pliki/file/Projekty aktow prawnych
  Projekt z dnia 3 grudnia 2009 r
plik/file/36-2014
  Warszawa, dn
  Formularz ofery
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
plik/file/przetargi 2012/245 oprogramowanie, UPS
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
wpliki
  Oddział Gospodarki Odpadami
pliki
  Lokalna strategia rozwoju
  Lokalna strategia rozwoju
pliki/File
  Zapowiedzi
plik/file
  Książka ta poświęcona jest pokoleniom artylerzystów, którzy przez ponad sześćdziesiąt lat tworzyli historię jw
pliki/File
  Sztab generalny wojska polskiego
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
pliki/File
  Wystąpienie mon na konferencji koordynacyjno-rozliczeniowej
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352
  Ramowy program nauczania
pliki/zampub/przetarg/2012/18-12
  Charakterystyka zamawiającego
plik/file/2016/38
  Załącznik nr L
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK
  Ministra obrony narodowej
pliki/File
  Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiego
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/maj
  ZałĄczniki
pliki/File
  Dokonania wojskowej słuzby zdrowia 2008
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/29
  Giżycko dn. 10. 04. 2013r
plik/file/24
  Załącznik nr L
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Programy operacyjne
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/3797
  Znak zamówienia 06/2010
pliki
  Odznaka: akolita
plik/file
  Sprawy organizacyjne
pliki/File
  Obecnie większość wskaźników określających zdolności bojowe, potrzebne naszemu wojsku, spełniają tylko niektóre jednostki I bardzo niewiele typów sprzętu I uzbrojenia. Nie spełnia ich armia jako całość. Ku armii zawodowej
plik/file/PRZETARGI_2016/Przetargi_powyzej_30.000/ZP-4-2016_Przewoz_osob
  Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia r
Krzysio - AZAZEL-pliki rozne
  Dr stefan bukowski
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/38
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
pliki/file/Przetargi 2011 r./Jednostki Wojskowe/JW4724/43_ZP_2011
  SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia zestaw słuchawkowy z przełĄcznikiem ptt dual do an/prc 152/148
pliki/zampub/przetarg/2014/94-2014
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
plik/file/PRAWO
  Ministra obrony narodowej
plik/file/Jezyk_angielski_kurs_doskonalacy
  Opis przedmiotu zamówienia cześĆ I i II
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-227-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-384-INFR
  Specyfikacja techniczna
pliki/dokumenty
  Karta charakterystyki bezpieczeństwa we
plik/file/23
  Zatwierdzam: Radom, dnia
plik/file/PRZETARGI 2014/109-166- POL - narzedzia
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT
  Warunki przetargu
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-32-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2017/INFR_132_2017_REMONT_BUDYNKU_NR_23_JASTRZEBIE
  Specyfikacja techniczna
Krzysio - AZAZEL-pliki rozne
  Iluzja śmierci
plik/file
  Ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz, Polska  +48 95 7414 241  +48 95 7414 333
plik/file/przetargi/2016/34
  34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci/2010_08_03
  Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, decyzją Nr 68/mon
_pliki/upload
  W sprawie gospodarki kasowej
plik/file/przetargi 2012/SZKOLENIE
  „z a t w I e r d z a m”
Krzysio - AZAZEL-pliki rozne
  Jak działa mózg
plik/file/6-2015-czolg-sam
  Załącznik 6 do siwz umowa nr (WZÓR)
plik/file/1-ROK_2017/87-2017-czolg-sam
  45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
plik/file/1-ROK_2016/20-2016-CZOLG_SAM
  45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT/03_2011
  Warunki przetargu
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT
  Imienna pieczątka lub stopień wojskowy, imię, nazwisko
pliki/File
  Wielonarodowa dywizja centrum południe
  Ministerstwo obrony narodowej departament prasowo – informacyjny
plik/file/ZAPYTANIA_OFERTOWE/20160822_ZO_503
  Opis przedmiotu zamówienia
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK
  Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Mr President
pliki/zampub/przetarg/2012/95-2012
  Zp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik/file/31.2012
  Giżycko dn. 27. 04. 2012 r
pliki/zampub/przetarg/2013/58-2013
  Instytut „pomnik – centrum zdrowia dziecka”
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
_pliki
  Pomagamy zwierzętom
pliki
  Naczelnik
  Warszawa, maj 2009
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/1109
  Dowództwo wojsk lądowych
plik/file/2015/1.2015
  Giżycko, dn. 08. 01. 2015r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Konferencja naukowa
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/1109
  Ramowy program nauczania
plik/file/PRZETARGI_2014_R./6-SZ-2014
  Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
plik/file/Download
  Regulamin użytkownika poczty elektronicznej w sieci „inter-mon w sp”
pliki/file/PRACA W MON/ogloszenia 2012/08 sierpien
  Ministerstwo obrony narodowej
pliki
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/67
  Giżycko dn. 24. 05. 2013r
Krzysio - AZAZEL-pliki rozne
  Powrót do spisu kippin
plik/file/29-2014
  Załącznik nr 1 zatwierdzam
plik/file/PRZETARGI_2017/Ponizej_30.000_euro/SN_2017/PU_791_2017_medycyna_pracy
  Nr sprawy: pu/791/2017
plik/file
  Ppłk mgr inż
pliki
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści

  Uchwała nr ii/7/2014 rady gminy łysomice z dnia 4 grudnia 2014 r
pliki/posiedzenia
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 09 listopada 2011 roku w Łukowie
pliki/posiedzenia/2014
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 10 lipca 2014 roku w Łukowie 1
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 09 stycznia 2014 roku w Łukowie
pliki
  Bibliografia podmiotowa I przedmiotowa
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/41
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2015/Rozpoznania_rynku/RR_51_Przeglady_IVECO
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2017/Rozpoznania_Rynku/RR_380_przeglady_IVECO
  Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie przeglądu serwisowego samochodu ogólnego przeznaczenia średniej ładowności iveco eurocargo ml 160E25
plik/file/38_2017
  Formularz ofertowy
plik/file/PRZETARGI 2013/18 USLUGA SZKOLENIA JEZYKOWEGO
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/1_PN_2017_NAPRAWA_POJAZDOW_CIEZAROWYCH
  Realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/zampub/przetarg/2012/201-2012/17012013
  Załącznik nr 2 do siwz
pliki/File
  Uczestników konferencji „nato I Polska w Afganistanie… do uczestników misji isaf w Afganistanie
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_7/2017-216-INFR
  Załącznik nr 1 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/1156/43_2012
  Komputer stacjonarny – zestaw msd
plik/file
  Urodził się 17 lutego 1916 r w Poznaniu, jako syn Witolda I Magdaleny. Kazimierz był najstarszy z czworga rodzeństwa. Po zdaniu matury w gimnazjum im. A
plik/file/Przetargi/JAKUB_W./2015-371-INFR
  Infr/371/2015 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/181-INFR-2017
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
pliki/zampub/przetarg/2012/111-2012
  Zp/czd/ 111/12 specyfikacja
jamnik/img/galeriaplikow/2
  Package leaflet: information for the user
  nazwa produktu leczniczego terazosin Accord mg, tabletki
plik/file/2016/art. 4/341
  Opis przedmiotu zamówienia
plik/file/Przetargi/Ala/MALOWANIE_ELEWACJI_I_WYMIANA_STOLARKI_W_BUD._6__WROCLAW__UL._RACLAWICKA
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno – UŻytkowy
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/106
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/117
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/069-INFR-2017
  Infr/69/2017 Załącznik nr 2 do siwz egz nr … Umowa nr (wzór)
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/09 wrzesien
  Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
plik/file/35-2016
  Załącznik nr 3 do siwz
pliki/zampub/przetarg/2014/94-2014
  Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
geografia/pliki
  Olimpiada geograficzna
plik/file/DRONY
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2016/INFR-66-2016
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/Aleksandra_Hanczyn/2015_PRZETARGI/INFR-347-2015
  Infr/347/2015 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/114.2012
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”
pliki/file/Przetargi 2009 r/CSMW
  Trybie przetargu
jamnik/img/galeriaplikow/2
  Co odpowiada 50 mg metoprololu winianu
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/73
  Ramowy program nauczania
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2016/INFR-385-2016
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2016/456-INFR-2016
  Infr/456/2016 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/PRZETARGI 2017/223 dostawa wyposazenia warsztatowego MODES
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2015/Rozpoznania_rynku/RR_7_jezyk_angielski
  ZałĄcznik nr 5 dowództwo wojsk lądowych
pliki/file/Przetargi 2011 r./Jednostki Wojskowe/JW1551
  Numer sprawy
  Numer sprawy
pliki/file/Przetargi 2009 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE
  Znak zamówienia 10/2009
plik/file/drony_balony
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej podczas promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów kursu oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
plik/file/drony_balony
  Załącznik 1 zasady użycia lasera lub światła z innych źRÓDEŁ, wypuszczenia balonóW/lampionóW (balonóW) z diodami led w strefie ruchu lotniskowego lotniska wojskowego
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2018/INFR_224_2018_REMONT_BUD_44_BRZEG
  Infr/224/2018 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/Aleksandra_Hanczyn/2015_PRZETARGI/INFR-395-2015
  Infr/395/2015 Załącznik nr 8 do siwz
jamnik/img/galeriaplikow/2
  Nazwa produktu leczniczego
pliki/zampub/przetarg/2014/42-2014
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia
plik/file/2015/83.2015
  Polska-Giżycko: Produkty mleczarskie 2015/S 212-384826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  What future for nato
plikiStrona
  Słownik biograficzny powiatu łAŃcuckiego 2007 7

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
plik/file/01-PN-2015
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
plik/file/110_PN_2016_NAPRAWA_POJAZDOW_OSOBOWYCH
  Realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów
pliki/zampub/przetarg/2015/20-2015
  Ogłoszenie nr 78796-2015 z dnia 2015-04-08 r
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/grudzien
  Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
pliki/file/OTWARTE KONKURSY OFERT/2013/20_08_2013
  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2013 roku
plik/file/Art. 4 2016/193-2016
  Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
plik/file/PRZETARGI 2015/197 Naprawa transportera TRI
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/4208
  Traktat ustanawiający wspólnotę europejską
plik/file/28-2015
  Załącznik nr 3 do siwz
plik/file/38-2016
  Załącznik nr 3 do siwz
plik/file/29-2014
  Warszawa, dn
plik/file
  Wspólna, rodzinna biesiada
pliki/File
  Tematyka dni przemysłU 2008
jamnik/img/galeriaplikow/2
  1. nazwa produktu leczniczego
plik/file/Przetargi/Dominika/.2016/INFR-82-2016
  Infr/82/2016 Załącznik nr 8 do siwz
pliki/zampub/przetarg/2012/101-2012
  Zp/czd/ 101 /12 specyfikacja
plik/file/2014/63.2014
  Giżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ul
pliki/zampub/przetarg/2014/85-14
  Dane dotyczące Wykonawcy
plik/file
  Wybrane pytania I odpowiedzi dotyczące wprowadzanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju
plik/file/2015/38.2015
  Znak zamówienia 38/2015 Giżycko dn. 07. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pliki
  ProtokóŁ kontroli kompleksowej
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
pliki/zampub/przetarg/2012/182-12
  Zp/czd/182/12 specyfikacja
pliki/zampub/przetarg/2011/203-2011
  Zp/czd/ 203/11 specyfikacja
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Projekt rozporządzenie ministra obrony narodowej
plik/file/2015/14.2015
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2018/Rozpoznania_rynku/RR_236_Szkolenie_z_zakresu_walki
  Specyfikacja przeprowadzenia „Szkolenia z zakresu walki w terenie zurbanizowanym dla żołnierzy kompanii rozpoznawczej.” Miejsce
  Umowa projekt
pliki
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/43
  Roboty budowlane
pliki/file/Przetargi 2013 r./DA/23
  Zatwierdzam dyrektor departamentu administracyjnego
plik/file/przetargi_2017/Zamowienia_ponizej_30_000_euro/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_usluga_ograniczania_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska
  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
plik/file/14 TECH - NAPRAWA TRI
  Wymagania eksploatacyjno-techniczne
pliki/file/Przetargi 2009 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/2305/2012/02
  Pl-warszawa: Nawodna jednostka bojowa 2012/S 45-073675 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
plik/file/2014/80.2014
  Giżycko dn. 07. 08. 2014 r
pliki/zampub/przetarg/2011/145-11
  Zp/czd/145/11 specyfikacja
pliki/file/Prohram prac legislacyjnych/2014
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
plik/file/36-2014
  Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych szkoleń Microsoft

  Porządek posiedzenia
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2016/Rozpoznania_Rynku/RR_160_IVECO
  Specyfikacja techniczna na wykonanie przeglądu gwarancyjnego samochodu ogólnego przeznaczenia średniej ładowności iveco eurocargo ml 160E25
_plik.php?plik=uchwaly/rm
  Uchwała nr xci/1624/10 rady miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”
pliki
  Amritsar – święte miasto sikhów
plik/file/eppw
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 4 z dnia 28 maja 2018 r
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2011
  L p. Podział prac podwodnych wg ich charakteru, głębokości I stosowanego czynnika oddechowego

  Uchwała nr ii/15/2014 rady gminy łysomice z dnia 4 grudnia 2014 r w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Świerczynki na lata 2011-2018
pliki/file/OTWARTE KONKURSY OFERT/2011/12_12_2011
  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 roku
plik/file/MATZPOWIDZ
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/58
  Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane roboty budowlanye w budynku nr 2 na terenie jednostki wojskowej nr 2568 w węgorzewie przy ul. Bema numer ogłoszenia: 187344 2013; data zamieszczenia: 14. 05. 2013
plik/file/2015/8.2015
  Znak zamówienia 08/2015
plik/file/przetargi_2015/Przetargi_2015/14-2015_Szkolenie_teoretyczne_i_na_symulatorze_dla_personelu_latajacego_smiglowcem_Mi-17
  płk pil. Mieczysław gaudyn specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file/zam18
  Zadanie I " Modyfikacja urządzenia szkolno-treningowego radiostacji okrętowej hf I vhf"
przetarg_pliki/pliki_2/archiwum_2015/rtf_2015
  ZałĄcznik nr 1 Formularz cenowy
_plik.php?plik=uchwaly/rm
  Uchwała nr lv/1053/09 rady miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009 r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-75-2017_Odstraszanie_dziekiego_ptactwa_Miroslawiec
  Projekt umowa nr
plik/file/2018/2
  Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk dypl pil. Jan Skowroń
jamnik/img/galeriaplikow/2
  2. skład jakościowy I ilościowy
_pliki
  Załącznik nr 3 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Projekt 10. 06. 10 Rozporządzenie rady ministróW
images/stories/pliki
  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej
pliki/file/Prohram prac legislacyjnych/2011
  Program Prac Rządu na 2011 r w ujęciu zadaniowym
pliki/file/Przetargi 2010 r/DZSZ
  Ogłoszenie, internet
plik/file/przetargi_2017/Zamowienia_ponizej_30_000_euro/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_usluga_ograniczania_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska
  Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu
plik/file/27-2014
  Opis przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu łączności I informatyki”
plik/file/Przetargi/ANDRZEJ/CZOLG-SAM-583-2014
  Umowa nr (wzór)
plik/file/1-ROK_2017/27-2017-INFRA
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami
pliki/file/PRACA W MON/Uczelnie wojskowe/AMW/2013/10
  Instytucja: Wydział Dowodzenia I Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/07_lipiec/ewidencja wojskowa
  Projekt rozporządzenie ministra obrony narodowej
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Zadania zrealizowane przez Ministra obrony Narodowej od początku kadencji
pliki
  Warszawa, 5 czerwca 2006
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/4724
  Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków
pliki/file/Przetargi 2011 r./DA/97
  97/ZP/11 Zamawiający
jamnik/img/galeriaplikow/2
  Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika
pliki/7435
  Program zajęć „excel – zadania zaawansowane”
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
_plik.php?plik=uchwaly/rm
  Prezydent Miasta Łodzi
plik/file/20
  Załącznik nr L
pliki/File
  Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiego
f/pliki/ogloszenia/2018/05
  Zatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupa
plik/file
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Konferencja naukowa
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_8_/2018-783-INFR
  Załącznik nr 2 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych
plik/file/przetargi_2015/Przetargi_2015/46-2015_Swiadczenie_uslugi_szkolenia_teoretycznego_i_na_symulatorze_dla_personelu_latajacego_na_smiglowcu_Mi-17
  Zatwierdzam dowódca 33 bazy lotnictwa transportowego
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  What future for nato
plik/file/eppw/new
  Zasady użycia lasera lub światła z innych źRÓDEŁ, wypuszczenia balonóW/lampionów z diodami led lub balonów wypełnionych helem w przestrzeni powietrznej słUŻb ruchu lotniczego lotniska wojskowego powidz
_pliki/upload
  Protokół z III sesji rady Miasta Wojkowice
pliki/File
  Wielonarodowa dywizja centrum południe
plik/file/Zamowienia_publiczne/Postepowania_ponizej_14_000_/2018/20_bhp
  Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr sprawy: 20/R/szkolenie/2018 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
plik/file/2019/21
  Projekt Umowy Nr zawarta w dniu w Radomiu, pomiędzy Skarbem Państwa – 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego, z siedzibą w Radomiu ul. Sadków 9, 26-603 Radom zwaną dalej Zamawiającym nip: 796-29-32-918, regon: 142676316 którą reprezentuje

  Uchwała nr ii/10/2014 rady gminy łysomice z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lulkowo na lata 2014 2022
plik/file/przetargi_2018/ZAPYTANIA_OFERTOWE_2018/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_Dzialania_polegajace_na_ograniczeniu_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska_w_Powidzu
  Zaproszenie do złOŻenia oferty cenowej
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-69-2017_Zabezpieczenie_medyczne_lotniska_w_Miroslawcu
  21 baza lotnictwa taktycznego ul. Połczyńska 32
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-75-2017_Odstraszanie_dziekiego_ptactwa_Miroslawiec
  21 baza lotnictwa taktycznego ul. Połczyńska 32
directory plik  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu