Dokument roboczy słUŻb komisji elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu SpójnościPobieranie 110,47 Kb.
Strona1/2
Data03.07.2018
Rozmiar110,47 Kb.
  1   2
DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,


Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego


Niniejszy dokument roboczy został sporządzony na podstawie wniosków dotyczących rozporządzeń przyjętych przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 r., 12 października 2011 r. i 2 grudnia 2011 r. i nie przesądza o ostatecznym charakterze aktów prawnych, ani treści jakichkolwiek aktów delegowanych lub aktów wykonawczych, które mogą być przygotowane przez Komisję.


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna