matsy/finanse
  Pieniądz – powszechny ekwiwalent służący do regulowania wszelkich zobowiązań. Funkcje pieniądza
student/Finanse/Finanse międzynarodowe
  Międzynarodowe operacje finansowe Zagadnienia wstępne
  Kurs waluty – to cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie (cena pieniądza zagranicznego). Spełnia on dwie podstawowe funkcje: informacyjną
ola/Wat/Finanse/sciagi kolokwium
  Finanse to ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą I społeczną człowieka
student/Finanse/Zagadnienia
  Międzynarodowy system finansowy
imgs_upload
  Propozycja planu wynikowego opartego na podręczniku „finanse”, difin, warszawa 2009
ola/Wat/Finanse/sciagi kolokwium
  Przedmiot nauki o finansach

  Finanse wykłady
literatura/FINANSE
  BankowośĆ
student/Finanse/Pytania i testy
  1. Co to są finanse?
student/Finanse/Prace
  1 Pojęcie i funkcje kredytu
matsy/finanse
  Wykłady z 14 września 2006 Pieniądz
student/Finanse/Finanse publiczne
  Finanse publiczne
student/Finanse
  Etymologia terminu „finanse” Termin "finanse" ma swoje korzenie w średniowiecznej łacinie
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Zagadnienia
  Jest to rodzaj bardzo szeroko pojętego pośrednictwa handlowego
wp-content/uploads/2015/05
  Finanse publiczne
Pliki
  Prawo finansowe finanse
sitecontent/finanse/pliki
  Standard Techniczny Pisania Prac Licencjackich
student/Finanse/Finanse międzynarodowe
  Przyczyną wyodrębnienia takiej dyscypliny było
student/Finanse/Pytania i odpowiedzi
  Co jest podstawowym przedmiotem obrotu na rynkach finansowych?
student/Finanse/Prace
  Rozliczenia bezgotówkowe Pojęcie bankowości elektronicznej
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Prace
  Leasing – rodzaje, wady I zalety
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Zagadnienia
  Leasing jest dziś coraz częściej określany jako fenomenalna forma finansowania inwestycji
student/Finanse
  Prawo finansowe – bada pewne aspekty gospodarki pieniężnej państwa I innych związków publicznoprawnych Nauka o finansach
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Prace
  Tworzenie I podział wyniku finansowego
student/Finanse/Finanse publiczne/Pytania i odpowiedzi
  1. pojęcie budżetu I jego funkcje
student/Finanse
  Zagadnienia wstępne Finanse
download/finanse
  1. Czym różnią się obligacje od akcji? Obligacje jest to forma kredytu, pożyczki, papier o charakterze dłużnym. Akcje
student/Finanse/Zagadnienia
  Istota I znaczenie auditingu w gospodarce rynkowej
materialy3/finanse
  Finanse I bankowość
Pliki
  Finanse publiczne
student/Finanse/Zagadnienia
  Instrumenty finansowe
ola/Wat/Finanse/sciagi kolokwium
  Funkcja redystrybucyjna – polega na ponownym podziale raz już podzielonego dochodu narodowego Funkcja alokacyjna – przemieszczanie czynników wytwórczych
student/Finanse/Inwestycje
  Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego Pojęcie I rodzaje inwestorów
wp-content/uploads/2013/01
  Oferta dla
student/Finanse
  Produkcja -brak zj. Pieniężnych -ale ma na niego wpływ proces wymiany Podział
finanse
  Pojęcie środków publicznych
student/Finanse/Pytania i testy
  1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje
student/Finanse/Inwestycje/Zagadnienia
  Inwestycje – rodzaje, finansowanie, ryzyko
student/Finanse/Finanse międzynarodowe
  Waluty Zasada kursów parytetowych Metody finansowania handlu zagranicznego Kompensata towarowa
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Pytania i odpowiedzi
  2. Rynek walutowy Cechy rynku walutowego transakcje walutowe (dewizowe)
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Zagadnienia
  Istota faktoringu
student/Finanse/Finanse publiczne
  Finanse – są to zjawiska I procesy pienieżne, ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem I podziałem zasobów pieniężnych, jest to zasób pieniądza służący prowadzeniu działalności gospodarczej
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Zagadnienia/Leasing
  Podstawy Leasingu Leasing krótka definicja
materialy3/finanse
  Finanse I bankowość
literatura/FINANSE
  BankowośĆ 5 lat Spółdzielczej Grupy Bankowej / Zygmunt Miętki. Poznań : [s n.], 2015. Sygnatura: 38091, 38092 egz
student/Finanse
  Nowicka Adriana, Nowowiejska Julita, Rembowiecka Nina, Ważna Karina
literatura/FINANSE
  Innowacje
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Zagadnienia
  Sprawozdania finansowe jako źRÓDŁo informacji o przedsiębiorstwie
pr/222
  Zagadnienia z finansów publicznych
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw
  Pozycja finansowa firmy
student/Finanse/Finanse publiczne
  Administracja samorządowa (a sam.)
student/Finanse/Finanse międzynarodowe
  Jest rozproszony
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Prace
  Koszty a utarg I zyski przedsiębiorstwa
student/Finanse/Finanse publiczne
  Finanse publiczne można rozpatrywać w odniesieniu do majątku publicznego
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Pytania i odpowiedzi
  1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw/Zagadnienia
  System finansowy przedsiębiorstwa pojęcie I zadania systemu finansowego przedsiębiorstwa
files/common/dzial-nauczania/od-2018
  Podstawy finansów część I. Metodologiczne podstawy finansów
student/Finanse/Finanse przedsiębiorstw
  Finanse przedsiębiorstw Przedmiot I metoda nauki finanse przedsiębiorstwa
download/finanse
  I finanse – wprowadzenie
gfx/nfz/userfiles/_public/bip/finanse_nfz/pozostale/2008
  ŁĄczne sprawozdanie finansowe
gfx/nfz/userfiles/_public/bip/finanse_nfz/sprawozdania_finansowe
  ŁĄczne sprawozdanie finansowe
student/Finanse/Prace
  Garbarnia brzeg s. A
directory student Finanse  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna