studia/wyrownawcze
  Proponowany zakres tematyczny do zajęĆ wyrównawczych z makroekonomii
WSB/makro/Makroekonomia-wykład
  Zestaw I 2015 Spadek wartości waluty krajowej względem walut obcych spowodowany działaniem sił rynkowych określa się jako
student/Makroekonomia/Prace
  Rozdział I historia pieniądza na ziemiach polskich
student/Makroekonomia
  Pytania problemowe z ekonomii pytania I odpowiedzi w ekonomii. Scharakteryzuj wolność gospodarczą
  Do czego przydaje się makroekonomia?
  Makroekonomia
student/Makroekonomia/Zagadnienia
  System pieniężno-kredytowy
Semestr_I/Makroekonomia
  Makroekonomia – ćwiczenia 1
pliki2/Semestr 2/Podstawy Ekonomii [PE2]/Ekonomia
  Popyt zagregowany – (inaczej globalny) to zależność między całkowitą ilością dóbr, usług (czyli wielkością realnego pnb), jaką
student/Makroekonomia/Pytania i odpowiedzi
  Funkcje pieniądza a. Miernik wartości
student/Makroekonomia/Prace
  Spis treści Ogólny cel polityki pieniężnej
student/Makroekonomia
  Niedoskonałości rynku nie da się zastąpić aktywnością państwa
  Produkt krajowy brutto pkb
zim/semestry/sem4/makro
  Specyficzne cechy przemysłu w ujęciu opisowym
student/Makroekonomia
  Podstawowe pojęcia makroekonomiczne Mierzenie produktu narodowego
student/Makroekonomia/Pytania i odpowiedzi
  Automatyczny stabilizator koniunktury to podatek lub wydatek podnoszący zaagregowany popyt w okresie recesji bez specjalnego działania rządu lub parlamentu. Do najważniejszych automatycznych stabilizatorów należą
student/Makroekonomia
  Makroekonomia związki między podmiotami w gospodarce jako całości
student/Makroekonomia/Zagadnienia
  Rodzaje pieniądza: 1 pieniądz kruszcowy
directory student Makroekonomia  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna