Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb pzoz w Starachowicach Odpowiedzi na pytania: Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 9Pobieranie 0.51 Mb.
Data22.05.2018
Rozmiar0.51 Mb.

Nr sprawy: P/02/01/2013/SJU-1 Starachowice, dnia 04.02.201


Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 29892-2012
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb PZOZ w Starachowicach
Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający określi co miał na myśli pisząc, że ewakuator ma być kompatybilny z urządzeniem do elektrochirurgii VIO?

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Ewakuator laparoskopowy jest narzędziem niezależnym i nie musi być kompatybilny z diatermią np. VIO


Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści ekstraktory o pojemności 350 ml zamiast 410 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ekstraktory o pojemności 350 ml


Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 22, poz. nr 10

Prosimy zamawiającego o podanie typu papieru do drukarki Sony np. S, HD, HA czy HG.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru do drukarki typu 210 SE, 210mm x 25 m.


Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 22, poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody EKG samoprzylepnej pediatrycznej na gąbce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody EKG samoprzylepne na gąbce.


Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 20, poz. nr 13

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze 150mm x 142mm pojedynczej kartki, pakowany w składki po 100, 200 lub 300 kartek.Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, wykonanąze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokrytą silikonem, nieprzylegającą z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjna, gramatura 300g/m², grubość 0,5 mm, w rozmiarze 14 cm x 15 cm?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli strona ścienna przylegająca do ściany brzucha ma porowatość zapewniającą właściwe przerostanie = stałe umocowanie siatki do ściany brzucha.Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 noże bez kolorowego trzonka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i naniesie odpowiednie poprawki w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym zamieszczając na stronie internetowej PZOZ Starachowice.


Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 z pakietu nr 32 w celu zwiększenia ilości składanych konkurencyjnych ofert?.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 2 do osobnego pakietu pod nazwą „Pakiet 32 A - Pierścienie okulistyczne typ malyugina” i naniesie odpowiednie modyfikacje w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym zamieszczając na stronie internetowej PZOZ Starachowice.


Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 20-28 igły pochodziły od jednego producenta?.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wymienione wyżej poz. 20-28 z pakietu nr 15, pochodziły od jednego producenta.


Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 15

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby igły w poz. 26-27 w rozmiarze 1,1 i 1,2 były krótkościęte? Zastosowanie igieł krótkościętych, uniemożliwi fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji leku igły długościętej, która powoduje fragmentację korka..

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby igły z poz. 26 i 27 pakietu nr 15 były krótko i długościęte w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający także wymaga aby igły 1,1 i 1,2 pochodziły od jednego producenta i posiadały odpowiednie oznaczenie na opakowaniu czy są to igły krótko czy długościęte.


Pytanie 11. dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby igły 1,1 i 1,2 pochodziły od jednego producenta i posiadały odpowiednie oznaczenie na opakowaniu czy są to igły krótko czy długościęte.Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1-7 kaniule ze standardowym korkiem w dodatkowym porcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1-7 kaniule z korkiem Luer-Lock z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 kaniulę w rozmiarze G17 1,5 x 45?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3 kaniulę w rozmiarze G18 1,3 x 45 z przepływem 90 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4 kaniulę w rozmiarze G20 1,1 x 32 z przepływem 60 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 5 kaniulę w rozmiarze G22 0,9 x 25 z przepływem 36 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 6 kaniulę w rozmiarze G24 0,7 x 19 z przepływem 20 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 7 kaniulę w rozmiarze 0,62x19 z przepływem 13 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 16 poz. 8-10 oraz poz. 12 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli wymienione pozycje do osobnego pakietu pod nazwą „Pakiet 16 A - Kaniule bezpieczne” modyfikując odpowiednio załącznik nr 5 ofertowy i zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej w postaci zmodyfikowanego załącznika nr 5 ofertowego.Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 32 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika urologicznego wykonanego ze stali nierdzewnej pokrytego teflonem o średnicy 0,032” i długości 100 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie prowadnika urologicznego wykonanego ze stali nierdzewnej pokrytego teflonem o średnicy 0,028” i długości 150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnika o średnicy 0,032” i długości zarówno 100 cm jak i 150 cm.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 2, poz. 17, 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia badaniami klinicznymi przenikalności dla podtlenku azotu.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu.


Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 2, poz. 34, 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli pozycje nr 34 i 35 z pakietu nr 2 i utworzy pakiet pod nazwą „Pakiet 2 A - System do odsysania pacjenta”. Zmiana będzie uwidoczniona w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym i zamieszczona na stronie internetowej.


Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający o poj. ampułkostrzykawki 6 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 25 dotyczy pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający o poj. ampułkostrzykawki 11 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na ostrzu nazwy producenta? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu, ponieważ wymaga ostrzy dobrej jakości.


Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 15, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,40 x 13 mm lub 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 15, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 15, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml z rozszerzeniem do 25 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 15, poz. 12, 13, 14

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga produktów zawartych w pakiecie nr 15, poz. 12, 13, 14 bez zawartości ftalanów i innych substancji toksycznych


Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 15, poz. 17, 18

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

 2. Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga produktów bez szkodliwych ftalanów oraz innych toksyn i substancji szkodliwych. Zamawiający wymaga także oświadczenia producenta o zastosowanym plastyfikatorze i dołączenia karty charakterystyki produktu chemicznego


Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1-4

Prosimy od dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, posiadających korek portu bocznego typu click, posiadające korek luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2, 3, 4, 5

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug’a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy.

Prosimy o dopuszczenie:

- poz. 2 – kaniula 17G 1,5 x 45 mm

- poz. 3 – kaniula 18G 1,3 x 32 mm

- poz. 4 – kaniula 20G 1,1 x 31 mm

- poz. 5 – kaniula 22G 0,9 x 25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni opisu przedmiotu zamówienia ale dopuszcza zaoferowanie wymienionych kaniul w podanych parametrach
Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 16, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i nie będzie ograniczało zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli pozycję nr 12 z pakietu nr 16 do pakietu pod nazwą „Pakiet 16 A - Kaniule bezpieczne” i zamieści zmianę w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym na stronie internetowej.


Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 18, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typ Nelaton o dł. 40 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ przy wykonywaniu niektórych procedur medycznych cewniki o długości 40 cm są zbyt krótkie.


Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 18, poz. 19-27

Prosimy o podanie jakiej długości zgłębników żołądkowych będzie Zamawiający wymagał.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgłębników o długości w zakresie od 800 do 1000 mm.


Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 19, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniach po 75 szt. w ilości 1214 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków jednorazowych pakowanych po 75 szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.Pytanie nr 38 dotyczy projektu umowy §9

Wnosimy o modyfikację Wzoru umowy w zakresie zapisu § 9 pt. „Gwarancja i rękojmia za wady” i dodanie ust. 8 o treści:Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych dokona weryfikacji reklamowanego przedmiotu umowy lub sytuacji powstania awarii urządzenia Zamawiającego w wyniku stosowania przedmiotu umowy, a o jej wyniku poinformuje Zamawiającego na piśmie.

W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego jako zasadnej, Wykonawca dokona w ciągu 3 dni roboczych wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.
Uzasadnienie:

Zapisy w ramach § 9 pt. „Gwarancja i rękojmia za wady” niniejszego projektu umowy, z punktu widzenia Wykonawcy, stanowią nieuzasadnione założenie/pewnik, że za wszystkie ujawnione wady przedmiotu umowy (wyrobu) odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca. Przedmiotowe zapisy w ramach § 9 nie uwzględniają i nie dają Wykonawcy ani czasu, ani możliwości zweryfikowania zasadności reklamacji.

Potencjalnym powodem powstania wad sprzętu/wyrobu jak również potencjalnej awarii wstrzykiwacza z wykorzystaniem przedmiotu umowy mogą być również sytuacje, których przyczyna leży po stronie Zamawiającego, na przykład: nieodpowiednie przechowywanie, uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie wewnętrznym Zamawiającego, niewłaściwe użytkowanie przedmiotowych wyrobów medycznych jednorazowego użytku poprzez ich wielokrotne wykorzystanie, jak również obsługa urządzeń z zastosowaniem przedmiotu umowy przez osoby nieprzeszkolone w tym zakresie itp.
Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio zapisy projektu umowy i umieści zmodyfikowany projekt umowy na stronie internetowej.


Pytanie 39 dotyczy § 10 projektu umowy

Wnosimy o modyfikację Wzoru umowy w zakresie zapisu § 10 pkt. 1b i dopuszczenie możliwości dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w dniu dostarczenia towaru i przesłanie jej oryginału Pocztą Polską.


Uzasadnienie:

Z uwagi na fakt, iż miejsce magazynowania i wysyłki towaru do Zamawiającego odbywałoby się z magazynów oddalonych od miejsca przyjmowania zamówień i wystawiania faktur o około 50 km, brak jest fizycznej możliwości dołączenia oryginału faktury do zamawianej partii towaru i jej jednoczesne dostarczenie wraz z dostawą.Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio zapisy projektu umowy i umieści zmodyfikowany projekt umowy na stronie internetowej.


Pytanie nr 40 dotyczy § 10 projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację projektu umowy w zakresie zapisu § 10 pkt. 1.1


Obecny zapis:

    1. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

 1. 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy:

  1. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

  2. za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,

  3. za dzielenie złożonego Zamówienia na części,

  4. w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

  5. za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,

Wnioskowany zapis:

1. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:


 1. 0,1% wartości wynagrodzenia brutto zamówienia częściowego:

  1. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

  2. za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,

  3. za dzielenie złożonego Zamówienia na części,

  4. w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

  5. za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,

Przypominamy, że wszelkie kary umowne muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnym przypadku nie powinny one przewyższać wielkości świadczenia, którego wykonanie mają zabezpieczać i wnosimy o obniżenie kar za opóźnienia w dostarczeniu zamawianego towaru do bardziej rozsądnych i uczciwych dla obu stron umowy.

Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie uwzględnia w projekcje umowy obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy przyczyn opóźnień w dostarczeniu towaru, jak na przykład wynik działania tzw. siły wyższej (zniszczenie towaru, warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zamówienia, itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu projektu umowy.
Pytanie nr 41 dotyczy § 10 ust 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:


 1. 0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki: (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.


Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści noże okulistyczne zamiast koloru – wyraźne oznakowanie typu noża na rękojeści, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie oznakowanie noży okulistycznych.


Pytanie nr 43 dotyczy § 9 ust 5 projektu umowy

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 5:

Wykonawca pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty Zamówieniem i możliwością naliczenia kary umownej jak za zwłokę w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu / otrzymania wadliwego towaru do: (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego zapisu i naniesie odpowiednio zmiany w zmodyfikowanym projekcie umowy i zamieści na stronie internetowej.

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 22, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrody o wymiarach 45 x 42 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 22, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrody o wymiarach 30 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 22, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga papieru Sony 210SE czy papieru Sony 210HD?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru SONY 210SE. Patrz odpowiedź nr 3.


Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 22, poz. 13

Czy w ww. pozycji Zamawiający wymaga papieru KTG Oxford SRF618 o wymiarach 112mmx100mmx150kartek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru do KTG Oxford o wymiarach 150mm x 142mm pojedynczej kartki, pakowany w składki po 100, 200 lub 300 kartek. Patrz odpowiedź nr 5.


Pytanie nr 48 dotyczy projektu umowy.

Umowa par 10 ust. 1.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w ww. ust. poprzez dopisanie sformułowania „niezrealizowanej części wartości brutto umowy”.

„1) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, niedostarczonego towaru”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.


Pytanie nr 49 dotyczy projektu umowy

Umowa par 10 ust. 1.2 i 1.2.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w ww. ust. poprzez dopisanie sformułowania „niezrealizowanej części wartości brutto umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 siatkę do operacji laparoskopowych przepuklin brzusznych z możliwością stosowania wewnątrzotrzewnowego, posiadającą dwie powierzchnie, w rozmiarze 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm), pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 51 dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 31, 15 szt. taśm IVS do leczenia nietrzymania moczu, materiał: monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 52 dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 31, 10 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami ?


W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w Pakiecie nr 31, zwracamy się z prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podzieli pakiet nr 31 na dwa osobne pakiety pod nazwą „Pakiet 31- Tasma IVS do leczenia nietrzymania moczu” oraz „Pakiet 31A - Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy” i zamieści zmianę w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym.

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o wymiarach 35 x 120cm bez taśm samoprzylepnych, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że taśmy samoprzylepne będą wyszczególnione jako osobna pozycja w pakiecie.

Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 37

Zwracamy się do Państwa , jako przedstawiciela Zamawiającego, z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące zapytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego:

Czy Zamawiający w pozycjach 3 i 4 dopuści cewniki wykonane z silikonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 6 poz. 5

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 1 Zamawiający wymaga Wkładu workowego j.u. 1000 ml na wydzielinę z trwale dołączona spłaszczoną pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek. Kompatybilne z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wkładu workowego o takich parametrach.


Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 6, poz. 6

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 2 Zamawiający wymaga Wkładu workowego j.u. 2000 ml na wydzielinę z trwale dołączona pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek. Kompatybilne z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wkładu workowego o takich parametrach.


Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 6, poz. 3 i 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie jakie pojemności wkładów workowych wymaga w poz. 3 i 4.


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wkładów workowych o pojemności 2000 ml.


Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 6, poz. 7 i 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie czy pojemniki z poz. 7 i 8 mają być kompatybilne z wkładami workowymi odpowiednio z poz. 5 i 6?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemników kompatybilnych z wkładami workowymi wyszczególnionymi w poz. nr 5 i 6 pakietu nr 6.


Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 2 drenu do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem o F28 x 390 mm, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 7, poz. 6

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 6 Zamawiający wymaga Systemu do drenażu jamy opłucnej z dwiema butlami szklanymi o średnicy nakrętek 38 mm, jak dotychczasowo stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zestawu z butlami o średnicy nakrętek 38 mm.


Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 7, poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 7 zestawu kompaktowego do drenażu klatki piersiowej, sterylnego, dwukomorowego, umożliwiającego podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, posiadającego zabezpieczony port na drenie łączący pobranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przesuwny regulator poziomu ciśnień i rozszczelnienia układu, posiadający port do podłączenia i współpracy z przenośnym źródłem ssania oraz centralna próżnią, stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu, jak obecnie stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 26

Pieluchomajtki oferowane przez naszą firmę posiadają ściągacz taliowy wyłącznie z przodu. Czy ten element nie będzie dyskwalifikujący przy składaniu ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek ze ściągaczem tylko z przodu i podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 63 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 cewnik o dł. 16 cm, świetle wewnętrznym 14 Ga, z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm , prowadnikiem stalowym 0,81mmx 45 cm , rozszerzadłem i mocowaniem do skóry oraz strzykawką 5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 cewnik  dł. 16 cm, 7 Fr, światłach wewnętrznych 18 Ga, i 14 Ga  z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm , prowadnik stalowy 0,81mmx 45 cm , rozszerzadło i mocowanie do skóry i strzykawkę 5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 cewnik dł. 16 cm, 8,5 Fr,  światłach wewnętrznych 16 Ga, 14 Ga  i 16 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm , prowadnik stalowy 0,81mm x 60 cm , rozszerzadło i mocowanie do skóry i strzykawkę 5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 66 dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4  zrezygnuje z dodatkowego mocowania typu delta? Każdy zestaw firmy ARROW zawiera podwójny system mocowania cewnika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 67 dotyczy pakietu nr 11, poz. 1 i 2

Czy w pkt. 1 i 2 Zamawiający dopuści zestaw oddechowy rozciągalny w zakresie od 42 cm do 200 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 68 dotyczy pakietu nr 11, poz. 3

Czy w pkt.3 Zamawiający dopuści układ oddechowy typu rura w rurze o długości 1,6 m , o średnicy 22 mmm ,gałąź dodatkowa rozciągalna do 0,5 m , kolanko z portem , złącze obrotowe, wykonany z PCV ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 69 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.


Pytanie nr 70 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 7: „Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 30% wartości pakietu”

na następujący:

„Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 20% wartości pakietu”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.


Pytanie nr 71 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 6 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie urządzeń Zamawiającego spowodowane dostarczonym przez Wykonawcę przedmiotem umowy pod warunkiem, że przedmiot umowy był używany zgodnie z instrukcją obsługi. Podstawą roszczenia o zwrot kosztów naprawy urządzeń będzie pisemna, niekorzystna dla wykonawcy ekspertyza niezależnego eksperta powołanego przez obie strony.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy ponieważ wydłuży to okres wykluczenia urządzenia z eksploatacji w szpitalu.


Pytanie nr 72 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na „0,1% wartości brutto zamówienia, którego kara dotyczy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy. Kary umowne nie są obligatoryjne lecz mają zadanie zdyscyplinować potencjalnego Wykonawcę do terminowych i rzetelnych dostaw.Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi, dopuści w zakresie pakietu nr 1 złożenie oferty z zestawami do cewnikowania żył centralnych metodą Selinagera wyposażonymi w nitynolowe prowadniki, z możliwością identyfikacji położenia cewnika zarówno w promieniach RTG jak również przy użyciu EKG, wyposażonymi w dwie igły wprowadzające o długości 5 i 7cm i średnicy 18G, skalpel, rozszerzacz dostosowany do średnicy cewnika oraz strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez jej odłączania, w rozmiarach przedstawionych w poniższych tabelach oraz wyłączy z w/w pakietu poz. nr 4 co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonaców?Cewniki 1 światłowe

Kod

Cewnik
G/światło

produktu

Rozmiar

Długość

Centralny

CV+SL0515K

5Fr

15 cm

17

CV+SL0517K

5Fr

17 cm

17

CV+SL0520K

5Fr

20 cm

17

CV+SL0615K

6Fr

15 cm

16

CV+SL0617K

6Fr

17 cm

16

CV+SL0620K

6Fr

20 cm

16

CV+SL0715K

7Fr

15 cm

15

CV+SL0717K

7Fr

17 cm

15

CV+SL0720K

7Fr

20 cm

15

CV+SL0815K

8Fr

15 cm

14

CV+SL0817K

8Fr

17 cm

14

CV+SL0820K

8Fr

20 cm

14


Cewniki 2 światłowe

Kod

Cewnik
G

/ światło

produktu

Rozmiar

Długość

Dystalny

Centralny

CV+DL0515KN

5Fr

15 cm

20

20

CV+DL0517KN

5Fr

17 cm

20

20

CV+DL0520KN

5Fr

20 cm

20

20

CV+DL0615KN

6Fr

15 cm

18

18

CV+DL0617KN

6Fr

17 cm

18

18

CV+DL0620KN

6Fr

20 cm

18

18

CV+DL0715KN

7Fr

15 cm

17

17

CV+DL0717KN

7Fr

17 cm

17

17

CV+DL0720KN

7Fr

20 cm

17

17

CV+DL0815KN

8Fr

15 cm

16

16

CV+DL0817KN

8Fr

17 cm

16

16

CV+DL0820KN

8Fr

20 cm

16

16


Cewniki 3 światłowe

Kod

CewnikG/światło
produktu

Rozmiar

Długość

Dystalny

Centralny

Proksymalny

CV+TL0615K

6Fr

15 cm

20

16

20

CV+TL0617K

6Fr

17 cm

20

16

20

CV+TL0620K

6Fr

20 cm

20

16

20

CV+TL0715K

7Fr

15 cm

18

16

18

CV+TL0717K

7Fr

17 cm

18

16

18

CV+TL0720K

7Fr

20 cm

18

16

18

CV+TL0815K

8Fr

15 cm

17

14

16

CV+TL0817K

8Fr

17 cm

17

14

16

CV+TL0820K

8Fr

20 cm

17

14

16

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowane cewniki do żył centralnych, jednak nie wydzieli z tego pakietu pozycji nr 4 ponieważ wymaga aby dostawy w zakresie pakietu nr 1 były od jednego dostawcy.
Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający mając na uwadze fakt, iż poszczególni producencie wyrobów medycznych specjalizują się w produkcji specjalistycznego sprzętu dokona podziału pakietu nr 10 na dwa osobne pod pakiety 10a – Dreny Redon (poz. 1 – 5) oraz 10b – Cewniki do odsysania, Golarki, pojemniki na próbki śluzu (poz. 6 – 8 )?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zestawów do cewnikowania naczyń centralnych dystrybuowanymi na rynku europejskim przez japońską firmę Terumo, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 1-5 do osobnego pakietu nr 10 pod nazwą „Dreny Redon”, natomiast poz. nr 6, 7, 8 do pakietu nr 10A pod nazwą „Golarki, Pojemniki na próbki śluzu” i zamieści tą zmianę w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym.

Pytanie nr 75 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ? Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie poda w projekcie umowy harmonogramu ilościowego dostaw ze względów ekonomicznych, że trudno jest przewidzieć ile w danym miesiącu czy kwartale danego roku Zamawiający wykorzysta z przedmiotu zamówienia. Zależy to od ilości wykonywanych procedur do których jest wykorzystywany przedmiot zamówienia w określonym przedziale czasowym i od tego iż Zamawiający otrzymuje środki finansowe w transzach miesięcznych i nie może sobie pozwolić na zbyt długie magazynowanie a tym samym zamrażanie środków finansowych. Dlatego też Zamawiający podaje szacowane ilości w okresie jednego roku.


Pytanie nr 76 dotyczy pakietu nr 30 poz. 1, 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 30 poz. 1 i 2 dopuści gazę hemostatyczną wykonaną z utlenionej celulozy o szczegółowych parametrach: czas wchłaniania 7-14 dni, czas hemostazy 3-4min, wartość pH poniżej 3, działanie bakteriobójcze in vitro wobec 40 typów bakterii gram (+) i gram (-)m.in. na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach i instrukcji użytkowania?Uzasadnienie do pytania

Oferowana przez naszą firmę gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy posiada takie same parametry co wymagana przez Państwa gaza hemostatyczna wykonana z regenerowanej celulozy a ponadto posiada ph poniżej 3, działanie bakteriobójcze na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach i instrukcji użytkowania. Warto podkreślić, że oferowana przez naszą firmę gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy ma działanie bakteriobójcze in vitro wobec 40 typów bakterii gram (+) i gram (-) co czyni ją najbardziej bakteriobójczą spośród oferowanych gaz hemostatycznych na rynku. Dopuszczenie gazy hemostatycznej wykonanej z utlenionej celulozy umożliwi złożenie tańszej oferty co będzie wiązać się z istotnymi korzyściami finansowymi, to znaczy oszczędnościami dla Szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 30 poz. 4

Czy Zamawiający Pakiecie 30 poz. 4 dopuści materiał hemostatyczny rozmiar 2,6cmx5,1cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 78 dotyczy pakietu nr 30 poz. 6

Czy Zamawiający Pakiecie 30 poz. 6 dopuści materiał hemostatyczny rozmiar 7,6cmx10,2cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 79 dotyczy pakietu nr 30 poz. 7

Czy Zamawiający Pakiecie 30 poz. 7 dopuści materiał hemostatyczny rozmiar 2,6cmx2,6cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 80 dotyczy pakietu nr 30

Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samy w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby gaza hemostatyczna w Pakiecie 30 poz. 1,2,4, 5, 6 i 7 posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?Zwracamy się do Zamawiającego z  prośbą o zmodyfikowanie siwz i usunięcia ze specyfikacji w zakresie Pakietu 30 uwagi o treści: udokumentowane badaniem klinicznym. Uzasadnienie do pytania 7: Kwestionowany wymóg w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, ewentualnie dokumentów dotyczących

przedmiotu zamówienia powoduje bowiem, że ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko i wyłącznie jeden podmiot (którego jednak produkty w naszej opinii również nie spełniają wymagań Zamawiającego, bowiem z naszej wiedzy wynika, że badania kliniczne, którymi dysponuje podmiot konkurencyjny dotyczą użytku zewnętrznego, a nie operacyjnego!), pomimo iż na rynku dostępne są również produkty równoważne produktom konkurencji, posiadające takie samo zastosowanie. Wskazać ponadto należy, że wymóg zawarty pod opisem towaru w zakresie Pakietu 30 nie został w żaden sposób skonkretyzowany. Zamawiający nie wskazał czego konkretnie badania kliniczne mają dotyczyć, co i w jaki sposób dokładnie potwierdzać, wg jakich metodologii winny zostać przeprowadzone, co znów może wskazać, że wymóg ten ma na celu wyłącznie wyeliminowanie z postępowania podmiotów, które badań nie prowadzą. Tak sformułowany opis w zakresie przedmiotowego wymagania badań klinicznych powodować może ponadto, że praktycznie każdy wykonawca mógłby złożyć jakiekolwiek badania kliniczne odnoszące się do wyrobu medycznego o działaniu hemostatycznym i Zamawiający musiałby uznać, że taki produkt odpowiada siwz. Żądane badania nie stanowią przy tym dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, a rodzaj dokumentów mających potwierdzać skuteczność bakteriobójczą hemostatyków, w sposób rażący narusza zasady uczciwej konkurencji. Sam fakt dopuszczenia do obrotu oferowanych przez naszą firmę hemostatyków świadczy o tym, że spełniają one wymagane prawem standardy bezpieczeństwa i skuteczności bakteriobójczej, a jakiekolwiek dodatkowe wymogi dotyczące wskazanych wyżej właściwości są zbędne i nie znajdują uzasadnienia w świetle przepisów prawa. Będące w ofercie naszej firmy produkty ze względu na swoje zastosowanie, właściwości i walory użytkowe posiadają identyczne szerokie spektrum działania bakteriobójczego udowodnionego laboratoryjnie, dokładnie takie, jakie posiadają inne produkty na rynku oferowane przez podmiot, który dysponuje badaniami klinicznymi. Będące w ofercie naszej firmy hemostatyki posiadają takie same właściwości, posiadają analogiczny czas wchłaniania, niskie ph i jednocześnie wykazują potwierdzone działanie bakteriobójcze wobec szerokiej gamy bakterii gram ujemnych i dodatnich, zarówno tlenowców, jak i beztlenowców. Produkty oferowane przez naszą firmę posiadają również analogiczne do produktów wykonawcy, który dysponuje badaniami właściwości bakteriobójcze hamujące rozwój drobnoustrojów antybiotykoodpornych. Proponowane przez naszą firmę hemostatyki są zatem w pełni porównywalne w rozumieniu dokładnie takich samych następstw i efektów stosowania z innymi tego typu preparatami oferowanymi przez konkurencję. Również dokumenty rejestracyjne, jak i okoliczności, które w związku z ich wydaniem należy uznać za potwierdzone, referują o porównywalności i zamienności proponowanych przez naszą firmę produktów z innymi hemostatykami na rynku. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że przykładowo oferowana przez naszą firmę gaza hemostatyczna jest wyrobem medycznym klasy III. Została dopuszczona do obrotu na podstawie Certyfikatu CE wydanego przez niezależną Jednostkę Notyfikującą, Deklarację zgodności producenta oraz Wpis do Rejestru wyrobów medycznych wydany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jest zatem preparatem, którego bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzono urzędowo. Zważyć przy tym należy, że legitymowanie się jakimkolwiek zestawem badań klinicznych, bowiem te prezentowane przez jedną konkurencję spółkę nie dotyczą nawet użytku śródoperacyjnego, a więc nie dokumentują skuteczności działania w środowisku, w którym gaza znajdować będzie faktyczne zastosowanie, nie jest przesłanką możności stosowania w leczeniu jakiegokolwiek już dopuszczonego do obrotu wyrobu medycznego, ani też w żaden sposób nie ma wpływu


na prawne procedury regulujące bezpieczeństwo wyrobów medycznych. Pozostające w ofercie naszej firmy produkty posiadają zatem wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych wyrobom medycznym, w tym potwierdzające jego skuteczność i bezpieczeństwo, co czyni go w pełni porównywalnym z produktami oferowanymi przez konkurencję. W związku z zastosowanym przez

Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia i sposobem określenia warunków przedmiotowych w postępowaniu Zamawiający w sposób niedozwolony ograniczył, a wręcz uniemożliwił możność złożenia oferty przez naszą firmę, który oferuje dostawę w pełni zamiennych i równorzędnych produktu wobec innych produktów oferowanych przez spółkę konkurencyjną. W świetle powyższego stosowane przez Zamawiającego praktyki stoją w sprzeczności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania i zapewnienia w toku postępowania przetargowego warunków umożliwiających uczciwą konkurencję. Zamawiający bowiem żądając dodatkowych dokumentów przedmiotowych potwierdzających wykazane i stwierdzone bezpieczeństwo i skuteczność stosowania oferowanych produktów w postaci dodatkowych badań klinicznych ma pełną świadomość, iż ogranicza w ten sposób konkurencję i możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia przez innych wykonawców. Żądanie zaś dodatkowego dokumentu, który nie jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania jest niedopuszczalne i jednocześnie ogranicza uczciwa konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Jednocześnie nasza firma pragnie zwrócić uwagę na fakt, że obecnie na rynku żaden podmiot nie dysponuje badaniami klinicznymi dokumentującymi skuteczność bakteriobójczą działania hemostatyków powierzchniowych w postaci gaz w środowisku śródoperacyjnym, a więc w środowisku, w którym gaza ta znajduje rzeczywiste zastosowanie. Tylko takie badania można by uznać ewentualnie za dokumentujące dodatkowo skuteczność utlenionej regenerowanej celulozy. Powyższe powoduje, że każde inne badania kliniczne stwierdzające skuteczność działania gazy hemostatycznej w środowisku pozaoperacyjnym są dla Zamawiającego całkowicie bezużyteczne, bowiem nie potwierdzają, że oferowany przez wykonawców produkt rzeczywiście spełnia określone w siwz wymagania zamawiającego w takim środowisku, w jakim gazy hemostatyczne znajdą faktyczne i rzeczywiste użycie. Należy mieć na uwadze, że posiadane przez konkurencję badania kliniczne dokumentujące skuteczność bakteriobójczą w zakresie wymienionych w siwz szczepów bakterii nie dotyczą użytku śródoperacyjnego !, a przedmiotem tych badań jest jedynie badanie działania gazy hemostatycznej używanej zewnętrznie (stomia). Wobec powyższego badania te są dla Zamawiającego nieprzydatne, bowiem gaza będąca przecież opatrunkiem hemostatycznym znajdzie swoje zasadnicze zastosowanie w środowisku śródoperacyjnym, a nie zewnętrznym. Konkludując, stwierdzić należy, że Zamawiający nie precyzując wymogu badań klinicznych dla środowiska śródoperacyjnego, nie będzie miał żadnej pewności oczekiwanego efektu bakteriobójczego dla procedur chirurgicznych z bezpośrednim kontaktem z krwią.


Nawet zatem badania przedkładane przez konkurencję naszej firmy de facto nie potwierdzają, że oferowane przez konkurencję produkty spełniają postawione w specyfikacji wymagania Zamawiającego, co prowadzić powinno do odrzucenia oferty tego podmiotu, co w obliczu uniemożliwienia złożenia oferty również naszej firmy – doprowadzić może do sytuacji, w której nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzucenia, a w konsekwencji do obowiązku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, co zapewne nie było intencją Zamawiającego przy formułowaniu zapisów siwz. Na marginesie wskazać należy ponadto, że badania kliniczne, którymi dysponuje konkurencja dowodzą, że bakteriobójczość hemostatyku wynika „TYLKO” z ph kwaśnego, dlatego chcąc zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zachować zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji Zamawiający powinien dopuścić każdy hemostatyk (utlenioną regenerowaną celulozę) równoważny do produktu konkurencyjnego podmiotu o następujących cechach: ph mocno kwaśne, które ma decydujące znaczenie dla stwierdzenia skuteczności bakteriobójczej działania preparatu, nie żelujący się, umożliwiający jego usuwanie lub repozycjonowanie w miejscu hemostazy. W związku z powyższym wymóg posiadania badań klinicznych potwierdzających dodatkowo bakteriobójczość produktu, którego skuteczność bakteriobójcza jest już dowiedziona ze względu na skład i działanie preparatu, jest nieuzasadniony, zwłaszcza w kontekście faktu, że podstawowym zastosowaniem gazy hemostatycznej jest tamowanie krwawienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 dotyczy pakietu nr 30poz. 3

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 30 poz. 3 do osobnego pakietu?Uzasadnienie do pyt.: Zgodnie z wiedzą wykonawcy wszystkie produkty wymienione w niniejszym postępowaniu posiada w swojej ofercie tylko jeden wykonawca tj. Firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w zakresie pakietu 30 poz. 3 wprost odniósł się do parametrów specyfiku oferowanego tylko i wyłącznie przez jeden podmiot, tj. przez spółkę Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.. Tylko bowiem ww. Podmiot oferuje „Struktura, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna, zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Rozmiar 2,5cm x 5,2cm” (produkt o nazwie Surgicel Snow). W związku z tym wynika jednoznacznie, że ofertę w niniejszym postępowaniu będzie mógł złożyć podmiot, który produkuje/ dystrybuuje asortyment z pozycji 3 do której opisu wprost w specyfikacji odniósł się Zamawiający i tylko ten podmiot będzie mógł złożyć ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Jak można zauważyć w Komentarzu „Prawo Zamówień Publicznych“: Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego z producentów, podział na pakiety (części), tak że wszystkie produkty w danym pakiecie może dostarczyć tylko jeden wykonawca, lub celowe łączenie w opisie przedmiotu zamówienia kilku dóbr, których uzyskanie jest możliwe oddzielnie (na różnych rynkach), tak by całość zamówienia była poddana mniejszej konkurencji, jest działaniem utrudniającym uczciwą konkurencję. Warto również nadmienić, że dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego, będzie uprawdopodobniało naruszenie uczciwej konkurencji (M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2010, wyd. IV).

W tej kwestii wypowiedział się również Urząd Zamówień Publicznych wydając 17 maja 2010 opinię prawną. I tak: „Art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003 r. zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które by wskazywały na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Narusza zasadę uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia np.

grupowanie leków w pakiety, w taki sposób, który z góry eliminuje z postępowania dostawców leków nie związanych umowami z jedynym producentem jednego z leków, zawartego w pakiecie (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2003 r.).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający przedstawia asortyment najbardziej mu odpowiadający i to że oferent nie posiada żądanego asortymentu nie wyklucza możliwości konkurencyjnej oferty, bowiem oferent może uzupełnić swój asortyment kupując ządany materiał u innego producenta lub dystrybutora.
Pytanie nr 82 dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści siatki do tożsamych aplikacji – operacji laparoskopowych przepuklin brzusznych z możliwością stosowania wewnątrzotrzewnowo o następujących parametrach: grubość 0,70 mm, gramatura średnia 108 g/m², porowatość 2D - 57%, porowatość 3D – 91%  , porowatość efektywna 41% przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza siatkę pod warunkiem, że oferowana siatka będzie w rozmiarze 15x15 cm i umożliwi swobodne jej wprowadzenie w formie zrolowanej przez trokar Ø10 mm i po docięciu do zapotrzebowanych kształtów nie wykazuje tendencji do strzępienia.Pytanie nr 83 dotyczy pakietu nr 20 poz. 1

Czy w pakiecie nr 20 poz. 1 Zamawiający dopuści nóż Slit obustronnie ostrzony, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza


Pytanie nr 84 dotyczy pakietu nr 20 poz. 2

Czy w pakiecie nr 20 poz. 1 Zamawiający dopuści nóż crescent zakrzywiony pod kątem 60º, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 85 dotyczy pakietu nr 32 poz. 2

Czy w pakiecie 32 poz. 2 Zamawiający dopuści pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injectorem jednorazowym. Wykonany z polipropylenu o średnicy 7,0mm, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę – górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia. W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.Pytanie nr 86 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ustno nosowe bez mankietu wykonane z miękkiego elastycznego tworzywa, medycznego PCV linia RTG na całej długości rurki z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki rozmiary zgodne z opisem SIWZ, sterylne, jednorazowego użytku firmy Kendall obecnie dostarczane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 87 dotyczy pakietu nr 2, poz. 8-14

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne przezroczyste z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphy’ego z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku wykonane z medycznego PCV, sterylne , rozmiary zgodne z SIWZ , firmy Kendall obecnie dostarczane do Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 88 dotyczy pakietu nr 2, poz. 15-16

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone rozm 7,8 przezroczyste z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphy’ego z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku wykonane z medycznego PCV, sterylne firmy Mallinckrodt obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 89 dotyczy pakietu nr 2, poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z otworem Murphy’ego z dodatkowym portem do odsysania z mankietem niskociśnieniowy w kształcie stożka zwężający się stopniowo ku dołowi , posiadając dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy do przedłużonej intubacji. Znacznik RTG wtopiony w korpus rurki . Rozmiary 7-8,sterylne ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 90 dotyczy pakietu nr 2, poz. 24-27

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowy i balonikiem kontrolnym wykonane z medycznego PCV linia RTG na całej długości rurki , taśma mocująca w zestawie, jałowe, jednorazowego użytku firmy Mallinckrodt obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 91 dotyczy pakietu nr 2, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe Guedel w rozmiarach 3,4,5,6, pozostałem zapisy zgodne z SIWZ firmy Mallinckrodt obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 92 dotyczy pakietu nr 2, poz. 32-33

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe Guedel w rozmiarach 3,4,5,6, pozostałem zapisy zgodne z SIWZ firmy Mallinckrodt obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli wymienione pozycje do osobnego pakietu nr 2 B pod nazwą „Uchwyty do rurek” i zamieści ta zmiane w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym.


Pytanie nr 93 dotyczy pakietu nr 2, poz. 34, 35

Czy Zamawiający dopuści jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania pacjenta ( dorosłego) do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych do 72 godz,. W rozmiarach do rurki intubacyjnej 14 dł 580 mm, do rurki tracheostomijnej rozm 14 dł 365 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 94 dotyczy pakietu nr 2, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml, wadze 8,5 g ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 95 dotyczy pakietu nr 2, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml, wadze 8,5 g wraz z przewodem tlenowym ?

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 96 dotyczy pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby obwód oddechowy pakowany był pojedynczo sterylnie ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga aby obwód był pakowany pojedynczo.


Pytanie nr 97 dotyczy pakietu nr 11, poz. 2

Czy obwód oddechowy ma posiadać certyfikat producenta na możliwość stosowania układu do 7 dni przy wymianie filtrów między pacjentami ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.


Pytanie nr 98 dotyczy pakietu nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 180 cm złącze 22F, trójnik kątowy Y, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bezlateksowy, ramię dodatkowe 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 99 dotyczy pakietu nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy jednorurowy o średnicy 22 mm do respiratora o długość układu 200 cm, dwie krótkie rury -podłączenie do respiratora rozciągliwe od 20/45 cm, jednorazowy , sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 100 dotyczy pakietu nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli poz nr 3 do oddzielnego pakietu umożliwiając tym samym możliwość wystartowania większej liczbie oferentów ?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli wymienioną pozycje do osobnego pakietu pod nazwą „Układy oddechowe” i zamieści zmianę w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym.


Pytanie nr 101 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno wirusowy mechaniczny hydrofobowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, posiadający wydajność filtracji wirusów 99,99% i bakterii na poziomie 99,999%,oraz skuteczność filtracji względem NaCl na poziomie 99,992 %,wydajność nawilżania 32 mg H2O/l przy Vt500ml oraz utratę wilgoci 6mg H2O/l przy Vt 500ml,wagą 36g,oraz zakres objętości oddechowych od 200 - 1500ml sterylny firmy Mallinckrodt aktualnie dostarczany do Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 102 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby filtr bakteryjno wirusowy mechaniczny hydrofobowy był sterylny?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga.


Pytanie nr 103 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z portem kapno zabezpieczony wkręcanym koreczkiem spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 104 dotyczy projektu umowy

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie doda takiego zapisu w projekcie umowy. Jeśli zamówienie nie będzie wystarczająco czytelne, w każdej chwili Wykonawca może uzgodnić niejasności telefonicznie (tel. 41 273 91 76 lub 41 273 94 09) z odpowiednim pracownikiem zaopatrzenia, który jest odpowiedzialny za realizację zamówienia i jest wyszczególniony na zamówieniu.


Pytanie nr 105 dotyczy projektu umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu w paragrafu 4 ust 1

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśli tego zapisu. Umieszczając taki zapis w projekcie umowy Zamawiający miał na myśli produkty, które personel Zamawiającego używa pierwszy raz i nie ma wiedzy i praktyki w jego użytkowaniu a także pracowników, którzy odpowiadają za realizację zamówień i monitorowanie umów. Przyspieszy to sprawy proceduralne związane z księgowaniem odpowiednich dokumentów.


Pytanie nr 106 dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i podanie większej ilości szczegółów na temat asortymentu, jakiego Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzuje tą pozycję w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym.


Pytanie nr 107 dotyczy pakietu nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rampę 3-kranikową Discofix renomowanej niemieckiej firmy B/Braun o wytrzymałości do 4 bar, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.Pytanie nr 108 dotyczy pakietu nr 3, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu „oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu i PCV w kaniuli, informacja na opakowaniu jednostkowym”? Zgodnie z nową dyrektywą z dnia 20 maja 2010r. wyroby medyczne nie zawierające lateksu i PCV nie muszą posiadać na opakowaniu informacji o braku ich zawartości (brak informacji wskazuje o braku zawartości lateksu i PCV w wyrobie), natomiast wyroby zawierające w/w substancje muszą posiadać oznaczenie na opakowaniu jednostkowym, że je zawierają.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 109 dotyczy pakietu nr 3, poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli w poz. 2 i 3 kaniule z dodatkowym portem bocznym, bez zdejmowanego uchwytu ułatwiającego wprowadzenie kaniuli do naczynia, reszta parametrów zgodna z SIWZ? Pragniemy nadmienić, iż kaniule neonatologiczne występują w rozmiarach 24 i 26G.

Odpowiedź:

Nie, nie zaszła omyłka i Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający dodaje w tym pakiecie jako poz. nr 4 kaniule G26. Zmiana zostanie zamieszczona w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowymPytanie nr 110 dotyczy pakietu nr 3, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby kaniule były pakowane w opakowanie typu Tylec.


Pytanie nr 111 dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania dolewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym, (Lodocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 112 dotyczy pakietu nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania dolewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym, (Lodocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 113 dotyczy pakietu nr 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowch jednorazowych do aparatów do znieczuleń dla dorosłych, dla wielu pacjentów rozmiar 22M-22M/15F dł. 150cm (2 rury z łącznikiem Y dł. 150cm + 1 rura z workiem oddechowym o pojemności 2l)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 114 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów bakteryjno-wirusowych, mechanicznych, hydrofobowych, o sprawności filtrowania bakterii 99,99999%, przestrzeni martwej - 80ml, wadze 37g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 300-1200ml, zatrzymanie wilgoci 9mg H20/l przy VT=500ml, z równomiernie rozłożonymi, nie składającymi się fałdami, z portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach?

W razie odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie filtrów bakteryjno-wirusowych, mechanicznych, hydrofobowych, o sprawności filtrowania bakterii 99,9999%, przestrzeni martwej - 29ml, wadze 23g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 150-1000ml, zatrzymanie wilgoci 17mg H20/l przy VT=500ml, z równomiernie rozłożonymi, nie składajacymi się fałdami, z portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza filtrów o przestrzeni martwej 80 ml i parametrach do tego filtra przypisanych, ale dopuszcza filtry o przestrzeni martwej 29 ml i parametrach do tego filtra przypisanych.
Pytanie nr 115 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G 16 1,8x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonanych z poliuretanu, wolnych od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, ze samo domykającym się korkiem, widocznych w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ min. 180 ml/min renomowanej firmy Becton Dickinson. Nadmieniamy iż poliuretan jest materiałem bardziej biokompatybilnym, wywołuje mniej odczynów i podrażnień niż PTFE, a położenie trzpienia poniżej krawędzi w korku nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ po każdym podaniu leku należy użyć nowego korka, zastawka antyzwrotna jest skuteczniejsza niż filtr hydrofobowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 116 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G 17 1,5x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonanych z poliuretanu, wolnych od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, ze samo domykającym się korkiem, widocznych w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 133 ml/min. renomowanej firmy Becton Dickinson. Nadmieniamy iż poliuretan jest materiałem bardziej biokompatybilnym, wywołuje mniej odczynów i podrażnień niż PTFE, a położenie trzpienia poniżej krawędzi w korku nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ po każdym podaniu leku należy użyć nowego korka, zastawka antyzwrotną jest skuteczniejsza niż filtr hydrofobowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 117 dotyczy pakietu nr 16, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G 18 1,3x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonanych z poliuretanu, wolnych od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, ze samo domykającym się korkiem, widocznych w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 103 ml/min. renomowanej firmy Becton Dickinson. Nadmieniamy iż poliuretan jest materiałem bardziej biokompatybilny, wywołuje mniej odczynów i podrażnień niż PTFE, a położenie trzpienia poniżej krawędzi w korku nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ po każdym podaniu leku należy użyć nowego korka, zastawka antyzwrotna jest skuteczniejsza niż filtr hydrofobowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 118 dotyczy pakietu nr 16, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G 20 1,1x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonanych z poliuretanu, wolnych od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, ze samo domykającym się korkiem, widocznych w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 67 ml/min. renomowanej firmy Becton Dickinson. Nadmieniamy iż poliuretan jest materiałem bardziej biokompatybilny, wywołuje mniej odczynów i podrażnień niż PTFE, a położenie trzpienia poniżej krawędzi w korku nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ po każdym podaniu leku należy użyć nowego korka, zastawka antyzwrotna jest skuteczniejsza niż filtr hydrofobowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 119 dotyczy pakietu nr 16, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G 22 0,9x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonanych z poliuretanu, wolnych od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, ze samo domykającym się korkiem, widocznych w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 42 ml/min. renomowanej firmy Becton Dickinson. Nadmieniamy iż poliuretan jest materiałem bardziej biokompatybilny, wywołuje mniej odczynów i podrażnień niż PTFE, a położenie trzpienia poniżej krawędzi w korku nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ po każdym podaniu leku należy użyć nowego korka, zastawka antyzwrotna jest skuteczniejsza niż filtr hydrofobowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 120 dotyczy pakietu nr 16, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G 24 0,7x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonanych z PTFE, wolnych od lateksu i PCV, bez zaworu iniekcyjnego, widocznej w USG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 13ml/min renomowanej firmy Becton Dickinson. W razie odpowiedzi odmownej prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 121 dotyczy pakietu nr 16, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G 26 0,6x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonanych z PTFE, wolnych od lateksu i PCV, bez zaworu iniekcyjnego, widocznych w USG z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 13 ml/min renomowanej firmy Becton Dickinson? W razie odpowiedzi odmownej prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 122 dotyczy pakietu nr 16, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G18 1,3 x 45mm wyposażonych w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem i zachlapaniem krwią, wykonanych z poliuretanu, posiadających paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz zastawkę antyzwrotną, opakowanie Tyvec, pakowanych pojedynczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ min. 95 ml/min. renomowanej firmy Becton Dickinson. Nadmieniamy iż FEB (teflon) z powodu licznych odczynów i alergii został zastąpiony przez PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) a następnie poliuretan, materiał najbardziej biokompatybilny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 123 dotyczy pakietu nr 16, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G20 1,1 x 32mm wyposażonych w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem i zachlapaniem krwią, wykonanych z poliuretanu, posiadających paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz zastawkę antyzwrotną, opakowanie Tyvec, pakowanych pojedyńczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ min. 95 ml/min. renomowanej firmy Becton Dickinson. Nadmieniamy iż FEB (teflon) z powodu licznych odczynów i alergii został zastąpiony przez PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) a następnie poliuretan, materiał najbardziej biokompatybilny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 124 dotyczy pakietu nr 16, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul G22 0,9x 25mm wyposażonych w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem i zachlapaniem krwią, wykonanych z poliuretanu, posiadających paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz zastawkę antyzwrotną, opakowanie Tyvec, pakowanych pojedynczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ min. 95 ml/min. renomowanej firmy Becton Dickinson. Nadmieniamy iż FEB (teflon) z powodu licznych odczynów i alergii został zastąpiony przez PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) a następnie poliuretan, materiał najbardziej biokompatybilny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 125 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1-5, 8-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby kaniule posiadały min. 5-6 pasków RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.


Pytanie nr 126 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1-5, 8-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były przebadane klinicznie (min. 3 badania na zmniejszone ilości zakrzepowego zapalenia żył związane z materiałem do produkcji kaniul)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.


Pytanie nr 127 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1-5, 8-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby powierzchnia kaniuli była silikonowana, co ułatwia przejście przez tkanki i chroni przed uszkodzeniem naczynia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.


Pytanie nr 128 dotyczy pakietu nr 16, poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby kaniule posiadały zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci osłonki wyposażonej w kapilary? Zabezpieczenie takie, pozwala uniknąć ekspozycji na zakłucie i ekspozycji skórno-śluzówkowej krwią z mandrynu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga takiego zabezpieczenia zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 129 dotyczy pakietu nr 18, poz. 31-35

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku  oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby cewniki były tak oznaczone.


Pytanie nr 130 dotyczy pakietu nr 18, poz. 43-46

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają posiadać min. 3 - 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłowy drenaż?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.


Pytanie nr 131 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania w składzie:

1 x serweta z papieru wodoodpornego 76 x 46 cm

1 x nerka medyczna

1 x para rękawic winylowych rozmiar XL

1 x rękawica foliowa rozmiar XL

1 x pojemnik plastikowy z 6 tupferami

2 x gaziki 8 x 7,5 cm

1 x wodoodporne obłożenie z wycięciem 76 x 46 cm

1 x pęseta plastikowa

1 x saszetka z 5g środka poślizgowego na bazie wodnej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem iż wycięcie w serwecie będzie o średnicy 10 cm.
Pytanie nr 132 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy w rozmiarze 0,028”, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że długość cewników będzie w zakresie 100 -150 cm


Pytanie nr 133 dotyczy pakietu nr 36, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do odsysania pola operacyjnego zawierającego trzy końcówki do odsysania o długości 150mm, 230mm, 280mm w tym dwie zagięte i jedną prostą, reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 134 dotyczy pakietu nr 36, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu pakowanego podwójnie: wewnętrznie w perforowaną folię dla lepszej ewakuacji tlenku etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnętrznie w opakowanie foliowo-papierowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 135 dotyczy pakietu nr 40, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z gąbką na górnej powierzchni, z odsysaniem z kontrolą ssania, środkiem dezynfekcyjnym, środkiem nawilżającym i gąbką do jego rozprowadzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw z takim wyposażeniem.


Pytanie nr 136 dotyczy pakietu nr 40, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby czepek zawierał w składzie min. 150g (+/-10g) niewymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej?

Tak, Zamawiający oczekuje czepków o takich parametrach.

Pytanie nr 137 dotyczy pakietu nr 22, poz. 7

Prosimy o zmianę specyfikacji na 210 x 295 x 150.

Uzasadnienie: papierem właściwym do aparatu Hellige Cardiosmart 21 jest papier o wymiarach 210x295x150, gdzie pierwszy wymiar oznacza szerokość papieru, drugi długość strony, trzeci natomiast oznacza ilość stron w bloczku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym ponieważ są na rynku składki po 100 kartek
Pytanie nr 138 dotyczy pakietu nr 22, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 210x295x150 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.


Pytanie nr 139 dotyczy pakietu nr 22, poz. 8

Prosimy o doprecyzowanie w SIWZ rozmiaru papieru- tj. czy Zamawiający ma na myśli papier 210x300x200?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru w takim rozmiarze.


Pytanie nr 140 dotyczy pakietu nr 22, poz. 9

Prosimy o doprecyzowanie w SIWZ rozmiaru papieru- tj. czy Zamawiający ma na myśli papier 90x90x200?

Uzasadnienie: Papierem właściwym do defibrylatora Zoll jest papier o wymiarach 90x90x200, gdzie pierwszy wymiar oznacza szerokość papieru, drugi długość strony, trzeci natomiast oznacza ilość stron w bloczku.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru w takim rozmiarze.
Pytanie nr 141 dotyczy pakietu nr 22 poz. 16

Prosimy o doprecyzowanie w SIWZ rozmiaru papieru- tj. czy Zamawiający ma na myśli papier 111x125x300?

Uzasadnienie: papierem właściwym do aparatu Biotronic ERP 1000 jest papier o wymiarach 111x125x300, gdzie pierwszy wymiar oznacza szerokość papieru, drugi długość strony, trzeci natomiast oznacza ilość stron w bloczku.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru o takich parametrach.
Pytanie nr 142 dotyczy pakietu nr 22, poz. 17

Prosimy o doprecyzowanie w SIWZ rozmiaru papieru- tj. czy Zamawiający ma na myśli papier 110x150x200 czy 110x150x300?

Uzasadnienie: Trzeci z wymiarów oznacza ilość stron w bloczku. Oba papiery są właściwe dla aparatu Medtronic 9790- różnica ilosci stron jednak determinuje 1/3 ceny za bloczek.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru o takich parametrach.

Pytanie nr 143 dotyczy pakietu nr 4, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści do zaoferowania strzykawki o pojemnościach odpowiednio 6ml zamiast 5ml i 11ml zamiast 10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 144 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1, 2, 3, 4 dopuści do zaoferowania dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem o długości 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ są zbyt długie, co utrudnia wykonywanie procedur medycznych.


Pytanie nr 145 dotyczy pakietu nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania strzykawki j.u. 2ml dwuczęściowe, skala co 0,1 ml rozszerzona do 3ml przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, logo producenta na cylindrze strzykawki, a’100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 146 dotyczy pakietu nr 15, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania strzykawki j.u. 5ml dwuczęściowe, skala co 0,2 ml rozszerzona do 6ml przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, logo producenta na cylindrze strzykawki, a’100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 147 dotyczy pakietu nr 15, poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania strzykawki j.u. 10ml dwuczęściowe, skala co 0,5 ml rozszerzona do 12ml przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, logo producenta na cylindrze strzykawki, a’100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 148 dotyczy pakietu nr 15, poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania strzykawki j.u. 20ml dwuczęściowe, skala co 1 ml rozszerzona do 24ml przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, logo producenta na cylindrze strzykawki, a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań na 450 op. a’100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 149 dotyczy pakietu nr 15, poz. 8, 9, 10, 11

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji 8, 9, 10, 11 wymaga aby oferowane w tych pozycjach strzykawki posiadały skalę pomiarową po obu stronach cylindra, ułatwiającą obserwację w czytelność skali w różnych położeniach strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 150 dotyczy pakietu nr 15, poz. 12, 13, 14

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycjach 12, 13, 14 wymaga by oferowane przedłużacze do pomp wykonane były z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 151 dotyczy pakietu nr 15, poz. 16

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji 16 dopuści do zaoferowania dopuści do zaoferowania cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200-210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 152 dotyczy pakietu nr 15, poz. 17

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji 17 wymaga by oferowany w tej pozycji przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi wykonany był z materiałów niezawierających szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.


Pytanie nr 153 dotyczy pakietu nr 15, poz. 17

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji 17 wymaga by oferowany w tej pozycji przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi posiadał nazwę producenta wytłoczoną na przyrządzie co zapewni pewną identyfikację tego wyrobu w przypadku zniszczenia opakowania jednostkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.


Pytanie nr 154 dotyczy pakietu nr 15, poz. 18

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji 18 wymaga by oferowany w tej pozycji przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi posiadał nazwę producenta wytłoczoną na przyrządzie co zapewni pewną identyfikację tego wyrobu w przypadku zniszczenia opakowania jednostkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.


Pytanie nr 155 dotyczy pakietu nr 15, poz. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Czy Zamawiający wymaga by oferowane w tych pozycjach wyroby medyczne pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby produkty wymienione w tych pozycjach pochodziły od jednego producenta.


Pytanie nr 156 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania kaniule G 16 1,7 x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonane z teflonu FEP, wolne od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, widoczna w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 157 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania kaniule G 16 1,5 x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonane z teflonu FEP, wolne od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, widoczna w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 142ml?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 158 dotyczy pakietu nr 16, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania kaniule G 18 1,3 x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonane z teflonu FEP, wolne od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, widoczna w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 95ml?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 159 dotyczy pakietu nr 16, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania kaniule G 20 1,1 x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonane z teflonu FEP, wolne od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, widoczna w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 65ml?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 160 dotyczy pakietu nr 16, poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania kaniule G 22 0,9 x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonane z teflonu FEP, wolne od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, widoczna w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 36ml?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 161 dotyczy pakietu nr 16, poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania kaniule G 24 0,7 x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonane z teflonu FEP, wolne od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, widoczna w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 23ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 162 dotyczy pakietu nr 16, poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji nr 7 dopuści do zaoferowania kaniule G 24 x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonane z teflonu FEP, wolne od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, widoczna w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 23ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 163 dotyczy pakietu nr 16, poz. 8, 9, 10

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycjach nr 8, 9, 10 dopuści do zaoferowania kaniule dożylne bezpieczne  odpowiednio 22G 0,9x25 przepływ 36ml;; 20 1,1x33 przpływ 61ml; 18G 1,3 x 45mm przepływ 96ml,  wykonane z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 164 dotyczy pakietu nr 16, poz. 12

Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 12 z pakietu 16 i utworzy z niej osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na ten pakiet ?

Odpowiedź:

Zamawiający połączył ta pozycję z kaniulami bezpiecznymi i utworzy osobny pakiet nr 16A, natomiast Zamawiający nie widzi potrzeby wydzielać jedną pozycję do jeszcze jednego pakietu.Pytanie nr 165 dotyczy pakietu nr 18, poz. 10-18

Czy Zamawiający w pakiecie 18 w pozycjach nr 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dopuści do zaoferowania cewniki Foleya dwudrożne pakowane w podwójne opakowania folia-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 166 dotyczy pakietu nr 18, poz. 12-18

Czy Zamawiający w pakiecie 18 w pozycjach nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dopuści do zaoferowania cewniki Foleya dwudrożne z balonem 5-10ml lub 30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki z balonem 5-10 ml.


Pytanie nr 167 dotyczy pakietu nr 18, poz. 36

Czy Zamawiający w pakiecie 18 w pozycjach nr 36 wymaga by worek na wymiociny posiadał plastikowy ustnik w formie trójkąta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.


Pytanie nr 168 dotyczy pakietu nr 22, poz. 14

Prosimy by Zamawiający w pakiecie 22 w pozycjach nr 14 o podanie wymaganej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę i uzupełnia tą pozycję w ilości 10 szt. Naniesie tą zmianę w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym.


Pytanie nr 169 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1, 2

Prosimy by Zamawiający w pakiecie 26 w pozycjach nr 1, 2 o dopuszczenie do zaoferowania pieluchomajtek o podwyższonej chłonności , wykonanych w oddychającej powłoki zewnętrznej, posiadające mocowanie na przylepce, z systemem neutralizującym nieprzyjemny zapach, jeden ściągacz taliowy, hydrofobowe barierki w kształcie kieszeni zapobiegające wyciekaniu moczu na zewnątrz, nie zawierające lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 170 dotyczy pakietu nr 26, poz. 3

Prosimy by Zamawiający w pakiecie 26 w pozycjach nr 3 o dopuszczenie do zaoferowania pieluchomajtek o podwyższonej chłonności , oddychających na całej powierzchni, posiadające mocowanie na rzepy, z systemem neutralizującym nieprzyjemny zapach, dwa ściągacze taliowe, hydrofobowe barierki w kształcie kieszeni zapobiegające wyciekaniu moczu na zewnątrz, nie zawierające lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 171 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego zezwolenia.


Pytanie nr 172 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiej informacji.


Pytanie nr 173 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.


Pytanie nr 174 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy w §10 pkt 1 ust. 1) na następujący:0,2 % wartości wynagrodzenia brutto zamawianego w Zamówieniu jednostkowym towaru:

a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

b) za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,

c) za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.


Pytanie nr 175 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wycofanie z zapisu projektu umowy z §10 pkt 1 ust. 1) kary za dzielenie złożonego Zamówienia na części. Zapis obecny jest zapisem wysoce restrykcyjnym i według naszej wiedzy całkowicie oderwanym od rzeczywistości. Na pewno zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że zapis obecny może spowodować opóźnienia w realizacji składanych przez państwa jednostkę zamówień tylko dlatego, że mając do wyboru zapłacenie kary umownej za opóźnienie lub za dzielenie złożonego zamówienia Wykonawca najprawdopobniej wybierze tą pierwszą i wydłuży termin dostawy o parę dni poza wyznaczony termin tylko po to by cały towar z zamówienia został dostarczony jednocześnie i nie płacić kar za rozbijanie otrzymanego zamówienia. Dodatkowo zapis dotyczący tej kary z góry zakłada ukaranie Dostawcy ponieważ nie będzie on w żaden sposób uniknąć jej, nawet dostarczając zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego (w przypadku dostarczenia pierwszej partii towaru pierwszego dnia po otrzymaniu zamówienia, a kolejnej w trzecim dniu po zamówieniu Wykonawca nadal zapłaci karę za dzielenie złożonego zamówienia mimo że zostanie ono wykonane w terminie).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy. Kary umowne nie są obligatoryjne lecz mają zadanie zdyscyplinować potencjalnego Wykonawcę do terminowych i rzetelnych dostaw.


Pytanie nr 176 dotyczy pakietu nr 10, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o długości 70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 177 dotyczy pakietu nr 10, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 40ml ze skalą od 5ml co 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 178 dotyczy pakietu nr 10, poz. 8

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający już podzielił pakiet nr 10 w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym i nie wydzieli jeszcze jednej pozycji do osobnego pakietu.


Pytanie nr 179 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x13?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 180 dotyczy pakietu nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z igłą 0,4x13?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 181 dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 3m lub 5m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 182 dotyczy pakietu nr 18, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Nelaton o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 183 dotyczy pakietu nr 18, poz. 12-18

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley z balonem 5-10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 184 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 35ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 185 dotyczy pakietu nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z PS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 186 dotyczy pakietu nr 19, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści standardowe kaczki plastikowe z uchwytem bez możliwości zawieszenia na lóżko?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga aby kaczki plastikowe posiadały uchwyt do mocowania przy łóżku.


Pytanie nr 187 dotyczy pakietu nr 19, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z cewnik zakończonym miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.Pytanie nr 188 dotyczy projektu umowy

Prosimy o zmianę kar na naliczane od wysokości zamówienia w przypadku nieterminowej dostawy, oraz od wysokości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.Pytanie nr 189 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 1

Cewnika do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera jednoświatłowe o rozmiarach 6F, dł. 15cm, rozmiary kaniuli 14G ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 190 dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 2

Cewnika do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera dwuświatłowe o rozmiarach 7F, dł. 15cm, rozmiary kaniuli 14G/18G ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 191 dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 3

Cewnika do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera trzyświatłowe o rozmiarach 7F, dł. 15cm, rozmiary kaniuli 16G/18G/18G

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 191 dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 4:

- stałego i ruchomego(1+1) skrzydełka mocującego dla bezpiecznego mocowania cewnika, które występują w każdym zestawie cewników jednoświatłowych ?

- przesuwanego i regulowanego(1+1) skrzydełka mocującego dla bezpiecznego mocowania cewnika, które występują w każdym zestawie cewników dwuświatłowych i trzyświatłowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 192 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

- Serweta włókninowa 60x50 cm - 1szt

- Serweta włókninowa 60x50 z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem - 1szt

- Kleszczyki plastikowe 14 cm - 1szt

- Pęseta anatomiczna 13 cm - 1szt

- Kompresy z gazy 17-nitk. 8-warstowe 7,5x7,5 - 8szt

- Pojemnik plastikowy 120 ml - 1szt

- Tupfery kula 17-nitk. 20x20 cm - 4szt

- Rękawice nitrylowe M - 2szt

- Żel 6 ml w strzykawce do cewnikowania - 1 sztuka

- Strzykawka z 10 ml woda + gliceryna, sterylna - 1 sztuka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Otwór w serwecie jest zbyt mały. Zamawiający wymagał w serwecie otworu o średnicy 10 cm.

Pytanie nr 193 dotyczy pakietu nr 31, poz. 1

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji taśmy do leczenia nietrzymania moczu z polipropylenu monofilamentowego o atraumatycznych brzegach, zaopatrzonej na obydwu końcach w uchwyty pozwalające na jej bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, o grubości 0,54 mm, porowatości 70 %, gramaturze 67 g/m2, długości 45 cm lub 60 cm i szerokości 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 194 dotyczy projektu umowy

Pytanie dotyczące § 3 ust. 3, § 4 ust. 3 oraz § 9 ust. 5

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uważa dni robocze jako dni od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.


Pytanie nr 195 dotyczy projektu umowy

Pytanie dotyczące § 4 ust. 1

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania w fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury?

Informacja o numerze umowy nie musi być zamieszczana na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie powyższej informacji bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby oznaczenie umowy było na załączniku do faktury.
Pytanie nr 196 dotyczy projektu umowy

Pytanie dotyczące § 6

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 197 dotyczy projektu umowy

Pytanie dotyczące § 7 ust. 2

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.


Pytanie nr 198 dotyczy projektu umowy

Pytanie dotyczące § 10 ust. 1 1) a)

Czy Zamawiający zgadza się aby w wyżej skazanym paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu, ponieważ opóźnienie zdaniem zamawiającego jest każda zwłoka nie zawiniona przez Zamawiającego.
Pytanie nr 199 dotyczy projektu umowy

Pytanie dotyczące § 10 ust. 1 1)

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w wyżej wskazanym wzoru umowy była naliczana nie od wartości całego wynagrodzenia, lecz od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy. Patrz odpowiedź na pytanie nr 72 i 175.
Pytanie nr 200 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści zaoferowanie kleju chirurgicznego (Tisseel Lyo) spełniającego wymagania produktu leczniczego, posiadającego właściwości hemostatyczne i adhezyjne, mającego zastosowanie w chirurgii ogólnej, nadającego się do mocowania siatek przepuklinowych i tamowania krwawień z narządów miąższowych, objętość zestawu 2 ml, w ilości 6 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wykonawca zachowa ilości w stosunku rocznym jakie zamawiający określił w załączniku ofertowym nr 5, czyli 12 szt.


Pytanie nr 201 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kar za opóźnienia, określone w par. 10 ust. 1.1 tak, aby były one naliczane od wartości zamówienia cząstkowego, którego opóźnienie dotyczy, a nie wartości brutto umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 202 dotyczy pakietu nr 24

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 24 siatek o następującej charakterystyce:

Syntetyczna siatka do operacji laparoskopowych przepuklin brzusznych, złożona, miękka, dwustronna dootrzewnowa, o trójwymiarowej strukturze z poliestru wielowłókowego oraz z wchłanianą barierą kolagenową, umożliwiającą aplikację bezpośrednio na jelita po stronie trzewnej, grubość siatki do 2 mm, wielkość porów min. 2 mm, rozmiar 15 x 20 cm lub okrągła o średnicy 15 cm do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza siatkę okrągłą o średnicy 15 cm pod warunkiem, że oferowana siatka umożliwi swobodne jej wprowadzenie w formie zrolowanej przez trokar Ø10 mm i po docięciu do zapotrzebowanych kształtów nie wykazuje tendencji do strzępienia.
Sporządził:

Spec. ds. Zam. Publ. i Zaop.

Zbigniew Kawałek /-/

Zatwierdził

P.O. Dyrektora

Iwona Makowska /-/
Pobieranie 0.51 Mb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna