przetargi2/upload/1295
  Specyfikacja
przetargi2/upload/1100
  Specyfikacja
przetargi2/upload/962
  Specyfikacja
plik/file/przetargi2017/1
  Zatwierdzam
przetargi2/upload/808
  Specyfikacj a
przetargi2/upload/1627
  Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
przetargi2/upload/696
  Umowa Nr /2006 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy
przetargi2/upload/827
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
przetargi2/upload/1186
  Formularz ofertowy
przetargi2/upload/786
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
plik/file/przetargi2016/12
  Zatwierdzam dowódca jw4026
przetargi2/upload/973
  Um szwy szwajc. 09 Dzp/2679/N/2009/ Umowa Nr / 2009
przetargi2/upload/844
  Umowa dostawy Nr / 2008
przetargi2/upload/1764
  Specyfikacj a
przetargi2/upload/1037
  Um zastawki 09 dzp/12210/N/2009 Umowa Nr / 2009
przetargi2/upload/694
  Zał drobny sprzęt kardiochir I chir 06 zp/2811/2006
przetargi2/upload/975
  Zał odz I biel szpit. 09 pa-7 dzp/800/S/2009
przetargi2/upload/1217
  Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
  Poznań: Dostawa aparatury do operacji zaćmy dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
przetargi2/upload/931
  Poznań: Dostawa materiałów wiskoelastycznych, kaniul, noży okulistycznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 Numer ogłoszenia: 122250 2009; data zamieszczenia: 27. 04. 2009
przetargi2/upload/1980
  Specyfikacj a
przetargi2/upload/1217
  Specyfikacj a
przetargi2/upload/896
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę
przetargi2/upload/1757
  Dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii
przetargi2/upload/1503
  Formularz ofertowy wsm/dzp/381/3904/N/2012
przetargi2/upload/1096
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
przetargi2/upload/1278
  Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
przetargi2/upload/834
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę staplerów chirurgicznych jednorazowego uzytku oraz Ładunków do staplera wielorazowego dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
przetargi2/upload/1643
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 119291-2013 z dnia 2013-06-20 r
przetargi2/upload/1310
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę sprzętu I produktów jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
przetargi2/upload/725
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wien ia na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca
przetargi2/upload/1307
  Zał obłożenia. 11 Wsm/ dzp/381/5410/N/2010/2011
przetargi2/upload/1827
  Pakiet I środki do mycia maszynowego (myjko-dezynfektory łÓŻek I podsuwaczy)
przetargi2/upload/1161
  Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
przetargi2/upload/1295
  Zał 6-10 pierści do plast zast trójdz półotwarte miekkie wsm/dzp-381-2651/S/2010
przetargi2/upload/1673
  Zał odzież z włókniny13 wsm/dzp/381-7978/N/2013
przetargi2/upload/1217
  Oznaczenie sprawy
directory przetargi2  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna