zalaczniki/304
  Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
download
  Może to słuszne w teorii; w praktyce jest to jednak fałszywe. Sto­sując taki sofizmat uznaje się przyczyny, a przeczy skutkom.
zalaczniki/3048
  Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
witryna/pkmzew/zampubl/dok
  Cel promocji
send/przetargi/dl/304/7/44544
  Numer postępowania: mcm/wsm/ZP7/2018 Załącznik Nr 1 do siwz
download/5/304194
  U m o w a nr / /BŁiI/17
directory zalaczniki 304  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna