pliki/file/Projekty aktow prawnych
  Projekt z dnia 3 grudnia 2009 r
plik/file/36-2014
  Warszawa, dn
  Formularz ofery
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
pliki/file/Zyciorysy
  Gen bryg. Grzegorz Sodolski
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
Pliki
  Rozdział II: operacje bankowe
plik/file/przetargi 2012/245 oprogramowanie, UPS
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
pliki
  Lokalna strategia rozwoju
  Lokalna strategia rozwoju
pliki/File
  Zapowiedzi
plik/file
  Książka ta poświęcona jest pokoleniom artylerzystów, którzy przez ponad sześćdziesiąt lat tworzyli historię jw
pliki/File
  Sztab generalny wojska polskiego
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
pliki/File
  Wystąpienie mon na konferencji koordynacyjno-rozliczeniowej
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352
  Ramowy program nauczania
pliki/zampub/przetarg/2012/18-12
  Charakterystyka zamawiającego
plik/file/2016/38
  Załącznik nr L
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK
  Ministra obrony narodowej
pliki/File
  Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiego
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/maj
  ZałĄczniki
pliki/File
  Dokonania wojskowej słuzby zdrowia 2008
plik/pobierz
  Wniosek o dofinansowanie
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/29
  Giżycko dn. 10. 04. 2013r
plik/file/24
  Załącznik nr L
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Programy operacyjne
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/3797
  Znak zamówienia 06/2010
pliki
  Odznaka: akolita
plik/file
  Sprawy organizacyjne
pliki/File
  Obecnie większość wskaźników określających zdolności bojowe, potrzebne naszemu wojsku, spełniają tylko niektóre jednostki I bardzo niewiele typów sprzętu I uzbrojenia. Nie spełnia ich armia jako całość. Ku armii zawodowej
f/pliki/ogloszenia/2014/12
  Nr ref. Zp/21/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
f/pliki/ogloszenia/2014/10
  Nr ref. Zp/16/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
plik/file/PRZETARGI_2016/Przetargi_powyzej_30.000/ZP-4-2016_Przewoz_osob
  Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia r
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/38
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
pliki/file/Przetargi 2011 r./Jednostki Wojskowe/JW4724/43_ZP_2011
  SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia zestaw słuchawkowy z przełĄcznikiem ptt dual do an/prc 152/148
pliki/zampub/przetarg/2014/94-2014
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
plik/file/PRAWO
  Ministra obrony narodowej
plik/file/Jezyk_angielski_kurs_doskonalacy
  Opis przedmiotu zamówienia cześĆ I i II
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-227-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-384-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/pobierz
  Podstawy prawne
pliki/dokumenty
  Karta charakterystyki bezpieczeństwa we
subpages/prawo_lokalne/pliki/2000/P
  Zarządzenie nr 5/2000 prezydenta miasta gdańska z dnia czerwca 2000 r
plik/file/23
  Zatwierdzam: Radom, dnia
plik/file/PRZETARGI 2014/109-166- POL - narzedzia
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT
  Warunki przetargu
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-32-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2017/INFR_132_2017_REMONT_BUDYNKU_NR_23_JASTRZEBIE
  Specyfikacja techniczna
plik/file
  Ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz, Polska  +48 95 7414 241  +48 95 7414 333
plik/file/przetargi/2016/34
  34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci/2010_08_03
  Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, decyzją Nr 68/mon
plik/file/przetargi 2012/SZKOLENIE
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/6-2015-czolg-sam
  Załącznik 6 do siwz umowa nr (WZÓR)
plik/file/1-ROK_2017/87-2017-czolg-sam
  45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
plik/file/1-ROK_2016/20-2016-CZOLG_SAM
  45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT/03_2011
  Warunki przetargu
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT
  Imienna pieczątka lub stopień wojskowy, imię, nazwisko
pliki/File
  Wielonarodowa dywizja centrum południe
  Ministerstwo obrony narodowej departament prasowo – informacyjny
plik/file/ZAPYTANIA_OFERTOWE/20160822_ZO_503
  Opis przedmiotu zamówienia
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK
  Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Mr President
Pliki
  Bankowość Internetowa
pliki/zampub/przetarg/2012/95-2012
  Zp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik/file/31.2012
  Giżycko dn. 27. 04. 2012 r
pliki/zampub/przetarg/2013/58-2013
  Instytut „pomnik – centrum zdrowia dziecka”
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Giżycko, dn. 14. 07. 2015r
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
f/pliki/ogloszenia/2015/05
  Nr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
pliki
  Naczelnik
  Warszawa, maj 2009
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/1109
  Dowództwo wojsk lądowych
plik/file/2015/1.2015
  Giżycko, dn. 08. 01. 2015r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Konferencja naukowa
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/1109
  Ramowy program nauczania
plik/file/PRZETARGI_2014_R./6-SZ-2014
  Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
plik/file/Download
  Regulamin użytkownika poczty elektronicznej w sieci „inter-mon w sp”
pliki/file/PRACA W MON/ogloszenia 2012/08 sierpien
  Ministerstwo obrony narodowej
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/10
  Nr ref. Zp/ 2014/ /2014) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Zamawiającym
subpages/prawo_lokalne/pliki/2006/R
  Rady Miasta Gdańska
pliki
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/67
  Giżycko dn. 24. 05. 2013r
pliki
  Biblioteki uniwersyteckiej
plik/file/29-2014
  Załącznik nr 1 zatwierdzam
plik/file/PRZETARGI_2017/Ponizej_30.000_euro/SN_2017/PU_791_2017_medycyna_pracy
  Nr sprawy: pu/791/2017
plik/file
  Ppłk mgr inż
pliki
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści

  Uchwała nr ii/7/2014 rady gminy łysomice z dnia 4 grudnia 2014 r
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/02
  Nr ref. Zp/02/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
pliki/posiedzenia
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 09 listopada 2011 roku w Łukowie
pliki/posiedzenia/2014
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 10 lipca 2014 roku w Łukowie 1
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 09 stycznia 2014 roku w Łukowie
Pliki
  Finanse publiczne
pliki
  Bibliografia podmiotowa I przedmiotowa
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/DT_01
  Załącznik nr 1 wymagania eksploatacyjno techniczne
plik/pobierz
  Wniosek do Rady lgd „Ziemia Bielska”
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/41
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2015/Rozpoznania_rynku/RR_51_Przeglady_IVECO
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2017/Rozpoznania_Rynku/RR_380_przeglady_IVECO
  Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie przeglądu serwisowego samochodu ogólnego przeznaczenia średniej ładowności iveco eurocargo ml 160E25
plik/file/38_2017
  Formularz ofertowy
plik/file/PRZETARGI 2013/18 USLUGA SZKOLENIA JEZYKOWEGO
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/1_PN_2017_NAPRAWA_POJAZDOW_CIEZAROWYCH
  Realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/zampub/przetarg/2012/201-2012/17012013
  Załącznik nr 2 do siwz
pliki/File
  Uczestników konferencji „nato I Polska w Afganistanie… do uczestników misji isaf w Afganistanie
f/pliki/ogloszenia/2014/09
  Znak zamówienia 11/ZO/2014
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_7/2017-216-INFR
  Załącznik nr 1 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
f/pliki/ogloszenia/2015/02
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/1156/43_2012
  Komputer stacjonarny – zestaw msd
subpages/prawo_lokalne/pliki/2004/P
  Zarządzenie Nr 1012/04
plik/file
  Urodził się 17 lutego 1916 r w Poznaniu, jako syn Witolda I Magdaleny. Kazimierz był najstarszy z czworga rodzeństwa. Po zdaniu matury w gimnazjum im. A
plik/file/Przetargi/JAKUB_W./2015-371-INFR
  Infr/371/2015 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/181-INFR-2017
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
pliki/zampub/przetarg/2012/111-2012
  Zp/czd/ 111/12 specyfikacja
f/pliki/ogloszenia/2014/07
  Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie wojskowego ośrodka szkoleniowo kondycyjnego w mrągowie numer ogłoszenia: 154365 2014; data zamieszczenia: 16. 07. 2014
plik/file/2016/art. 4/341
  Opis przedmiotu zamówienia
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4724/35
  Załącznik nr 6 do siwz dotyczy
pliki
  Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługi
plik/file/Przetargi/Ala/MALOWANIE_ELEWACJI_I_WYMIANA_STOLARKI_W_BUD._6__WROCLAW__UL._RACLAWICKA
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno – UŻytkowy
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/106
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/117
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
pinczow/pliki
  Znak: ob. 341/2/08 specyfikacja
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/069-INFR-2017
  Infr/69/2017 Załącznik nr 2 do siwz egz nr … Umowa nr (wzór)
subpages/prawo_lokalne/pliki/2001/P
  Zarządzenie nr 7/2001 prezydenta miasta gdańska z dnia marca 2001r w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu I kontroli dokumentów księgowych.”
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/09 wrzesien
  Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
plik/file/35-2016
  Załącznik nr 3 do siwz
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/11
  Giżycko dn. 11. 02. 2014r
pliki/zampub/przetarg/2014/94-2014
  Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
sites/47112/cms/szablony/8512/pliki
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40
geografia/pliki
  Olimpiada geograficzna
plik/file/DRONY
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2016/INFR-66-2016
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/Aleksandra_Hanczyn/2015_PRZETARGI/INFR-347-2015
  Infr/347/2015 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/114.2012
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”
pliki/file/Przetargi 2009 r/CSMW
  Trybie przetargu
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/73
  Ramowy program nauczania
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4724/35
  Załącznik nr 6 do siwz po zmianach z dnia 06. 11. 2013 r. Dotyczy
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2016/INFR-385-2016
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2016/456-INFR-2016
  Infr/456/2016 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/PRZETARGI 2017/223 dostawa wyposazenia warsztatowego MODES
  „z a t w I e r d z a m”
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Załącznik Nr 7 do siwz
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2015/Rozpoznania_rynku/RR_7_jezyk_angielski
  ZałĄcznik nr 5 dowództwo wojsk lądowych
f/pliki/ogloszenia/2014/12
  Zamieszczanie ogłoszenia
pliki/file/Przetargi 2011 r./Jednostki Wojskowe/JW1551
  Numer sprawy
  Numer sprawy
plik/pobierz
  Karta oceny wniosku
pliki/file/Przetargi 2009 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE
  Znak zamówienia 10/2009
plik/file/drony_balony
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej podczas promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów kursu oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
f/pliki/ogloszenia/2014/09
  Znak zamówienia 13/ZO/2014
plik/file/drony_balony
  Załącznik 1 zasady użycia lasera lub światła z innych źRÓDEŁ, wypuszczenia balonóW/lampionóW (balonóW) z diodami led w strefie ruchu lotniskowego lotniska wojskowego
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2018/INFR_224_2018_REMONT_BUD_44_BRZEG
  Infr/224/2018 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/Aleksandra_Hanczyn/2015_PRZETARGI/INFR-395-2015
  Infr/395/2015 Załącznik nr 8 do siwz
subpages/prawo_lokalne/pliki/2000/P
  Zarządzenie nr 44/2000
pliki/zampub/przetarg/2014/42-2014
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/34
  Znak zamówienia 34/2014
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/19
  Giżycko dn. 26. 02. 2014r
plik/file/2015/83.2015
  Polska-Giżycko: Produkty mleczarskie 2015/S 212-384826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  What future for nato
plikiStrona
  Słownik biograficzny powiatu łAŃcuckiego 2007 7

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
~jzuk/pliki/materialy/ti
  Zarządzenie definicje I opisy
plik/file/01-PN-2015
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
plik/file/110_PN_2016_NAPRAWA_POJAZDOW_OSOBOWYCH
  Realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów
pliki/zampub/przetarg/2015/20-2015
  Ogłoszenie nr 78796-2015 z dnia 2015-04-08 r
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/grudzien
  Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
pliki/file/OTWARTE KONKURSY OFERT/2013/20_08_2013
  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2013 roku
f/pliki/ogloszenia/2014/11
  Giżycko dn. 04. 11. 2014r
plik/file/Art. 4 2016/193-2016
  Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Nr ref. Zp/15/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
f/pliki/ogloszenia/2014/10
  Załącznik Nr 7 do siwz
plik/file/PRZETARGI 2015/197 Naprawa transportera TRI
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/08_ZO
  Znak zamówienia 08/ZO/2014
pliki/4208
  Traktat ustanawiający wspólnotę europejską
plik/file/28-2015
  Załącznik nr 3 do siwz
plik/file/38-2016
  Załącznik nr 3 do siwz
plik/file/29-2014
  Warszawa, dn
plik/file
  Wspólna, rodzinna biesiada
pliki/File
  Tematyka dni przemysłU 2008
plik/file/Przetargi/Dominika/.2016/INFR-82-2016
  Infr/82/2016 Załącznik nr 8 do siwz
pliki/zampub/przetarg/2012/101-2012
  Zp/czd/ 101 /12 specyfikacja
plik/file/2014/63.2014
  Giżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ul
subpages/prawo_lokalne/pliki/2008/R
  Samodzielni w pracy
pliki/zampub/przetarg/2014/85-14
  Dane dotyczące Wykonawcy
plik/file
  Wybrane pytania I odpowiedzi dotyczące wprowadzanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju
f/pliki/ogloszenia/2015/03
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file/2015/38.2015
  Znak zamówienia 38/2015 Giżycko dn. 07. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pliki
  ProtokóŁ kontroli kompleksowej
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/zampub/przetarg/2012/182-12
  Zp/czd/182/12 specyfikacja
pliki/zampub/przetarg/2011/203-2011
  Zp/czd/ 203/11 specyfikacja
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Projekt rozporządzenie ministra obrony narodowej
f/pliki/ogloszenia/2015/06
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file/2015/14.2015
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2018/Rozpoznania_rynku/RR_236_Szkolenie_z_zakresu_walki
  Specyfikacja przeprowadzenia „Szkolenia z zakresu walki w terenie zurbanizowanym dla żołnierzy kompanii rozpoznawczej.” Miejsce
  Umowa projekt
pliki
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/43
  Roboty budowlane
pliki/file/Przetargi 2013 r./DA/23
  Zatwierdzam dyrektor departamentu administracyjnego
plik/file/przetargi_2017/Zamowienia_ponizej_30_000_euro/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_usluga_ograniczania_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska
  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
plik/file/14 TECH - NAPRAWA TRI
  Wymagania eksploatacyjno-techniczne
pliki/file/Przetargi 2009 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/2305/2012/02
  Pl-warszawa: Nawodna jednostka bojowa 2012/S 45-073675 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
plik/file/2014/80.2014
  Giżycko dn. 07. 08. 2014 r
pliki/zampub/przetarg/2011/145-11
  Zp/czd/145/11 specyfikacja
pliki/file/Prohram prac legislacyjnych/2014
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
f/pliki/ogloszenia/2014/07
  Giżycko dn. 16. 07. 2014r
plik/file/36-2014
  Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych szkoleń Microsoft

  Porządek posiedzenia
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/DT_01
  O zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2016/Rozpoznania_Rynku/RR_160_IVECO
  Specyfikacja techniczna na wykonanie przeglądu gwarancyjnego samochodu ogólnego przeznaczenia średniej ładowności iveco eurocargo ml 160E25
pliki
  Amritsar – święte miasto sikhów
f/pliki/ogloszenia/2014/12
  Opis przedmiotu zamówienia świadczenie usługi żywienia w systemie zleconym
plik/file/eppw
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 4 z dnia 28 maja 2018 r
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2011
  L p. Podział prac podwodnych wg ich charakteru, głębokości I stosowanego czynnika oddechowego

  Uchwała nr ii/15/2014 rady gminy łysomice z dnia 4 grudnia 2014 r w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Świerczynki na lata 2011-2018
pliki/file/OTWARTE KONKURSY OFERT/2011/12_12_2011
  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 roku
plik/file/MATZPOWIDZ
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/58
  Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane roboty budowlanye w budynku nr 2 na terenie jednostki wojskowej nr 2568 w węgorzewie przy ul. Bema numer ogłoszenia: 187344 2013; data zamieszczenia: 14. 05. 2013
plik/file/2015/8.2015
  Znak zamówienia 08/2015
plik/file/przetargi_2015/Przetargi_2015/14-2015_Szkolenie_teoretyczne_i_na_symulatorze_dla_personelu_latajacego_smiglowcem_Mi-17
  płk pil. Mieczysław gaudyn specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
archiwum/pliki/przetargi_zamowienia_publiczne
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 97 / 2017
plik/file/zam18
  Zadanie I " Modyfikacja urządzenia szkolno-treningowego radiostacji okrętowej hf I vhf"
przetarg_pliki/pliki_2/archiwum_2015/rtf_2015
  ZałĄcznik nr 1 Formularz cenowy
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-75-2017_Odstraszanie_dziekiego_ptactwa_Miroslawiec
  Projekt umowa nr
plik/file/2018/2
  Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk dypl pil. Jan Skowroń
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/79
  Giżycko dn
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/40
  Roboty budowlane w budynku nr 4 na terenie jw. 3797 w giżycku przy ul. Wojska polskiego 21 Numer ogłoszenia: 76335 2014; data zamieszczenia: 08. 04. 2014
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/10
  Załącznik nr 6 do siwz opis przedmiotu zamówienia usługa żywieniowa celem zabezpieczenia ćwiczenia „noble sword 14”

  Załącznik do uchwały nr 4/11
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Projekt 10. 06. 10 Rozporządzenie rady ministróW
images/stories/pliki
  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej
pliki/file/Prohram prac legislacyjnych/2011
  Program Prac Rządu na 2011 r w ujęciu zadaniowym
przetarg/items/520.html?file=tl_files/pliki
  Zestawienie wymaganych parametrów granicznych-odcinających
pliki/file/Przetargi 2010 r/DZSZ
  Ogłoszenie, internet
plik/file/przetargi_2017/Zamowienia_ponizej_30_000_euro/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_usluga_ograniczania_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska
  Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu
plik/file/27-2014
  Opis przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu łączności I informatyki”
plik/file/Przetargi/ANDRZEJ/CZOLG-SAM-583-2014
  Umowa nr (wzór)
plik/file/1-ROK_2017/27-2017-INFRA
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami
pliki/file/PRACA W MON/Uczelnie wojskowe/AMW/2013/10
  Instytucja: Wydział Dowodzenia I Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/07_lipiec/ewidencja wojskowa
  Projekt rozporządzenie ministra obrony narodowej
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Zadania zrealizowane przez Ministra obrony Narodowej od początku kadencji
pliki
  Warszawa, 5 czerwca 2006
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/4724
  Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków
pliki/file/Przetargi 2011 r./DA/97
  97/ZP/11 Zamawiający
pliki/7435
  Program zajęć „excel – zadania zaawansowane”
directory plik  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna