plik/file/przetargi/przetarg_49_2015_ZP
  Przetarg nieograniczony
plik/file/przetargi 2012/245 oprogramowanie, UPS
  „z a t w I e r d z a m”
userfiles/file
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
0
  Regulamin uczestnictwa w Projekcie
zalaczniki/3124
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
zalaczniki/5010
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
zalaczniki/4445
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
zalaczniki/3754
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zalaczniki/3266
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
zalaczniki/4990
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
download/38/12162
  Ethan Frome
bip/wp-content/uploads/2017/04
  Zatwierdził
download/19/19599
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik/file/przetargi2017/1
  Zatwierdzam
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/29
  Giżycko dn. 10. 04. 2013r
attachments/article/235
  Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
download/2/4988
  Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
zalaczniki/4265
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/38
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
  Politechnika wrocławska
zalaczniki/4585
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
zalaczniki/5027
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
plik/file/23
  Zatwierdzam: Radom, dnia
zalaczniki/6473
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
zalaczniki/3846
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
plik/file/PRZETARGI 2014/109-166- POL - narzedzia
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/zamowienia/2012
  Postępowanie nr kag 2390-6/12 Informacja o Zamawiającym
jm2/images/przetargi/SE_407_12_16
  Przetargu nieograniczonego
zalaczniki_przetargi/148
  W trybie przetargu nieograniczonego
zalaczniki/8807
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
zp/8/siwz
  Na kompleksowe ubezpieczenie
siwz/2016/serwer
  Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A
zasoby/archiwum/upload
  Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
plik/file/przetargi/2016/34
  34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
f/pliki/ogloszenia/2017/03
  Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
plik/file/przetargi 2012/SZKOLENIE
  „z a t w I e r d z a m”
pdf/przetarg_FS.ZPU-05-10/SIWZ-czesc-III/Tom1
  Specyfikacja techniczna
zalaczniki/3845
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
download/78/10954
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
download/78/12230
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
zalaczniki/2859
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zalaczniki/2241
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę materiałow opatrunkowych na potrzeby 4wskzp sp zoz
Dostawy/Pow_133.000/EO-2722-XV-08
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
zalaczniki/6335
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zalaczniki/6956
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Giżycko, dn. 14. 07. 2015r
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
download/96/14561
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzin
dane/upload/pzoz
  Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”
wp-content/uploads/2012/12
  108 szpital wojskowy z przychodnią sp zoz w ełku 19-300 EŁK, ul. Kościuszki 30
documents/967411/2520863
  Świętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
plik/file/2015/1.2015
  Giżycko, dn. 08. 01. 2015r
plik/file/PRZETARGI_2014_R./6-SZ-2014
  Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
download/68/104407
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/B
pliki_z_formularza
  Zaproszenie do składania ofert zwane dalej „Zaproszeniem”
files/download/518
  Samodzielny publiczny specjalistyczny
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/67
  Giżycko dn. 24. 05. 2013r
zasoby/archiwum/upload
  34/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
images/praca/doc
  Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci I prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej w Częstochowie
zalaczniki/3111
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
jedrzejow/dokumenty_strona
  Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08
wp-content/uploads
  Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
download/33/25494
  Komenda wojewódzka policji
dane/upload/pzoz
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej
zalaczniki/2252
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę drobnego sprzętu medycznego
download/70/12886
  Siwz nr 1249/2014/bdc/dks-pn/ap nr zamówienia: 1249/2014/bdc/dks-pn/AP
wp-content/uploads/2017/10
  Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95 – 070 Aleksandrów Łódzki
  Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95 – 070 Aleksandrów Łódzki
wp-content/uploads/2018/01
  Umowa nr iw
zalaczniki/6976
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zalaczniki/3625
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zalaczniki/8700
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
pdf/78307-2010/SIWZ-czesc-III/Tom1A/ST-00-07_Odbudowa_nawierzchni-wlasciwa
  Koryto wraz z profilowaniem I zagęszczeniem podłoża
zalaczniki/9392
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
uploads/upload/zamowienia_publiczne/przetarg_zielona_linia
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
download/19/10362
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zalaczniki/6046
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/41
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
zalaczniki_przetargi/294
  Specyfikacja istotnych
zasoby/archiwum/upload
  Laboratorium elektrotechniki, elektroniki I automatyki
plik/file/PRZETARGI 2013/18 USLUGA SZKOLENIA JEZYKOWEGO
  „z a t w I e r d z a m”
zalaczniki_przetargi/32
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego znak 6/sprzęt med./2008
zalaczniki/9141
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 45/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę kardiowerteróW, defibrylatoróW, stymulatoróW, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń
f/pliki/ogloszenia/2016/06
  Zatwierdzam dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
/upload/pzoz
  Dostawa wyposażenia medycznego
dane/upload/pzoz
  O wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
pliki
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o o., ul. Gdańska 12 B, 70-660 Szczecin
pub/ogloszenia/3432692016
  Szpital specjalistyczny nr 1
przetargi/Archiwum 2011/Numer_sprawy_DZP_34_2011
  Specyfikacja istotnych
ogloszenia/104770
  Szpital specjalistyczny nr 1
upload/3282
  Nasz znak: pcpr
files/8981
  Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Narutowicza 74
download/19/16206
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
2016/ponizej/EO-EZ-2734-20-16
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
files/7676
  Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia Nr 15 64-100 Leszno specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki/7716
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 87/Med./2015 specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( siwz ) na dostawę zastawek, pierścieni, stabilizatoróW, retraktorów I łat ptfe
zalaczniki/8866
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 19/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę zastawek, pierścieni, stabilizatoróW, retraktoróW, Łat ptfe dla kliniki kardiochirurgii
wp-content/uploads/2016/10
  Protest powinien być umotywowany I wniesiony w formie pisemnej. O wniesieniu
f/pliki/ogloszenia/2016/07
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia remont budynku nr 5 w jw
zalaczniki/8945
  Wrocław ul. Weigla znak sprawy: 31/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę aparatów rtg wg pakietóW
Data/Files/_public/mpk/przetargi/fz281-54-15
  Cena specyfikacji …
wp-content/uploads/2012/12
  Dzp/pno specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zasoby/archiwum/upload
  Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie koncepcji architektonicznej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
zalaczniki_przetargi/320
  Specyfikacja istotnych
_gAllery/16/72/16723
  Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
files/file/pobierz
  S p e c y f I k a c j a
download/33/70596
  Akt prawny
placzabaw3
  Oznaczenie sprawy
download/19/12224
  ZamawiająCY: Szpital Bielański
userfiles/file/file/20180110
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/117
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
download/33/36101
  Komenda wojewódzka policji
f/pliki/ogloszenia/2016/02
  Giżycko, dn. 23. 02. 2016r
zalaczniki_przetargi/287
  Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowych
cms/images/przetargi/12-06-2013
  Łódź Regon: 00029718 krs: 0000021265
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/11
  Giżycko dn. 11. 02. 2014r
bip/zamowienia/01_2018
  Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
f/pliki/ogloszenia/2016/03
  Znak zamówienia 23/2016
zalaczniki/3048
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
bip/zamowienia/02_2018
  Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
sites/default/files/przetarg/2015
  Siwz na ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników ncbj narodowe Centrum Badań Jądrowych
download/96/17697
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługę tłumaczeń pisemnych
zasoby/archiwum/upload
  38/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik/file/114.2012
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”
download/19/14344
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
zalaczniki/3247
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 63/Med./2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę materiałÓw opatrunkowych, obłOŻEŃ, siatek laparoskopowych o wartości poniżej 133 000,00 euro
download/19/23756
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
wp-content/uploads/2017/10
  Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95 – 070 Aleksandrów Łódzki
zalaczniki/4399
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 58/Med./2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę materiałÓw opatrunkowych, obłOŻEŃ, siatek laparoskopowych, pokrowców na sprzęt medyczny I worków na zwłoki
zalaczniki_przetargi/236
  Oraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, poz
jedrzejow/dokumenty_strona
  W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
files/8093
  Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia Nr 15 64-100 Leszno specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki/2841
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 60/Med./2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę protez do operacji zastawkowych serca
pl/administracja/_upload/komunikaty/14110/files
  Regulamin przyznawania stypendiów
Data/Files/_public/mpk/przetargi/fz281-149-16
  Dostawy części produkcji: Webasto, Aurora, Eberspeacher, Lemforder, Pedro-Sanz, Te-ha-bud, vdo, Bedia oraz zamiennych przeznaczonych do autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S. A. w Krakowie
zamowieniapubliczne/7
  Urząd Miejski
wp-content/uploads/2014/06
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0
f/pliki/ogloszenia/2018/05
  Zatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupa
att/przetargi/1594
  Katowice, dnia r
download/19/23962
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
przetargi/zp-30_jrp_2013/pliki/siwz/opz
  CzęŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści
f/pliki/ogloszenia/2016/04
  Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
zalaczniki_przetargi/263
  Oraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, poz
zalaczniki/8943
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 32/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę stołÓw operacyjnych
GIS
  Administracja nieruchomościami łÓDŹ – bałuty
download/ECA0MTIxZgfG4jWi1tXzoGUANCR38VGx4GAyoERxIeHz4XVBEoDEsWBWUCLW0xFl4SSCtEe3hFDwsM,dBI3gwCDEwGWMcfDcdOjY4cD0kOUEaPikoJgA3ZS8yKRkgfDkDNkAPeB9zfU1_aiRqJmJhQVtk
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
sites/default/files/przetarg/2012
  Oznaczenie sprawy: zp/ 65 /2012 Narodowe Centrum Badań Jądrowych
zasoby/archiwum/upload
  Spec6yfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu ni
sites/default/files
  Prokuratura okręgowa w świdnicy
jm2/images/przetargi/407_10_15
  Przetargu nieograniczonego
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/34
  Znak zamówienia 34/2014
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/19
  Giżycko dn. 26. 02. 2014r
download/96/13120
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania I urządzeń peryferyjnych
/upload/pzoz
  Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”
download/attachment/159
  Nr sprawy: itr
f/pliki/ogloszenia/2014/11
  Giżycko dn. 04. 11. 2014r
wp-content/uploads
  Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
dane/upload/pzoz
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów medycznych I opatrunkowych
zalaczniki_przetargi/260
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz) na dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii
wp-content/uploads/2018/03
  Umowa nr iw
pdf/78307-2010/SIWZ-czesc-III/Tom1A/ST-00-07_Odbudowa_nawierzchni-wlasciwa
  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
plik/file/PRZETARGI 2015/197 Naprawa transportera TRI
  „z a t w I e r d z a m”
zalaczniki_przetargi/298
  Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, odczynnikóW I materiałÓw laboratoryjnych
download/19/24524
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
attachments/article/208
  Zamawiający gmina Sułów Sułów 63, 22-448 Sułów Tel./fax. 084 682 62 02/ 084 682 62 27 nip 922-29-42-581, Regon 950368598 specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: pr
Data/Files/_public/mpk/przetargi/fz281-93-15
  Dostawy laminatów zabudowy wewnętrznej (okna, drzwi, osłony, słupki) do wykonania ot6 wagonów ngt 6 I seria
f/pliki/ogloszenia/2015/11
  Giżycko, dn. 10. 11. 2015r
zalaczniki/2757
  Wrocław ul. Weigla znak sprawy: 48/Med./2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę sprzętu medycznego – pakietóW
zalaczniki/9062
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 40/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę materiałÓw medycznych na potrzeby klinicznego oddziału neurochirurgii
data/articles/file/4873
  Wymagana treść na zleconych materiałach promocyjnych
zalaczniki/8397
  Wrocław ul. Weigla znak sprawy: 88/Med./2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę odczynników do automatycznego analizatora wraz z najmem analizatora dla zakładu diagnostyki laboratoryjnej przez okres 12 miesięcy w
zalaczniki/7218
  Toru wizyjnego I fakowitrektomu
userfiles/file/2016/MSB_PN_12_02_2016
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
download/19/18226
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/33/31926
  Komenda wojewódzka policji
zalaczniki/4934
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 42/Med./2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę jednorazowego sprzętu laparoskopowego, chirurgicznego, endoskopowego, klipsów I klipsownic wg pakietóW 1-9
download/96/15731
  Znak sprawy: Zapasowe Centrum Danych – 155 2015
zalaczniki/9940
  Wrocław ul. R. Weigla znak sprawy: 35/wzm/2018 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę jednorazowych materiałÓw medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej
Data/Files/_public/mpk/przetargi/fz281-43-15
  Cena specyfikacji …
f/pliki/ogloszenia/2016/03
  Znak zamówienia 18/2016
pliki/zampub/przetarg/2012/182-12
  Zp/czd/182/12 specyfikacja
pliki/zampub/przetarg/2011/203-2011
  Zp/czd/ 203/11 specyfikacja
file/27990
  Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie gmina miasto rzeszów zarząd transportu miejskiego w rzeszowie
download/78/16615
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
f/pliki/ogloszenia/2016/06
  Znak zamówienia 55/2016
zasoby/archiwum/upload
  46/WT/JW4220/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
userfiles
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
userfiles/file/2011
  Dla rozwoju Mazowsza Znak sprawy: 11/PN/ZP/UE/2011
userfiles/file/2014
  Biuro dyrektora generalnego
2014/powyzej/07/EO-EZ-2722-XXIII-14
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
userfiles
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
dane/upload/pzoz
  Zamawiający Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp z o o. ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock
plik/file/2014/80.2014
  Giżycko dn. 07. 08. 2014 r
f/pliki/ogloszenia/2014/07
  Giżycko dn. 16. 07. 2014r
f/pliki/ogloszenia/2016/04
  Znak zamówienia 32/2016
zalaczniki/3855
  W trybie przetargu nieograniczonego powyżej 125 000 euro
f/pliki/ogloszenia/2018/07
  Zatwierdzam o p. Dowódca jw nr 4724 płk Mirosław krupa
download/33/72619
  Komenda wojewódzka policji
zalaczniki/9545
  Wrocław ul. R. Weigla 5 Znak sprawy: 104/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę materiałÓw medycznych, soczewek, preparatóW, wiskoelastykóW, gazów specjalistycznych
file/zamowienia/1806-informatyzacja
  Samodzielny publiczny zespóŁ zakłADÓw opieki zdrowotnej w kozienicach
zasoby/files/przetargi/17-2014-powrorzony-serwis-ciezarowe
  Zakład Zagospodarowania Odpadów
zalaczniki/9878
  Wrocław ul. R. Weigla 5 Znak sprawy: 27/wzm/2018 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę materiałÓw medycznych dla klinicznego oddziału chirurgii naczyniowej oraz klinicznego oddziału kardiochirurgii wraz z najmem komputerów i
images/ogloszenia_przetargi/Meble
  ZamawiająCY: miasto białystok
media/aktualnosci/201811/siwz2711
  Załącznik nr 6 do siwz
upl
  Znak sprawy: bor 09 – 2610/ 59/ or/ 04
plik/file/przetargi_2015/Przetargi_2015/14-2015_Szkolenie_teoretyczne_i_na_symulatorze_dla_personelu_latajacego_smiglowcem_Mi-17
  płk pil. Mieczysław gaudyn specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zasoby/files/ftp/PRZETARGI
  Zp. 271 2018 Gmina Golina
archiwum/pliki/przetargi_zamowienia_publiczne
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 97 / 2017
userfiles/file
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opis: Dostawa wyrobów medycznych – 12 grup
wp-content/uploads/2016/06
  Kardio-Med Silesia Sp z o o. ul. M. C. Skłodowskiej 10C
zalaczniki/6595
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 43/Med./2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych
fck_pliki
  Załącznik nr 2 do siwz
zalaczniki_przetargi/345
  Na dostawę – endoprotez, zespoleń ortopedycznych, materiałÓw hemostatycznych, laparoskopowych, jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych
download/19/12083
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
fck_pliki
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z gr. B w ramach projektu „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dla
zamowienia_publiczne/sites/default/files
  Szpital ginekologiczno połOŻniczy im. ŚWIĘtej rodziny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
ogloszenia/3940922016
  Szpital specjalistyczny nr 1
wp-content/uploads/2018/08
  Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95 – 070 Aleksandrów Łódzki
download/19/14650
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13
userfiles
  Harmonogram zajęĆ realizowanych w ramach projektu po kl
zdjecia_art/346
  Ez/ZP/28/2008 Implanty kręgosłupa specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
download/78/7167
  Ifps/01/13 Warszawa dnia 09. 01. 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia
zamowienia_publiczne/sites/default/files
  Siwz leki tekst
upload
  Tz. 372. 75. 2017 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp z o o
zasoby/files/przetargi/_postepowania_2015_/29-ciagniki
  Zakład Zagospodarowania Odpadów
ogloszenia/3432692016
  Szpital specjalistyczny nr 1
fck_pliki
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie kursu ecdl start lub kursu o równoważnym standardzie dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”
ogloszenia/6322622017
  Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840 krs 0000079907
download/33/49575
  Komenda wojewódzka policji
download/33/36337
  Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19
wp-content/uploads
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośĆ kwoty 144. 000 Euro na grupowe ubezpieczenie pracownikóW
wp-content/uploads/2012/12
  Dostawa implantów oraz wyrobów medycznych, ortopedycznych
download/33/67614
  Komenda wojewódzka policji
f/pliki/ogloszenia/2018/05
  Zatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupa
przetargi/Uslugi/2016/ZP.2.11
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczenie sprawy: zp. 271 11. 2016
userfiles
  Politechnika wrocławska
zalaczniki/9990
  Wrocław ul. Weigla znak sprawy: 46/wzm/2018 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę sprzętu medycznego według pakietóW
plik/file/przetargi_2015/Przetargi_2015/46-2015_Swiadczenie_uslugi_szkolenia_teoretycznego_i_na_symulatorze_dla_personelu_latajacego_na_smiglowcu_Mi-17
  Zatwierdzam dowódca 33 bazy lotnictwa transportowego
zalaczniki/9258
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 58/opi/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na rozbudowę systemu informatycznego amms
wp-content/uploads/2014/12
  Specyfikacja istotnych warunkóW
fck_pliki
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z gr. A w ramach projektu „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dla
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla
attachments/article/554
  Miejskie Wodociągi I Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o
zalaczniki/8911
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 17/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji aesculap/bbraun
download/33/31869
  Siwz kp5 Sosnowiec Poprawa gospod cieplnej 25. 08. 2011
directory ~stronka SIWZ  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna