Do: Dyrektora Biura Promocji I WydawnictwPobieranie 36,54 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar36,54 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)Neurochirurgia

2. Numer kodowy kursuNEU002C

3. Jednostka dydaktycznaKlinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego

4. Typ kursuobowiązkowy

5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejstudia magisterskie jednolite

6. Rok studiówV

7. Semestr9-10

8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursudr n.med. Piotr Kasprzak

10. Osoby prowadzące zajęciaprof.dr hab.dr n.med. Dariusz Jaskólski

dr n.med. Piotr Kasprzak

dr n.med. Krzysztof Tybor

lek. Karol Wiśniewski11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zrozumieć zasady badania i poznać niezbędne czynności rozpoznawczo - lecznicze po urazach głowy i rdzenia kręgowego

1. Wyjaśnić patomechanizm urazów głowy i rdzenia kręgowego i zasady rozpoznawcze w krwiakach nad i podtwardówkowych, pourazowym krwotoku podpajęczynówkowym i wewnątrzmózgowym ognisku stłuczenia.

2. Zastosować skale diagnostyczne w wybranych przypadkach klinicznychZrozumieć zasady badania i poznać niezbędne czynności rozpoznawczo - lecznicze po krwotoku podpajęczynówkowym i krwawieniu mózgowym.

1. Wyjaśnić patomechanizm i zasady rozpoznawcze w krwotoku podpajęczynówkowym.

2. Podać klasyfikację i określić postępowanie w tętniakach wewnątrzczaszkowych

3. Podać klasyfikację i określić postępowanie w zniekształceniach tętniczo-żylnych.

4. Podać mechanizm skurczu naczyniowego

5. Zastosować skale diagnostyczne w wybranych przypadkach klinicznych


Zrozumieć zasady badania i poznać niezbędne czynności rozpoznawczo - lecznicze w guzach mózgu i rdzenia kręgowego.

1. Wyjaśnić zasady diagnostyczne guzów mózgu.

2. Podać i wyjaśnić podział guzów mózgu według WHO.

3. Podać i wyjaśnić główne typy histopatologiczne guzów mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przerzutowych.

4. Zastosować klasyfikację w wybranych przypadkach klinicznychZrozumieć zasady badania i poznać niezbędne czynności rozpoznawczo - lecznicze w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa.

1. Określić głowne cechy pacjentów z dyskopatią szyjną i lędźwiową.

2. Podać rolę chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa we współczesnym społeczeństwie.

Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Podać metody leczenia operacyjnego w neurochirurgii i określić główne zasady kwalifikacji i dyskwalifikacji co do leczenia neurochirurgicznego-przedstawienie pacjentowi/rodzinie pacjenta zakres stosowalności leczenia operacyjnego w głównych grupach chorób podlegających opiece neurochirurgicznej (pęknięte tętniaki, guzy mózgu i rdzenia kręgowego, urazy głowy i kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa).

Wyjaśnić celowość zastosowania określonych procedur wstępnych – wyboru badań obrazowych, stosowania czynności przygotowawczych dla leczenia operacyjnego.

-umiejętność wyboru badań (w tym obrazowych) w chorobach układu nerwowego leczonych operacyjnie (diagnostyka pierwszorzutowa w warunkach ulicznych i poradni rejonowej)

-umiejętność zabezpieczenia wstępnego pacjentów wymagających leczenia neurochirurgicznego – z pękniętym tętniakiem, z krwotokiem do guza, z dyskopatią wymagającą pilnej interwencji chirurgicznej, z urazem głowy i kręgosłupa.Wyjaśnić zasady współpracy pomiędzy osobami biorącymi udział w procesie rozpoznawczo leczniczym w chorobach „neurochirurgicznych”, ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza pierwszego kontaktu, a także neurologów, radiologów, anatomopatologów i neurochirurgów

-umiejętność przeprowadzenia rozmowy z pacjentem chorym na chorobę wymagającą leczenia neurochirurgicznego, lub z rodziną tegoż pacjenta i udzielenia im wsparcia

- umiejętność stosowania leczenia pozachirurgicznego (fizykalnego i farmakoterapii) przed podjęciem leczenia operacyjnego i po jego zakończeniu, w warunkach domowych
Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności neurochirurga w procesie rozpoznawczo – leczniczym, poznanie właściwego podejścia etycznego do pacjenta, a także postaw zawodowych, roli nauki i właściwych zachowań, niezbędnych dla osiągnięcia wysokich standardów akademickich.


Rozwinąć:

Świadomość odpowiedzialności neurochirurga w procesie rozpoznawczo leczniczym

Świadomość roli badań naukowych w neurochirurgii

Świadomość zasad etycznych w pracy neurochirurga

Świadomość ważności współpracy neurochirurga i lekarzy innych specjalności
Wykazać:

Prawidłową ocenę choroby układu nerwowego leczonej operacyjnie dla ogólnego stanu zdrowia chorego

Umiejętność komunikacji stanu pacjenta dla dalszej oceny przez specjalistów z neurochirurgii

Zdolność do samokształcenia i pogłębiania wiedzy

Świadomość dostępności do nowoczesnych danych medyczno-naukowych


12. Sposób nauczaniaBezpośrednie (wykłady, seminaria, ćwiczenia kliniczne)

Zdalne (konsultacje on-line)13. Liczba godzin zajęćwykłady: 5

zajęcia w grupach łączonych: 12

zajęcia w grupach dziekańskich: 8


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeUkończony blok zajęć z neurologii. Praktyczna znajomość badania neurologicznego pacjenta.

Wiedza z zakresu anatomii układu nerwowego (I rok)

Wiedza z zakresu fizjologii i patofizjologii układu nerwowego (II, III rok)

Wiedza z zakresu patologii i histopatologii układu nerwowego (IV rok)15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające


16. Zawartość kursu1. Urazy mózgoczaszki i rdzenia kręgowego – 1 dzień

2. Choroby naczyniowe wewnątrzczaszkowe leczone operacyjnie – 1 dzień

3. Guzy mózgu i rdzenia kręgowego – 1 dzień

4. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i dyskopatie – 1 dzień

Zajęcia odbywają się w : A. na oddziale szpitalnym i Sali operacyjnej Kliniki Neurochirurgii, Szpital Barlickiego, Narutowicza 22

B. Sali seminaryjnej koło auli im. Palucha, Narutowicza 100.17. Metody nauczania i uczenia sięwykłady

seminaria

ćwiczenia kliniczne

„problem based learning”18. Zalecane źródła nauczaniaNeurologia i neurochirurgia - Ian Bone, Kenneth W. Lindsay

Zarys neurochirurgii - Mirosław Ząbek19. Zasady uzyskiwania zaliczeńEgzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru)

20. Zasady egzaminowaniaWiedza:

Egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru)umiejętności praktyczne:

karta oceny studentapostawy etyczne i umiejętności ogólne:

indywidualna ocena studenta21. Język, w którym prowadzone są zajęciaPolski

22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresempiotr.kasprzak@umed.lodz.pl
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna