Doc. Otto IV piętro Różnicowanie żółtaczekPobieranie 17,37 Kb.
Data19.12.2017
Rozmiar17,37 Kb.

Doc. OTTO IV piętro

1. Różnicowanie żółtaczek (tabelka w Fibaku)

2. Niedrożnoœć porażenna - mechaniczna ; róznicowanie

3. Ostre niedokrwienie kończyn dolnych - postępowanie, leczenie

4. Chirurgiczne przyczyny nadciœnienia

5. Zespół pozakrzepowy

6. Incydentaloma (guz nadnerczy wykryty przypadkowo)

Stawia zwykle 4

*******

W niektórych grupach pytał tak:1. pytanie - o specjalizacje i następne odnoœnie tego, a dalej normalnie.

jak ja zdawałem, to tego nie było, pytał o :

- powiklania choroby wrzodowej zoladka(perforacja, krwawienie i rak wystarczylo)

- jak sie operuje raka przelyku i z czego sie robi przelyk

- objawy przewleklego niedokrwienia konczyn, przyczyny

- objawy i przyczyny naglego zamkniecia tetnicy, postepowanie,

- zespól pozakrzepowy

- zaburzenia elektrolitowe w chor. chirurgicznych - pyt. dodatkowe o zapotrzebowanie dzienne na potas,

- urazy glowy - objawy, wstrzasnienie, stluczenie, krwiaki, przerwa jasna

--->tyle pamietam.

ogolnie: pyta spokojnie, bezstresowo, lubi krótkie, zwiezle odpowiedzi, ocenia sugerujac sie testem (zwykle stawia to samo)

to tyle


Pozdrowienia Michał

Przykładowe pytania z chirurgii

Przykładowy Test

Prof. ZAJĽC

Profesor jest bardzo miłym i uprzejmym człowiekiem, zdajšc u niego egzamin musisz pamietać by zabrać fartuch i obuwie ponieważ egzamin jest przy pacjencie, nie nie nie odpowiada się przy nim lecz dostaję sie chorego by samodzielnie przeprowadzić wywiad, zbadać. Masz do dyspozycji historię choroby, a także wszelkie wyniki badań jeœli takowe miał (już) zrobione. Potem trzeba zdać recenzję u profesorka. Zwykle prócz wywiadu zapytuję jak by Pan/Pani leczyła, jakie postępowanie zwiazane z danš jednostkš chorobowš na jakš cierpi pacjent. Zwykle to sš jakieœ proste np.

- kamica pęcherzykowa

- wyrostek

- trzustka

- niedrożnoœć tętnic, żył najczęstrzš ocenš jest oczywiœcie 5

Doc. DUDEK VI piętro

1. Nawadnianie dawki

2. Rak trzustki

żołšdka-------ch. wrzodowa

jelita gr.-------przerzuty do wštroby

wštroby, dróg żółciowych

3. Żółtaczki

4. Niedrożnoœci

5. Perforacje

6. Rak tarczycy

7. Krwiaki podpajęczynówkowe, podtwardówkowe

8. Zakrzepica, zator naczyń obwodowych

9. Wyrostek robaczkowy ---- zap. przydatków

10. Ostry brzuch przyczyny

11. Colitis Ul. - Leœniowski-Crohn

12. Leczenie oparzeń

Test z chirurgii

1. U 30-letniego mężczyzny, operowanego w trybie nagłym z powodu rany kłutej brzucha, stwierdzono w brzuchu krew, pochodzšcš z uszkodzenia lewego płata wštroby. Uszkodzenie to dało się zaopatrzyć kilkoma szwami. Podczas operacji nie przetaczano krwi, natomiast rozpoczęto przetaczanie w oddziale pooperacyjnym. Po 20 minutach chory zaczšł się skarżyć na ból w okolicy lędŸwiowej, stwierdzono spadek ciœnienia tętniczego, tachykardię, pojawienie się krwawienia z miejsc wkłuć i z pozostawionego drenu. Pojawiło się krwiste zabarwienie moczu. Uważam, że należy
A. otworzyć ponownie brzuch w poszukiwaniu niezauważonego podczas operacji krwiaka zaotrzewnowego

B. z drugiego wkłucia dożylnego przetaczać mrożone osocze celem opanowania zaburzeń krzepnięcia

C. zwolnić tempo przetaczania krwi, podać sterydy i dopaminę aż do uzyskania poprawy stanu chorego

D. natychmiast zaprzestać przetaczania krwi i ponownie oznaczyć grupę krwi


2. Chory leczony przewlekle acenokumarolem został przyjęty na dyżurze ż powodu podejrzenia uwięŸnięcia przepukliny pachwinowej. W chwili przyjęcia do oddziału przepuklina była odprowadzalna i chory nie miał objawów brzusznych. Uznajšc, że chory ma wskazania do operacji przepukliny, należy
A. operować chorego jak najprędzej po podaniu dużej dawki witaminy K

B. przerwać podawanie acenokumarolu, rozpoczšć podawanie heparyny, operować chorego po kilku dniach

C. wypisać chorego do domu, przyjšć ponownie do operacji po co najmniej dwutygodniowej przerwie w leczeniu przeciw zakrzepowymi

D. wykonać operację w znieczuleniu miejscowym w dowolnym terminie bez zmian w leczeniu przeciwzakrzepowym


3. Chory z cukrzycš leczona jednorazowym w cišgu duby podawaniem insuliny o przedłużonym czasie działania, ma objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i wymaga operacji. Przed operacji i w okresie pooperacyjnym należy

A. podawać insulinę tak, jak dotychczas

B. dwukrotnie zwiększyć dawkę insuliny, nie zmieniajšc rodzaju stosowanego dotychczas preparatu arii trybu jego podawania

C. odstawić insulinę, dopóki chory nie zacznie się odżywiać

D. podawać insulinę krócej działajšcš, w dawce podzielonej; zależnej od oznaczeń glikemii
4. U przyjętego do szpitala powiatowego chorego po urazie klatki piersiowej zdjęcie rtg wykazało obecnoœć obecnoœć dużej odmy opłucnowej z całkowitym zapadnięciem się płuca oraz poziomem płynu. Nakłuciem stwierdzono krew, której przy pomocy strzykawki odessano ok. S00 ml. Decyzja o wykonaniu torakotomii
A. powinna być bezwzględnie podjęta natychmiast

B. napewno nie wchodzi w grę w tym przypadku

C. uzależniona jest od utrzymywania się krwawienia i od skutecznoœci drenażu

D. wymaga bezwzględnie przeniesienia chorego do oddziału torakochirurgii


5. Bardzo otyły 65-letni mężczyzna ma olbrzymia przepuklinę w bliŸnie po przebytej przed wielu laty operacji tętniaka aorty. Jeżeli zdecydujemy się na operacyjne leczenie przepukliny, to po operacji najbardziej prawdopodobne jest wystšpienie zagrażajšcego życiu chorego powikłania w postaci
A. niewydolnoœci wieńcowej

B. niewydolnoœci nerek

C. niewydolnoœci oddechowej

D. infekcji w ranie


6. U chorej po operacji wola przewiezionej do oddziału pooperacyjnego w dobrym stanie, w kilka godzin póŸniej pojawiła się dusznoœć, sinica, "stridor "i nadmierne wypełnienie żył szyjnych. Zauważono takie powiększenie się obwodu szyi. W

pierwszej kolejnoœci należy


A zaintubować chorš

B. wykonać tracheostomię

C. założyć cewnik do dużej żyły

D. zdjšć kilka szwów i otworzyć ranę


7. Choroba Graves-Basedowa
A. wymaga zawsze leczenia chirurgicznego po doprowadzeniu do eutyreozy

B. Ÿle reaguje na leczenie jodem radioaktywnym

C. powinna być leczona chirurgicznie tylko w przypadku nieskutecznoœci leczenia zachowawczego

D. nie nawraca po leczeniu œrodkami tyreostatycznymi


8. Leczenie operacyjne wola obojętnego jest przeciwwskazane, jeżeli
A. jest to wole guzowate bez objawów uciskowych

B. jego większa częœć znajduje się w œródpiersiuC. pojawiło się ono podczas aktualnie trwajšcej cišży

D. przesunięcie tchawicy w obrazie rtg wskazuje na niebezpieczny kontakt wala z drogami oddechowymi
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna