Do wszystkich uczestników postępowania DotyczyPobieranie 32,22 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar32,22 Kb.


Konstancin-Jeziorna dn. 05.09. 2013 r.
Do wszystkich

uczestników postępowania


Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

Dostawę systemu do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, zestawu do koncentracji komórek macierzystych, zestawu stabilizującego do operacji palucha koślawego, zestawu do rekonstrukcji ACL, systemu implantów międzytrzonowych do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego-2 klatki.
Znak sprawy PN-42/2013
Szanowni Państwo

W dniu 05.09.2013 roku zebrała się Komisja w sprawie otwarcia ofert na :


Wpłynęły następujące oferty:

OFERTA NR 1

BIOMET Polska Sp.z o. o.

04-501 Warszawa ul. Płowiecka 75

Pakiet nr 3 z ceną netto: 15 000,00 zł ,brutto:16 200,00 zł liczba punktów 100

Pakiet nr 5 z ceną netto: 34 492,60 zł ,brutto:37 252,00 zł liczba punktów 100
OFERTA NR 2

Centrum Zaopatrzenia Medycznego

Maciej Onufruk Sp. K.

02-764 Warszawa ul. Egejska 11/62Pakiet nr 3 z ceną netto: 19 000,00 zł ,brutto:20 520,00 zł liczba punktów 78,94
OFERTA NR 3

coLigne AG Utoquai 43

CH-8008 Zurich Szwajcaria

Pakiet nr 6 z ceną netto:36 000,00 zł ,brutto:36 000,00 zł liczba punktów 100
OFERTA NR 4

CASIOMED s.c.

31-417 Kraków ul. Słoneckiego 4/102

Pakiet nr 1 z ceną netto:33 000,00 zł ,brutto:35 640,00 zł liczba punktów 100

Pakiet nr 2 z ceną netto:71 400,00 zł ,brutto:77 112,00 zł liczba punktów 100
Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku zawiadamiamy o

wyborze najkorzystniejszej oferty:
OFERTA NR 1

BIOMET Polska Sp.z o. o.

04-501 Warszawa ul. Płowiecka 75

Pakiet nr 3 z ceną netto: 15 000,00 zł ,brutto:16 200,00 zł liczba punktów 100

Pakiet nr 5 z ceną netto: 34 492,60 zł ,brutto:37 252,00 zł liczba punktów 100

OFERTA NR 3

coLigne AG Utoquai 43

CH-8008 Zurich Szwajcaria

Pakiet nr 6 z ceną netto:36 000,00 zł ,brutto:36 000,00 zł liczba punktów 100
OFERTA NR 4

CASIOMED s.c.

31-417 Kraków ul. Słoneckiego 4/102

Pakiet nr 1 z ceną netto:33 000,00 zł ,brutto:35 640,00 zł liczba punktów 100

Pakiet nr 2 z ceną netto:71 400,00 zł ,brutto:77 112,00 zł liczba punktów 100


Uzasadnienie wyboruWybrana oferta została oceniona zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przedstawiała najkorzystniejszą cenę.


  1. Przewidywany termin zawarcia umów zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.1 i 2 Ustawy Pzp.Pakiet Nr 4-Brak ofert

Z poważaniem

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na nr faksu:

(022) 711-90-37 oraz podanie informacji j.n.:)Dostawę systemu do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, zestawu do koncentracji komórek

macierzystych, zestawu stabilizującego do operacji palucha koślawego, zestawu do rekonstrukcji ACL,

systemu implantów międzytrzonowych do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego-2 klatki.

Znak sprawy: PN - 42/2013 r.
Otrzymaliśmy ( podać ilość stron ): ..........................................................................

Data otrzymania: ...........................................................................Podstawa prawna: art. 27.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych’’( Dz. U. nr 164 / 2006 r. poz. 1163.)

………………………………………………..Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –

pieczęć z podpis


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna