Dodatek V do załącznika IIPobieranie 15,47 Kb.
Data30.01.2018
Rozmiar15,47 Kb.


D021888/02

Dodatek V do załącznika II


Wykaz zatwierdzeń szczególnych

Operacje niezarobkowe


(stosownie do warunków określonych w zatwierdzeniu i w instrukcji operacyjnej lub w podręczniku operacyjnym pilota)

Organ wydający1:

Numer wykazu zatwierdzeń szczególnych2:

Imię i nazwisko lub nazwa operatora:

Data3:

Podpis:


Model i znaki rejestracyjne statku powietrznego4:

Rodzaje operacji specjalistycznych (SPO), jeżeli dotyczy:

5…….. Zatwierdzenia szczególne6:

Specyfikacja7

Uwagi


Formularz EASA 140, wydanie 1

1Należy wpisać nazwę i dane kontaktowe.

2Należy wpisać powiązany numer.

3Data wydania zatwierdzeń szczególnych (dd-mm-rrrr) i podpis przedstawiciela właściwego organu.

4Należy wpisać – zgodnie z systematyką zespołu ds. bezpieczeństwa lotnictwa zarobkowego (CAST)/ICAO – oznaczenie marki, modelu i serii statku powietrznego, bądź serii głównej, jeżeli została ona oznaczona (np. Boeing-737-3K2 lub Boeing-777-232). Systematyka CAST/ICAO dostępna jest na stronie: Hhttp://www.intlaviationstandards.org/H.

Znaki rejestracyjne należy wymienić w wykazie zatwierdzeń szczególnych albo w instrukcji operacyjnej. W tym drugim przypadku w wykazie zatwierdzeń szczególnych umieszcza się odniesienie do odpowiedniej strony w instrukcji operacyjnej.5Należy określić rodzaj operacji, np. operacja lotnicza, budowlana, fotograficzna, geodezyjna, obserwacyjno-patrolowa, operacja reklamy lotniczej.

6W tej kolumnie należy wymienić wszelkie zatwierdzone operacje, np. przewóz materiałów niebezpiecznych, LVO, RVSM, RNP, MNPS.

7W tej kolumnie należy wymienić najłagodniejsze kryteria dla każdego z zatwierdzeń, np. wysokość względna decyzji i minima RVR dla CAT II.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna