przetargi2/upload/1295
  Specyfikacja
przetargi2/upload/1100
  Specyfikacja
przetargi2/upload/962
  Specyfikacja
przetargi2/upload/808
  Specyfikacj a
przetargi2/upload/1627
  Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
przetargi2/upload/696
  Umowa Nr /2006 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy
przetargi2/upload/827
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
przetargi2/upload/1186
  Formularz ofertowy
przetargi2/upload/786
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
przetargi2/upload/973
  Um szwy szwajc. 09 Dzp/2679/N/2009/ Umowa Nr / 2009
przetargi2/upload/844
  Umowa dostawy Nr / 2008
przetargi2/upload/1764
  Specyfikacj a
przetargi2/upload/1037
  Um zastawki 09 dzp/12210/N/2009 Umowa Nr / 2009
przetargi2/upload/694
  Zał drobny sprzęt kardiochir I chir 06 zp/2811/2006
przetargi2/upload/975
  Zał odz I biel szpit. 09 pa-7 dzp/800/S/2009
przetargi2/upload/1217
  Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
  Poznań: Dostawa aparatury do operacji zaćmy dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
przetargi2/upload/931
  Poznań: Dostawa materiałów wiskoelastycznych, kaniul, noży okulistycznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 Numer ogłoszenia: 122250 2009; data zamieszczenia: 27. 04. 2009
przetargi2/upload/1980
  Specyfikacj a
przetargi2/upload/1217
  Specyfikacj a
przetargi2/upload/896
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę
przetargi2/upload/1757
  Dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii
przetargi2/upload/1503
  Formularz ofertowy wsm/dzp/381/3904/N/2012
przetargi2/upload/1096
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
przetargi2/upload/1278
  Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
przetargi2/upload/834
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę staplerów chirurgicznych jednorazowego uzytku oraz Ładunków do staplera wielorazowego dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
przetargi2/upload/1643
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 119291-2013 z dnia 2013-06-20 r
przetargi2/upload/1310
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę sprzętu I produktów jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
przetargi2/upload/725
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wien ia na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca
przetargi2/upload/1307
  Zał obłożenia. 11 Wsm/ dzp/381/5410/N/2010/2011
przetargi2/upload/1827
  Pakiet I środki do mycia maszynowego (myjko-dezynfektory łÓŻek I podsuwaczy)
przetargi2/upload/1161
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
przetargi2/upload/1295
  Zał 6-10 pierści do plast zast trójdz półotwarte miekkie wsm/dzp-381-2651/S/2010
przetargi2/upload/1673
  Zał odzież z włókniny13 wsm/dzp/381-7978/N/2013
przetargi2/upload/1217
  Oznaczenie sprawy
przetargi2/upload/844
  Zał 12-08 łaty do asd vsd zp/5177/2008
przetargi2/upload/1764
  Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz
przetargi2/upload/1307
  Zał obłożenia. 11 Wsm/ dzp/381/5410/N/2010/2011
przetargi2/upload/808
  Zał drobny sprzęt kardiochir I chir 06 zp/2811/2006
przetargi2/upload/1880
  Poznań: Dostawa sprzętu jednorazowego do operacji okulistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu (powtórzenie). Numer ogłoszenia: 234232 2015; data zamieszczenia: 09. 09. 2015
przetargi2/upload/1497
  Umowa dostawy dzp/ / 2012
przetargi2/upload/1995
  Dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii
przetargi2/upload/808
  Zał drobny sprzęt kardiochir I chir 06 zp/2811/2006
przetargi2/upload/1723
  Fo obłożenia. 4 Wsm/ dzp/381-13079/N/2013/2014 Załącznik nr do siwz
przetargi2/upload/1307
  Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz
przetargi2/upload/983
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
przetargi2/upload/1310
  Sprzęt jednorazowy do operacji okulist 10/11 wsm/dzp/381-14028/N/2010/2011
przetargi2/upload/1770
  Formularz ofertowy na dostawę sprzętu I produktów jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Wykonawca
przetargi2/upload/808
  Druk zastrz inf of
przetargi2/upload/1995
  Dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii
przetargi2/upload/1868
  Formularz ofertowy na dostawę sprzętu jednorazowego do operacji okulistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Wykonawca
directory przetargi2 upload  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu