files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2017
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2015
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2011/2012 na kierunku fizjoterapia
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2013
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
pliki/file/Projekty aktow prawnych
  Projekt z dnia 3 grudnia 2009 r
plik/file/36-2014
  Warszawa, dn
  Formularz ofery
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
pliki/file/Zyciorysy
  Gen bryg. Grzegorz Sodolski
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
files
  Akademia Medyczna im
plik/file/przetargi 2012/245 oprogramowanie, UPS
  „z a t w I e r d z a m”
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2010
  Tematy prac magisterskich do realizacji
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
userfiles/bariatria-wejherowopl/file
  Formularz świadomej zgody chorego na zabieg operacyjnego leczenia otyłości metodą rękawowej resekcji żołądka
pliki/File
  Zapowiedzi
plik/file
  Książka ta poświęcona jest pokoleniom artylerzystów, którzy przez ponad sześćdziesiąt lat tworzyli historię jw
pliki/File
  Sztab generalny wojska polskiego
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
pliki/File
  Wystąpienie mon na konferencji koordynacyjno-rozliczeniowej
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352
  Ramowy program nauczania
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2016
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
plik/file/2016/38
  Załącznik nr L
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK
  Ministra obrony narodowej
pliki/File
  Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiego
userfiles/bariatria-wejherowopl/file
  Formularz świadomej zgody chorego na zabieg chirurgicznego leczenia otyłości przy pomocy opaski regulowanej (Adjustable gastric banding) Szanowni Państwo
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/maj
  ZałĄczniki
files
  Uchwała nr 265/xlii/10
pliki/File
  Dokonania wojskowej słuzby zdrowia 2008
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2014
  Zagadnienia na Egzamin Licencjacki na kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2013/2014
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego/Metodyk Szkolnego WF/ra 2014-15/2015-03-14 H G K
  Wykład 3 Metody I formy realizacji procesu wychowania fizycznego- jak nauczyciel wf uwzględnia potrzeby I możliwości rozwojowe dzieci I młodzieży szkolnej jak uczy się człowiek?
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/29
  Giżycko dn. 10. 04. 2013r
plik/file/24
  Załącznik nr L
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Programy operacyjne
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/3797
  Znak zamówienia 06/2010
files/2014/03
  WstęP. Igor ta książka została napisana przez mojego syna o tym co dzieje się we współczesnej Białorusi, o wyborze człowieka między życiem, a śmiercią, między wolnością, a niewolą, sumieniem, a zdradą
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Komunikacji i Zarzadzania w Sporcie/Materialy do pobrania - ZKSiM
  Seminarium magisterskie
plik/file
  Sprawy organizacyjne
pliki/File
  Obecnie większość wskaźników określających zdolności bojowe, potrzebne naszemu wojsku, spełniają tylko niektóre jednostki I bardzo niewiele typów sprzętu I uzbrojenia. Nie spełnia ich armia jako całość. Ku armii zawodowej
plik/file/PRZETARGI_2016/Przetargi_powyzej_30.000/ZP-4-2016_Przewoz_osob
  Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia r
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej/Sylabusy
  Syllabus karta opisu przedmiotu
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/38
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
pliki/file/Przetargi 2011 r./Jednostki Wojskowe/JW4724/43_ZP_2011
  SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia zestaw słuchawkowy z przełĄcznikiem ptt dual do an/prc 152/148
files/pdf
  Program nauczania przedmiotu
files/egzaminy
  Zagadnienia na egzamin inżynierski z przedmiotów kierunkowych
plik/file/PRAWO
  Ministra obrony narodowej
plik/file/Jezyk_angielski_kurs_doskonalacy
  Opis przedmiotu zamówienia cześĆ I i II
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-227-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-384-INFR
  Specyfikacja techniczna
acca/32/files
  Zadanie 1 Księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej należności I zobowiązań w
plik/file/23
  Zatwierdzam: Radom, dnia
plik/file/PRZETARGI 2014/109-166- POL - narzedzia
  „z a t w I e r d z a m”
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Komunikacji i Zarzadzania w Sporcie/Materialy do pobrania - ZKSiM
  Zasady ujednolicenia prac magisterskich jako raportów z badań Część I
files/pdf
  Realizacje intermedialne
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT
  Warunki przetargu
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-32-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2017/INFR_132_2017_REMONT_BUDYNKU_NR_23_JASTRZEBIE
  Specyfikacja techniczna
files
  Opis przedmiotu zamówienia str
  Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych I sanitarnych
plik/file
  Ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz, Polska  +48 95 7414 241  +48 95 7414 333
plik/file/przetargi/2016/34
  34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci/2010_08_03
  Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, decyzją Nr 68/mon
plik/file/przetargi 2012/SZKOLENIE
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/6-2015-czolg-sam
  Załącznik 6 do siwz umowa nr (WZÓR)
plik/file/1-ROK_2017/87-2017-czolg-sam
  45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
plik/file/1-ROK_2016/20-2016-CZOLG_SAM
  45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT/03_2011
  Warunki przetargu
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT
  Imienna pieczątka lub stopień wojskowy, imię, nazwisko
pliki/File
  Wielonarodowa dywizja centrum południe
  Ministerstwo obrony narodowej departament prasowo – informacyjny
plik/file/ZAPYTANIA_OFERTOWE/20160822_ZO_503
  Opis przedmiotu zamówienia
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK
  Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Mr President
plik/file/31.2012
  Giżycko dn. 27. 04. 2012 r
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
files/administracja/akty_prawne/senat
  Projekt uchwała nr /12
sites/default/files/uploads/pracownicy/u843
  Akademia wychowania fizycznego
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/1109
  Dowództwo wojsk lądowych
plik/file/2015/1.2015
  Giżycko, dn. 08. 01. 2015r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Konferencja naukowa
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/1109
  Ramowy program nauczania
plik/file/PRZETARGI_2014_R./6-SZ-2014
  Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
file/10941
  Uchwała Nr ccii/4119/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia października 2013r w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych
userfiles/file/2014/SSM_DZp_200_161_2014 Dostawa implantów neurochirurgicznych
  Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
plik/file/Download
  Regulamin użytkownika poczty elektronicznej w sieci „inter-mon w sp”
pliki/file/PRACA W MON/ogloszenia 2012/08 sierpien
  Ministerstwo obrony narodowej
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/10
  Nr ref. Zp/ 2014/ /2014) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Zamawiającym
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/67
  Giżycko dn. 24. 05. 2013r
file
  Program rządowy referat
files
  Dotyczy str 112 w lsr
plik/file/29-2014
  Załącznik nr 1 zatwierdzam
sites/default/files/dokumenty/878
  Nauki o organizacja
img/userfiles/files/teksty/Urzad/Wspolpraca_zagraniczna
  Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I Zagranicznej
plik/file/PRZETARGI_2017/Ponizej_30.000_euro/SN_2017/PU_791_2017_medycyna_pracy
  Nr sprawy: pu/791/2017
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej/Sylabusy
  Syllabus karta opisu przedmiotu
plik/file
  Ppłk mgr inż
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/02
  Nr ref. Zp/02/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
bip/2015/files/1616
  Plan odnowy sołectwa
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/DT_01
  Załącznik nr 1 wymagania eksploatacyjno techniczne
assets/files/OEG
  Olympic Entertainment Group zainwestuje 30 milionów euro na polskim rynku w przeciągu dwóch lat Firmy należące do Olympic Entertainment Group (oeg)
sites/default/files
  ZałĄcznik nr 5
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/41
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2015/Rozpoznania_rynku/RR_51_Przeglady_IVECO
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2017/Rozpoznania_Rynku/RR_380_przeglady_IVECO
  Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie przeglądu serwisowego samochodu ogólnego przeznaczenia średniej ładowności iveco eurocargo ml 160E25
plik/file/38_2017
  Formularz ofertowy
plik/file/PRZETARGI 2013/18 USLUGA SZKOLENIA JEZYKOWEGO
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/1_PN_2017_NAPRAWA_POJAZDOW_CIEZAROWYCH
  Realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
files/egzaminy
  Zagadnienia na egzamin inżynierski z przedmiotów kierunkowych dla wszystkich specjalności
pliki/File
  Uczestników konferencji „nato I Polska w Afganistanie… do uczestników misji isaf w Afganistanie
files
  Załącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacji
files/AEO
  Komisja europejska dyrekcja generalna
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_7/2017-216-INFR
  Załącznik nr 1 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/1156/43_2012
  Komputer stacjonarny – zestaw msd
plik/file
  Urodził się 17 lutego 1916 r w Poznaniu, jako syn Witolda I Magdaleny. Kazimierz był najstarszy z czworga rodzeństwa. Po zdaniu matury w gimnazjum im. A
plik/file/Przetargi/JAKUB_W./2015-371-INFR
  Infr/371/2015 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/181-INFR-2017
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/2016/art. 4/341
  Opis przedmiotu zamówienia
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4724/35
  Załącznik nr 6 do siwz dotyczy
trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcianki/przetargi/zamowienia_publiczne/0_2009/06_05_09_stolarka_muzeum
  B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5
sites/default/files
  Kierunek edukacja artystyczna
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Dziekanat WF/Zarzadzenia Dziekana/2010
  Zarządzenie Nr /2009/2010
plik/file/Przetargi/Ala/MALOWANIE_ELEWACJI_I_WYMIANA_STOLARKI_W_BUD._6__WROCLAW__UL._RACLAWICKA
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno – UŻytkowy
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/106
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/117
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/069-INFR-2017
  Infr/69/2017 Załącznik nr 2 do siwz egz nr … Umowa nr (wzór)
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/09 wrzesien
  Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
plik/file/35-2016
  Załącznik nr 3 do siwz
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Zarzadzenia Rektora/2014
  Ewidencji I rozliczania
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2016/Lukasz_Massalski
  Dziekan I Rada
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/11
  Giżycko dn. 11. 02. 2014r
plik/file/DRONY
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2016/INFR-66-2016
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/Aleksandra_Hanczyn/2015_PRZETARGI/INFR-347-2015
  Infr/347/2015 Załącznik nr 8 do siwz
cms2/files/File/2011.12.14 dokumenty niezbedne do prawidlowego prowadzenia gospodarki finansowej w organizacjach pozarzadowych
  Przykładowy plan kont Zespół 0 majątek trwały
plik/file/114.2012
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2013
  Dziekan I Rada
userfiles/File/dokumenty/wiet/dorobek
  Dorobek Naukowy pracowników Zakładu
pliki/file/Przetargi 2009 r/CSMW
  Trybie przetargu
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzadu Ruchu/2010
  Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w neurologii
widget/file/get
  Określanie treści dokumentacji konkursowej
img/userfiles/files/teksty/sejmik
  Druk xi/ / /2011
files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/Wydzial_Fizjoterapii/2013/Smolis-Bąk
  2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania
files/8093
  Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia Nr 15 64-100 Leszno specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/73
  Ramowy program nauczania
files/sprawy_spoleczne/20090617_troska
  Andrzej Wojciechowski
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4724/35
  Załącznik nr 6 do siwz po zmianach z dnia 06. 11. 2013 r. Dotyczy
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2016/INFR-385-2016
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2016/456-INFR-2016
  Infr/456/2016 Załącznik nr 8 do siwz
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Uchwaly Senatu/2011
  Struktura rocznego sprawozdania z działalności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
plik/file/PRZETARGI 2017/223 dostawa wyposazenia warsztatowego MODES
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2015/Rozpoznania_rynku/RR_7_jezyk_angielski
  ZałĄcznik nr 5 dowództwo wojsk lądowych
pliki/file/Przetargi 2011 r./Jednostki Wojskowe/JW1551
  Numer sprawy
  Numer sprawy
pliki/file/Przetargi 2009 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE
  Znak zamówienia 10/2009
plik/file/drony_balony
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej podczas promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów kursu oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
plik/file/drony_balony
  Załącznik 1 zasady użycia lasera lub światła z innych źRÓDEŁ, wypuszczenia balonóW/lampionóW (balonóW) z diodami led w strefie ruchu lotniskowego lotniska wojskowego
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2018/INFR_224_2018_REMONT_BUD_44_BRZEG
  Infr/224/2018 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/Aleksandra_Hanczyn/2015_PRZETARGI/INFR-395-2015
  Infr/395/2015 Załącznik nr 8 do siwz
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/34
  Znak zamówienia 34/2014
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/19
  Giżycko dn. 26. 02. 2014r
plik/file/2015/83.2015
  Polska-Giżycko: Produkty mleczarskie 2015/S 212-384826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  What future for nato
plik/file/01-PN-2015
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
plik/file/110_PN_2016_NAPRAWA_POJAZDOW_OSOBOWYCH
  Realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/grudzien
  Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
content/download/1315/8820/file
  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem
layout/set/print/content/download/1314/8816/file
  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem
pliki/file/OTWARTE KONKURSY OFERT/2013/20_08_2013
  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2013 roku
plik/file/Art. 4 2016/193-2016
  Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
plik/file/PRZETARGI 2015/197 Naprawa transportera TRI
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/08_ZO
  Znak zamówienia 08/ZO/2014
plik/file/28-2015
  Załącznik nr 3 do siwz
plik/file/38-2016
  Załącznik nr 3 do siwz
sites/default/files/201407
  Akcja oddawania krwi
plik/file/29-2014
  Warszawa, dn
plik/file
  Wspólna, rodzinna biesiada
pliki/File
  Tematyka dni przemysłU 2008
files/sejmik/projekty_uchwal/2014/20141027
  Informacja nr 9/2014 sprawozdanie z prac zarządu województwa
file/9181
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
plik/file/Przetargi/Dominika/.2016/INFR-82-2016
  Infr/82/2016 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/2014/63.2014
  Giżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ul
files/sejmik/projekty_uchwal/2012/20120827
  Informacja nr 7/2012 sprawozdanie z prac zarządu województwa
plik/file
  Wybrane pytania I odpowiedzi dotyczące wprowadzanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju
plik/file/2015/38.2015
  Znak zamówienia 38/2015 Giżycko dn. 07. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Projekt rozporządzenie ministra obrony narodowej
plik/file/2015/14.2015
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
files/aktualnosci/letnie_zimowe_laboratoria
  Regulamin obozu naukowego
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2018/Rozpoznania_rynku/RR_236_Szkolenie_z_zakresu_walki
  Specyfikacja przeprowadzenia „Szkolenia z zakresu walki w terenie zurbanizowanym dla żołnierzy kompanii rozpoznawczej.” Miejsce
  Umowa projekt
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/43
  Roboty budowlane
pliki/file/Przetargi 2013 r./DA/23
  Zatwierdzam dyrektor departamentu administracyjnego
plik/file/przetargi_2017/Zamowienia_ponizej_30_000_euro/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_usluga_ograniczania_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska
  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
plik/file/14 TECH - NAPRAWA TRI
  Wymagania eksploatacyjno-techniczne
pliki/file/Przetargi 2009 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/2305/2012/02
  Pl-warszawa: Nawodna jednostka bojowa 2012/S 45-073675 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
plik/file/2014/80.2014
  Giżycko dn. 07. 08. 2014 r
files/sejmik/projekty_uchwal/2010/20100830
  Informacja nr 7/2010 sprawozdanie z prac zarządu województwa
pliki/file/Prohram prac legislacyjnych/2014
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
plik/file/36-2014
  Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych szkoleń Microsoft
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/DT_01
  O zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
files/sejmik/projekty_uchwal/2011/20111128
  Uchwała nr /11 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 2011 r w sprawie nadania imienia Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2016/Rozpoznania_Rynku/RR_160_IVECO
  Specyfikacja techniczna na wykonanie przeglądu gwarancyjnego samochodu ogólnego przeznaczenia średniej ładowności iveco eurocargo ml 160E25
widget/file/get/1257075294451535.doc/Ekspertyza dotycząca możliwości współfinansowania ze środków Unii Europejskiej projektów z zakresu transportu publicznego opracowana na potrzeby RPO WL na lata 2007-2013 (wersja *doc)
  Jeśli idzie o występowanie pomocy publicznej w projektach dotyczących transportu, to można je podzielić na dwie grupy
files
  Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępna
plik/file/eppw
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 4 z dnia 28 maja 2018 r
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2011
  L p. Podział prac podwodnych wg ich charakteru, głębokości I stosowanego czynnika oddechowego
files/media
  Karta oceny operacji grantowych w ramach konkursu 6/2017/G
pliki/file/OTWARTE KONKURSY OFERT/2011/12_12_2011
  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 roku
plik/file/MATZPOWIDZ
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/58
  Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane roboty budowlanye w budynku nr 2 na terenie jednostki wojskowej nr 2568 w węgorzewie przy ul. Bema numer ogłoszenia: 187344 2013; data zamieszczenia: 14. 05. 2013
plik/file/2015/8.2015
  Znak zamówienia 08/2015
plik/file/przetargi_2015/Przetargi_2015/14-2015_Szkolenie_teoretyczne_i_na_symulatorze_dla_personelu_latajacego_smiglowcem_Mi-17
  płk pil. Mieczysław gaudyn specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file/zam18
  Zadanie I " Modyfikacja urządzenia szkolno-treningowego radiostacji okrętowej hf I vhf"
w/file/fetch/48610904
  Internet jako narzędzie to zarządzania
userfiles/file/Info_z_prac_urzedu/2014
  Panie Przewodniczący, Panie I Panowie Radni, Szanowni Zebrani pragnę przedstawić informację z prac Burmistrza Łaz za okres mię
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-75-2017_Odstraszanie_dziekiego_ptactwa_Miroslawiec
  Projekt umowa nr
plik/file/2018/2
  Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk dypl pil. Jan Skowroń
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/79
  Giżycko dn
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/40
  Roboty budowlane w budynku nr 4 na terenie jw. 3797 w giżycku przy ul. Wojska polskiego 21 Numer ogłoszenia: 76335 2014; data zamieszczenia: 08. 04. 2014
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/10
  Załącznik nr 6 do siwz opis przedmiotu zamówienia usługa żywieniowa celem zabezpieczenia ćwiczenia „noble sword 14”
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Projekt 10. 06. 10 Rozporządzenie rady ministróW
pliki/file/Prohram prac legislacyjnych/2011
  Program Prac Rządu na 2011 r w ujęciu zadaniowym
pliki/file/Przetargi 2010 r/DZSZ
  Ogłoszenie, internet
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii/Przedmioty
  Patofizjologia wad postawy
plik/file/przetargi_2017/Zamowienia_ponizej_30_000_euro/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_usluga_ograniczania_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska
  Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu
plik/file/27-2014
  Opis przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu łączności I informatyki”
plik/file/Przetargi/ANDRZEJ/CZOLG-SAM-583-2014
  Umowa nr (wzór)
plik/file/1-ROK_2017/27-2017-INFRA
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami
files/pdf
  Program nauczania przedmiotu
pliki/file/PRACA W MON/Uczelnie wojskowe/AMW/2013/10
  Instytucja: Wydział Dowodzenia I Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/07_lipiec/ewidencja wojskowa
  Projekt rozporządzenie ministra obrony narodowej
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Zadania zrealizowane przez Ministra obrony Narodowej od początku kadencji
file/9201
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji projektu współpracy w ramach działania 21 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzadu Ruchu
  Syllabus karta opisu przedmiotu
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2013
  Dziekan I Rada
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/4724
  Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków
pliki/file/Przetargi 2011 r./DA/97
  97/ZP/11 Zamawiający
trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcianki/przetargi/zamowienia_publiczne/2008/22_09_08_remont_toalet_um
  B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5
pl/administracja/_upload/akty_normatywne/2693/files
  Instrukcja kwaterowania
uploads/files/doc
  Instrukcja obsługi uniwersalnego pilota clever w Wstęp Gratulujemy zakupu uniwersalnego pilota typu „straight”
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
pl/administracja/_upload/komunikaty/13439/files
  Uniwersytet Gdański do uczestników postępowania gdańsk, 24. 04. 2015 r. Ul. Bażyńskiego 1a o udzielenie zamówienia publicznego
plik/file/20
  Załącznik nr L
pliki/File
  Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiego
files
  Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępna
plik/file
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
directory plik file  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna