DokumentacjaPobieranie 1,29 Mb.
Strona1/6
Data09.04.2018
Rozmiar1,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Funduszy Strukturalnych

DOKUMENTACJA KONKURSOWAW ramach Priorytetu II

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działania 2.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Kielce, marzec 2009


Spis treści str.


1. CEL OGŁOSZENIA KONKURSU 3

2. SPODZIEWANE EFEKTY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 4

W RAMACH KONKURSU 43. UPRAWNIENI OSTATECZNI ODBIORCY (BENEFICJENCI). 4

4. BENEFICJENCI OSTATECZNI BEZPOŚREDNIO KORZYSTAJĄCY 4

Z POMOCY 4Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów 4

6. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU. 5

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW. 12

8. TRYB OCENY WNIOSKÓW POD KĄTEM FORMALNYM. 128. SPOSÓB OCENY WNIOSKÓW POD KĄTEM MERYTORYCZNYM. 14

Ochrona danych osobowych 16Specyfika EFS wymaga gromadzenia danych dotyczących beneficjentów ostatecznych pomocy. W związku z tym każdy Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do zebrania i przekazania właściwej Instytucji Wdrażającej szczegółowych danych o osobach biorących udział w prowadzonym przez niego projekcie. 17

9. WSKAŹNIKI MONITORINGOWE DLA DZIAŁANIA 2.2 ZPORR. 17

10. WYDATKI KWALIFIKOWALNE. 18

11.INFORMACJA O PRZYJĘCIU DO REALIZACJI LUB ODRZUCENIU WNIOSKU. 21

12. DANE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTAKTOWANIE SIĘ Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI (BENEFICJENTAMI). 22

13. LITERATURA ZALECANA 22

Załącznik nr 1. Wniosek o dofinansowanie projektu 23

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku. 35Załącznik nr....... do umowy nr............z dnia ............o dofinansowanie projektu.....(nazwa projektu). 57

Załącznik nr 3. Umowa o dofinansowanie projektu 59

Załącznik nr 4. Oświadczenie SIMIK 67

Załącznik nr 5 Oświadczenie o nie wprowadzaniu dodatkowych zmian w projekcie. 68

Załącznik nr 6 KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ 70

2. WYMOGI REJESTRACYJNE 70

3. Pytanie we wniosku 70

Postanowienia ogólne 74

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów 74

Zadania Komisji Oceny Projektów 75

Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Projektów 75


OGŁASZAJĄCY KONKURS

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Funduszy Strukturalnych

Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych - jako Beneficjent Końcowy (Instytucja Wdrażająca)
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna