Dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa oraz wyrobów medycznych do zabiegów operacyjnych Bloku Operacyjnego NeurochirurgiiPobieranie 252,33 Kb.
Data20.01.2018
Rozmiar252,33 Kb.

Formularz ofert. implanty chirurg. WSM/DZP/381-6039/N/2012

..................................................................... Data.............................................................

Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1


dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa oraz wyrobów medycznych do

zabiegów operacyjnych Bloku Operacyjnego Neurochirurgii, do umowy nr …...........

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu z dnia …...............
WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

( dokładny adres wykonawcy/firmy)ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy dla korespondencji dot. niniejszego postępowania)adres e-mail wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….………………


Lp.

Asortyment opis wymaganych parametrów i cech uzytkowych

Wytwórca/

Producent

Opis sprzętu oferowanego: potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów i cech użytkowych

Ilość

zamawiana


Cena jednostkowa

Wartość zamówienia
Netto

(bez Vat)

%

VAT

Brutto

(z VAT)


Netto

(bez Vat)

VAT %

Brutto

(z VAT)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10PAKIET 1 - STABILIZACJA TYLNA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGOStabilizacja tylna kręgosłupa szyjnego składająca się dwóch zestawów kompatybilnych ze sobą umożliwiających łączenie:

1. system do stabilizacji szyjno-potylicznej wykonanej z tytanu:

Mocowanie w potylicy oraz w masywach bocznych kręgosłupa szyjnego za pomocą specjalnych kotwic (3 długości wymiarowe), haków szyjnych lub śrub szyjnych. Osadzaniepręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach, hakach, śrubach za pomocą jednego mechanizmu zabezpieczającego. Haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7. Śruby szyjne wieloosiowe o średnicach od 3,5 do 4mm i długościach od 10 do 50mm, stopniowaneco 2mm. Pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm a w odcinku potylicznym od 30 – 40mm. Łączniki poprzeczne w zakresie długości 35-65mm stopniowane co 5mm, składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych.

Zestaw:

2 kotwice do potylicy,

4 elementy do odcinka szyjnego (kotwice, haki, śruby szyjne),

2 pręty potyliczno-kręgosłupowe

1 łącznik poprzeczny.

Zamawiana ilość:
2. system do stabilizacji tylnej wykonany z tytanu:

Mocowanie w odcinku szyjnym za pomocą specjalnych kotwic (2 długości wymiarowe), haków szyjnych lub śrub szyjnych. Osadzanie pręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach, hakach, śrubach za pomocą jednego mechanizmu zabezpieczającego. Haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7. Śruby szyjne wieloosiowe o średnicach od 3,5 do 4mm i długościach od 10 do 50mm stopniowane co 2mm. Pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm a w odcinku potylicznym od 30-40mm. Łączniki poprzeczne w zakresie długości 35-65mm stopniowane co 5mm, składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych.Zestaw:

4 kotwice lub 4 haki/śruby szyjne,

2 pręty potyliczno-kręgosłupowe

1 łącznik poprzeczny.

Zamawiana ilość:

5 zestawów

10 zestawów
OGÓŁEM Pakiet 1
----Słownie wartość w Pakiecie 1 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 2 - ZESTAW DO KRANIOTOMIIZaciski do płata kostnego

- wykonany z materiałów umożliwiających pooperacyjne obrazowanie RM

- zaciski do mocowania płata kostnego czaszki złożone z dwóch części trzymających kość, po zaimplantowaniu złączonych na stałe

- zaciski o średnicach 11mm i 16mm

- pakowane sterylnie, pojedynczo, gotowe do użycia

- możliwość nieodpłatnego korzystania z instrumentarium

- dodatkowe narzędzie do zdejmowania zacisków

11mm

48 sztuk

16mm

-48 sztuk
-zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego i czepca, jednorazowe, sterylne, pakowane po 10sztuk wraz z użyczeniem 3 kompletów rękojeści do aplikacji i narzędzi do usuwania5500 sztuk- stapler skórny jednorazowego użytku do zamknięcia rany skórnej z opcją uwzględniającą zamykanie skóry różnej grubości wraz z narzędziem do usuwania zszywek10 opakowańOGÓŁEM Pakiet 2
---Słownie wartość w Pakiecie 2 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 3 - DRENAŻ KOMOROWY ZEWNĘTRZNYZestaw do drenażu zewnętrznego komorowego:

 • linia pacjenta 150 cm,

 • wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy

 • skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia,

 • worek ze spustem o pojemności 500 ml,

 • dren komorowy długość min. 35cm z trokarem i łącznikiem Luer,

2 prowadniki drenu komorowego o dł. 20 i 35cm30 zestawów
OGÓŁEM Pakiet 3
---
Słownie wartość w Pakiecie 3 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 4 - DRENAŻ LĘDŹWIOWYZestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego

 • linia pacjenta 150cm,

 • wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy,

 • skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia

 • worek ze spustem o pojemności 500ml

dren lędźwiowy dł. 80cm z igłą Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer10 zestawówOGÓŁEM Pakiet 4
---Słownie wartość w Pakiecie 4 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 5 - STABILIZACJA ODCINKA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Z DOSTĘPU TYLNEGO- wszystkie elementy umozliwiające pooperacyjne obrazowanie RM

- śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem (4,5mm i 5mm o dł. 25-50mm ze skokiem co 5mm; 6mm; 7mm; 8mm o dł. 25-60mm ze skokiem co 5mm)

- śruby kaniulowane z gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną otwartą „głową” lub wieloosiowe (4,5mm i 5,5mm o dł. 25-50mm ze skokiem co 5mm; 6,5mm, 7,5mm, 8,5mm o dł. 25-60mm ze skokiem co 5mm)

- śruby perforowane do cementowania wieloosiowe średnica 5,5mm dł. od 35-50mm oraz średnica 6,5mm dł. od 35-60mm

- śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną otwartą „głową” (4,5mm dł. 25-50mm; 5mm dł. 25-50mm; 6mm dł. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm) wybarwione w dwóch kolorach

- śruby wieloosiowe o 42° ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji

- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami

- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad dołamywanymi „ramionami”

- atraumatyczne zakończenie śruby

- wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego

- haki laminarne w dwóch rozmiarach wielkości (6 i 10mm), odpowiednio lewe i prawe, tulipanowe z sztywną otwartą „głową”

- haki pedikularne w dwóch rozmiarach (6 i 10mm), tulipanowe z sztywną otwartą „głową”

- haki piersiowe w dwóch rozmiarach wielkości (6 i 8mm) tulipanowe z sztywną otwartą „głową”

- haki z „offsetem” lewe i prawe tulipanowe z sztywną, otwartą „głową”

- wszystkie rodzaje haków kodowane kolorami

- haki z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad odłamywanymi „ramionami”

- wsteczny kształt gwintu na styku śruba/hak-element blokujący, zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego

- pręty proste śr. 5,5mm osadzane w osi śruby dł. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dł) co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm) oraz co 100mm (200-500mm)

- pręty wstępnie dogięte śr. 5,5mm osadzane w osi śruby dł. 35-100mm w 11 rozmiarach ze skokiem co 5mm ((do 60mm dł) oraz co 10mm (60-100mm dł)

- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej

- poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dł ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm) oraz do wyboru poprzeczki w 7 rozmiarach z możliwością wielokątowego jej ustawienia względem prętów bez doginania dł od 35-107mm

- poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego

-jeden uniwersalny wewnętrzny element blokujący

- element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego

- w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego oraz dodatkowy zestaw narzędzi do odtworzenia lordozy i kifozy kręgosłupa w złamaniach

-trwałe oznaczenie każdego impalntu numerem serii oraz kodem- narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji

Zamawiana ilość:


1/ śruby transpedikularne45 szt.


2/ haki laminarne12 szt.


3/ pręty24 szt.


4/ poprzeczki15 szt.


5/nakrętki do śrub i haków57 szt.OGÓŁEM Pakiet 5
---Słownie wartość w Pakiecie 5 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 6 - STABILIZACJA ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Z DOSTĘPU PRZEDNIEGOKlatki międzytrzonowe wsuwane do odcinka szyjnego kręgosłupa

- wykonane z materiału PEEK przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków;

- implanty w czternastu rozmiarach o wys. 4-10mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub16mm (głęb. 13,5mm);

- implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5°;

-implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu;

- otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną;

- dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu;

- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

- każdy implant osobno, sterylnie zapakowany;

- narzędzie do zakładania implantu z lub bez ogranicznika głębokości;

- rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; - przymiary próbne do określania rozmiaru każdego wstawianego implantu;

plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia;Proszę w kol. 4 podać elementy które składają się na system.

Zamawiana ilość:

20 szt.OGÓŁEM Pakiet 6
---Słownie wartość w Pakiecie 6 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 7 – JEDNORAZOWE MARKERYZestaw jednorazowych markerów pasywnych do adapterów lokalizujących system nawigacji firmy Brainlab. 1 op= 3szt.

400 opakowań
OGÓŁEM Pakiet 7

Słownie wartość w Pakiecie 7 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 8 – IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TYPU PLIF- materiał tytan

- mechanizm umożliwiający dostosowanie kształtu implantu do lordozy lędźwiowej o kącie rozwarcia 0-11 stopni

- dwie szerokości

- wysokość 8, 9, 11, 13mm

- zestaw instrumentarium do aplikacji implantów

1 komplet: 2 implantyZamawiana ilość:


10 kompletówOGÓŁEM Pakiet 8

Słownie wartość w Pakiecie 8 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 9 – STABILIZACJA MIĘDZYKOLCZYSTA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM I LĘDŹWIOWO – KRZYŻOWYM KRĘGOSŁUPA DYNAMICZNA I SZTYWNA 1. Stabilizatory międzykolczyste dynamiczne

 1. Półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne ( z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych

 2. Stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących

 3. Implanty muszą być otwarte od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń

 4. Dostępny w dwóch odmianach – standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej

 5. Dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm

 6. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach

 7. Stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego

 8. Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa

 9. Stabilizatory muszą być dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach

 10. Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu

 11. Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać:

- narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją

- narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe

doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu

wszczepu


12. Zestaw instrumentarium

do aplikacji stabilizatorów

musi być dostarczony

w specjalnej kasecie

umożliwiającej jego

sterylizację i

przechowywanie

Komplet: 1 stabilizator

Zamawiana ilość:


 1. Stabilizatory międzykolczyste sztywne

 1. Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych

 2. Stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych

 3. Stabilizatory dostępne w 5-ciu rozmiarach od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm

 4. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach

 5. Elementy stabilizatora wykonane ze stopu tytanowego

 6. Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF lub XLIF

 7. Stabilizatory musza być dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach

 8. Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu

 9. Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać:

- narzędzie umożliwiające

kontrolowane rozginanie

uchwytów stabilizatora

przed implantacją

- narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po osadzeniu w miejscu wszczepu

10. Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanieKomplet: 1 stabilizator, 2 komplety śrubek mocujących
Zamawiana ilość:
10 szt.

3 szt.
OGÓŁEM Pakiet 9
----Słownie wartość w Pakiecie 9 zamówienia brutto (z VAT):
PAKIET 10 – STABILIZACJA ODCINKA PIERSIOWEGO, LĘDŹWIOWEGO I KRZYŻOWEGO Z DOSTĘPU TYLNEGO-system winien zapewniać

wieloosiowość połączenia

pomiędzy śrubą a prętem

- wszystkie elementy

wykonane z materiałów

umożliwiających

pooperacyjne obrazowanie

RM - tytan

- możliwość implementacji w

kości krzyżowej

- śruby transpedikularne samogwintujące długość 30- 65mm, skok co 5mm, cztery średnice w zakresie 4.75 - 8.0mm kodowane kolorami z osobnymi nakrętkami

- minimum 5 długości śrub dla każdej średnicy

- śruby wyciągowe do korekcji

kręgozmyku

- śruby rozporowe długość

35–50 mm

- śruby kaniulowane do trzonów osteoporotycznych, minimum 2 średnice minimum 3 długości dla każdego rozmiaru

- łączniki wieloosiowe do śrub i haków

-łączniki wieloosiowe przedłużone do łączenia ze śrubami znacznie oddalonymi od osi pręta

- pręty gładkie,długość 25-255 mm, skok do 10 mm oraz możliwość zmiany długości i krzywizny

pręta za pomocą

dostarczonego

instrumentarium

- łączniki do prętów

poprzecznych

- pręty poprzeczne długość

30-70mm

- haki laminarne z

możliwością

stabilizacji również za

wyrostki poprzeczne, prawe i

lewe, dostępne w min. 3

rozmiarach łuku i co

najmniej 2 szerokościach

oraz haki pedikularne wraz z nakrętkami

- klucz dynamometryczny do nakręcania nakrętek śrub oraz poprzeczek

- pojemnik na narzędzia i

implanty umożliwiający ich

sterylizację; tacki

narzędziowe winny posiadać

oznakowane miejsca

przechowywania narzędziZamawiane ilości:


1/ śruby transpedikularne16 szt.


2/ haki laminarne4 szt.


3/ pręty8 szt.


4/ poprzeczki5 szt.


5/ łączniki śrub12 szt.


6/ śruby transpedikularne, perforowane do cementoplastyki2 szt.


7/ cement do wertebroplastyki1 szt.


8/ nakrętki do śrub i haków20 szt.OGÓŁEM Pakiet 10
---Słownie wartość w Pakiecie 10 zamówienia brutto (z VAT):

UWAGA!

1) Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez Wykonawcę pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.


 1. Jeśli w danym pakiecie w jednej pozycji występuje sprzęt o zróżnicowanych rozmiarach, którego ceny jednostkowe w tych rozmiarach różnią się – Wykonawca może odpowiednio rozszerzyć formularz w sposób umożliwiający właściwą wycenę tej pozycji. Należy wówczas podać jakiego rozmiaru lub rozmiarów dotyczą podane ceny jednostkowe, przy czy niedopuszczalne jest zwiększenie zamawianej ilości w danym asortymencie ponad podaną w opisie przedmiotu zamówienia.OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki ( także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę oraz koszty realizacji zadań o których mowa w pkt. III.2. SIWZ

3. Raporty/protokóły, o których mowa w pkt. III.2.c należy składać za pośrednictwem telefaxu pod nr ………………..

4. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury.

.................................................................Podpis osoby upoważnionej

(należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby składającej podpis)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna