Dotyczy zabiegów ambulatoryjnychPobieranie 69,75 Kb.
Data17.05.2018
Rozmiar69,75 Kb.

- -Strona z Strona z

PRZEDOPERACYJNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA - DZIECI

Nr ks. Gł.

Nr ks. Oddz.

Strona / - - Strona 2018-5-16 - -Strona z - -

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

Data urodzenia
DOTYCZY ZABIEGÓW AMBULATORYJNYCH

Zostałem poinformowany(na), że przez 24 godziny po znieczuleniu dziecko musi pozostać po stałą opieką osób dorosłych.

Oświadczam, że dziecko nie jadło i nie piło od godz. …………. Dnia ………………..

Data ………………… podpis rodzica/ opiekuna prawnego ……………………………………………………


Waga

Wzrost

ASA

Hbs

Uwagi

ROZPOZNANIE

RODZAJ PLANOWANEGO ZABIEGU

WYWIAD


Choroby dziedziczne

NIE
TAK
KTO

KIEDY

Wady wrodzone

NIE
TAK
KTO

KIEDY

Powikłania znieczulenia

NIE
TAK
KTO

KIEDY

Przebyte operacje


NIE TAK JAKIE…………………………………………….

Przebyte choroby zakaźne


NIE TAK JAKIE…………………………………………….

Powikłania znieczulenia


NIE TAK JAKIE…………………………………………….

Inne przebyte choroby


NIE TAK JAKIE…………………………………………….

Stała opieka lekarska


NIE TAK JAKIE…………………………………………….

Choroby współistniejące


NIE TAK JAKIE…………………………………………….

UWAGI


AKTUALNIE PRZYJMOWANE LEKI

NIE TAK Jakie / uwagi ……………………………………………………………………………………REAKCJE UCZULENIOWE

NIE TAK Jakie / uwagi ……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………

Szczepienia p/ żółtaczce NIE TAK data ……………..Uwagi:

Inne szczepienia NIE TAK data ………………..UWAGI ( konsultacje, badania, inne)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

data ……………………………… podpis i pieczątka lekarza ………………………………………ZGODA

Oświadczam, że zostałem (am) poinformowany (na) o konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u dziecka w warunkach znieczulenia ogólnego i lub przewodowego (regionalnego).

Wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym i /lub przewodowym …KRZYŻOWE ZOP POP

Zgadzam się na uzasadnione zmiany postępowania anestezjologicznego w tym zmianę rodzaju znieczulenia.

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
data ……………………….. podpis rodzica / opiekuna prawnego …………………………………….……..


ZGODA NA DALSZE ZABIEGI I ZNIECZULENIA
ZABIEG………………………………………………………………………………………………………………………….

ZNIECZULENIE ……………………………………………………………………………………………………………….


Data …………………. Podpis rodzica / opiekuna prawnego ………………………………………………

: pliki -> dokumenty -> do%20sciagniecia -> Swiadome%20zgody
Swiadome%20zgody -> Karta przedoperacyjna oceny anestezjologicznej pacjenta
Swiadome%20zgody -> Informacja dla chorego zakwalifikowanego do diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej (koronarografia ) i/lub ewentualnego zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( pci) oraz świadoma zgoda pacjenta na w/w procedury
Swiadome%20zgody -> Formularz świadomej zgody pacjenta na leczenie operacyjne L inne procedury medyczne w szpitalu swissmed '
Swiadome%20zgody -> Informacja dla pacjenta oraz świadoma zgoda na badanie próba dobutaminowa
Swiadome%20zgody -> Szanowna pani
Swiadome%20zgody -> Informacja dla chorego zakwalifikowanego do diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej (koronarografia ) i/lub ewentualnego zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( pci) oraz świadoma zgoda pacjenta na w/w procedury
Swiadome%20zgody -> Karta przedoperacyjna oceny anestezjologicznej pacjenta
Swiadome%20zgody -> Formularz świadomej zgody pacjenta na leczenie operacyjne L inne procedury medyczne w szpitalu swissmed '
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna