Dr Karolina Marchlewska 5 kroków do firmy


Przejście przez te etapy umożliwi nam otrzymaniePobieranie 310,98 Kb.
Strona2/3
Data14.02.2018
Rozmiar310,98 Kb.
1   2   3

Przejście przez te etapy umożliwi nam otrzymanie:

 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 2. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON;

 3. Decyzję o nadaniu numeru NIP, w przypadku nieposiadania tego numeru przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

 4. Założenia konta płatnika ZUS/lub KRUS (wpis do rejestru ubezpieczonych).


Przedsiębiorco pamiętaj!!!

Zarejestrowanie firmy poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz uzyskania numerów REGON i NIP, w dalszym ciągu oznacza, że firma jest „na papierze”. Dopiero pierwsze zobowiązania i płatności (np. wystawienie pierwszej faktury czy dokonanie zakupu) względem Urzędu Skarbowego czy składki ZUS faktycznie dają początek działalności.
Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Tak więc zamiast dotychczasowego formularza EDG-1, w jego miejsce wprowadzony został wniosek CEIDG-1.
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych składany jest w wersji papierowej, osobiście lub listem poleconym we właściwym Urzędzie Gminy. W tym ostatnim przypadku pamiętać należy, że w sytuacji, gdy wniosek przesyłany jest listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Istnieje także możliwość złożenia formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl (obszar „załóż działalność gospodarczą”), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.


Wniosku CEIDG-1 dla osób fizycznych:

 • Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis;

 • Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku;

 • Rejestracja wniosku CEIDG-1 jest wolna od opłat;

 • Wniosek CEIDG, oprócz wniosku o wpis do ewidencji jest jednocześnie: wnioskiem o nadanie REGON-u, a także zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP) oraz do ZUS lub KRUS. Pamiętać należy, że konieczna będzie jednak dodatkowa wizyta w urzędzie skarbowym m.in. w celu rejestracji do podatku VAT. Czynności te należy wykonać przed uzyskaniem pierwszych przychodów.


Przedsiębiorco – warto wiedzieć!!!


Przedsiębiorco pamiętaj!!!

 • Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się ona zajmować. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), które znajdują się na stronie GUS lub skorzystać z Wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.

 • Ważną kwestią przy rejestracji firmy jest tzw. reglamentacja działalności gospodarczej, czyli obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Reglamentacja oznacza, że nie możemy podjąć działalności, jeżeli nie spełnimy przewidzianych prawem warunków. Dopiero wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o koncesję/zezwolenie) lub złożenie oświadczenia w przypadku działalności regulowanej, a następnie uzyskanie koncesji/ zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, umożliwia nam rozpoczęcie działalności.

Kolejnymi krokami umożliwiającymi rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wyrobienie pieczątki firmowej i założenie konta bankowego.

Pieczątka firmowa jest niezbędna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych.

Na pieczątce powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Pełną nazwę firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa firmy),

 • Dane teleadresowe firmy (adres, numer telefonu/faksu)

 • NIP

 • REGON

Czas wyrobienia pieczątki firmowej to zazwyczaj kilka godzin, zaś koszt waha się w granicach 20,00-50,00 zł brutto.

Do założenia konta bankowego niezbędna jest pieczątka. Po jej wyrobienie należy udać się do banku, w którym to musimy wypełniamy wniosek o otwarcie konta. Na standardowym wniosku podajemy podstawowe informacje, takie jak: nazwa firmy, adres, numery identyfikacyjne.

Udając się do banku należy pamiętać, aby wziąć ze sobą: • Dowód osobisty;

 • Ksero wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu);

 • Ksera dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu);

 • Pieczątkę.


Podczas wyboru banku, w którym będzie konto firmowe, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, takich jak:

 • Wysokości opłat za prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe;

 • Możliwość obsługi konta poprzez Internet i/lub telefon;

 • Ilość oddziałów i bankomatów/wpłatomatów.O założeniu firmowego konta bankowego

należy poinformować Urząd Skarbowy, za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1 oraz ZUS, poprzez formularz ZBA.

Przedsiębiorco czy wiesz, że?

 • Nie istnieje żaden obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku prowadzenia działalności istnieje możliwość używania również prywatnego konta lub płacenia gotówką;

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności (nie zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych przelewów). zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych przelewów).1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna