdrowia WNZ UJ CM

 • Centrum Komunikacji Klinicznej Collegium Medicum UMK i UKW w Bydgoszczy

 • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Konferencje

 • Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym pięciu kolejnych Ogólnopolskich Sympozjów Naukowo- Szkoleniowych „Rola Grup Balinta w Doskonaleniu Kontaktu Terapeutycznego” – Kraków, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013.

 • Przewodniczenie Sesji pielęgniarskiej na XLIV Zjeżdzie Okulistów Polskich Warszawa 14-15.06.2013 Warszawa

 • Motyka H., Marchlewicz J., Wojtas M.: Udział pielęgniarki w leczeniu nowotworów gałki ocznej metodą radioterapii protonowej. XLIV Zjazd Okulistów Polskich. Warszawa, 14-15 .06.2013.

 • Zięba J.,Motyka H.:Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z wysiękowym zwyrodnieniem plamki: XLIV Zjazd Okulistów Polskich. Warszawa, 14-15 .06.2013

 • Motyka H., Marchlewicz J.: Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej u pacjentów z nowotworem wewnątrzgałkowym leczonych metodą radioterapii protonowej.

 • Zięba J., Motyka H.: Znaczenie edukacji zdrowotnej we wczesnym rozpoznawaniu
  i leczeniu AMD. VI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU.

Publikacje

Prace oryginalne

 • Dziubak M., Motyka H., Prażmowska B, Surmacka J.: Ocena poziomu wiedzy o wpływie stylu życia na zachorowalność na raka jelita grubego i jej związku z wyborem zachowań zdrowotnych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2012, nr 1.

 • Dziubak M., Motyka H.: Analiza wybranych zachowań zdrowotnych kształtujących wskaźnik masy ciała osób dorosłych w aspekcie nadwagi i otyłości. [w:] Żarow R. (red.), Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja, Tarnów, 2012. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. s. 225-237.

 • Motyka H., Wallis K.: Jakość życia w cukrzycy. Nowa Medycyna, 2013, nr 4.

 • Motyka H., Stanisz-Wallis K. (2013), Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy. Nowa Medycyna, 2013, nr 3, s. 115-123.


Monografie • Dziubak M., Motyka H. (2014), Pojęcie zdrowia w opinii licealistów a ich zachowania zdrowotne. W: Żarow R. (red.), Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. Tarnów, Wyd. PWSzZ w Tarnowie, s. 85-94.Prace poglądowe

 • Motyka H.: Komunikacja interpersonalna w opiece medycznej. Medycyna Rodzinna, 2010, nr 4, s. 124-128.

Rozdziały w książkach

 • Motyka H.: Znaczenie wsparcia psychicznego w przywracaniu zdrowia – opinie studentów pielęgniarstwa i medycyny. W: Łepecka-Klusek C., Turowski K. (red.), Promocja zdrowia psychicznego. Lublin, 1999.

 • Motyka H.: Opieka nad chorym w wybranych przypadkach zaburzeń funkcjonowania wzroku. W: Czupryna A., Wilczek-Rużyczka E.: Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa specjalistycznego. W-wa, 2010. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. s. 339-352.

 • Motyka H., Mudyń K.: Wykorzystanie NLP w edukacji zdrowotnej. W Ogórek-Tęcza B., Pucko Z. (red.), Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa. Oświęcim, 2012. Wyd. PWSZ. s. 149-157.

 • Motyka H.: Poczucie koherencji a stan emocjonalny chorych z rozpoznaniem cukrzycy. W: K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego – badania i działania w Polsce. W-wa, 2008. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Str. 89 – 95

Dydaktyka

 • Promocja zdrowia – wykłady i ćwiczenia, zajęcia dydaktyczne realizowane
  na 2 kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo, zarówno na studiach stacjonarnych,
  jak i niestacjonarnych;

 • Podstawy psychoterapii – ćwiczenia na kierunku pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II st.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna