Dostęp za pomocą jednej nazwyPobieranie 11,28 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar11,28 Kb.

TABLICE w PHP

Tablice są bardzo specyficznym typem zmiennych – są to, zmienne zawierające w sobie uporządkowany zbiór typów prostych np. liczb, napisów, do których mamy dostęp za pomocą jednej nazwy. Do zmiennych tych uzyskuje się dostęp przez liczbę w nawiasie kwadratowym. Liczba ta to tak zwany indeks – numer kolejny zmiennej w tablicy. 
index, numer elementu w tablicy


$tablica[0] = "10";

$tablica[1] = "21";

$tablica[2] = "Jan";

echo $tablica[2];


?> Zawartość tablicy o indeksie 2
P1. Jaki napis zostanie wyświetlony?

P2 Co wyświetli program, gdy instrukcję echo zamienimy w następujący sposób
echo ”$tablica[2] ma $tablica[1] lat”;

Przeglądanie tablic


Bardzo często zachodzi potrzeba wykonania jakiejś operacji na wszystkich elementach tablicy. Sprawa jest prosta jeśli tablica jest zwykłą tablicą z indeksami liczbowymi i znamy ilość tych elementów:
$t[] = 3;

$t[] = 2;

$t[] = 4;

$t[] = 6;

$t[] = 5;
for( $i = 0; $i < 5; $i++ ) { // i przebiega indeksy

echo $t[$i].”, ”;

}
?>
Z1. Jak zmodyfikować program żeby liczył średnią z ocen znajdujących się w tablicy t


$t[] = 1;

$t[] = 2;

$t[] = 3;

$t[] = 4;

$t[] = 5;
$srednia = 0;

for( $x = 0; $x < 5; $x++ ) {

$srednia = $srednia + _____;

}
echo ”Średnia=” . $t[$x]/5;?>

Tablica asocjacyjna

W PHP występuje też inny rodzaj tablic, tak zwane tablice asocjacyjne (zwane też czasem haszami – hash table). Są to tablice, w których zamiast indeksów liczbowych używa się identyfikatorów znakowych (kluczy):
$tablica["imie"] = "Jan";

$tablica["nazwisko"] = "Kowalski";$tablica["adres"] = "Polna 1";
echo $tablica["imie"]." ".$tablica["nazwisko"].", ul. ".$tablica["adres"]."n";
?>
Uwaga: operator . (kropka łączy łańcuchy znaków!!!)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna